logo

Yeşil Artvin Derneği’nin Talebine Danıştay’dan Ret


Tolga Gül
tolgagul@08olay.com

Artvin’in en önemli gündem maddesi hiç kuşku yok ki halen Cerattepe Maden Projesidir. Bu projeye dair olarak kamuoyunu meşgul eden yüzlerce bilgi her kesimden paylaşılırken ne hikmetse yargı aşamasına ilişkin bilgiler tam olarak halka aktarılmıyor. Bizlerde bu konuya ilişkin haber yaptığımızda tepki çekiyoruz.

Gazeteciler olarak bizlerin asli görevi halkı bilgilendirmektir. Halkımız gelişmeleri merak ediyor ve bu gelişmelere ilişkin de yorumlarımızı okumak istiyor. İşte tam da bu maksatla sizlerle bir haberi paylaşmak istiyorum. Önce haberi paylaşalım sonra yorumlarımızı yapalım.

İşte o haber:

“Yeşil Artvin Derneği’nin Talebine Danıştay’dan Ret

Danıştay’ın Yürütmeyi Durdurma Talebine Verdiği Ret Kararı Ortaya Çıktı

Artvin’in önemli gündem maddelerinden biri olan Artvin Cerattepe Maden Projesi’ne ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. Madencilik faaliyetlerine karşı bir duruş sergileyen Yeşil Artvin Derneği’nin 19 Eylül 2016 tarihinde Rize İdare Mahkemesi’nin verdiği kararı bozmaya ve yürütmeyi durdurma talebine ilişkin Danıştay’ın karar verdiği ortaya çıktı. Yoğun Referandum gündemi nedeniyle dikkatlerden kaçan karar ortaya çıkarken, Danıştay tarafından verilen kararda Yeşil Artvin Derneği başta olmak üzere bazı sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarca istenen Yürütmeyi Durdurma Talebinin reddine karar verildiği öğrenildi. Yeşil Artvin Derneği tarafından bazı duruşmalarda alınan geçici yürütmeyi durdurma kararlarının zafer olarak ilan edilirken alınan yürütmeyi durdurma talebinin ret kararının kamuoyuna dernekçe açıklanmamış olması ise dikkatlerden kaçmadı.

Yeşil Artvin Derneği’nin Talebine Danıştay’dan Ret

Artvin’in Kafkasör Yaylası Cerattepe Mevkii’nde madencilik faaliyetleri için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, ’Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Olumlu’ raporunun yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Yeşil Artvin Derneği öncülüğündeki 751 kişi ve 61 avukatın, 8 Temmuz 2015’te Rize İdare Mahkemesi’nde açtığı davası 19 Eylül 2016 tarihinde görülmüştü. Artvin’in Cerattepe bölgesinde 38 hektar alandaki bakır işletme projesi için hazırlanan “ÇED olumlu raporu”nun iptali için Rize’de görülen davanın karar duruşmasında, davacı taraf reddi hakim talebinde bulunmuştu. Heyet, davalılar tarafından talep ÇED’in iptali talebini reddetmiş ve yürütmeyi durdurma kararı vermemişti. Dernek ve diğer davalılar tarafından Samsun Bölge İdare Mahkemesi’ne başvuruda bulunulmuş ancak Samsun Bölge İdare Mahkemesi davalılar tarafından reddi hakim talebini kabul etmemişti. Bu gelişmeler üzerine Yeşil Artvin Derneği ve diğer davalılar tarafından Rize İdare Mahkemesi’nin verdiği kararın iptali ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin talep üzerine ilk kararını 26 Ocak 2017 tarihinde verdiği ortaya çıktı. Ortaya çıkan karara göre Danıştay 14.Dairesinde görülen 2016/11573 Esas Nolu kararında davalı tarafın yürütmeyi durdurma talebinin reddine karar verdiği belirlendi.

