logo

Sultan Abdülhamid’in uygulamasında kuvvetler ayrılığı prensibi


Erhan Kırmızı
erhankirmizi@08olay.com

 

Adalet ona değil, o adalete tabiydi.

II. Abdülhamid Han 1877-1878 Osmanlı Rus kızılay escort savaşından sonra Osmanlı parlamentosu olan Meclis-i Mebusan’ı fesh etmiş, tüm yetkileri sarayda toplayan bir yönetim uygulamaya başlamıştı. İlk bakışta tüm yasama, yürütme ve yargı kuvvetlerini kendisinde toplamış görünüyordu. Fakat Sultan Abdülhamid’in hayatını yakından tanıyınca aslında yönetiminin kuvvetler birliği gibi görünmesine rağmen kuvvetler ayrılığı prensibini kurumsal olarak olmasa da fornksiyonel olarak uyguladığını anlıyoruz. İslam Hukukuna göre devlet başkanlarının yasama yetkisi çok sınırlıdır. Çünkü şeriat, devlet başkanlarına yasama alanında çok fazla insiyatif tanımamıştır. Dolayısı ile Sultan Abdülhamid’in yasama yetkisi çok sınırlıydı.

Yargı fonksiyonuna gelince; yargı işlerine de hemen hiç karışmıyordu. Yargı fonksiyonunu bağımsız mahkemelere devrederek kendisi mahkemelere tabi olmuştu.

“II. Abdülhamid Han, adalet teşkilatını devrinin alim ve fadıllarından olan Ahmed Cevdet Paşa (Mecelle’nin yazarı) ve Abdurrahman Paşa’ya teslim etti. Her işe el atan, kendi eli olmadan hiçbir işe güvenmeyen Abdülhamid Han, Allah çankaya escort korkusu ve şeriat saygı ve sevgisiyle üstüne titrediği adalet sahasını en emin insanlara bıraktıktan sonra ona asla karışmaz, adalet cihazının istiklalini, kendi adına kaza icra edildiği halde, nefsinden ve makamından üstün tutardı. Adalet ona değil, o adalete tabiydi.

Memur tayinlerinde bile Sultan Abdülhamid Han’ın müdahale etmediği sadece bir sınıf memur vardı ki o da hakimlerdi.[1]

II. Abdülhamid Han, her meseleyi öğrenmek ister, her şeyi sorar, herkesin halini tetkik eder, tayinleri lazım olan her memurun tercüme-i halini okutur ve bazen bunlardan biri arzu ettiği şekilde değilse o memurun tayinini kabul etmezdi. keçiören escort Sadece Hakimlerin tayinine karışmaz, o makama kim münasip ise onun tayinini isterdi.

Mülki ve askeri büyük memurların seçim ve tayinlerini yakından ve büyük bir alaka ile takip ederdi. Bu tayinlerin bazılarını hemen kendisi ve bazılarını da danışarak yapardı.” [2]

[1] AYDIN, Mehmet, Yöneticiler İçin Yeni Bir Bakış II. Abdülhamid Han’ın Liderlik Sırları,s.120

[2] AYDIN, Mehmet, Age, s.147

Share
#

SENDE YORUM YAZ

6+4 = ?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KÖŞE YAZILARI

 • Bazı Suçlara İdam Cezası Şart

  17 Şubat 2018 Köşe Yazıları, Tolga Gül

  Artık televizyonlarda haber kanallarını izlerken insanlığından nasibini almamış insanların işledikleri suçları görmekten tiksinir oldum. Gazetelerde bu tür yaratıkların işledikleri suçları okurken erkekliğimden utanır hale geldim. Böylesi şerefsizlerle aynı Dünya çatısı altında bile yaşamaktan, aynı stratosfer altında bulunmaktan ise utanır oldum. Aynı bayrak ve toprak altında bu tür canilerle birlikte yaşıyor olmaktan ise inanın sıkıldım. Yani ne diyeceğimi ve yazacağımı bilemez haldeyim. Burada bu tür olayları dillendirerek daha fazla insanlı...
 • ŞEHR-İ NUH PROJESİNE KATKI SAĞLAYAN ÇOK YÖNLÜ VE MULTİDİSİPLİNER BİR SANATÇIMIZ; Esma CİVCİR

  15 Şubat 2018 Erhan Kırmızı, Köşe Yazıları

  Not: Bu makale içerik olarak zenginleştirilmek suretiyle sürekli güncellenecektir. 1.ŞEHR-İ NUH İSMİ Şırnak isminin esas hali olan Şera Nuh, zamanla Şehri Nuh ve Şırnex ve son olarak da Şırnak haline gelmiştir. Şera Nuh kelimesi Süryanicede "Nuh istirahat etti, iskan etti" cümlesinin isimleşmiş halidir. 2.ŞEHR-İ NUH DİRİLİYOR PROJESİ Projenin İsmi: Nuh Tufanı, Şırnak ve dünya tarihinde bitiş ve başlangıç anlamına geldiğinden projeye Şehri Nuh Diriliyor denilmiştir. Hz. Nuh’un türbesinin Cizre’de oluşu, Hud Suresinin 44. ayeti Tufan...
 • Gayrimüslimlerin İslam Ülkesindeki Hakları

  14 Şubat 2018 Erhan Kırmızı, Köşe Yazıları

    Kendileriyle Yapılan Antlaşmalara Riayet Hayat Hakkına Riayet Adalete Riayet Kanun Karşısında Müslümanlarla Eşitlik Din ve Vicdan Özgürlükleri Çocuklarını İstedikleri Gibi Eğitme Hakkı Mabetlerinin Dokunulmazlığı İbadet ve Âyinlerini Özgürce Yerine Getirebilme Mesken Dokunulmazlığı Mülkiyet Haklarına Riayet Eziyet Etme ve İncitme Yasağı Hukukî Özerklik Hakkı Askerlikten Muaf Olma Kendilerinden Alınan Vergi Miktarının, Maddî Durumlarına Uygun Olarak Tespit Edilmesi Himaye Edilemeyince Kendile...
 • İslam’da Sanık ve Mahkum Hakları

  13 Şubat 2018 Erhan Kırmızı, Köşe Yazıları

  Konunun sadece başlıklarını veriyoruz. Kısa başlıklar bile çok şey anlatıyor. Ayrıntıları görüp ikna olmak isteyenler http://www.isav.org.tr/img/20150616__6825219989.pdf linkine tıklayıp çıkan pdf dosyasındaki 531-559’uncu sayfalara bakmalıdır. 1. SANIĞIN HAKLARI a. Âdil Yargılanma Hakkı b. Masûmiyet/Suçsuzluk Karinesinden Yararlanma Hakkı    aa. Suç ve Cezada Şahsîlik İlkesinden Yararlanma Hakkı    bb. Şüpheden Sanığın Yararlanması İlkesi c. Savunma Hakkı     aa. Susma hakkı     bb. Tercümandan Yararlanma Hakkı d. Suçta ve Cezada Ka...