logo

Siyasi Partilerin Maden ve Enerji’ye bakışı


Tolga Gül
tolgagul@08olay.com

Seçimlere çok az bir zaman kaldı. Artvin Çoruh Postası Gazetesi olarak son aylarda ısrarla devam ettiğimiz maden dosyasında yine önemli bir konuyu gündem yaptık. Seçimler öncesinde siyasi partilerimizin maden, enerji ve çevre politikalarının ne olup ne olmadığını, kendi parti programlarında bu konuların nasıl yer aldığını ve de iktidara geldiklerinde maden, enerji ve çevre konusunda nasıl bir politika yürüteceklerini araştırdık. Artvin özelinde genellikle hani hemen hemen tüm partilerin dile getirmekten kaçındığı madencilik alanında, son dönemlerde derelere kurulan HES’lere artan tepkiler nedeniyle bu konuda da sus pus oldukları enerji konusunda ve de her iki konuyla direk ilgili olan çevre konusunda siyasi partilerin bakışını bizzat parti programından öğrendik.

Siyasi Partiler Madenciliğe destek vereceklerini ifade ediyorlar

Siyasi Partilerden iktidar partisi dahil olmak üzere hemen hepsinin madencilik politikasını parti programlarını detaylıca inceleyerek ortaya çıkardık. İktidar partisi dahil olmak üzere tüm siyasi partiler madenciliğin desteklenmesi yönünde karar birliği içerisindeler.

AK Parti’nin madenciliğe bakışı etkin bir madencilik politikası yürütmekten yana

AK Parti madenciliğe bakışını parti programında özetle; “Yer altı kaynaklarımızın zenginliği ülkemize mukayeseli bir üstünlük sağlamaktadır. Partimiz bu kaynakların ülke ekonomisine katkıda bulunması için ulusal çıkarlarımıza önem veren etkin bir madencilik programını süratle uygulamaya koyacaktır” şeklinde ifade ediyor.

CHP madenciliğin teşvik edilmesi gerektiğini savunuyor

Ana muhalefet partisi CHP ise parti programında “Madencilik sektöründeki yabancılaşma sınırlandırılacak, doğal kaynaklarımıza sahip çıkılarak, kamu ve özel sektörün işbirliği içinde ciddi, tutarlı bir ulusal madencilik politikası hayata geçirilecektir. Madencilik sektörünün tüm alt sektörlerinde üretimi arttırmayı ve sektörün ülke sanayisi ile entegrasyonunu sağlamayı hedefleyen kısa, orta ve uzun dönemli stratejik planlar “Ulusal Madencilik Politikası” temelinde geliştirilerek uygulanacaktır. Bu çerçevede, sanayi sektörleri ile entegre çalışacak kamu ya da özel madencilik projeleri, öncelikle teşvik edilecektir. Politikaların yapımına ve uygulamasına konu ile ilgili tarafların katılımı sağlanacaktır” şeklinde ifade edilirken, ayrıca “Küçük ölçekli maden sahalarındaki maden üretimleri toplulaştırarak ekonomiye kazandırılacaktır. Maden aramacılığında derin sondajlara geçilecektir: Bazı teşvik mekanizmalarının geliştirilmesi ile derin sondajlı maden aramaları özendirilecektir” şeklinde ifadelerde bulunarak Artvin’deki CHP’lilerin aksine inanılmaz cesur ifadelere yer vermiş durumda.

MHP’de madenciliğin teşvik edilmesinden yana

Bilinen maden rezervlerimize ilâve olarak yeni rezervlerin bulunması, sanayi ve enerji sektörlerinin ham madde taleplerinin ucuz ve güvenli bir şekilde sağlanması, işlenmiş maden ihracatımızın artırılması, ithal zorunluluğu olan madenlerde arz güvenliğini sağlamak amacıyla özel sektörün Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere yurtdışında yatırım yapması desteklenecektir. Ülke ekonomisinin ihtiyacı olan maden ve endüstriyel hammadde temininde devamlılık ve arz güvenliği sağlanacaktır.

Diğer partilerde madenciliğin geliştirilmesi yönünde hem fikir

Parti programlarını incelediğimiz Saadet Partisi, Demokrat Parti, Vatan Partisi ve BTP gibi diğer partilerinde görüşleri madencilik faaliyetlerinin arttırılması, yer altı zenginliklerinin yer üzerine çıkarılması noktasında hem fikirler. Hepsi de madencilik politikasının millileştirilmesi ve madenlerin ülke ekonomisine kazandırılmasını savunuyor.

Siyasi Partilerin tümü ileri teknoloji ve çevreye uyumlu madencilikten yana

Artvin özelinin aksine siyasi partilerimiz madencilik noktasında hemen her bölgede madenciliğin yapılabileceğini belirterek parti programlarında madenlerin çevreye duyarlı, ileri teknoloji kullanılarak, insan, hayvan, bitki yaşamlarına saygılı, doğayı mümkün mertebe bozmadan, yöre halkına zarar vermeden, onlarında desteklerinin alınması ile birlikte daha modern bir madencilik yapılmasını savunuyorlar. Konuyla ilgili detaylı haberimiz yazı dizimizde ayrıntısı ile mevcut durumda. Dikkatlice okumanızı tavsiye ederim.

