logo

Kültür


Erhan Kırmızı
erhankirmizi@08olay.com

I.Kavram

“Kültür” kelimesi, Fransızca bir kelimedir. Fransızca’ ya da Latince “cultura” dan geçmiştir. “Cultura” da “colere”den den gelir. “Colere”; “işlemek, ekip biçmek, çiftçilik yapmak, yetiştirmek, oturmak, yaşamak, bakmak, özen göstermek, süslemek, meşgul olmak, kendini vermek, icra etmek, tapmak, hürmet etmek, yapmak, geçirmek, bakmak, himaye etmek, korumak” anlamların gelir.
“Kültür” kelimesi Türkçe’ye girmeden önce ve daha sonra, “kültür” anlamında “hars” kelimesi kullanılıyordu. “Hars” kelimesi Arapça kökenlidir. Bu kelime de “tarla sürme” ile bağlantılıdır.[1]

Kültür Fransızca kökenli bir kelime gibi dursa da aslen Türkçe bir kelimedir. Eski Türkçe de “kül” toprak; “turan” toprağın doğurduğu anlamına gelmektedir. Yani kültür, toprağın doğurduğu, topraktan doğup kendi kendine gelişen anlamına gelmektedir.[2]

Bir toplumun, maddî-mânevî hayat imkanlarının toplamıdır. Sosyal hayat süreci içinde ortaya çıkan ve bir millete niteliklerini veren ve başka millet veya toplumlarda farklılık gösteren maddî ve mânevî değerlerin bütünüdür. [3] 

Kültür toplumun nesilden nesile ırsi olarak değil sosyal ilişkiler ağı ile aktardığı maddi ve manevi ürünlerdir.

II.Kültürün Unsurları

*Mitler, inançlar, dinler
*Değerler
*Normlar (Kurallar) : Din kuralları, ahlak kuralları, görgü kuralları, hukuk kuralları
*Teknoloji
*Simgeler
*Dil[4]

III.Kültür çeşitleri 

1.Genel Kültür: Genel kültür; bir toplumun bütün sosyal gruplarında, bir ülkenin bütün coğrafi bölgelerinde geçerli olan, benimsenen ve uygulanan maddi ve manevi unsurlardır. Başka bir ifadeyle genel kültür; toplumun bütün davranışlarında var olan kültürdür. Toplumların genel kültürü, büyük bir sistem olarak birçok alt kültürel sistemi bünyesinde barındırmaktadır. 

2.Alt kültür: Genel kültür içindeki dil, din, töre ve etnik köken açılarından kendine has ayırıcı özelliklere sahip toplulukların kültürüdür.
*Türkiye’deki Alevi, Yörük kültürü,
*Amerika’daki Kızılderili, Zenci, Göçmen kültürü
Buna örnek gösterilebilir. 

3.Maddi Kültür: İnsanların biyolojik ve fizyolojik ihtiyaçlarını karşılamaya yarayan unsurlara maddi kültür denir. İnsanların tabiatla mücadele araçları maddi kültür kapsamına girmektedir. Maddi kültürün temelini, insanları tabiat içinde yaptıkları tüm imar faaliyetleri, hayatlarını kolaylaştırmak için yaptıkları tüm çabalar girer. Kültür unsurlarının elle tutulup gözle görülebilen kısmını oluşturan maddi kültür kapsamına,
*İmalatın şeklini ifade eden üretim teknikleri,
*Yol ve bina inşaatları,
*Evlerin donatılıp döşenmeleri,
*Giyim ve kuşam şekilleri,
*Her türlü ulaşım araçları,
*Fabrikalar,
*Köprüler,
*Barajlar
Gibi elemanlar girmektedir.

4.Manevi kültür: Toplumların manevi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olan kültür kısmına manevi kültür denilmektedir. Toplumların;
*Örf,
*Adet,
*Gelenek,
*Görenek,
*Ahlak kuralları,
*İnanç ve ideolojileri
Manevi kültürü oluşturur.

