logo

TURİZM


Erhan Kırmızı
erhankirmizi@08olay.com

 

I.Kavram

Turizm kavramının kökeni, Latincede kelime anlamıyla dönme hareketini ifade eden “tornus” sözcüğü oluşturmaktadır. İngilizcedeki touring deyimi ile tour deyimleri de bu sözcükten türemiştir. Tour dairesel bir hareketi, bazı şehir, yöre ilkelerin ziyareti, ,iş ve eğlence amacıyla yapılan yer değiştirme hareketini ifade eder. Touring deyimi ise, zevk için yapılan eğitsel ve kültürel özellik gösteren seyahatler için kullanılır. Özetle Tour hareket edilen yere dönmek şartıyla yapılan kısa veya uzun süreli seyahatleri ifade eder.
Turizm kurumsal açıdan ise şöyle tanımlanabilir: para kazanmak amacı olmaksızın, bir yerde devamlı kalmamak şartıyla yabancıların devamlı oturdukları yerlerin dışında yaptıkları seyahat ve konaklamalardan meydana gelen faaliyetlerin tümüdür.[1]

Başka bir kaynakta şu bilgiler vardır;

Turizm teriminin kökeni “Tour” sözcüğü olup, İbranicede öğrenme, araştırma anlamına gelen “torah” sözcüğünden türemiştir. İbraniler olağan bir biçimde yaşanılan yerlerin dışındaki uzak yerleri görmek, oralarda oturan insanların ekonomik ve sosyal durumlarını incelemek üzere gönderilen kişilere turist ve bunların eylemlerine ise; turlamak derlerdi. Turlayıcılar gittikleri ülke veya yörelerin kaynaklarını öğrenir, doğal güzelliklerini saptar, tarım ve hayvancılığın durumunu inceler ve nüfusunu tahmin etmeye çalışırdı. Ancak bu işleri gizli yapmak zorunda olan turlayıcılar, kimliklerini de saklamak durumundaydılar. Bu nedenle de seyahat olayı, zorluk, sıkıntı ve tehlike kısaca acı çekme anlamına gelen “travail” sözcüğüyle ifade ediliyordu.[2]

II.Turizm Çeşitleri 

1.Katılan Kişi Sayısına Göre Turizm

1.1.Bireysel (Ferdi) Turizm

1.2.Kitle Turizmi

1.3.Grup Turizmi

2.Ziyaret Edilen Yere Göre Turizm

2.1.İç Turizm

2.2.Dış Turizm

3.Katılanların Yaşlarına Göre Turizm

3.1.Gençlik Turizmi

3.2.Yetişkin (Orta Yaş) Turizmi

3.3.Üçüncü Yaş Turizmi

4.Katılanların Sosyo-Ekonomik Durumlarına Göre Turizm

4.1.Sosyal Turizm

4.2.Lüks Turizmi

5.Dönemine Göre Turizm

5.1.Sezon Turizmi

5.2.Sezon Dışı Turizm

6.Katılanların Amaçlarına Göre Turizm

6.1.Deniz Turizmi

6.2.Kongre Turizmi

6.3.Termal Turizmi

6.4.Yat Turizmi

6.5.Mağara Turizmi

6.6.Dağ Ve Kış Turizmi

6.7.Yayla Turizmi

6.8.Kırsal Turizm

6.9.Akarsu ve Göl Turizmi

6.10.Doğa Yürüyüşü ve Atlı Doğa Yürüyüşü

6.11.Botanik ve Yaban Hayatı Turizmi

6.12.Kuş Gözlemleme

6.13.Av Turizmi

6.14.Golf Turizmi

6.15.İnanç Turizmi

6.16.Dinlenme ve Eğlence Turizmi.

6.17. Tur

6.18. Sağlık Turizmi

6.19.Kültür Turizmi

6.20.Alternatif Turizm

6.21.Klüp + Tatil + Seyahat Acentesi

6.22.Sosyal Turizm

7.Gezi Süresine Göre Turizm

­7.1.Hafta sonu Turizmi

­7.2.Uzun süreli Turizm

­7.3.Günübirlikçi Turizm

8.Konaklama Şekline Göre Turizm

8.1.Otellerde konaklayan Turistler

8.2.Otel dışı yerlerde konaklayan Turistler 

III. Turizm’in Şartları

1.Doğal Varlıklar

Bir bölgenin manzarası, su ve bitki örtüsü, dağ silsileleri, ovaları, kanyonları, volkanları, mercan adaları, krater gölleri, travertenler, peri bacaları, gölleri, çağlayanları, nehirleri, şelaleleri, kıyıları vb. varlıklardır.

