logo

Nisbi Butlan Ve Kısmi Butlan Farkı


Erhan Kırmızı
erhankirmizi@08olay.com

 

Özet:

Mutlak butlan: Bir elmanın tamamının tam çürük olması gibi,
Nisbi butlan:    Bir elmanın tamamının az çürük olması gibi,
Kısmi butlan:   Bir elmanın bir kısmının çürük olması gibidir.

I.Giriş

Nisbi butlan ve kısmi butlan hukukta çok karıştırılan ve ayrılması zor iki kavramdır. Adeta birbirine çok benzeyen ikiz gibi. Biz nisbi ve kısmi butlanı birbirinden ayırabilmek için mutlak butlanı da incelememiz gerekiyor.

II. Kısaca Mutlak Butlan, Nisbi Butlan, Kısmi Butlan ve Kavramları

Mutlak butlan sözleşmenin geçersizliğinin tam olması, Nisbi butlan sözleşmenin geçersizliğin tam olmaması, kısmı butlan sözleşmenin bir kısmının geçersiz olmasıdır.

1.Mutlak butlan: Bir elmanın tamamının tam çürük olması gibi

2.Nisbi butlan: Bir elmanın tamamının az çürük olması gibi

3.Kısmi butlan: Bir elmanın bir kısmının çürük olması gibi

a-Kısmi mutlak butlan: Bir elmanın bir kısmının tamamen çürümüş olması gibi

b-Kısmi nisbi butlan: Bir elmanın bir kısmının az çürümüş olması gibi

III. Mutlak Butlan, Nisbi Butlan, Kısmi Butlan Ve Kavramlarının Ayrıntılı Açıklaması

1.Mutlak Butlan:

Butlan kelime manasıyla bir hukuki olayın geçerli sayılabilmesi için gerekli olan temel unsurlarının yokluğu demektir. [1]

Hukukta sakatlık haline butlan sakat bir işleme batıl adı verilir.[2]

Mutlak butlan; borçlar hukuku, ticaret hukuku, idare hukuku, ceza hukuku gibi alanlarda sıkça kullanılan bir terim olmakla birlikte bir işlem veya olayın gerçek dünyada (sosyal yaşamda) gerçekleşmiş olsa bile taşıdığı şartlar gereği hukuken hiç olmamış, olması mümkün değil manasına gelir. Mutlak Butlan: Hukukun aradığı şartları taşımasına rağmen, kanunun emredici hükümlerine aykırı bir durumu ortaya çıkarmasıdır.[3] Mutlak butlan, kamu düzenine ilişkin hukuk kurallarına aykırı olarak yapılan işlemlerdeki sakatlıktır.[4]

Kanunun emredici hükümlerine, adaba, ahlaka, kamu düzenine aykırı olan işlem. Mutlak butlanla sakat işlemlerde işlem batıldır ve işlemin hukuka uygun hale getirilmesi de imkansızdır.

Ayrıca mutlak butlanla sakat bir işlemde zamanaşımı söz konusu değildir. Taraflardan birinin şikayetine gerek kalmadan yetkili, hakim re’sen olayı ele alıp yokluk hükmünü her zaman ileri sürebilir. [5]

Kamu düzenini ilgilendiren koşullara uyulmaması halinde hukuki işlem baştan itibaren geçersiz yani mutlak butlanla batıl sayılır. Üstelik bu telafisi olmayan bir durumdur. Taraflar aralarında anlaşıp sakatlığı düzeltmek isteseler, aradan yıllar geçse bile hükümsüzlük (butlan) düzelmez. Bir dava sırasında hükümsüzlük (butlan, mutlak butlan), hakim tarafından kendiliğinden (re’sen) dikkate alınır.[6]

2.Nisbi Butlan

İlgililerden birinin ileri sürmesi üzerine göz önüne alınan, tamamen bozuk olmayan fakat bozulabilen işlemlerdir.[7]

Nisbi butlan, bir hukuksal işlemde bulunan kamu düzenini bozmayacak derecedeki sakatlıktır.[8]

Telafisi mümkün olan sakatlık haline nisbi butlan ya da iptal edilebilirlik adı verilir. Hukuka aykırılığın daha hafif bir nedenden kaynaklanması halinde işlem kendiliğinden geçersiz sayılmaz. Ancak taraflarca belirli bir süre içerisinde iptal talebinde bulunulmazsa geçerli hâle gelir. Bir dava söz konusu olduğunda, hakim hükümsüzlük durumunda olduğu gibi kendiliğinden iptal kararı vermez.[9]

