logo

On derviş bir kilimde uyur da…


Selim Çiftçi
selimciftci@08olay.com
 • Bugün Birleşmiş Milletler’in Cenevre ofisinin girişinde bile Sa’dî’nin

 • “Benî âdem a’zâ-yı yek dîgerend…” diye başlayan o meşhur sözü yaza
 • . Hem de pek çok dile tercüme edilerek. Türkçe tercüme olarak der ki;
 • “Âdemoğulları aynı vücudun uzuvlarıdırlar. Zira aynı cevherden yaratılmışlardır.
 • Felek bir uzva elem getirirse, öbürlerinin huzuru kalmaz.
 • Ey başkalarının acısıyla kaygılanmayan kişi!,Sana insan demek yakışmaz…”
 • Birleşmiş Milletler bunu bir kuruluş mottosu olarak almış duvarına nakşetmiş. İnşallah bir gün duvardan kalbe iner. Hem de Orta-Doğu’nun kalbine…
 • Yine ondan beni her daim etkilemeye devam eden müthiş bir söz:
 • “Du pâdişâh der iklîmî nekoncend Velî sad dervîş ber kilîmî bihusbend”
 • Yani; On derviş bir kilimde uyur da iki padişah bir dünyaya (iklim) sığamaz.
 • Ondan bazı sözler devşirmeye devam edelim:
 • Akıllının önünde susmak edepten ise de, sen yeri gelince söylemeğe bak.
 • İki şey insanı çileden çıkarır: söylenecek yerde ağız açmamak, susacak yerde boşboğazlık etmek.
 • İnsan hayvandan konuşmakla üstündür. Ama doğru konuşmazsan hayvanlar senden üstün olurlar…
 • Tam manası ile doğru olduğunu bilmediğin bir sözü söyleme. Eğer cenk eri isen, öyle bir kimseyle savaş ki, ya ona ihtiyacın olmasın, ya da kaçıp ondan kurtulabilesin.
 • Fareyi tutarken kedi aslandır; kaplanla savaşırken ise fareye döner.
 • . Kükremiş fille savaşa kalkışan kişi akıllı kimsenin nazarında adam değildir. Gerçek adam odur ki; öfkelense dahi saçma söylemez.
 • Tıyneti kötü olan kişi iyilerin nurunu kabul etmez.
 • Kabiliyetsizi terbiye etmek, kubbede ceviz durdurmak gibidir..
 • Çorak toprak sümbül bitirmez. Kötülere iyilikte bulunmak, iyilere kötülük etmek gibidir…
 • Demirin küfünü cila vurup gideremezsin. Kara yürekliye öğüt vermenin ne faydası var. Demir çivi taşa girmez ki…
 • Nimet içinde iken dostluktan söz açıp sana, ‘Kardeşim’ diyeni dost sanma. Dost, dostunun elini onun çaresizliğinde tutan kimsedir.. Dünya dirliği çöl rüzgârı gibi geçti. Acılık da, tatlılık da, güzel de, çirkin de geldi gitti. Zalim sandı ki bize zulmediyor; ettikleri kendi boyunda kaldı, bizden geçip gitti.
 • Yaptığı sözüne uymasa bile, bilgenin sözünü sen candan dinle.
 • İddiacının lafları ise boştur. Uyuyan uyuyanı nasıl uyandırır. Engin deniz taş atmakla bulanmaz. Gücenen bir arif henüz sığ sudur. Kendine zarar gelince katlan. Çünkü affetmekle günahtan arınırsın.
 • Mademki her şeyin sonu topraktır, sen, toprak olmadan önce toprak ol. Asık suratlıdan bir şey isteme, onun kötü huyundan elem duyarsın.
 • Gönlünün gamını anlatacaksan bir kimseye anlat ki, yüzünü görünce ferahlayasın.
 • Dostların sohbetinden ıstırap duyarım. Çünkü çirkin huylarımı güzel gösterirler. Kusurumu hüner ve olgunluk sayarlar, dikenimi gül ve yasemin yaparlar. Nerde o pervasız, küstah düşmanlar ki, bana benim ayıbımı göstersinler..
 • . Kişi nefsinin kötülüklerinden kurtulabilir. İftiracının zannından kurtulamaz.
 • Gücüne güvenip zayıfları ezme. Gerçeği görecek olursan, bil ki sana başka kapı gerekmez. Allah kapısı yeter. O kapıdan ayrılma. Eğer o seni kovarsa hiç kimse istemez. Eğer yüce Allah, taç bağışlayacak olursa, uzat başını. Ama Allah istemiyorsa, otur, başını kaşı. Bir tek kıl ibrişim telinden bile zayıftır. Ama çoğalırsa zincirden bile sağlam olur…
 • İdrak kulağından gaflet pamuğunu çıkarmalısın ki, ölülerin nasihatını duyabilesin. Ey düşüncesiz, tedbirsiz ve akılsız olan nefis, sen tek yoksulluğun yükünü çek, ama kendini gamla öldürme…
