logo

Kültür


Erhan Kırmızı
erhankirmizi@08olay.com

I.Kavram

“Kültür” kelimesi, Fransızca bir kelimedir. Fransızca’ ya da Latince “cultura” dan geçmiştir. “Cultura” da “colere”den den gelir. “Colere”; “işlemek, ekip biçmek, çiftçilik yapmak, yetiştirmek, oturmak, yaşamak, bakmak, özen göstermek, süslemek, meşgul olmak, kendini vermek, icra etmek, tapmak, hürmet etmek, yapmak, geçirmek, bakmak, himaye etmek, korumak” anlamların gelir.
“Kültür” kelimesi Türkçe’ye girmeden önce ve daha sonra, “kültür” anlamında “hars” kelimesi kullanılıyordu. “Hars” kelimesi Arapça kökenlidir. Bu kelime de “tarla sürme” ile bağlantılıdır.[1]

Kültür Fransızca kökenli bir kelime gibi dursa da aslen Türkçe bir kelimedir. Eski Türkçe de “kül” toprak; “turan” toprağın doğurduğu anlamına gelmektedir. Yani kültür, toprağın doğurduğu, topraktan doğup kendi kendine gelişen anlamına gelmektedir.[2]

Bir toplumun, maddî-mânevî hayat imkanlarının toplamıdır. Sosyal hayat süreci içinde ortaya çıkan ve bir millete niteliklerini veren ve başka millet veya toplumlarda farklılık gösteren maddî ve mânevî değerlerin bütünüdür. [3] 

Kültür toplumun nesilden nesile ırsi olarak değil sosyal ilişkiler ağı ile aktardığı maddi ve manevi ürünlerdir.

II.Kültürün Unsurları

*Mitler, inançlar, dinler
*Değerler
*Normlar (Kurallar) : Din kuralları, ahlak kuralları, görgü kuralları, hukuk kuralları
*Teknoloji
*Simgeler
*Dil[4]

III.Kültür çeşitleri 

1.Genel Kültür: Genel kültür; bir toplumun bütün sosyal gruplarında, bir ülkenin bütün coğrafi bölgelerinde geçerli olan, benimsenen ve uygulanan maddi ve manevi unsurlardır. Başka bir ifadeyle genel kültür; toplumun bütün davranışlarında var olan kültürdür. Toplumların genel kültürü, büyük bir sistem olarak birçok alt kültürel sistemi bünyesinde barındırmaktadır. 

2.Alt kültür: Genel kültür içindeki dil, din, töre ve etnik köken açılarından kendine has ayırıcı özelliklere sahip toplulukların kültürüdür.
*Türkiye’deki Alevi, Yörük kültürü,
*Amerika’daki Kızılderili, Zenci, Göçmen kültürü
Buna örnek gösterilebilir. 

3.Maddi Kültür: İnsanların biyolojik ve fizyolojik ihtiyaçlarını karşılamaya yarayan unsurlara maddi kültür denir. İnsanların tabiatla mücadele araçları maddi kültür kapsamına girmektedir. Maddi kültürün temelini, insanları tabiat içinde yaptıkları tüm imar faaliyetleri, hayatlarını kolaylaştırmak için yaptıkları tüm çabalar girer. Kültür unsurlarının elle tutulup gözle görülebilen kısmını oluşturan maddi kültür kapsamına,
*İmalatın şeklini ifade eden üretim teknikleri,
*Yol ve bina inşaatları,
*Evlerin donatılıp döşenmeleri,
*Giyim ve kuşam şekilleri,
*Her türlü ulaşım araçları,
*Fabrikalar,
*Köprüler,
*Barajlar
Gibi elemanlar girmektedir.

4.Manevi kültür: Toplumların manevi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olan kültür kısmına manevi kültür denilmektedir. Toplumların;
*Örf,
*Adet,
*Gelenek,
*Görenek,
*Ahlak kuralları,
*İnanç ve ideolojileri
Manevi kültürü oluşturur.

