logo

Yeşil Artvin Derneği’nin Talebine Danıştay’dan Ret


Tolga Gül
tolgagul@08olay.com

Artvin’in en önemli gündem maddesi hiç kuşku yok ki halen Cerattepe Maden Projesidir. Bu projeye dair olarak kamuoyunu meşgul eden yüzlerce bilgi her kesimden paylaşılırken ne hikmetse yargı aşamasına ilişkin bilgiler tam olarak halka aktarılmıyor. Bizlerde bu konuya ilişkin haber yaptığımızda tepki çekiyoruz.

Gazeteciler olarak bizlerin asli görevi halkı bilgilendirmektir. Halkımız gelişmeleri merak ediyor ve bu gelişmelere ilişkin de yorumlarımızı okumak istiyor. İşte tam da bu maksatla sizlerle bir haberi paylaşmak istiyorum. Önce haberi paylaşalım sonra yorumlarımızı yapalım.

İşte o haber:

“Yeşil Artvin Derneği’nin Talebine Danıştay’dan Ret

Danıştay’ın Yürütmeyi Durdurma Talebine Verdiği Ret Kararı Ortaya Çıktı

Artvin’in önemli gündem maddelerinden biri olan Artvin Cerattepe Maden Projesi’ne ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. Madencilik faaliyetlerine karşı bir duruş sergileyen Yeşil Artvin Derneği’nin 19 Eylül 2016 tarihinde Rize İdare Mahkemesi’nin verdiği kararı bozmaya ve yürütmeyi durdurma talebine ilişkin Danıştay’ın karar verdiği ortaya çıktı. Yoğun Referandum gündemi nedeniyle dikkatlerden kaçan karar ortaya çıkarken, Danıştay tarafından verilen kararda Yeşil Artvin Derneği başta olmak üzere bazı sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarca istenen Yürütmeyi Durdurma Talebinin reddine karar verildiği öğrenildi. Yeşil Artvin Derneği tarafından bazı duruşmalarda alınan geçici yürütmeyi durdurma kararlarının zafer olarak ilan edilirken alınan yürütmeyi durdurma talebinin ret kararının kamuoyuna dernekçe açıklanmamış olması ise dikkatlerden kaçmadı.

Yeşil Artvin Derneği’nin Talebine Danıştay’dan Ret

Artvin’in Kafkasör Yaylası Cerattepe Mevkii’nde madencilik faaliyetleri için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, ’Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Olumlu’ raporunun yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Yeşil Artvin Derneği öncülüğündeki 751 kişi ve 61 avukatın, 8 Temmuz 2015’te Rize İdare Mahkemesi’nde açtığı davası 19 Eylül 2016 tarihinde görülmüştü. Artvin’in Cerattepe bölgesinde 38 hektar alandaki bakır işletme projesi için hazırlanan “ÇED olumlu raporu”nun iptali için Rize’de görülen davanın karar duruşmasında, davacı taraf reddi hakim talebinde bulunmuştu. Heyet, davalılar tarafından talep ÇED’in iptali talebini reddetmiş ve yürütmeyi durdurma kararı vermemişti. Dernek ve diğer davalılar tarafından Samsun Bölge İdare Mahkemesi’ne başvuruda bulunulmuş ancak Samsun Bölge İdare Mahkemesi davalılar tarafından reddi hakim talebini kabul etmemişti. Bu gelişmeler üzerine Yeşil Artvin Derneği ve diğer davalılar tarafından Rize İdare Mahkemesi’nin verdiği kararın iptali ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin talep üzerine ilk kararını 26 Ocak 2017 tarihinde verdiği ortaya çıktı. Ortaya çıkan karara göre Danıştay 14.Dairesinde görülen 2016/11573 Esas Nolu kararında davalı tarafın yürütmeyi durdurma talebinin reddine karar verdiği belirlendi.

