logo

Prof. Dr. Zafer Ölmez Adaylığını Açıkladı

Prof. Dr. Ölmez, “Üniversitemizi Ülkemizin Parlayan Genç Bir Yıldızı Olmasını Sağlayacağız”

Rektör Adaylığını Açıklayan Prof. Dr. Zafer Ölmez basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Zafer Ölmez Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğü için aday olduğunu açıkladı.

Artvin Çoruh Üniversitesinde Temmuz ayında yapılması planlanan rektörlük seçimi için adaylar ortaya çıkıyor. Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Duman’ın ikinci dönemini de tamamlanmasının ardından 26 Temmuz’da yapılacak olan rektörlük seçimleri için şu ana kadar 5 öğretim üyesi adaylıklarını açıkladı. Son adaylığını açıklayan isim ise Orman Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Zafer Ölmez oldu.

İyi bir ön çalışma hazırlığı yapan Prof. Dr. Zafer Ölmez, adaylığını basın mensuplarıyla bir araya gelerek açıkladı.  Basın mensuplarıyla Varyant Restoranda iftar yemeğinde bir araya gelen Ölmez neden aday olduğunu ve nasıl bir anlayış içinde yönetim sergileyeceğinden bahsetti.

“Tecrübelerimle AÇÜ’ye katkı sağlayacağımı Düşündüğüm İçin Aday oldum”

1195 yılında Orman Fakültesi’ne araştırma görevlisi olarak başladığı söyleyen Ölmez, hayatının son 20 yılını tamamen Artvin’de geçirdiğini ifade etti. Artvin’e emek verdik hizmet verdik, az çok diğer Kafkas Üniversitesi’ne bağlıyken ki tecrübelerimiz var, o zaman ki zorlukları da biliyoruz. Üniversite kurulduktan sonra belli bir dönem idarecilik dönemlerinde de de bulundum. Hem bunlardan edindiğim tecrübeler, hem yaptığım görüşmeler, akademik ve idari personelle yaptığım görüşmeler sonucunda böyle bir yola çıkmam gerektiğini de düşündüm dolayısıyla Rektör adaylığımı da açıklamış bulunuyorum. Bununla ilgili elimden gelen çalışmayı yapacağım bu bir süreç.

“Artvin Çoruh Üniversitesi Bir An Önce Kurumsallaşmalı”

Artvin Çoruh Üniversitesinde yapılması planlanan çok işin olduğunu ifade eden Ölmez, büyük bir sorumluluk isteyen bir iş bunun farkındayım, bunları kısa ve uzun vadede çözüle bilecek sorunlar olarak nitelendirdim. Üniversitenin bir an önce kurumsallaşması gerektiğini söyleyen Ölmez, kurumsallaşması demek Üniversitenin her konuda başarılı olması demektir. Kurumsallaştığınız zaman herkes mutlu bir şekilde çalışır. Yaptığı işi bilir dolayısıyla  öncelikle bunu burada sağlamamız gerekmekte.

“Toplumla İlişkiler Düzeyinde Kabuğumuzu Kıracağız”

Üniversitelerin görevleri arasında eğitim öğretim var, araştırma var ve topluma hizmet etmesi gerekiyor. Bizim üniversitemiz şu ana kadar eğitim öğretim ve araştırma kısımlarını bir ölçüde yaptı halen istenen düzeyde değiliz ama toplumla ilişkilerimiz sıfır üniversite kapalı bir kutu şuan. Bu kabuğunu kırıp bütünleşmemiz gerekiyor.

Artvin’i Sevdiğimden Buradan Gitmedim

Basın mensupları, Artvin Çoruh Üniversitesi’nde öğretim elemanı bulmak var olan mevcudu da korumak noktasında sıkıntılar olduğunu, kendisinin de neden 20 yıldır Artvin’i terci ettiğini de sormalarını üzerine Ölmez, burada göreve başladığımda doktora ve yüksek lisans süreci vardı ve Artvin ormanları burada bakir bir yerde o kadar çok tez konusu vardı ki çalışabilmek bizim için idealdi. Ve bu süreçte sevdim burayı, Artvin’de kalmam nedenlerinden bir tanesi insanları burada hoş vakit geçiriyorum canın istedi mi gidip tatilim yapabiliyorum doğayı seviyorum benim için bunlar önemli diyerek cevapladı.

