logo

Yeni Yusufeli’nin Yaşamsal Fonksiyonu Yok

 

Yusufeli Yeni Yerleşim Yeri Seçimi Paneli Sonuç Bildirgesi Yayınladı

“Bilimsel kriterlere göre belirlenecek aday yerler arasından, demokratik yöntemle, köylerin de katılacağı bir referandumla 1 veya 2 ilçe merkezinin seçilmesini, Yusufeli’nin geleceği için bir çıkış yolu olarak önermekteyiz”.

“Yusufeli Barajı ve Yeni Yerleşim Yeri, sadece ilçe merkezi ile köylerinin değil tüm Artvin’in sorunudur. Çünkü Yusufeli Artvin’in ayrılmaz bir parçasıdır. Yusufeli’nin ve Artvin’in bu büyük sorunu, her türlü kişisel, siyasal ve ideolojik çekişmelerin dışında ve üzerinde tutulmalıdır”.

Yusufeli Yeni Yerleşim Yeri Platformu tarafından gerçekleştirilen 01.03.2015 tarihinde Ankara – Artvin Evi’nde düzenlenen ve her görüşün dile getirildiği “Yusufeli Yeni Yerleşim Yeri Seçimi” konulu panelinin sonuç bildirgesi yayınlandı.

Yusufeli Yeni Yerleşim Yeri Platformu tarafından yapılan yazılı açıklamada Yusufeli Barajı nedeniyle ilçe merkezi ve bazı köyleri sular altında kalacağı hatırlatılarak Artvin’in en büyük ilçesi olan Yusufeli’nin hatalı yer seçimi sonucunda mekansal, ekonomik ve sosyal olarak tartışılır hale geldiği ifade edildi.

Açıklamada Yusufeli’nin, dünyanın hiçbir yerinde görülmeyen, bilimsel temel kriterlere uymayan, yaşamsal fonksiyonları olmayan taş üstündeki bir yere taşınmasına karar verildiği iddia edilerek şu ifadelere yer verildi.

“Bir zamanlar sebze meyve ambarı diye adlandırılan yörenin çalışkan, üretken, fedakar, Devletine sadakatli insanları bu durumda topraksız, susuz bir yerde barınmaya mahkum edilmiş olacaktır.

Platformumuz tarafından 01.03.2015 tarihinde Ankara – Artvin Evi’nde düzenlenen ve her görüşün dile getirildiği “Yusufeli Yeni Yerleşim Yeri Seçimi” konulu panele ait Sonuç Bildirgesi ekte sunulmuştur.

Sonuç Bildirgesi’nin 7.maddesinde belirtildiği gibi bilimsel kriterlere göre belirlenecek aday yerler arasından, demokratik yöntemle, köylerin de katılacağı bir referandumla 1 veya 2 ilçe merkezinin seçilmesini, Yusufeli’nin geleceği için bir çıkış yolu olarak önermekteyiz.

Sonuç Bildirgesi’nin 20.maddesinde belirtildiği gibi Yusufeli Barajı ve Yeni Yerleşim Yeri, sadece ilçe merkezi ile köylerinin değil tüm Artvin’in sorunudur. Çünkü Yusufeli Artvin’in ayrılmaz bir parçasıdır. Yusufeli’nin ve Artvin’in bu büyük sorunu, her türlü kişisel, siyasal ve ideolojik çekişmelerin dışında ve üzerinde tutulmalıdır.

Tüm bu nedenlerle bu büyük sorunun Yusufeli, Artvin ve Türkiye gündemine Artvinlilerin ortak işbirliği ve dayanışması ile bir an önce taşınarak kamuoyunda yeterince tartışılmasını sağlamak amacıyla ilgi, destek ve yardımlarınızı bekleriz. Yusufeli için en doğru ve en hayırlı kararın çıkması dilekleriyle.

