logo

Yardımcı doçentlere sınav gözetmenliği yazılmaması hukuka aykırıdır.


Erhan Kırmızı
erhankirmizi@08olay.com

 

Gözetmenlik görevlerinin tamamen öğretim görevlilerine yazılırken, yardımcı doçentlere yazılmaması 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 10. Maddesi b fıkrasındaki “Amir, maiyetindeki memurlara hakkaniyet ve eşitlik içinde davranır” emredici hükmüne açıkça aykırıdır…. Amir yetkisini sadece kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde kullanabilir. Amirin teamüller kapsamında yetkisini kullanma hakkı yoktur.

Türkiye geneli üniversitelerimizde sınav gözetmenliklerinin tamamen veya çoğunlukla öğretim görevlilerine yazılırken, üniversitelerimizde çoğunlukla yardımcı doçentlere hiç görev yazılmamasına sıkça rastlanan bir olgudur.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 10. Maddesi b fıkrasında ;

Amir, maiyetindeki memurlara hakkaniyet ve eşitlik içinde davranır. Amirlik yetkisini kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslar içinde kullanır

hükmü yer almaktadır.

Amir, maiyetindeki memurlara hakkaniyet ve eşitlik içinde davranır

hükmünü konumuz açısından değerlendirirsek; bir dekan veya yüksek okul müdürü öğretim görevlileri ve yardımcı doçentlere hakkaniyet ve eşitlik içinde davranmak zorundadır.

Elbette yardımcı doçentlerin kanunen elde ettikleri haklar vardır.

*Maaşlarının yükselmesi,

*Bölüm başkanı olmak için en az yardımcı doçent olmak şartının aranması,

*Öğretim görevlilerinin maaş karşılığı 12 saat ders yükü olmasına karşın, yardımcı doçentlerin maaş karşılığı ders yüklerinin 10 saat olması.

Kanunlarda benzeri başka haklar da olabilir.

Bir dekan veya yüksek okul müdürü bu yardımcı doçentlere tanınan bu haklar hariç, öğretim görevlileri ve yardımcı doçentlere “hakkaniyet ve eşitlik içinde” davranmak zorundadır.

Gözetmenlik görevlerinin tamamen öğretim görevlilerine yazılırken, yardımcı doçentlere yazılmaması 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 10. maddesi b fıkrasındaki;

“Amir, maiyetindeki memurlara hakkaniyet ve eşitlik içinde davranır”

emredici hükmüne açıkça aykırıdır.

Yöneticiler kanuna aykırı bu uygulamayı meşrulaştırmak için “teamül” kavramını kullanmaktadırlar.

Oysa 657 sayılı devlet memurları kanununun 10. Maddesi b fıkrası ikinci cümlesinde;

“Amirlik yetkisini kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslar içinde kullanır”

hükmü ile teamüllere başvurma yetkisi vermemiştir.

Yani amir yetkisini sadece kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde kullanabilir. Amirin teamüller kapsamında yetkisini kullanma hakkı yoktur.

Hukukta, hele de kamu hukuku alanında “teamül”ün bir kaynak olarak değeri son derece tartışmalıdır. [1]

İdare Hukuku kategorik olarak Kamu Hukuku alanına girmektedir.

Doktrinde teamülün idare hukukundaki karşılığı olan idari teamüllere bakış açısı negatiftir. Bu konu ile ilgili görüşler kaynaklarıyla beraber aşağıda zikredilmiştir.  Bunlardan ilki idari teamülü zayıf bir kaynak olarak nitelendirirken, ikincisi idari teamülün kaynak olamayacağını belirtmektedir.

“İdari teamüllerin; idare hukuku bakımından örf ve adet kurallarına oranla daha zayıf bir kaynak değeri olduğu açıktır. Zira örf ve adetler kanunların yapılmasında dahi dikkate alınabilecek nitelikte kurallar olmasına rağmen, idarenin “belli konularda ve sorunlar karşısında öteden beri süregelen tutum ve davranışlarını” ifade eden idari teamüllerin aynı nitelikte olduğunu kabul etmek mümkün olmamalıdır.”[2]