Kendisinin Artvin Çoruh üniversitesine katkı sağlayacağını düşündüğü için aday olduğunu söyleyen Prof. Dr. Zafer Ölmez basın mensuplarına adaylığı hakkında şu açıklamalarda bulundu.

Neden Artvin Çoruh Üniversitesi Rektör Adayı Oldum?

1995 yılından beri çalıştığım ve emek verdiğim üniversitemizde, 26 Temmuz 2016’da Rektör Adaylarını Belirleme Seçimi yapılacaktır. 21 yıldır hizmet ettiğim üniversitemizde yapılacak olan bu seçimde, Artvin’de yaşamaktan her zaman mutluluk duyan birisi olarak, Rektör Adayı olduğumu sizlerle paylaşmak istiyorum.

17 Mayıs 2007 tarihinde kurulan Artvin Çoruh Üniversitesi yaklaşık 9 yıllık kuruluş ve gelişme sürecini geride bırakmıştır. Bu süreç içinde akademik örgütlenmeden altyapıya kadar birçok alanda önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Önümüzdeki dönemde de bir taraftan mevcut yapının geliştirilip, olgunlaştırılması diğer taraftan yeni projelerin hayata geçirilmesi sağlamak için aday oldum.

Yönetim Anlayışım

Rektörlüğüm süresince, geleceğe yönelik projelerin gerçekleştirilmesinde ve hedeflerin belirlenmesinde, ortak akılla hareket edilerek, yenilikçi, gerçekçi, akılcı, eğitim-öğretim ve araştırmanın yanında topluma hizmet eden bir yol izlenecektir.

Üniversiteler özgür ve eleştirel düşüncenin en önemli mekânları olmuş ve olmaya da devam etmesi gerekmektedir. Üniversitemizde de bu anlayışın benimsenmesi ve uygulanması en önemli hedeflerimizden biridir. Üniversitemizin geleceğini ilgilendiren kararların alınmasında herkese söz hakkı sağlanacaktır. Şu ana kadar genel olarak katılımcı bir yönetim anlayışı sergilenememiş olan üniversitemizde, katılımcı süreç tam anlamıyla işletilecektir.

Üniversitemizin en önemli sorunlarından birisi de kurumsallaşamamasıdır. Kurumsallaşma sadece uyulması gereken bir kurallar dizisi değil, bunun ötesinde yönetim anlayışını, kurumun kültürünü, personelin eğitimini ve davranışlarını kapsayan geniş bir konudur. Kurumsallaşmayı sağlamış kurumlar karar verme mekanizmaları gelişmiş, alınan kararlarda hesap verebilir, şeffaf, adil, tutarlı ve tüm paydaşlara güven veren kurumlardır. Kurumsallaşmanın olmaması öğretim elemanları arasında sıkı ilişkiler olmasını engellemektedir. İdari ve akademik personelin görev yerlerinin çok sık değiştirilmesi de kurumsallaşma sorununa neden olan bir diğer faktördür.

Üniversitemizin dış paydaşlarla yeterince güçlü bağlar kuramaması da yine önemli noktalardan birisidir. Üniversitemizin idari özerkliğini muhafaza ederek dış paydaşlarla ve toplumla daha güçlü bağlar kurması da yönetim anlayışımızın içerisinde yer almaktadır.

Birimlerde sorunlara çözüm bulmak için yapıcı ve demokratik bir yönetim anlayışı benimsenecektir. Dolayısıyla insana saygıyı esas alan üniversitemizde, insan odaklı yönetimin oluşturulması sağlanacaktır.

Sonuç olarak Artvin Çoruh Üniversitesi’nin geleceği adalet, özgürlük ve hoşgörünün hakim olduğu, siyasi ve ideolojik kimlikten ziyade bilimsel niteliklerin ön planda tutulduğu, katılımcı, şeffaf ve insan odaklı, akademik ve idari personelin çalışmaktan mutlu olduğu bir yönetimin nitelik kazandığı bir üniversite olmasına bağlıdır.

Misyonumuz Ne Olacaktır?