Danıştay 14.Dairesinden Artvin ili Merkez ilçesi Cerattepe Mevkiinde 201200222 ruhsat numaralı sahada yapılması planlanan ‘Cerattepe Bakır Madeni, Kırma Eleme Tesisi ve Denetim Genel Müdürlüğü’nce verilen 02/06/2015 günlü, 3882 sayılı “Çevresel Etki Değerlendirilmesi Olumlu” kararının iptali istemiyle açılan davanın davacılardan Yeşil Artvin Derneği ve diğer sivil toplum kuruluşları açısından, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 15/1-b maddesi uyarınca, davanın ehliyet yönünden reddi, dava açma ehliyetine sahip gerçek ve tüzel kişi davacılar açısından ise davanın reddi yolunda Rize İdare Mahkemesi’nce verilen 20/09/2016 günlü, E:2015/470, K:2016/485 sayılı kararın, temyizen incelenerek bozulması ve yürütmesinin durdurulması istenmişti. Bu talep Hüküm veren Danıştay Ondördüncü Dairesince, işin gereği görüşüldüğü ve uyuşmazlığın niteliğine ve temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenlere göre, olayda 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27/2. Maddesinde öngörülen koşullar gerçekleşmemiş bulunduğundan, aynı Kanunun 52.maddesinin 1.fıkrası uyarınca yürütmenin durdurulması isteminin reddine, 26/01/2017 tarihinde oybirliği ile karar verildiği öğrenildi.

Konuya ilişkin olarak bugüne kadar Yeşil Artvin Derneği tarafından daha önceki verilen duruşma ve davalara ilişkin alışılagelmiş basın açıklamaların bu kararın verildiği tarihten sonra yapılmaması ve Artvin halkına Danıştay tarafından verilen yürütmeyi durdurma kararına ilişkin bilgi aktarılmamış olması ise dikkatlerden kaçmadı.

Danıştay’a başvurulan Rize İdare Mahkemesi’nin verdiği kararın bozulmasına ilişkin talebe ilişkin kararında önümüzdeki günlerde sözkonusu mahkeme tarafından açıklanması bekleniyor.

Verilen bu yürütmeyi durdurma talebinin reddi kararı Cerattepe maden projesi önündeki bir engelin daha kalktığını gösterirken, sözkonusu projeyi ilişkin herhangi bir aksi karar bulunmaması nedeniyle maden şirketi tarafından Cerattepe bölgesinde galeri içerisinde ve şantiye sahasında çalışmaların devam ediyor. Maden şirketi bölgede çalıştırılmak üzere bugüne kadar 100’ün üzerinde istihdam sağlarken, şirketin projeye ilişkin çalışmalarını bilimsel ölçütler çerçevesinde devam ettiği kamuoyuna açıklanmıştı.”

Bu gelişmeden haberiniz var mıydı?

İşte bahsettiğim haber bu idi. Benim yazılarımı takip edenler bilirler 19 Eylül 2017 tarihinde Rize İdare Mahkemesi’nde görülen davanın ardından Yeşil Artvin Derneği ve diğer davalılar tarafından açılan dava görüşülmüş ve reddi hakim talebinde bulunulmuştu. Bu talep Samsun Bölge İdare Mahkemesi’nce reddedilmiş ve Yeşil Artvin Derneği ve diğer stklar Danıştay’a davayı götürerek yürütmenin durdurulmasını ve Rize İdare Mahkemesi’nin verdiği kararın iptalini istemişlerdi. Bu talebin birinci ayağı olan yürütmeyi durdurma talebine Danıştay red kararı verdi. Karar bizimde yoğun referandum gündemimiz nedeniyle gözlerimizden kaçmıştı.

Şimdi bu kararı kamuoyuna aktarırken birkaç yorumda bulunalım.

Bu karar Danıştay’ın Rize’nin kararını onaylayacağının belirtisidir

İster bize kızılsın ister kızılmasın biz doğru bildiklerimizi yazmaya devam edeceğiz. Daha önce de belirtmiştim, reddi hakim kararının kabul göreceğini düşünmediğimi ve Danıştay’ın da Rize’nin kararını onaylayacağını düşündüğümü belirtmiştim.

Samsun Bölge İdare Mahkemesi, Rize İdare Mahkemesi’nde görülen davadaki reddi hakim kararını onaylamadığı gibi Danıştay’da yürütmeyi durdurma talebini reddetti. Bütün bu gelişmeler Rize İdare Mahkemesi’nin ÇED ile ilgili verdiği kararın Danıştay tarafından da onaylanacağının yani bozmayacağının habercisidir, şeklinde yorumluyorum.

