logo

Türk Eğitim-Sen’den 2015 Yılı Son Değerlendirmesi

Türkiye Kamu-Sen Artvin İl Temsilcisi ve Türk Eğitim Sen Artvin Şube Başkanı İsrafil Bayrak memurlara 2015 yılı son mesajlarını iletti.

 

Türk Eğitim Sen Artvin Şube Başkanı İsrafil Bayrak memurlara 2015 yılı son mesajında; ”Türkiye’de sendikacılığın ne demek olduğunu yada ne olmadığını anlamak için herkesin önünde çok iyi seçenek ve örneklerin bulunduğunu, memurların bunu çok iyi analiz edip, değerlendirmelerini istedi.  Başkan Bayrak, sosyal paylaşım sitesinden memurlara seslenerek, “Ey kamu çalışanı arkadaş! Bugün, sendikanın ne demek olduğunu çok iyi anlayacaksınız. Biri bugün iş bırakıyor, niçin bıraktığını merak ediyorsan öğren ki, sendika olup olmadığına karar verebilesin. Diğeri, 657 değişimi ile dolaylı olarak devlet memurluğu güvencesinin kaldırılmasına ve toplu sözleşme masasında attığı imzayla kime hizmet ettiğini ispatladı. Sendika olup olmadığına sen karar ver. Bir diğeri ise her türlü hukuki eylemliliği, memurun iş güvencesi sahip çıkabilmek için her şeyi göze alabileceğini söyleyen, Sendikacılığın da bir ahlakı var ama kişinin ahlakı yoksa o sendikanın da ahlakından bahsetmek mümkün değildir. Milletlerin dönüşümleri ancak inanmış, cesur insanlarla olur; korkak ve teslim olmuş insanlarla olmaz. Siyasi görüşünüz, ideolojiniz, hayata bakış açınız ne olursa olsun, bağımsız ve ilkeli sendikacılığın memurlar için kullanılabilmesi adına; tüm eğitim çalışanlarının sendikal tercihlerini sil baştan yeniden gözden geçirmeleri gerekmektedir. Biz, menfaat sendikacılığı yapmıyoruz. Bizler dürüst, ahlaklı, ilkeli insanlarız. Bizim ideolojimiz; memurun meselesidir. Diyen, İlkeli ve bağımsız sendikacılığı rotasına almış bir sendikal anlayışın temsilcisi olan Türkiye’nin Sendikası Türk Eğitim-Sen vardır” dedi.

MEB’deki Hukuksuzluğun Takipçisi Kim?

Bayrak konuşmasının devamında; “Bilindiği üzere, Danıştay nezdinde açılan davada,  Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 2014/1151 Y.D. İtiraz Nolu ve 18 Şubat 2014 tarihli kararı ile;10 Haziran 2014 tarih ve 29026 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğin EK-1 Değerlendirme Formunun “Açıklama” başlıklı kısmının 3. Maddesinde “en az altı ay çalışmış olma” şartının İlçe Milli Eğitim Müdürü, Eğitim Kurumundan Sorumlu Şube Müdürü ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Şube Müdürleri için aranmamasına ilişkin eksik düzenlemenin yürütmesi durdurulmuştur. Bunun üzerine gelişen süreçte; MEB yargı kararının uygulanmasında zafiyete düşmüş ve bu kararları uyulamamıştır. Ancak Türk Eğitim-Sen dava kararının uygulanmasının peşini bırakmamış ve süreci geliştirmeye çalışmıştır. Konuyla ilgili gelinen safhada Türk Eğitim-Sen’den şu açıklamalarda bulunulmuştur.

Bakanlıkça Danıştay İDDK kararı yasal süre içinde uygulanmayarak, Hukuk Müşavirliği görüş yazısı doğrultusunda, yapılacak yeni düzenlemeye kadar konunun bekletileceği yönünde ilgili kurumlara talimat gönderilmiş, 06.10.2015 tarihli yönetmeliğin yürürlüğe girmesinin akabinde ise Hukuk Müşavirliği tarafından, bekletilen yargı kararları ile ilgili olarak yeni yönetmelik hükümleri çerçevesinde işlem yapılacağı yönünde yeniden görüş bildirilmiştir. Buna göre hakkında yargı kararı bulunan okul müdürleri yeni yönetmelikte yer alan sözlü sınav hükümlerine tabi tutulmaktadır. Türk Eğitim Sen olarak bu hususta Bakanlığa yazdığımız yazılarda, defalarca bu uygulamanın yanlış olduğunu dile getirerek, Hukuk Müşavirliğinin hukuka aykırı olan bu görüşünü hukuka uygun hale getirerek değiştirmesini talep ettik. Ayrıca Hukuk Müşaviri hakkında tarafımızca suç duyurusunda bulunularak, manevi tazminat davası açılmıştır. Bu süreçte;   MEB Hukuk Müşavirliği tarafından hazırlanan 09.11.2015 tarihli ve 11382385 sayılı yeni görüş yazısında bu kez de; öğretide genel kabul gören görüşün, düzenleyici işlem iptal edildiğinde buna bağlı birel işlemlerin de hukuki dayanağını kaybedeceği şeklinde olduğu belirtilerek kamu yararı gereği konunun İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce değerlendirilerek işlem tesis edilmesi gerektiği ifade edilmiştir. Böylelikle MEB Hukuk Müşavirliği geri adım atarak önceki görüşünü değiştirme eğilimi içine girmiştir.

Türk Eğitim Sen olarak Bakanlığa gönderdiğimiz yazıda, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce yargı kararlarının uygulanması sürecine ilişkin olarak ne şekilde bir değerlendirme yapıldığı ve bundan sonraki süreçte uygulamada değişiklik olup olmayacağı hususunda Sendikamıza bilgi verilerek konunun kamuoyu ile paylaşılması hususunda talepte bulunduk” ifadelerini kullandı.

Share
369 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

9+7 = ?