Üniversitelerin temel işlevi, sanayi kesiminde ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücü yetiştirmenin yanında, düşünen, analiz edebilen, gelişmiş genç beyinlerin yetiştirilmesidir. Bu işleve ilaveten günümüzde üniversitelere araştırma geliştirme projeleri kapsamında tarımdan imalata, sağlıktan eğitime değin geniş sektör yelpazesinde ileri bilgi ve teknolojilerin geliştirilmesi; bilgi birikimini üretim sürecine yansıtacak şekilde sanayi ile işbirliği kurulması; kuruldukları bölgede mevcut sosyo-kültürel ve ekonomik dokuyu etkileyerek, bölgesel gelişimin desteklenmesi gibi çeşitli misyonlar yüklenmiştir. Bu beş önemli temel misyonu üniversitemizin yerine getirmesini sağlayarak bölgenin ve ülkemizin parlayan genç bir yıldızı olmasını sağlamak en büyük hedefimizdir.

Üniversite personelimizin bu misyonu yerine getirmek için yeterince nitelikli, genç, dinamik ve girişimci olduğunu biliyorum. Girişimcilik, bir kişinin fikirlerini eyleme dönüştürme becerisini ifade etmektedir. Üniversitemizin kabuğunu kırıp, gelişip, büyümesi için fikirlerinizi eyleme dönüştürebileceğiniz bir çalışma ortamı yaratacağımızı belirtmek istiyorum. Üniversitelerin girişimciliğe ait politikalarının etkinliği ve sürdürülebilirliği bölgelerinde daha aktif rol oynamalarını sağlayacaktır.

Sorunlar, Çözümler Ve Hedefler

Burada üniversitemizdeki gerek idari görevlerim, gerek akademik hayatım ve gerekse bir öğretim elemanı olarak yaşadığım, gözlemlediğim, farklı kişilerle görüşmelerde belirlediğim sorunlarımızın, nasıl çözülebileceğini ve hedeflerimizi biraz daha ayrıntılı olarak ortaya koymak istiyorum. Bunları ortaya koyarken kendi tecrübelerim yanında, üniversitemizdeki akademik ve idari personele yapılan ziyaretlerde ve farklı sivil toplum örgütleri ile yapılan görüşmelerde konuşulan ve tartışılan konular dikkate alınmış ve alınmaya devam edecektir.

2017 yılında kuruluşunun 10. yılını birçok etkinlikle kutlayacağımız üniversitemizde, kısa ve uzun vadede çözüme kavuşturulması gereken birçok sorun ve hayata geçirilmesi gereken önemli hedeflerin olduğu bir gerçektir.

Kısa Vadede Neler Yapılacaktır?

Üniversitemize ait farklı yerleşkelerde farklı ihtiyaç ve sorunlar olmakla birlikte bunlar içerisinde en çok karşılaşılan, Seyitler Yerleşkesi için dolmuş ve yol sorunlarıdır. Bu iki sorun sadece üniversitemizin sorunu olmayıp, bu sorunların çözümü için dış paydaşlarla bir araya gelinip ortak bir çıkar yol bulunması gerekmektedir (Köyün belediye mücavir alanına alınması ve Karayollarının devreye girerek yolun iyileştirilmesi). Aksi durumda, hedeflenen öğrenci sayısına ulaşmak imkansız görünmektedir. Hedeflerimiz arasında olan ve yaklaşık bin 600 öğrencisi olan Artvin Meslek Yüksekokulunu Seyitler Yerleşkesine kaydırmak için öncelikle dolmuş ve yol sorununu çözmemiz şarttır.

En çok tartışılan konulardan biri olan üniversitemizin lojman yönergesi, kısa vadede çerçeve yönetmelik çerçevesinde ve adil bir puanlama sistemiyle yeniden düzenlenecek ve elde kalan lojmanlar adil bir şekilde personele dağıtılacaktır. Gerçekçi olmak gerekirse herkese lojman vermek mümkün olmamakla birlikte, uzun vadede yeni lojmanların yapılması hedeflerimizden birisidir.