Mutlak butlanda sözleşme geri kazanımı imkansız iken, Nisbi butlanda geçerli işlem kanunsuzluğun giderilmesiyle geçerli hale getirilebilir. Nisbi butlanda sözleşmede hata, hile, gabin gibi etkenler mevcut ise bunlar giderildiğinde sakatlık giderilebilir. [10]

Çok kötü durumlar için Mutlak Butlan ,az kötü durumlar için Nisbi Butlan söz konusu olur.

Bir kimsenin kız kardeşiyle (bilmeden) evlenmesi ve bu durumun sonradan anlaşılması çok kötü bir durum,o zaman Mutlak Butlan vardır yani mutlaka geçersiz saymak gerekir.

Sarhoş ettirilerek veya tehditle tanımadığı biriyle evlendirilen kişinin durumu ise nispeten daha az kötü bir durumdur. O zaman Nisbi Butlan vardır.[11]

Nisbi butlan nedenlerinin tipik örnekleri Borçlar kanununda irade bozuklukları diye nitelenen hata, hile, korkutma ve gabin ile ile Türk Medeni Kanunundaki ehliyet eksikliği durumudur. Ehliyet eksikliği temyiz kudretinden yoksunluk derecesinde olursa, nisbi butlan değil mutlak butlan sözkonusu olur.[12]

Örnekler

1: Satışta katologtan beğenilip alınan malın yerine özellikleri ve fiyatı farklı mal gönderme.

2: Satılan vazonun satıcı tarafından antika denmesi fakat öyle olmaması.[13]

3.Kısmi Butlan

Bir işlemin kısmi butlan ile sakat olması, işlemin bir kısmının geçerli olduğunu gösterir.[14]

Kısmi butlan sözleşmenin tamamının değil, sadece belirli bir bölümünün veya maddesinin geçersizliğinin ileri sürülmesidir.[15]

Örnekler:

1.Bir faizli ödünç para verme sözleşmesinde faiz oranı aşırı olarak belirlenmişse bu faiz oranı hükmü geçersiz olmasına rağmen, ödünç para verme sözleşmesi geçerli olarak hüküm ifade edebilir.

2.Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin tarafları 5 katlı bir inşaat yapımında anlaşsalar ancak imar mevzuatı sadece 3 kata izin verse, tarafların iradeleri bu yönde olmak kaydı ile sözleşme 4 ve 5. katları içeren kısmı için kısmen batıl olur. Diğer 3 katı için geçerli bir sözleşmenin hüküm ve sonuçlarını doğurabilecektir.

3.İthali Kota ile sınırlanmış bir malın ithalini öngören bir sözleşme halinde, sözleşme kotayı aşan kısmı için batıl olarak geçersiz, geri kalan kısmı ise geçerli olacaktır. Eğer taraflar, kısmı butlana tabii kısım olmaksızın sözleşme bu haliyle yapmayı kabul edeceklerse. Aksi halde sözleşme tümü ile batıl olacaktır.[16]

[1] http://www.mutlakbutlan.com/2009/04/mutlak-butlan-nedir.html
[2] http://www.mehmettoprak.com/2012/11/yokluk-ve-butlan-nedir-mutlak-ve-nisbi.html
[3] http://butlan.bunedir.org/
[4] http://www.nuveforum.net/1184-terimler-sozlugu-b/86224-butlan-mutlak-butlan-nispi-butlan/
[5] http://www.mutlakbutlan.com/2009/04/mutlak-butlan-nedir.html
[6] http://www.mehmettoprak.com/2012/11/yokluk-ve-butlan-nedir-mutlak-ve-nisbi.html
[7] https://www.lugatsozluk.com/nisbi-butlan-nedir-nisbi-butlan-ne-demek/
[8] http://www.nuveforum.net/1184-terimler-sozlugu-b/86224-butlan-mutlak-butlan-nispi-butlan/
[9] http://www.mehmettoprak.com/2012/11/yokluk-ve-butlan-nedir-mutlak-ve-nisbi.html
[10] http://www.mutlakbutlan.com/2009/04/mutlak-butlan-nedir.html
[11] https://www.facebook.com/aofadaletdersnotlari/posts/177208612358077
[12] http://www.nuveforum.net/1184-terimler-sozlugu-b/86224-butlan-mutlak-butlan-nispi-butlan/
[13] http://butlan.bunedir.org/
[14] https://huk101.wordpress.com/2012/10/19/medeni-hukukta-yaptirim-turleri/
[15] http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=43541
[16] http://docplayer.biz.tr/16684256-Hukuk-kurallarina-aykiriliga-baglanan-yaptirimlar.html