2.Sosyo-Kültürel Varlıklar

Tarihsel ve dinsel anıtlar, eski eserler, tarihsel kalıntılar, harabeler ve kazı yerleri, müzeler gibi varlıklardır.

3.Altyapı Durumu

Su ve kanalizasyon sistemleri, haberleşme ağı, sağlık hizmetleri, enerji kaynakları, çöp ve drenaj sistemleri, cadde, sokak, metro, tünel gibi tesisleri ile güvenlik sistemleri gibi unsurları içerir.

4.Üstyapı Durumu

Konaklama, yeme içme, ulaşım ve eğlence hizmetleri gibi imkanları kapsar.

5.Ulaşım İmkânları

En hızlı ve en ucuz olan ulaşım ağları kurulmalıdır.

Profesyonel tur operatörleri olmalıdır.

6.Konukseverlik

Bir ülkede, bölgede ya da konaklama işletmesinde doğal ve fiziksel çekicilik ne kadar iyi ve konforlu olursa olsun, sunulan hizmet ve ülke insanının turiste yönelik yapacağı kötü/istenmeyen tavır ve davranışlar, misafir olarak o ülkede ya da bölgede bulunan turistin tatil deneyiminin çok olumsuz geçmesine neden olabilir.[3]

IV.Turizmin Gelişmesine etki eden şartlar

*Boş zamanların artması

*Teknolojik gelişmeler

*Kentleşme ve nüfus artışı

*İnsan ömrünün uzaması

*Gelir düzeyinin artması

*Ücretli tatil

*Sosyal güvenlik

*Seyahat özgürlüğü

*Kültür ve eğitim düzeyinin artması

*Turizm bilincinin artması[4]

V.Turizm bölgesinin temel özellikleri

Birincil özellikler: iklim, ekoloji, kültür ve geleneksel mimari vb.

İkincil özellikler: Konaklama, yiyecek-içecek, ulaştırma ve eğlence işletmeleri vb. [5]

VI.Turistik Ürünün Unsurları 

1.Çekicilik

1.1.Tanım

Çekicilik, turistin seyahat etmek istediği bir yeri, diğer bir yere tercih etmesini etkileyen unsurlar olarak açıklanabilir. Çekicilik, turistik harekete neden olan çekici yöreler ya da olaylar olabilir.

Turistik üründe çekiciliği belirleyen unsurlar dört gruba ayrılabilir: Doğal unsurlar, “sosyo-kültürel unsurlar”, “ekonomik unsurlar” ve “psikolojik unsur”lar.

1.2.Unsurları

1.2.1.Doğal unsurlar

Coğrafik durum, doğal güzellikler, temiz hava, temiz su kaynaklar›, temiz deniz, yaz mevsiminde güneş ve k›ş mevsiminde kar, hayvan türleri, bitki örtüsü (şora), kapl›ca ve şifal› sular,

1.2.2. Sosyo-kültürel unsurlar

Gelenek ve görenekler (evlenme, düğün, doğum vb), kültürel varlıklar (müzeler, anıtlar, ibadet yerleri, tarihi kentler vb.), siyasal yapı, eğitim durumu ve kentleşme düzeyi

1.2.3. Ekonomik unsurlar

Turistik ürünün fiyatı, genel ekonomik durum, altyapı olanakları ve turizm endüstrisinin durumu

1.2.4. Psikolojik unsur

tarihi, kültürel ve dinsel ilişkiler, toplumların gelenek, görenek ve davranış biçimleri, yöneticilerin gelenek ve davranışları, moda, alışkanlık, snobizm, sempati ya da antipati duygusu

2.Ulaşılabilirlik

Ulaşılabilirlik; çekiciliği yüksek olan turizm merkezlerinin pazardaki hedef kitleye olan yakınlığı ve onlara düşük maliyetle ulaşabilme olanağını ifade etmektedir. Uzaklık açısından yakın, zaman açısından kısa ve maliyetler açısından ucuz olması gerekmektedir.

Türkiye’nin dış turizmde diğer rakip ülkeler (İspanya, İtalya, Portekiz, Yunanistan) karşısında en büyük dezavantajı, ulaşılabilirliğin uzaklık ve zaman bakımından daha uzun olmasıdır.