Danıştay 14.Dairesinden Artvin ili Merkez ilçesi Cerattepe Mevkiinde 201200222 ruhsat numaralı sahada yapılması planlanan ‘Cerattepe Bakır Madeni, Kırma Eleme Tesisi ve Denetim Genel Müdürlüğü’nce verilen 02/06/2015 günlü, 3882 sayılı “Çevresel Etki Değerlendirilmesi Olumlu” kararının iptali istemiyle açılan davanın davacılardan Yeşil Artvin Derneği ve diğer sivil toplum kuruluşları açısından, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 15/1-b maddesi uyarınca, davanın ehliyet yönünden reddi, dava açma ehliyetine sahip gerçek ve tüzel kişi davacılar açısından ise davanın reddi yolunda Rize İdare Mahkemesi’nce verilen 20/09/2016 günlü, E:2015/470, K:2016/485 sayılı kararın, temyizen incelenerek bozulması ve yürütmesinin durdurulması istenmişti. Bu talep Hüküm veren Danıştay Ondördüncü Dairesince, işin gereği görüşüldüğü ve uyuşmazlığın niteliğine ve temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenlere göre, olayda 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27/2. Maddesinde öngörülen koşullar gerçekleşmemiş bulunduğundan, aynı Kanunun 52.maddesinin 1.fıkrası uyarınca yürütmenin durdurulması isteminin reddine, 26/01/2017 tarihinde oybirliği ile karar verildiği öğrenildi.

Konuya ilişkin olarak bugüne kadar Yeşil Artvin Derneği tarafından daha önceki verilen duruşma ve davalara ilişkin alışılagelmiş basın açıklamaların bu kararın verildiği tarihten sonra yapılmaması ve Artvin halkına Danıştay tarafından verilen yürütmeyi durdurma kararına ilişkin bilgi aktarılmamış olması ise dikkatlerden kaçmadı.

Danıştay’a başvurulan Rize İdare Mahkemesi’nin verdiği kararın bozulmasına ilişkin talebe ilişkin kararında önümüzdeki günlerde sözkonusu mahkeme tarafından açıklanması bekleniyor.

Verilen bu yürütmeyi durdurma talebinin reddi kararı Cerattepe maden projesi önündeki bir engelin daha kalktığını gösterirken, sözkonusu projeyi ilişkin herhangi bir aksi karar bulunmaması nedeniyle maden şirketi tarafından Cerattepe bölgesinde galeri içerisinde ve şantiye sahasında çalışmaların devam ediyor. Maden şirketi bölgede çalıştırılmak üzere bugüne kadar 100’ün üzerinde istihdam sağlarken, şirketin projeye ilişkin çalışmalarını bilimsel ölçütler çerçevesinde devam ettiği kamuoyuna açıklanmıştı.”

Bu gelişmeden haberiniz var mıydı?

İşte bahsettiğim haber bu idi. Benim yazılarımı takip edenler bilirler 19 Eylül 2017 tarihinde Rize İdare Mahkemesi’nde görülen davanın ardından Yeşil Artvin Derneği ve diğer davalılar tarafından açılan dava görüşülmüş ve reddi hakim talebinde bulunulmuştu. Bu talep Samsun Bölge İdare Mahkemesi’nce reddedilmiş ve Yeşil Artvin Derneği ve diğer stklar Danıştay’a davayı götürerek yürütmenin durdurulmasını ve Rize İdare Mahkemesi’nin verdiği kararın iptalini istemişlerdi. Bu talebin birinci ayağı olan yürütmeyi durdurma talebine Danıştay red kararı verdi. Karar bizimde yoğun referandum gündemimiz nedeniyle gözlerimizden kaçmıştı.

Şimdi bu kararı kamuoyuna aktarırken birkaç yorumda bulunalım.

Bu karar Danıştay’ın Rize’nin kararını onaylayacağının belirtisidir

İster bize kızılsın ister kızılmasın biz doğru bildiklerimizi yazmaya devam edeceğiz. Daha önce de belirtmiştim, reddi hakim kararının kabul göreceğini düşünmediğimi ve Danıştay’ın da Rize’nin kararını onaylayacağını düşündüğümü belirtmiştim.

Samsun Bölge İdare Mahkemesi, Rize İdare Mahkemesi’nde görülen davadaki reddi hakim kararını onaylamadığı gibi Danıştay’da yürütmeyi durdurma talebini reddetti. Bütün bu gelişmeler Rize İdare Mahkemesi’nin ÇED ile ilgili verdiği kararın Danıştay tarafından da onaylanacağının yani bozmayacağının habercisidir, şeklinde yorumluyorum.

Genellikle bu tür davalarda özellikle Danıştay, davanın görüldüğü mahkemenin bilirkişi raporuna uyuyor ve bozmuyor. Bence de kısa bir süre içerisinde Danıştay, Rize İdare Mahkemesi’nin verdiği kararı bozmayarak onaylayacaktır. Benim takip ettiğim kadarıyla öngörüm bu yöndedir.