Genellikle bu tür davalarda özellikle Danıştay, davanın görüldüğü mahkemenin bilirkişi raporuna uyuyor ve bozmuyor. Bence de kısa bir süre içerisinde Danıştay, Rize İdare Mahkemesi’nin verdiği kararı bozmayarak onaylayacaktır. Benim takip ettiğim kadarıyla öngörüm bu yöndedir.

Konuya ilişkin Danıştay’ın yürütmeyi durdurma kararını reddettiğine ilişkin taraflara yapılan bildirimi haberin içeriğindeki fotolardan okuyabilirsiniz. Böylelikle ÇED’e ilişkin hukuki sorun ortadan kalkmış olacaktır.

Biz gelişmeleri takip ederek sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.

Share
478 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

3+7 = ?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KÖŞE YAZILARI

 • Hiç Kimse Vazgeçilmez Değil, Peygamberler Hariç

  20 Kasım 2017 Erhan Kırmızı, Köşe Yazıları

    Hiç kimsenin vezgeçilmez olmadığını lise döneminde çok erken bir zamanda fark eden bir kişiyim. Teneffüste özellikle alt sınıflardaki öğrenci arkadaşlar ödevlerini yaptırmak ve soru sormak için etrafımı bir petek gibi sararlardı. Lise döneminde bizim okulda neredeyse ödevini yapmadığım bir öğrenci yoktur. Bu durumdan dolayı nefsime bir gurur gelmişti; “ben mezun olursam bu öğrenciler ödevlerini nasıl yapacaklar” diye merak ediyordum. Lise 1989 yılında bitti. Öğrencilerin benden sonra ödevlerini nasıl yapacaklarını takip etmeye b...
 • Münafık kafirden eşeddir (daha şiddetli, daha zararlı, daha beter)

  19 Kasım 2017 Erhan Kırmızı, Köşe Yazıları

    Münafık, kafirden eşeddir, daha zararlıdır. Münafıklar, dostlar dairesinde sokulup ifsat ederler. Bir kafir insanlığa zarar vermeden insanlar içinde geçinip gidebilir, ama kalbinde nifak olan bir münafık, akrebin, sokmadan ve zehirlemeden lezzet alması gibi insanlar arasında özellikle de Müslümanlar içinde fesat ve nifak çıkartmaktan zevk duyar bir haşeredir. Münafık: İçinden gerçek anlamda iman etmemiş olup, dışından Müslüman görünen kimse, asli manasını değiştirmeden dilimize geçmiş olan münafık kelimesi İslam toplumu içinde -çeş...
 • Artvinliler Olarak Kadir Topbaş ve Faruk Çelik’e Büyük Vefasızlık Yaptık

  16 Kasım 2017 Köşe Yazıları, Tolga Gül

  Bu yazıyı yazarken çok düşündüm. Yazıyı yazıp yazmama noktasında kararsız kaldım ancak kendimi vefasızlar arasında görmediğim için bu yazıyı kaleme almaya karar verdim. Ben vefasızlığı kabullenemiyorum. Bu sebeple belki bir hatırlatma olur, belki biraz bu iki değerimize ve yazımda yine adından bahsedeceğim Müsteşar Nusret Yazıcı’ya karşı hemşerilerimiz tarafından birazcık da olsa vefa gösterilmesine vesile olur diye bu yazıyı kaleme almaya karar verdim. Değerli okurlarım, benim 1996’lı yıllardan sonra gerek insani gerekse de siyasi olarak Ar...
 • Merdi Kıpti Şecaat Arzederken Sirkatin Söyler

  16 Kasım 2017 Erhan Kırmızı, Köşe Yazıları

    Çingenenin merdi, kendini överken hırsızlığını söyler başka bir deyişle Mert Çingene hırsızlığıyla övünür, demektir. Çingene erkeği yiğitliğini anlatırken hırsızlığını söyler. Aslında sözün aslı ''Şecaat arz ederken merdikıpti sirkatin söyler.''dir. "Şecaat arzederken merd-i kıbtî sirkatin söyler" sözünün geçtiği ve Koca Mehmed Ragıp Paşa'ya ait olan beyit aşağıdaki gibidir: “Miyân-ı güft ü gûda bed-meniş îhâm eder kubhun Şecâ'at arz ederken Merd-i Kıbtî sirkatin söyler”  18.yüzyıl Osmanlı sadrazamlarından Koca Mehmet Ragıp...