Yusufeli Yeni Yerleşim Yeri Seçimi Paneli Sonuç Bildirgesi

01.03.2015 günü saat 13:00’da Ankara Artvin Evi’nde Prof. Dr. Birsen Gökçe’nin yönettiği “Yusufeli Yeni Yerleşim Yeri Seçimi” konusunda yapılan panelde bilim adamları ve uzmanlar konuyu tüm ayrıntıları ile değerlendirmişlerdir. Coşkulu izleyiciler de yorum ve önerileri ile toplantıya katkı vermişlerdir. Panelde elde edilen sonuçlar aşağıda açıklanmıştır:

1- Köylerde yaşayan ve Yusufeli nüfusunun 2/3’ünü oluşturan halk yok sayılarak, sadece ilçe merkezinde yaşayanların yüzde 7’lik (500 kişi) bir kısmının görüşüyle Yusufeli’nin yeni yerinin belirlenmesi ve dayatılması kabul edilemez.

2- DSİ, yeni yerleşim yerinin belirlenmesi amacı ile 2000 yılında yaptırdığı ihale sonucunda hazırlanan raporu kabul ederek onaylamıştır. Bu rapora göre daha önce DSİ tarafından belirlenen 8 aday yer arasından, bilimsel ve uluslar arası yer seçimi kriterlerine göre Kılıçkaya ve İşhan, yeni ilçe merkezi olarak önerilmiştir.

3- DPT tarafından oluşturulan ve aralarında halen üst düzey görevlerde bulunan 5 kamu kuruluşu temsilcisinin yer aldığı “Teknik Alt Komisyon” da aday ilçe merkezi olarak İşhan ve Kılıçkaya’nın yanı sıra Öğdem’i de önermişlerdir.

4- Bilimsel teknik kriterlerden sosyolojik ve ekonomik ölçütler zaman içerisinde değişiklik gösterme potansiyel taşısa da, mekansal planlamaya esas olan coğrafi, fiziki ve diğer koşullar 5-15-50 yıl değil yüzlerce yıl geçse dahi, olağanüstü doğa koşulları dışında değişiklik göstermez.

5- Ne var ki özel bir firmaya 2005 yılında sipariş üzerine hazırlatılan raporda diğer alternatifler göz ardı edilerek Yansıtıcılar Mevkii, bilimsel ve uluslar arası kriterleri taşımamasına karşın yeni ilçe merkezi olarak uygun görülmüştür.

6- Tarihte suyu ve toprağı bulunmayan bir mekanın yerleşim yeri olduğu görülmemiştir. Bu durumda yeni ilçe merkezi yapılmaya çalışılan Yansıtıcılarda kalkınma ve gelişmeden bahsedilemeyeceği gibi yaşam kalitesi de çok düşecektir.

7- Yapılan bu yanlıştan dönülerek bilimsel ve uluslararası yerleşim yeri seçim kriterlerine göre belirlenecek aday yerler halkoyuna sunulmalıdır. seçim geniş katılımlı ve demokratik yöntemlerle yapılmalı, barajdan doğrudan veya dolaylı olarak etkilenen tüm köyler ile ilçe merkezini de kapsamalıdır.

8- Yeni ilçe merkezi neresi olursa olsun kesinlikle idari hudutlarda değişiklik yapılmamalıdır. Artvin ve Yusufeli kimliği bir bütün olarak korunmalıdır. Aksi halde Artvin’in il olarak kalması tartışılır hale gelebilir.

9- Yeni ilçe yerinde kendi evini yapmak isteyenlere de olanak tanınmalı, imar planlarında bu alanlar ayrılmalı, projelendirme ve yapım için de ekonomik ve bürokratik kolaylıklar sağlanmalıdır.

10- Kamulaştırma bedellerinin tespitinde, yörenin özel durumu dikkate alınarak

kıymet takdirleri buna göre yapılmalıdır. Toprağın Yusufeli’nde taşınmaz değil “taşınır mal”

olarak değerlendirildiği göz önünde bulundurulmalıdır.