 • Düşmanı dostundan fazla olan kişinin, düşmanı şen, dostu mahzun olur. Toprağın altında iken gönlü diri olan bir ölü, gönlü ölü olarak yaşayan bir bilginden daha canlıdır.
 • Marifet kapısı, kendilerine karşı bütün kapıların kapandığı kimseler için açıktır. Acı yaşamış, acıyı tatmış nice insanlar cennette eteklerini sürüyerek yürürler.
 • Akıl yolu kıvrım üstüne kıvrımlardan başka bir şey değildir ve arifler katında Hak’tan gayrı bir varlık yoktur… Muhabbetin seni toprak etmesinden korkma. O mahvettiği takdirde sonsuzlaşırsın!
 • Toprağın altında değişmedikçe sağlam taneden ot bitmez… Dünya alakası Hakk’a karşı perdedir ve bir neticesi yoktur. Sen ancak bağları kopardığın takdirde vuslata nail olursun… Bir kere serden geçen insan, başına taş ve ok yağmuru yağsa da, dileğinden el çekmez…
 • Eğer mertsen, mertliğinden bahsetme. Sen kendini iyilerden saydıkça kötü olursun…
 • Düşmanın derisini yumuşaklıkla yüzebilirsin. Sertlik gösterdin mi, dostun bile sana düşman olur.
 • Hüner sahipleri, cefa gördükleri halde muhabbet gösterirler. Yolunun yiğitleri, bela okuna hedef olanlardır. Onlar kibir külahını atmışlar, yücelik tacıyla başlarını yükseltmişlerdir.
 • Eğer, şu arif geçinen adam gerçekten dostunu tanısaydı, düşmanla çekişmeğe vakti kalmazdı.
 • Kendisinden fazlasıyla iyilik gördüğün kimseye fenalık etmen insanlık değildir
 • … Aradan bir nice zaman geçmedikçe insanın içyüzü anlaşılmaz.
 • Büyük kalarak yaşamanın şartı odur ki her küçüğün kim olduğunu bilesin…
 • Kişi kendinden üstününü aramayı fırsat bilmelidir. Kendin gibisiyle vaktini ziyan edersin. Kendi benzerlerinin izinde ancak kendini beğenmişler yürür…
 • Büyüklük gösterişle, lafla olmaz; yücelik dava ile, kuruntu ile elde edilmez. Tevazu yüceliği arttırır, fakat gurur seni toprağa serer.. Sen kendinden bahsetme ki, seni başkaları övsünler. Kendini övdüğün takdirde bunu başkalarından bekleme.
 • Geçmişlerin iyiliklerini an ki, senin de adını gelecekte ansınlar. Birini mevkiinden çıkarırsan, bir müddet geçtikten sonra suçunu affet.
 • Ümit besleyen kimsenin muradını vermek, mahpusun bağını çözmekten bin kat iyidir… İnsan iyilik ümidi ve kötülük korkusu dolayısıyla aklın gereğini benimser…
 • Kurdun kafasını, halkın koyunlarını paraladıktan sonra değil, önce kesmek gerekir…
 • Hedefe, okun gezi elindeyken nişan ol, ok yaydan fırladıktan sonra değil.
 • Padişahken zulmedersen, padişahlıktan sonra dilenci olursun.
 • Yolu takip etmeyen bedbaht süvari, doğru yürüyen yayadan geri kalır…
 • Senin iyiliğini isteyen kimse, “yolunda şöyle bir diken var“ diyendir. Yolunu kaybedene iyi gidiyorsun demek şiddetli bir zulümdür…
 • Bir iş tedbirle olacaksa düşmanın yüzüne gülmek, savaş çıkarmaktan daha iyidir.
 • Zühd ve takva ile meşgul ol, ama Muhammed Mustafa’yı geçecek kadar değil. Medhü sena ipiyle kuyuya inme, Hatem gibi sağır ol da kendi ayıplarını dinle.
 • Kıyısı görünmeyen bir suda, yüzücünün gururu işe yaramaz. On adam miktarı konuşan cahilden çekin.
 • Bilginler gibi bir söyle, pir söyle.
 • Emrindekileri bağışlamasını bilmeyenler, bir gün bu insanların affına muhtaç olurlar.
 • Bir cahil için en iyi şey susmaktır. Ne var ki bunu bilseydi zaten cahil olmazdı.
 • Ey Sa’di kimsenin eline bakma. Çünkü veren ancak Allah’tır.
 • Bir tane de benden olsun; demiş Mahmut Erol Kılıç Y.ŞAFAK‘Bilge o kimsedir ki(?) okuyucuyu güncelden çıkarandır’.
 • Mahmut Erol Kılıç Y.ŞAFAK taki yazısından bunları özetledim
 • Not: savaşan bütün kardeşlerimize Allah yardım eyleye
 • Hoşça ve dostça kalın