3.Turizm işletmeleri

Turizm endüstrisinde faaliyet gösteren işletmeler şunlardır;

■ Ulaştırma işletmeleri,

■ Konaklama işletmeleri,

■ Yiyecek-içecek işletmeleri,

■ Seyahat işletmeleri,

■ Rekreasyon işletmeleri,

■ Hediyelik eşya satan işletmeler ve

■ Yan hizmet işletmeleri[6]

VII. Turizmin Önündeki Engeller

 1. Pazarlama ve Tanıtım Eksikliği
 2. Turizm Eğitimi Yetersizliği
 3. Altyapı Sorunlarının çözülmemiş Olması
 4. İşletmecilik sorunları
 5. Mali Düzenlemeler, Türkiye’de KDV oranlarının yüksek olması
 6. İç Turizmin ihmal edilmesi
 7. Konaklama Tesislerinin Yanlış Yapılanması
 8. Çevre Kirliliği
 9. Turizmin Çeşitlendirilememesi
 10. Mevsimlik Yoğunlaşma
 11. Ulaştırma Sisteminin yetersizliği
 12. Turizm Politikasının Oluşturulamaması
 13. Organizasyon ve örgütlenme sorunu
 14. İmaj Sorunu[7]

[1] http://www.ebilge.com/43573/Turizm_nedir.html,30.10.2009

[2] http://turizmcionline.blogcu.com/Turizm+Cografyasi/page2,30.10.2009

[3] Turizm Ekonomisi, s.67-69, Açık öğretim yayınları,2013 Eskişehir

[4] Genel Turizm Bilgisi, s.35 Açıköğretim yayınları,

[5] Genel Turizm Bilgisi, s.42 Açıköğretim yayınları,

[6] Genel Turizm Bilgisi, s.42-44 Açıköğretim yayınları,

[7] Genel Turizm Bilgisi, s.181-188 Açıköğretim yayınları,

Share
431 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

6+1 = ?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KÖŞE YAZILARI

 • Hata

  18 Haziran 2019 Erhan Kırmızı, Köşe Yazıları

  Özet: Bilmeyerek yapılan yanlışa hata denir. Hata sorumluluğu kaldırır. Bilerek yapılan yanlışa hata değil taammüd denir.  "Amd" veya "taammüd" eş anlamlı olup, önceden tasarlayarak, düşünerek, bilerek, isteyerek ve kasıtla yapmak demektir. Kasıtlı yapılan bir işin günaha yol açar. 1.Kavram Hata istenmeden yapılan yanlıştır. Bir yanlış bilerek ve isteyerek yapılırsa hata olmaktan çıkar (amd-taammüd) denilen suç olur. Bir terim olarak hata, kasıt unsuru taşımayan bir söz veya fiil olup, asıl iradeye aykırı olarak vuku bulur. İnsan, gaflet so...
 • Reklam

  12 Haziran 2019 Erhan Kırmızı, Köşe Yazıları

  Reklam kelimesi, Latince’de (çağırmak) fiilinden türetilmiştir. Bu mantıkla reklam batı dillerinde avcıları avlanırken , kurbanlarını (avlarını) cezp edebilmek ve çağırmak için uyguladıkları hileleri, teknikleri, yol ve yöntemleri betimlemektedir. Terim olarak Reklam, televizyon, gazete, radyo, billboard, dergi, sinema  internet gibi mecralar aracılığıyla çeşitli mal, ürün ve hizmetlerin hedef kitlelere ve tüketicilere belirli bir ücret karşılığında tanıtılmasıdır. Bu işin ana unsurları; bir ücret karşılığında yapılması, tanıtım yaptıran firm...
 • Şerefiye (ﺷﺮﻓﻴّﻪ)

  10 Haziran 2019 Erhan Kırmızı, Köşe Yazıları

  Arapça “yüksek mekân” anlamına gelen şereften, şerefі - şerefiye olarak Türkçe’de türetilmiştir. İmar edilen bir yerdeki gayrimenkullerden değerlerinin artışı sebebiyle alınan bir çeşit vergidir. Devlet, kamu tüzel kişileri ve özellikle belediyelerin gerçekleştirdikleri bayındırlık ve altyapı hizmetleriyle imar faaliyetlerinden dolayı bazı kimselerin mal varlıklarında önemli değer artışları olmaktadır. Bina, arsa ve arazi gibi gayrimenkullerde gayrimenkul sahibinin herhangi bir çabası, katkısı veya masrafı olmaksızın; yanıt ilgili kişinin irad...
 • Nota vermek

  09 Haziran 2019 Erhan Kırmızı, Köşe Yazıları

    Özet: Nota vermek; posta koymak, ayar vermek, uyarmak gibi algılansa da tam karşılığı bu değildir. Devletler arası diplomatik yazışmadır. Fransızca note "1. işaret, alamet, iz, hatırlatma yazısı, 2. müzik işareti" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen nota sözcüğünden evrilmiştir. Gündem konuları arasında sıklıkla iki ülke arasındaki gerilim sırasında kullanılmasından dolayı yanlış bilinen bir anlama da sahiptir. Yalnızca siyasi sorunlar sırasında kullanılmamaktadır. Askine, devletler arasındaki yazışmaların tümün...