Share
#

SENDE YORUM YAZ

8+4 = ?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KÖŞE YAZILARI

 • Hak İsteyenin Hakkı Verildi Baş Kaldıranın Başı Kesildi!

  20 Mart 2018 Köşe Yazıları, Melih Sıddık Dalkılıç

  Varlığım kudreti elinde olan ALLAH’A hamd olsun, yeniden yazmak nasip oldu. Öyle bir ülkede yaşıyoruz ki; herkes herşeyi çok iyi bilir. Dinini iyi bilmeyen fetva verir, Devrim’in ne demek olduğunu bilmeyen Devrimci olur. Dibine kadar “Kapitalizm’e kadar batanlar” sosyalist olur. Evet çok ilginç bazen ne diyeceğime kendim de şaşıyorum. Elbette beşer olduğumuzdan biz de şaşacağız illa ki yazdıklarımızın hepsi doğrudur demiyoruz. Zaten öyle bir şeyi de ima etmiyoruz, ancak yolumuzu ve davamızı sonuna kadar savunuyoruz. Davamız çok büyük asırlara s...
 • Hayat Evet-Hayır Yarışması Değil

  18 Mart 2018 Köşe Yazıları, Selim Çiftçi

  Özgür irade beyanı robotlaşmaktan kurtuluş, aptallaşmaktan kurtuluş için gerekli Talebe eğitiyorsanız önce özgürleştirin Özgür olmayan öğrenci eğitmek onu aptallaştırır. Yazar Gamze Hanım yenemeyeceğiniz yükün altına girmeyin hayır deyin derken önemli bir konuya değinmiş. Hayat diri olmaktır. Sorgulamak, anlamlı bir resim aramaktır. Evlenen eşler nikâh masasına gelinceye kadar sözleşmiştir. Nikâh masasında evet veya hayır demeleri hayata bakış tarzına bağlıdır. Hayat ın anlamlı ise evet veya hayır demenizin de bir anlamı vard...
 • Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Artvin’e Büyük Eser Kazandırdı

  17 Mart 2018 Köşe Yazıları, Yüksel Kantar

  Devlet Başkanımız  ve  Hükümetimiz, milletimize özellikle bölge insanımıza verdiği değerin bir sonucu olarak Cankurtaran  Tünelini inşa etti.29 Ekim 2010 tarihinde temeli dönemin Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı  şimdiki  Başbakanımız  Sayın Binalı YILDIRIM  tarafından atıldı. 1 Mart 2018 tarihinde Ulaştırma  Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Ahmet Arslan, Milletvekilimiz Dr. İsrafil Kışla, İl başkanımız Erkan Balta ve halkımızın katılımı ile  bu güzel eser halkımızın hizmetine açıldı. Bölge insanı olarak çok mutluyuz ve müteşekkir...
 • Hülya Avşar’ın “..erkek çalışsın, kadın evde çocuklarını kendi büyütsün..” sözleri hakkında düşüncelerim

  16 Mart 2018 Erhan Kırmızı, Köşe Yazıları

    Özet: “Bir erkek çocuğunun oyuncak silahla oynamasına karşı kız çocuğunun oyuncak bebekle oynaması ne kadar kız çocuğunun fıtratına uygunsa Hülya Avşar’ın bu sözleri de o kadar bayanların fıtratına uygundur. ..... Şu muasır medeniyet seviyesine çıkmış sanatçılar Hülya Avşar’ın bu sözlerinize niçin bu kadar tepki gösterdiler bir türlü anlayamadım. Bunların kafasında nasıl bir çağdaşlık var acaba? …...Sanatçılar bu konuda Hülya Avşar’ı niçin bu kadar şiddetli ve alaycı tarzda eleştiriyorlar? Bence bayan sanatçılar Hülya Avşar gibi düşün...