“İdari Teamül ve Tatbikat”.- İdari uygulamalarda, kanuni bir zorunluluk olmamasına rağmen, belli konularda eskiden beri kendisine çoğunlukla uyulan birtakım tutum ve davranışlar da vardır. Bunlara kısaca “idari teamül ve tatbikat” denir. İdarenin gerçekten işleyişini anlamak için bu tür teamül ve tatbikatı da bilmek gerekir. Ancak teamül ve tatbikat örf ve adet hukuku kuralı değildir ve hukukun kaynağı da olamazlar.[3]

[1] http://www.tufanerhurman.com/teamul-mu-temayul-mu/

[2] http://asosindex.com/cache/articles/orf-ve-adet-kurallari-ile-idari-teamullerin-idare-hukukundaki-yeri-f398106.pdf

[3] http://www.idare.gen.tr/ihd-bolum2.pdf

Share
#

SENDE YORUM YAZ

6+6 = ?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KÖŞE YAZILARI

 • Hak İsteyenin Hakkı Verildi Baş Kaldıranın Başı Kesildi!

  20 Mart 2018 Köşe Yazıları, Melih Sıddık Dalkılıç

  Varlığım kudreti elinde olan ALLAH’A hamd olsun, yeniden yazmak nasip oldu. Öyle bir ülkede yaşıyoruz ki; herkes herşeyi çok iyi bilir. Dinini iyi bilmeyen fetva verir, Devrim’in ne demek olduğunu bilmeyen Devrimci olur. Dibine kadar “Kapitalizm’e kadar batanlar” sosyalist olur. Evet çok ilginç bazen ne diyeceğime kendim de şaşıyorum. Elbette beşer olduğumuzdan biz de şaşacağız illa ki yazdıklarımızın hepsi doğrudur demiyoruz. Zaten öyle bir şeyi de ima etmiyoruz, ancak yolumuzu ve davamızı sonuna kadar savunuyoruz. Davamız çok büyük asırlara s...
 • Hayat Evet-Hayır Yarışması Değil

  18 Mart 2018 Köşe Yazıları, Selim Çiftçi

  Özgür irade beyanı robotlaşmaktan kurtuluş, aptallaşmaktan kurtuluş için gerekli Talebe eğitiyorsanız önce özgürleştirin Özgür olmayan öğrenci eğitmek onu aptallaştırır. Yazar Gamze Hanım yenemeyeceğiniz yükün altına girmeyin hayır deyin derken önemli bir konuya değinmiş. Hayat diri olmaktır. Sorgulamak, anlamlı bir resim aramaktır. Evlenen eşler nikâh masasına gelinceye kadar sözleşmiştir. Nikâh masasında evet veya hayır demeleri hayata bakış tarzına bağlıdır. Hayat ın anlamlı ise evet veya hayır demenizin de bir anlamı vard...
 • Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Artvin’e Büyük Eser Kazandırdı

  17 Mart 2018 Köşe Yazıları, Yüksel Kantar

  Devlet Başkanımız  ve  Hükümetimiz, milletimize özellikle bölge insanımıza verdiği değerin bir sonucu olarak Cankurtaran  Tünelini inşa etti.29 Ekim 2010 tarihinde temeli dönemin Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı  şimdiki  Başbakanımız  Sayın Binalı YILDIRIM  tarafından atıldı. 1 Mart 2018 tarihinde Ulaştırma  Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Ahmet Arslan, Milletvekilimiz Dr. İsrafil Kışla, İl başkanımız Erkan Balta ve halkımızın katılımı ile  bu güzel eser halkımızın hizmetine açıldı. Bölge insanı olarak çok mutluyuz ve müteşekkir...
 • Hülya Avşar’ın “..erkek çalışsın, kadın evde çocuklarını kendi büyütsün..” sözleri hakkında düşüncelerim

  16 Mart 2018 Erhan Kırmızı, Köşe Yazıları

    Özet: “Bir erkek çocuğunun oyuncak silahla oynamasına karşı kız çocuğunun oyuncak bebekle oynaması ne kadar kız çocuğunun fıtratına uygunsa Hülya Avşar’ın bu sözleri de o kadar bayanların fıtratına uygundur. ..... Şu muasır medeniyet seviyesine çıkmış sanatçılar Hülya Avşar’ın bu sözlerinize niçin bu kadar tepki gösterdiler bir türlü anlayamadım. Bunların kafasında nasıl bir çağdaşlık var acaba? …...Sanatçılar bu konuda Hülya Avşar’ı niçin bu kadar şiddetli ve alaycı tarzda eleştiriyorlar? Bence bayan sanatçılar Hülya Avşar gibi düşün...