Yemek ve kafeterya hizmetleri personelimizin ve öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde ve yemek yemekten keyif alacağı kalitede iyileştirilecektir. Bu kapsamda konuk evinin daha etkin kullanılması, yemek çeşitlerinin ve kalitesinin artırılarak, daha sıcak bir ortama dönüştürülmesi sağlanacaktır.  Öğretim elemanları arasında iletişim, işbirliği ve dayanışma için her yarıyıl başında sosyal etkinlikler (yemek, kutlama) düzenlenecektir. İdari personel arasında da aynısı geçerlidir. Koşulların zor olduğu ilimizde personelin çalışma koşullarından mutlu olması en önemli hususlardan birisidir.

Personelimizin karşılaştığı sorunlarını üst makamlara kolaylıkla iletmesi sağlanacaktır.  Bu bağlamda, personelden sorumlu, teknik işlerden sorumlu ve öğrencilerden sorumlu rektör yardımcıları atanacaktır.

Akademisyenlerin ve idari personelin atamasında ve yükseltilmesinde objektif kriterler uygulanacaktır. Üniversitemizin özellikle memur tayin ve nakilleriyle ilgili bir politikası bulunmamaktadır. Özellikle nakillerde adaletsizliği giderecek bir düzenleme yapılarak mutlu ve huzurlu bir şekilde çalışmaları sağlanacaktır.

Personelin en büyük ihtiyaçlarından birisi de çocuklar için kreş ve anaokulu olarak görülmektedir. Merkez yerleşkesinde, eski MYO derslikleri olan bina yerine kreş ve merkezi kafeterya yapılacaktır. Hopa ve Arhavi’de bulunan personelimizin çocukları için de kreş açılacaktır.

Kültürel ve sanatsal etkinlikler hem öğrenciler hem de personel için yetersizdir. Daha sık etkinlikler düzenlenecektir. Bu amaçla kültürel ve sanatsal etkinliklerden sorumlu rektör danışmanları görevlendirilecektir. Ayrıca mimari tasarım ekibi ve grafik tasarım ekibi oluşturularak, konusunda uzman olanların görüşleri alınarak tasarım çalışmaları yapılacaktır.

Üniversitemizin yerleşkelerindeki çevre düzenleme çalışmaları için rektörlüğe bağlı bir Peyzaj ve Çevre Düzenleme birimi oluşturularak, peyzaj mimarı ve teknikerleri alınacaktır. Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nün önereceği bir danışman öğretim elemanı önderliğinde tüm çevre düzenleme çalışmalarını bağımsız olarak yürüteceklerdir.

Tüm akademisyenlerimizin önemli sorunlarından birisi, makalelerinin İngilizce ’ye çevrilip, yayına sunulmasıdır. Bu nedenle uzman çeviricilerden oluşan bir Çeviri Ofisi kurulacaktır. Akademisyenlerin hazırladıkları makaleleri bu ofiste kontrol ettirdikten sonra yayına sunmaları gerekecektir.

Dış ilişkiler ofisinin daha aktif olması sağlanarak tanıtımlara ağırlık verilecek ve  bölgemize yakın yurt dışından üniversitemize öğrencilerin gelmesi desteklenecektir. Bu iş için ayrıca uluslararası öğrenci merkezi kurularak bu birimde yeteri kadar uzman görevlendirilecektir.

Üniversitemizin bilimsel ve sanatsal çalışmalarının yerel ve ulusal basında tanıtımına ağırlık verilecektir. Neredeyse canlı bitki müzesine dönüşen ve bitki etiketleme çalışmaları tamamlanmak üzere olan yerleşkelerimize Milli Eğitime bağlı okulların öğrencilerinin küçük turlarla getirilip hem üniversitemizin tanıtımı sağlanacak hem de bilgilenmeleri sağlanacaktır. İlgilerini çekecek diğer birimler de (laboratuvarlar, fidanlık, sera, atölyeler vs.) bu bağlamda gezdirilebilecektir.

Bunların yanında tabi ki üniversitemizin varlık sebeplerinden biri olan öğrencilerimizin en iyi şartlarda yaşaması, eğitim alması, eğlenmesi ve kaliteli vakit geçirmesi için istekleri de göz önünde bulundurularak her türlü etkinlik düzenlenecektir.

Uzun Vadede Neler Yapılacaktır?

