logo

Kışla, Hopa Nakliyecileri İle Kahvaltıda Buluştu

Kışla: Yalan İddialarla Kamuoyunu Yanıltmaya Çalışıyorlar

Adalet ve Kalkınma Partisi Artvin Milletvekili Dr. İsrafil Kışla, Hopa Peronti Otel’de Hopa’daki Nakliyeciler Kooperatifi üyeleri ve C2 Belgesi olan nakliyeciler ile kahvaltıda buluştu. Vekil Kışla, toplantıda 16 Nisan Referandumunda değişecek maddelere ilişkin bilgilendirmede bulunurken, kamuoyunu yanıltmak için referanduma ilişkin ortaya atılan yanıltıcı bilgilere de yanıt verdi.

AK Parti Artvin Milletvekili Dr. İsrafil Kışla, Hopa Peronti Otel’de nakliyeciler ile bir araya geldi. Kahvaltılı toplantıda Hopa Belediye Başkanı Nedim Cihan, Hopa AK Parti İlçe Başkanı İlyas Güven, Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Akyürek, Hopa Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Celil Yıldırım’ın yanı sıra C2 Belgeli nakliyecilerde hazır bulundu. Yapılan kahvaltının ardından bir konuşma yapan Hopa AK Parti İlçe Başkanı İlyas Güven, referandum öncesinde Hopa’daki nakliyeciler ile buluşarak gerek referandum üzerine görüş alışverişinde gerekse de nakliyecilerin yaşadıkları sıkıntılara ilişkin görüş alışverişinde bulunmak için bir araya geldiklerini söyledi. Hopa AK Parti İlçe Başkanı Güven, Sarp Sınır Kapısı’nın restore edildiğini ve yakın bir zamanda yenilenmenin tamamlanarak hizmete gireceğini söyledi. Güven, şuan da günlük 400 tırın bu kapıdan yurt dışına çıktığını ve yeni kapının hizmete girmesi ile birlikte daha fazla tırın yurt dışına çıkış yapabileceğini ifade ederken, geçişlerde de hızlanmanın yaşanacağını belirtti.

Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Akyürek ise ticaret alanında yaşanan sorunlara değinirken Sarp Sınır Kapısı’nda yaşanan sıkıntıları ve özellikle Gürcistan tarafında Türk nakliyecilere karşı yapılan katı uygulamalardan şikayetçi olduklarını dile getirerek bu konuda Milletvekili İsrafil Kışla’nın desteklerini istedi.

Vekil Kışla’dan Referandum öncesi yanıltma maksatlı ortaya atılan iddialara düzeltme

AK Parti Artvin Milletvekili Dr. İsrafil Kışla bu konuşmaların ardından açıklamalarda bulunurken, nakliyecilerin belirttiği sorunlara ilişkin gereken çalışmaları yapacaklarını ifade etti. Kışla, Sarp Sınır Kapısı’nın modernize edilmesinden sonra yaşanan sorunlarda oldukça azalma yaşanacağını düşündüklerini vurgulayarak mevcut sorunların çözümü noktasında da gereken çabanın gösterileceğinden kimsenin şüphesi olmaması gerektiğini belirtti. Vekil Kışla, referandum öncesinde kamuoyunu yanıltmak ve vatandaşların tercihlerinin ‘Hayır’ oyu çıkması için referandumda oylanacak maddelerde olmayan konulara vurgu yapıldığını ileri sürdü. Vekil Kışla, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kuvvetler ayrılığını ortadan kaldırmadığını belirtirken, meclisin daha da güçleneceğini dile getirdi. Vekil Kışla, “ Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde yasama, yürütme, yargı kuvvetleri birbirinden net bir şekilde ayrılıyor. Meclis yasa yapacak, Cumhurbaşkanı kanunlara ve kararnamelere uygun yürütme yapacak, yargı adaletle ve yargısal denetimle uğraşacak. Her kuvvet kendi işini yapacaktır. Bütün kuvvetlerin işi millete hizmet olacaktır. Hükümeti de Meclis’i de millet seçim akşamı kuracaktır. Mevcut sistemde hükümet meclisin içinden çıkıyor, ancak yasalaşan metinlerin neredeyse tamamı hükümet tasarısı olarak geliyor. Yani güçler birbirinin işine karışıyor, güçler birleşiyor. Mevcut sistemdeki hükümetin kontrolünde yasama uygulamasına son verilecek. Yasamanın kanun yapma yetkisi yürütmeye devredilmeyecek, yürütme devlet işlerini icra edecek, yargı bağımsız ve tarafsız olarak fonksiyonunu icra edecektir. Diğer yandan yargı birliği sağlanacak, Yargı bağımsız ve tarafsız olarak görevini yapacaktır. Yeni düzenlemeyle güçler tamamen birbirinden ayrı olarak kendi görevlerini yapacaktır. ” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Savaş İlanı Kararı Alamayacak

