logo

Müdür Yetim’den Cevap Var

Artvin Gençlik Hizmetleri İl Müdürü Bahattin Yetim’den yerel medyada çıkan “Müştemilat krizi” başlıklı habere cevap geldi. Haberde bahsedilen iddiaların gerçeği yansıtmadığını savunan ve açıklama metni hazırlayan İl Müdürü Bahattin Yetim, iddialara ilişkin kurumun görüşlerini açıkladı.

 

Artvin Gençlik Hizmetleri İl Müdürü Bahattin Yetim imzasıyla gönderilen cevapta; “ Söz konusu haberde genel olarak İl Müdürlüğümüze ait olan Atabarı Kayak Merkezi Tesisleri’nin önceki kiracısı olan Serap Mimarlık Şirketi’nin süresi dolmadan tahliye edildiği, daha sonra yapılan ihaleyi kazanan Emrullah SARAÇ’ a ise şirkete ait olan muhtelif malzemenin yeni ihale kapsamında müştemilat gerekçesiyle verilmediği, şirkete ait olan Kar Motoruyla ilgili çalınmış gibi savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu, savcılığın da kar motoru için şirket adına kesilmiş faturayı ibraz edilince takipsizlik karan verdiği iddia edilmektedir.

Atabarı Kayak Merkezi, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın Mersivan Mevkii’nde İl Müdürlüğümüze tahsis ettiği alanda Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü ödenekleri ile tesis edilmiş bulunmakta olup haberde soysal tesis olarak nitelendirilen Atabarı Kayak Evi de tamamen kamu kaynakları kullanılmak kaydıyla önceden yaptırılmış betonarme yapı üzerine hazır ahşap bina alımı ihalesiyle KDV hariç 390.000,00 TL bedelle Fatih TAHTALI firmasına yine kamu kaynaklarıyla yaptırılmıştır.

-Atabarı Kayak Evi, özel teşebbüsün geliştirilmesi ve kamuya daha etkin hizmet sunabilmesi amacıyla Artvin Valiliğinin 29.01.2009 tarih ve 174 sayılı olurları ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince, İl Müdürlüğümüzce hazırlanan ihale ve işletme şartnamesi doğrultusunda aynı kanuna dayanan Açık Teklif Usulü ile kiralama ihalesine çıkarılmıştır.

Yapılan ihalenin şartnamesinin 11. maddesinde; “İşletmeci kiralamış olduğu tesisi işletebilmesi için ekli listede belirtilen 4 zamanlı kar motoru, 1. Sınıf endüstriyel mutfak tefrişatı ve 1. Sınıf diğer mefruşatları İç Mimarlar Odasına kayıtlı İç Mimar tarafından projelendirilerek teklifi ile birlikte sunacak ve bu malzemeleri sözleşme imzalandıktan sonra 7 (yedi) gün içerisinde temin ederek faaliyete başlayacaktır. İşletmeci kira süresi sonunda veya sözleşmenin tek taraflı olarak fesih edilmesi halinde satın aldığı malzemeler ile birlikte tesisi kusursuz ve noksansız olarak çalışır durumda teslim etmek zorundadır.” denilmekte olup, her iki taraf yetkilileri tarafından şartname kabul edilerek imza altına alınmıştır.

Ayrıca kira sözleşmesinin 3. Maddesinde: “Kafeteryayı kiralayacak olan kiracı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce tespit edilecek ekli listede belirtilen döşeme ve demirbaş malzemelerini temin ederek, bu işler için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden herhangi bir ücret talep etmeyecektir. Kiracının tesiste yapacağı düzenleme tamamlanıp durum İl Müdürlüğüne bildirilecektir. İl Müdürlüğü tarafından kurulacak bir komisyon tarafından aracılığı ile kiracı tarafından satın alınan malzemelerin tespit ve kabulü yapılacaktır.” 4. Maddede ise “3. maddede belirtilen malzemeler yer teslimi tarihinden itibaren 7(Yedi) gün içinde temin edilecektir. Kiracı tarafından belirlenen süre içerisinde malzemeler teslim edilmemesi halinde ihale bedelinin %00,3 (Onbindeüç) oranında günlük gecikme cezası uygulanacaktır.” şeklinde ihale şartnamesinin 11. maddesinde yer alan malzemeler ile ilgili hüküm yer almış bu ve buna benzer pek çok diğer hükümler sözleşme kapsamında kiracı tarafından kabul edilerek karşılıklı imzalanmıştır.

Yukarıdaki şartname ve sözleşme maddelerinden de anlaşılacağı üzere 2009 yılında ihale edilen Atabarı Kayak Evi, sözleşme ekindeki endüstriyel mutfak malzemeleri, tabak, kaşık, bardak vb. mutfak malzemeleri ve kar motoru gibi malzemelerin temin edilmesi ve

idarece muayene ve kabulü yapıldığı anda idarenin mülkiyetine geçmesi şartıyla kiraya verilmiştir. Yine sözleşme gereği artık mülkiyeti İl Müdürlüğümüze ait olan malzemeler kiracıya kullanmak ve her halükarda sözleşme bitiminde veya fesih gibi durumlarda idaremize teslim dilmek şartıyla ve tutanakla teslim edilmiştir.