Üniversitemizin gelişmesi için Seyitler Yerleşkesi çok önemlidir. Şehir Yerleşkesinin yılan hikayesine dönen diğer kamu kurumlarına ait alanların üniversitemize verilmesi durumunda dahi gelişme alanı olmadığı için, uzun vadede Seyitler Yerleşkesinin geliştirilmesi kaçınılmazdır. Bunun için çok fazla sahipli alanı istimlak etmeden, Orman Kanunun 17. Maddesine dayanarak yerleşkenin bozuk orman alanına kaydırılması mümkündür.

Personelimizin daha iyi vakit geçirip, eğlenebilmesi için Hopa-Kemalpaşa’da üniversitemize tahsis edilmiş tesisler ilk fırsatta aktif hale getirilecektir.

Personel ve aileleri ile öğrencilerin spor hizmetleri ve sosyal etkinlik alanları yetersiz ve ihtiyaçları karşılayamamaktadır. Özellikle Şehir Yerleşkesinde uygun bir yer belirlenerek  halı saha, basketbol-voleybol sahası ve tenis kortu yapılacaktır.

Üniversitemizin döner sermaye gelirlerini artırmak için Seyitler Yerleşkesindeki fidanlığa ilaveten üretim seraları kurularak yörenin ve bölgenin ihtiyacını karşılayacak özellikle mevsimlik çiçek ve süs bitkisi yetiştiriciliği yapılacaktır. Ayrıca üniversitemizde yeni kurulmakta olan atölyesinde ahşap hediyelik eşyalar üretilerek AÇÜSHOP’da satılacak, gelir elde etme yanında üniversitemiz ve Artvin’in tanıtımına katkı sağlanacaktır.

Üniversitemizin akademik teşvik yönergesi ve bilimsel araştırma projeleriyle ilgili yönergelerinde değişiklik yapılarak, fen bilimleri veya sosyal bilimler gibi farklı alanlarda çalışan akademisyenlerimizin yaptığı bilimsel çalışmalar daha objektif şekilde değerlendirilecektir.

Mevcut Birimlerin Durumu Ve Yeni Açılacak Birimler

Üniversitemizin mevcut eğitim-öğretim programına ilaveten yine kısa ve uzun vadede gerekli yeter şartları sağladıkça, çeşitli fakülteler, yüksekokullar, programlar, enstitü ve araştırma merkezleri açılmasını planlamaktayız ve bu konudaki yeni teklifleri de değerlendireceğimizi belirtmek isterim.

Bir türlü öğrenci alınamayan, geçtiğimiz dönemde açılan en önemli birimlerden olan Mühendislik Fakültesi ile Sanat ve Tasarım Fakültesinin Bölümlerinin akademik teşkilatlanması tamamlanarak öğrenci alınacaktır. Bu bölümlerle birlikte BESYO’nun da kısa sürede öğrenci almasıyla üniversitemiz sanat ve spor alanlarında bir adım öne çıkacaktır.

Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitülerinde, koşulları sağlayan birimler için en azından ortak lisansüstü programların açılması çok önemlidir. Sağlık Bilimleri Enstütüsü, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Veteriner Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Ardanuç Meslek Yüksekokulu, Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu (4 yıllık),  Arıcılık Programı (Borçka), Turizm ve Otelcilik Programı (2 yıllık, Şavşat), Havacılık ve Yer Hizmetleri Programı (Arhavi), Sivil Hava Ulaştırmacılığı Hizmetleri (Arhavi), Kriminal Teknolojiler Programı (Artvin), Siber Güvenlik Programı (Artvin), Tohum Bilimleri ve Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi ve bu birime bağlı Gen Bankası, Tıbb-ı Nebevi Araştırma Merkezi gibi birimlerin açılması planlanmıştır.

Listeyi daha da uzatmak mümkündür… Artvin Çoruh Üniversitesi Rektör Adaylığı ve üniversitemizin gelişmesi benim için bir proje önerisidir. Proje gerekli aşamalardan geçip kabul edildiğinde, proje ekibim olan tüm akademik ve idari personelimiz ve hatta öğrencilerimizle birlikte projeyi uygulayacağız, proje süresi sonunda hedeflerimize ulaşacağız diyerek sözlerini tamamladı.

Basın toplantısının sona ermesinin ardından basın mensupları  Orman Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Zafer Ölmez’e başarılar diyerek toplantıyı sonlandırdılar.

 

Etiketler: » »
Share
2338 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

4+4 = ?