Share
#

SENDE YORUM YAZ

1+2 = ?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KÖŞE YAZILARI

 • Dünden Bugüne Afrin

  19 Şubat 2018 Erhan Kırmızı, Köşe Yazıları

  Tarihi Hititlere, M.Ö. 1000’lere kadar uzanan ve önemli tarihsel kalıntıları barındıran Afrin çok erken dönemde, Kudüs’ün de fethedildiği 637 yılında Müslümanların hâkimiyetine girdi. Osmanlı döneminde Afrin Kilis’e bağlı bir kaza konumundaydı.   Afrin Misak-ı Milli sınırları içinde yer almaktadır. Afrin Birinci Dünya Savaşı’nda dahi kaybedilmemiş bir bölge idi. 30 Ekim 1918’de Mondros Mütarekesi imzalandıktan sonra, Osmanlı birliklerinin Afrin-Tel-Rıfat-Azez hattında hakimiyeti vardı. Milli Mücadele döneminde 1920-1921 aralı...
 • Trabzon Lobisi Tüneli, Allah’da Kar Yağışını Geciktirdi

  19 Şubat 2018 Köşe Yazıları, Tolga Gül

  Sizin hesabınız var ise Trabzon Lobisi Allah’ın da bir hesabı var. Siz, Artvin üzerinden çeşitli hesaplar yaparak Artvin halkını sıkıntıya sokarsanız Cenab-ı Allah’ta Artvin’e başka bir rahatlık verir. Şuan içinde bulunduğumuz durum tam da bu sözleri içeren bir durum. Ekim 2010 tarihinde temeli atılmıştı Hopa Dağı Cankurtaran Tüneli’nin temeli. Dönemin Denizcilik Haberleşme ve Ulaştırma Bakanı, bugünün Başbakanı Binali Yıldırım temel atmıştı. Binali Yıldırım o gün konuşurken; “Bu Babamın Yoludur, Yolu Neşe Yoludur. Bu babamın yoludur/ Yolu n...
 • Artvin’de Zor Coğrafyada, Zor Siyaset, Zor Medya İlişkileri…

  19 Şubat 2018 Köşe Yazıları, Selim Çiftçi

  Artvin ve ilçeleri gerek fiziki açıdan, gerek sosyal açıdan, kültürel değerlerini ihraç etme açısından, turizme açılma açısından, İktidarın yaptıklarını anlatamama zorlukları açısından hülasa her açıdan müstesna bir ilimizdir. Şimdi bu paragraftaki maddeleri tek tek ele alalım. -Kırık engebeli arazi olması açısından yatırım yapma zorluğu. Ama buna rağmen ülkemizin nüfusuna göre en çok yatırım almış ili olduğunu biliyorum. -Efendim barajlar varda ondan yatırımın çoğu burada gözüküyor. Hayır değerli kardeşlerim. Mesela Ardahan da, Erzur...
 • EGO Nedir?

  19 Şubat 2018 Gamze Boynueğri, Köşe Yazıları

  Ego, “ben” veya “benlik” anlamını temsil eden kelime ifadesi olarak bilinmektedir… Benlik duygusuyla kişilere kendi benliğiniz tarafından yapılan aktarımlarınızla alakalı ilkel bir unsur şekil aktarımı olarak yansımaktadır… Kişinin kendi benliğinde oluşturmuş olduğu bir takım gizli ve özgü düşüncelerin çevresel görüşlerce filtrelenmesi olarak da bilinmektedir… “Egonuz şiştikçe insanları küçükte görebilirsiniz veya dünyada sadece siz yaşadığınızı da düşünebilirsiniz”… Egonuz indikçe ve normal seviyeye ulaştığında bakış açısınız da diğer bireyler...