Konuya ilişkin Danıştay’ın yürütmeyi durdurma kararını reddettiğine ilişkin taraflara yapılan bildirimi haberin içeriğindeki fotolardan okuyabilirsiniz. Böylelikle ÇED’e ilişkin hukuki sorun ortadan kalkmış olacaktır.

Biz gelişmeleri takip ederek sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.

Share
#

SENDE YORUM YAZ

1+7 = ?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KÖŞE YAZILARI

 • Bazı Suçlara İdam Cezası Şart

  17 Şubat 2018 Köşe Yazıları, Tolga Gül

  Artık televizyonlarda haber kanallarını izlerken insanlığından nasibini almamış insanların işledikleri suçları görmekten tiksinir oldum. Gazetelerde bu tür yaratıkların işledikleri suçları okurken erkekliğimden utanır hale geldim. Böylesi şerefsizlerle aynı Dünya çatısı altında bile yaşamaktan, aynı stratosfer altında bulunmaktan ise utanır oldum. Aynı bayrak ve toprak altında bu tür canilerle birlikte yaşıyor olmaktan ise inanın sıkıldım. Yani ne diyeceğimi ve yazacağımı bilemez haldeyim. Burada bu tür olayları dillendirerek daha fazla insanlı...
 • ŞEHR-İ NUH PROJESİNE KATKI SAĞLAYAN ÇOK YÖNLÜ VE MULTİDİSİPLİNER BİR SANATÇIMIZ; Esma CİVCİR

  15 Şubat 2018 Erhan Kırmızı, Köşe Yazıları

  Not: Bu makale içerik olarak zenginleştirilmek suretiyle sürekli güncellenecektir. 1.ŞEHR-İ NUH İSMİ Şırnak isminin esas hali olan Şera Nuh, zamanla Şehri Nuh ve Şırnex ve son olarak da Şırnak haline gelmiştir. Şera Nuh kelimesi Süryanicede "Nuh istirahat etti, iskan etti" cümlesinin isimleşmiş halidir. 2.ŞEHR-İ NUH DİRİLİYOR PROJESİ Projenin İsmi: Nuh Tufanı, Şırnak ve dünya tarihinde bitiş ve başlangıç anlamına geldiğinden projeye Şehri Nuh Diriliyor denilmiştir. Hz. Nuh’un türbesinin Cizre’de oluşu, Hud Suresinin 44. ayeti Tufan...
 • Gayrimüslimlerin İslam Ülkesindeki Hakları

  14 Şubat 2018 Erhan Kırmızı, Köşe Yazıları

    Kendileriyle Yapılan Antlaşmalara Riayet Hayat Hakkına Riayet Adalete Riayet Kanun Karşısında Müslümanlarla Eşitlik Din ve Vicdan Özgürlükleri Çocuklarını İstedikleri Gibi Eğitme Hakkı Mabetlerinin Dokunulmazlığı İbadet ve Âyinlerini Özgürce Yerine Getirebilme Mesken Dokunulmazlığı Mülkiyet Haklarına Riayet Eziyet Etme ve İncitme Yasağı Hukukî Özerklik Hakkı Askerlikten Muaf Olma Kendilerinden Alınan Vergi Miktarının, Maddî Durumlarına Uygun Olarak Tespit Edilmesi Himaye Edilemeyince Kendile...
 • İslam’da Sanık ve Mahkum Hakları

  13 Şubat 2018 Erhan Kırmızı, Köşe Yazıları

  Konunun sadece başlıklarını veriyoruz. Kısa başlıklar bile çok şey anlatıyor. Ayrıntıları görüp ikna olmak isteyenler http://www.isav.org.tr/img/20150616__6825219989.pdf linkine tıklayıp çıkan pdf dosyasındaki 531-559’uncu sayfalara bakmalıdır. 1. SANIĞIN HAKLARI a. Âdil Yargılanma Hakkı b. Masûmiyet/Suçsuzluk Karinesinden Yararlanma Hakkı    aa. Suç ve Cezada Şahsîlik İlkesinden Yararlanma Hakkı    bb. Şüpheden Sanığın Yararlanması İlkesi c. Savunma Hakkı     aa. Susma hakkı     bb. Tercümandan Yararlanma Hakkı d. Suçta ve Cezada Ka...