Serap Mimarlık Şirketi ile olan sözleşme süresi 16/02/2014 tarihinde dolmuş olduğundan ilgili şirketten Atabarı Kayak Evi’ ni tahliye etmesi istenmiş, şirket ise yer işgaline devam edince 3091 sayılı kanun gereği tahliye işlemi gerçekleştirilmesi yoluna gidilmiştir. Tahliye kararının infazı esnasında da şirkete ait olan koltuk vb. gibi malzemeler ayrıca tespit edilerek şirket yetkilisine yediemin sıfatıyla teslim edilmiş, mülkiyetinin İl Müdürlüğümüze ait olduğu açık olan malzemeler ise tabii olarak oldukları yerde bırakılmıştır. İlerleyen zamanlarda kar motorunun bulunduğu yerde olmadığı tespit edilince durum savcılığa intikal etmiş, yapılan tahkikatta şirket yetkilileri kar motorunun kendilerinde olduğunu kabul ederek savcılığa faturasını göstermişlerse de yukarıda bahsedilen kira sözleşmesi gereği şirket tarafından alınarak İl Müdürlüğümüze devredilmiş olduğu için faturanın şirket adına kesilmiş olması elbette olası bir durumdur. Zaten savcılık da takipsizlik kararını faturadan ötürü değil kar motorunun şirketin aleyhimize açmış olduğu bir takım davaların konusu olduğu gerekçesiyle vermiştir.

Yakın zamanda Atabarı Kayak Evi’nin sadece Restoran, Mutfak, Depo ve Kayak Kiralama alanları kiralama ihalesine çıkarılmış, Serap Mimarlık Şirketinin de yetkilisi olan Emrullah SARAÇ, bu ihaleye şahıs olarak girmiş ve ihaleyi kazanmıştır. Bu kiralama ihalesinin şartname ve sözleşmesinde kiralanacak yerde bulunan demirbaşların da kiraya konu olacağı yönünde herhangi bir madde bulunmayıp bir kısım malzeme idaremizin takdiri dahilinde yer teslimiyle birlikte kendisine teslim edilmiş olup diğer malzemelerin kiracıya kullandırılması da idarenin takdirindedir. Haliyle halen İl Müdürlüğümüze ait olan kar motorunu da elinde tutmakta olduğu bilinen, Serap Mimarlık Şirketi yeklisi de olan Emrullah SARAÇ, kar motorunu idaremize teslim etmesi ve resmi dilekçe ile kiralanan alanda kullanılabilecek diğer malzemelerimizi de dilekçe ile istemesi halinde kira sözleşmesi devam ettiği müddetçe kullanımı için kendisine tahsis edilebilecektir. İddia edildiği gibi müştemilatla ilgili bir gerekçe gösterilmesi söz konusu değildir.

Bahsi geçen haberdeki iddialar tamamen kulaktan dolma, asılsız ve kişisel ihtiraslarla bazı kişi ve kurumları yıpratmaya yönelik yapılan haberler olup haberdeki iddiaların aksini ispat eden bilgi ve belgeler kurumumuzda mevcuttur. Konuyla ilgili idaremiz aleyhine sonuçlanmış hiçbir dava bulunmayıp bazı davalar idaremiz lehine sonuçlanmış, bazı davalarsa halen devam etmektedir. İdaremiz kamu hizmetlerini yerine getirirken kaynaklan etkin ve verimli kullanmanın gayreti içindedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.

Share
1330 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

5+1 = ?
#

Müdür Yetim’den Cevap Var” için 2 Yorum

  1. Sadettin DAĞ : diyor ki:

    Devlet idaresi EGO ile yönetilmez.İhale biter bitmez içerideki mefruşatı talimatlarınızla söküp depoya koydurduğunuzu tüm Artvin halkı biliyor.Şimdi ne değiştide ihaleyi alan kişinin dilekçe ile başvurması halinde malzemeleri kullandırabileceğinizi yazıyorsunuz.Bundan öncede olduğu gibii gazetelere manşet olmasaydınızda ihaleyi alan kişiye böyle olanak sağlayabileceğinizi söyleseydiniz daha iyi olmazmıydı.Çok merak ettiğim bir konu var ihaleyi başka kişiler alsaydı aynı davranışı yaparak içerideki malzemeleri söküp depoya saklarmıydınız.Size tavsiyem Medeni kanunun 2.maddesini iyice okuyun.Hukuk hiç kimseye haklarını kullanırken art niyetli davranma hakkını vermez.

  2. Artvinli : diyor ki:

    Şahıs veya müteahitle devlet kurumu karşı karşıya gelmişse Türkiye özelinde söylüyorum, peşinen kimin haklı olduğuna karar verebilirsiniz, yanılmanız imkansız. Hiçbir devlet adamı vatandaşını mağdur etmeyi düşünmez. Sömürücüler piyasada beyefendi olarak haksız itibar görüyor malesef.