[1]http://209.85.135.132/search?q=cache:tebRnD5maEoJ:paukaf.com/viewtopic.php%3Ff%3D100%26t%3D11256%26p%3D63216+y%C3%B6netmeli%C4%9Fin+etimolojisi&cd=5&hl=tr&ct=clnk&gl=tr, 17.07.2010

[2]http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Mda8l3eb8xoJ:www.sirricinar.com/basin3.htm+konferans+frans%C4%B1zca+k%C3%B6kenli&cd=9&hl=tr&ct=clnk&gl=tr,26.05.2010

[3] ŞENTÜRK,Hulusi,Belediyeler İçin Kelimeler Kavramlar Rehberi, http://www.yerelsiyaset.com/v2/ medya / bterimleri.pdf,18.11.2009

[4] Kültür Sosyolojisi, s.10-15,Açıköğretim yayınları,2011 Eskişehir

Share
304 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

8+7 = ?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KÖŞE YAZILARI

 • Manifesto

  25 Mayıs 2018 Erhan Kırmızı, Köşe Yazıları

  1.Köken İtalyanca manifesto veya Fransızca manifeste "yeminli ifade, imzalı bildiri" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince manifestum "'el basılmış şey'" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince manus "el" ve Latince fendere, fest- "basmak, vurmak" sözcüklerinin bileşiğidir.  2.Tanım Toplumsal bir hareketin duyurulması ve savların belirtilmesi üzerine kurulan, bir akımın, bir hareketin oluşunu bildiren yazılara manifesto ya da bildiri denmektedir. 3.Manifesto Teriminin Farklı Anlamları  3.1.Tarih Terimi Olarak Manifesto...
 • Minval

  24 Mayıs 2018 Erhan Kırmızı, Köşe Yazıları

    Eskiler, bizim günümüzde biçim, yol ya da tarz dediğimiz şeylere minval demişler. Son derece estetik bir kelime. Minval Kelimesinin Anlamları 1.Çulhaların tezgah aletlerinden üstüne bez sardıkları ağaç. 2.Tarz, yol, suret, şekil. 3.Yöntem 4.Bu biçimde, bu tarzda Kaynak: http://www.kamusiosmani.net/osmanlica-sozluk-15399-nedir-anlami.html Minval Kelimesinin Kullanılması İle İlgili Bazı Örnekler *Ber-minvâl-i meşrûhvv : Açıklandığı, anlatıldığı üzere. *Ber-minvâl-i sabık: Eskisi gibi. *Bu minval üzer...
 • Subay

  23 Mayıs 2018 Erhan Kırmızı, Köşe Yazıları

    Köken Subay kelimesinin kökeni ile ilgili farklı görüşler vardır; 1.Subay kelimesi Eski Türkçe sü "asker" ve bey/bay "bey, reis, şef" kelimelerinin bileşiğdiri. Kelime "asker beyi" anlamıyla askeri terminolojide asırlardır kullanılmaktadır. 2.Çağatay Türkçesinde subay "1. yüksüz, ağırlıksız, bekâr, 2. hafif süvari" sözcüğünden alıntıdır. Çağatayca sözcük Moğolca subay "kısır, yavrusuz" sözcüğünden alıntıdır. Terim Anlamı Silahlı kuvvetlerde asteğmenden orgeneral veya oramirale kadar rütbedeki askerdir. Subayların Tas...
 • Hakkari Gezimizden Terörün Nasıl Biteceğine İlişkin Tespitlerim

  23 Mayıs 2018 Köşe Yazıları, Tolga Gül

  Bildiğiniz üzere İçişleri Bakanlığı himayesinde yürütülen "Basın Mensupları Gönül Elçisi" projesi kapsamında Karadeniz Bölgesi'nden Hakkari'ye giden gazeteciler 5 günlük Hakkari gezisi gerçekleştirdik. Hakkâri'nin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla Basın Mensupları Gönül Elçisi Projesi Koordinatörü Ahmet Külekçi başkanlığında Artvin, Gümüşhane, Trabzon ve Ordu’dan Hakkari’ye gezisine 6 kişilik gazeteci grubu katılmıştı. Muhteşem bir gezi oldu. Hakkari’ye ilişkin olarak bu gezide güzel tespitlerde bulunduk. Bizlere bu gezide misafirperverlik...