Bu söylemleri Artvin’de neden mi duyamıyorsunuz

Benim yazılarımı dikkatlice takip eden okurlarım bilirler, benim bu konudaki düşüncelerimi. Ben 1990 yılından beri ilimizde Cerattepe bölgesindeki maden projesine siyasi partilerin bakışının kendi iktidarları döneminde her zaman olumlu ve destekler mahiyette olduğunu, muhalefete düşünce de karşı duruşta bulunduklarını yazmıştım. Burada bir parantez açalım özellikle Saadet Partisi’nin yereldeki duruşunun cesur bir tavırda olduğunu beyan etmemde fayda var. Ankara’da ne diyorlarsa burada da onu diyorlar. Bu güzel bir davranış.

Burada güzel olmayan davranışta bulunan partilerde var. İktidarda farklı, muhalefette farklı konuşan, iktidarda her türlü onayı verip, muhalefette karşı duranları geçmişte gördüğümüz gibi kanımca gelecekte de göreceğiz. Daha önce TBMM Bilim Sanayi ve Enerji komisyonları ile siyasi partilerin kendi komisyonlarının görüş ve düşüncelerini röportajlar şeklinde aktarmıştık. Sonradan söylemlerinin çarpıtıldığını iddia eden isimlerde çıkmıştı. CHP’nin bize gerçekleştirdiği suçlamalara kanıtlı bir şekilde cevap vermiştik. Evet bugünde parti programlarını yayınlıyoruz. Bakalım siyasi partilerin bu parti programlarını eleştirileri olacak mı? Yada parti programlarına Cerattepe hariç şeklinde bir ibare mi koyduracaklar. Bunu da yaşayıp göreceğiz.

Etiketler:
Share
489 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

8+4 = ?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KÖŞE YAZILARI

 • Çeleng

  25 Haziran 2019 Erhan Kırmızı, Köşe Yazıları

  Farsça çēlān چيلان  "demirden yapılan her türlü alet ve edevat" sözcüğü ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir. Farsça sözcük Farsça çiling veya çiring چلنگ/چرنگ  "demirin demire çarpma sesi" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Türkçe çalmak/çelmek (demir dövmek) fiilinden türemiş, ya da Türkçe kökenli olup Farsça üzerinden geri-alıntılanmış olması mümkündür. Eskiden kadınların süs için başlarına taktıkları mücevher veya madenlerden yapılmış sorguç. Halka şeklinde çiçek veya yapraklı dal demeti. Çelenk, aslınd...
 • Sultan İbrahim Deli miydi?

  24 Haziran 2019 Erhan Kırmızı, Köşe Yazıları

  Meşrutiyet devrinden (1908) sonra Osmanlı tarihi üzerine yazıp çizenler Sultan İbrahim’e bir “deli” sıfatı takmışlardır ki, bugün tereddütsüz, büyük iftiradır diyebiliriz. Tarihçiler, Padişah’ın buhranlı bir hayat geçirdiğinde hemfikirdir. I. Mustafa’ya söylenen, hafif akıllılık gibi tabirler, bu Sultan hakkında kullanılmamıştır. Güvenilir Osmanlı kaynaklarında şahsına yönelik “deli” nitelemesi zikredilmemiştir. 20. yüzyıl başlarında, özellikle Cumhuriyet Dönemi’nde kaleme alınan bazı kaynaklarda, Osmanlı düşmanlığının tesiriyle bu lakap kast...
 • Keltler

  23 Haziran 2019 Erhan Kırmızı, Köşe Yazıları

  Kelt kelimesi ilk kez Yunanlı tarihçi Hecataeus tarafından M.Ö. 517 yılında yunan mitolojilerinde geçmektedir. Kelt kelimesi; cesur, savaşçı, erdemli anlamına gelmektedir.  “Keltler” hem antik hem de modern zamanlarda gelişim göstermiş bir halk olarak bilinmektedir. Keltler, etnik bir grup olmaktan çok, ortak bir yaşam biçimini paylaşan insanlardı. M.Ö 2000 yıllarında Keltler, anavatanları olan Orta Avrupadan göç etmişlerdir. Çoğu İspanya,Galya ve Britanya adalarına yerleşmiştir. Kanıtların gösterdiği üzere Keltler Avrupa kıtası üzerinde ...
 • İstismar

  20 Haziran 2019 Erhan Kırmızı, Köşe Yazıları

  İstismar, semereden gelir. Semere; ürün, meyve, mal, kazanç için kullanılan güzel manaya sahip bir kavramdır. İstismar; semere almak, semere elde etmeyi istemek manasındadır. Semere, fayda üretme olgusunu, sonuçta elde edilen bir verimi ifade eder ve olumlu bir anlam alanı oluşturur. İstismara dönüştüğünde anlam alanı birden olumsuzlaşır. Semeredeki verim ve fayda, istismarda üretene dönük, kurgulayıcının yararına dönük hale gelir; üretenine fayda ama başkasına zarar veren bir kavramsallaştırmaya kapı aralar, doğrudan bireysel yarar ve çıkar ...