11- Mücavir alan kamulaştırmaları mutlaka yapılmalıdır. Arazilerin küçük olması göz önüne alınarak yasal düzenlemeyle hak sahiplerine maddi ve manevi tazminatlar ödenmelidir.

12- Kırsal alanlarda baraj yapımından ve ilçe merkezinin değişmesinden etkilenen köylerle ilgili ciddi hiçbir çalışma yapılmamıştır. Hak sahibi tespit çalışmaları ve bu köylerin de yeni yerleşim alanlarının yapımına önem ve hız verilmelidir.

13- Yöreye özgü coğrafi ve topoğrafik koşullar göz önüne alınarak gerekirse kentsel ve kırsal tüm alanlar afet bölgesi olarak ilan edilmelidir. Bu durumun avantaj ve dezavantajları kamuoyunda uzmanların yol göstericiliğiyle tartışılmalıdır.

14- Barajın yarattığı tüm altyapı sorunları (yol-su-enerji hattı-iletim hattı vb.), baraj yapımıyla eş zamanlı olarak çözülmeli, bu maliyetler yöre halkına ek külfet getirmemelidir. Bölgede inşa edilecek tüm altyapı imalatları ve özellikle yol yapımında standartlar en üst seviyede tutulmalıdır.

15- Mimari projeler, konut tipleri ve büyüklükleri konusunda halkın görüşü alınmalıdır. Konut maliyetleri, borçlanma miktarı ve ödeme koşulları hakkında yöre halkına net, doğru ve temel bilgiler verilmelidir.

16- Yeniden yerleşim projelerinde esas olan; baraj öncesi var olan ekonomik olanakların, yeni yerleşim yerinde de korunmasıdır. Sürdürülebilir kalkınma için mevcut dinamiklerin, tarımsal ve ekonomik olanakların değerlendirilmesi zorunludur.

17- Yeni ilçe merkezinde ekonomik canlılığın sağlanması için yol gösterici ve teşvik edici mekanizmalarla ilçenin gerçek bir cazibe merkezi haline getirilmesi sağlanmalıdır. Yöremizin yetiştirdiği işadamlarının bölgemize de yatırım yapması için politikalar geliştirilmelidir. *

18- Mevcut haliyle Artvin turizminin yarısından fazlasına hizmet eden Yusufeli İlçesi, bu özelliğini yeni yerinde de sürdürmelidir. Turizmi artırıcı ek önlemler alınmalıdır.

19- Baraj ve yeniden yerleşim konusundaki gelişmeler, resmi kurumlar tarafından belirli aralıklarla kamuoyuna aktarılmalı, böylece bilgi kirliliğinin önüne geçilmelidir.

20- Yusufeli Barajı ve Yeni Yerleşim Yeri, sadece üçe merkezi ile köylerinin değil tüm Artvin’in sorunudur. Çünkü Yusufeli Artvin’in ayrılmaz bir parçasıdır.

Yusufeli’nin ve Artvin’in bu büyük sorunu, her türlü kişisel, siyasal ve ideolojik çekişmelerin dışında ve üzerinde tutulmalıdır. Artvinlilerin ortak işbirliği ve dayanışması ile konu Türkiye gündemine taşınmalıdır.

Share
3273 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

7+6 = ?
#

Yeni Yusufeli’nin Yaşamsal Fonksiyonu Yok” için 1 yorum

  1. Ali Ekber : diyor ki:

    Biz Yansıtıcılar bölgesi seçilince orası olmaz Yusufeli yok olur dedik ama kim dinletebiliyorsun hükümet sözde ilçe merkezinde bir seçim yapıp yancıtıcıları yaptı tekrar söylüyoruz buradan ilçe olmaz olsada 10-15 köyü anca doyurur iki ilçeli çözüm şart KARADAĞ adıyla yine Artvin ili’ne bağlı Kınalıçam köyüne veya işhan köyüne bir ilçe daha kurulmalı yoksa Yusufeli dağılır Erzurum’un ilçeleri sevinir bizden söylemesi.