[1]http://209.85.135.132/search?q=cache:tebRnD5maEoJ:paukaf.com/viewtopic.php%3Ff%3D100%26t%3D11256%26p%3D63216+y%C3%B6netmeli%C4%9Fin+etimolojisi&cd=5&hl=tr&ct=clnk&gl=tr, 17.07.2010

[2]http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Mda8l3eb8xoJ:www.sirricinar.com/basin3.htm+konferans+frans%C4%B1zca+k%C3%B6kenli&cd=9&hl=tr&ct=clnk&gl=tr,26.05.2010

[3] ŞENTÜRK,Hulusi,Belediyeler İçin Kelimeler Kavramlar Rehberi, http://www.yerelsiyaset.com/v2/ medya / bterimleri.pdf,18.11.2009

[4] Kültür Sosyolojisi, s.10-15,Açıköğretim yayınları,2011 Eskişehir

Share
267 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

8+1 = ?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KÖŞE YAZILARI

 • Beyaz Gelinliğin Tarihi (Osmanlı’da)

  22 Ekim 2017 Erhan Kırmızı, Köşe Yazıları

    Osmanlı'da ilk beyaz gelinlik giyen, Sultan 2. Abdülhamid'in kızı Naime Sultan'dır. II. Abdülhamid beyaz gelinliği Avrupa’da katıldığı bir düğünde görmüştü. II. Abdülhamid’in kızı Naime Sultan, 1898’de Gazi Osman Paşa’nın oğlu Kemalettin Paşa ile evlenirken babasının önerisiyle beyaz gelinlik giydi. Böylece Osmanlı’da beyaz gelinlik giyen ilk kadın oldu. Gelinliğini ise elbette Padişah’ın ve tüm Osmanlı’nın modacısı Jean Botter yaptı. O güne kadar işlemeli, nakışlı ve genelde kırmızı renkli gelinlikler giyiliyordu. II. Abdülh...
 • Muhtarların Görev, Yetki ve Sorumluluklarını Biliyor muyuz?

  22 Ekim 2017 Köşe Yazıları, Tolga Gül

  Geçtiğimiz Perşembe günü Türkiye’de Muhtarlar Günü kutlandı. Kutlamalar dolayısıyla Artvin Valisi Ömer Doğanay, muhtarlara bir de yemek verdi. Yemeğe bende katıldım. Muhtar değilim ama basın mensubu olarak bu yemekte yer aldım. Valimiz ile aslında sık sık özel sohbetlerde bir araya gelmemize rağmen bir türlü haberlere katılamıyordum, bu sefer katılalım dedik. İyi de yapmışız. Gerçekten sıra dışı bir Valimiz var. Valimiz tam bir devlet adamı. Devlet ciddiyetini her yerde korumanın yanı sıra devletin şevkatlı elini de gösteren bir kişilik. Ken...
 • Marksizmin Ekolleri (Mezhepleri)

  21 Ekim 2017 Erhan Kırmızı, Köşe Yazıları

    Özet: *Marksizm, bilimsel sosyalizm ve komünizmin kurucusu Karl Marx'ın ve Friedrich Engels'in çalışmalarından çıkarılan insanlığın özgürleşmesiyle ilgili bir düşünce sistemi ve ideoloji. *Leninizm işçi sınıfını odak noktası olarak kabul eder. *Maoizm’de Çinde işçi sınıfı olmadığı için köylüler işçi sınıfı yerine konmuştur. *Cheizm’de İşçi ve köylü sınıfı birlikte hareket eder. *Marksizm’in bu ideolojileri İslamdaki mezheplere benziyor. İslam bir tane olduğuna göre mezhepler niye var diyenler, Marksizmdeki bu farklı ideolojileri ...
 • İki Röportajla İSME Dosyasını Kapatıyorum

  19 Ekim 2017 Köşe Yazıları, Tolga Gül

  Bildiğiniz üzere Bodrum’da düzenlenen Madencilik ve Çevre Sempozyumu’nda düzenlenen Madencilik ve Çevre Sempozyumu (İSME 2017) de gerçekleştirdiğimiz röportajlardan bir bölümünü yayımlamıştım. Şimdi son iki röportajla İSME 2017 dosyasını kapatıyorum. Bu röportajlardan biri alanında ülkemizin aranılan akademisyenlerin Prof. Dr. Hürriyet Akdaş hocanın açıklamalarını içeriyor. Bir diğeri ise ise iş dünyasından iki röportajı içeriyor. Yine her zaman olduğu gibi yorumsuz bir biçimde sizlere aktarıyorum. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim G...