Referandumda bilinçli olarak kamuoyunu yanıltmak için yanıltıcı bilgiler verilmeye çalışıldığının altını bir kez daha çizen Vekil Kışla, “ Değişecek maddeler sonrasında Cumhurbaşkanı savaş ilanı kararı alamayacaktır. Savaş kararı ilanı Anayasa’nın 87’inci maddesine göre Meclis’in görevleri arasındadır. ” dedi.

Vekil Kışla açıklamalarının devamında; “ Yine Anayasanın 92 inci maddesine göre; “Milletlerarası hukukun meşrû saydığı hallerde savaş hali ilânına ve Türkiye’nin taraf olduğu milletlerarası antlaşmaların veya milletlerarası nezaket kurallarının gerektirdiği haller dışında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesine veya yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de bulunmasına izin verme yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisinindir.” Bu yetki, aynı yasama yetkisi gibi devredilemez bir Meclis yetkisidir. Meclis tatilde ve ara vermede ise “derhal karar verilmesinin kaçınılmaz olması halinde” Cumhurbaşkanı da Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar verebilir. ” diye konuştu.

Meclis, Hükümeti Denetleyecek

Vekil Kışla, Cumhurbaşkanının denetim dışı tutulacağına ilişkin iddialara da yanıt verirken; “ Meclis’in en önemli yetkileri arasında denetim yetkisi gelmektedir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde Cumhurbaşkanı doğrudan halk tarafından seçilmekte ve halka karşı sorumludur. Mevcut durumda sorumsuzdur. Mevcut Anayasa’da olduğu gibi; Meclis soruşturması, Meclis Araştırması, Genel Görüşme ve yazılı soru ile Meclis yürütmeyi, Cumhurbaşkanını denetleyecektir.

Kanun koymak Meclis’in yetkisindedir. TBMM yürütmeyi Cumhurbaşkanını kanun yoluyla denetleyecektir. Bütçe kanununu kabul etmek Meclis’in yetkisindedir. Meclis, yürütmeyi bütçe ve kesin hesabın kabulü veya reddi yoluyla denetleyecek.

Mevcut durumda Cumhurbaşkanı sorumsuzdur. Sadece Vatana ihanetten sorumlu tutularak Yüce Divan’da yargılanabilir. Getirdiğimiz düzenleme ile 105 inci maddede Cumhurbaşkanı her suçtan cezai sorumluluğu bulunacaktır. Siyasi sorumluluk halka karşı, cezai sorumluluk Meclis’e karşı, hukuki sorumluluk diğer bir denetleme alanı olarak düzenlenmiştir.

Hükümete güvenoyunu seçimlerde millet doğrudan veriyor. Milletin doğrudan güvenoyu verdiği bir sistemde vekilin gensorusunun hükmü yoktur. Zira mevcut sistemde ister tek başına isterse koalisyon olsun 276 milletvekilinin oyu ile kurulmuş bir hükümete karşı Meclis güvenoyu ve gensoru yoluyla denetim yapamamaktadır.

Güvenoyu ve gensoru yetkisi millete verilmiştir. Millet en az 50+1 oy oranı ile güvenoyu verecek, seçecek ve beğenmezse seçmeyecek, gensoru vermiş olacaktır. Seçimlerin birlikte yenilenebilmesi bir sistem emniyeti olarak yürütmenin Meclis tarafından denetlenmesi anlamına geliyor.

Cumhurbaşkanı kararnameleri yargı denetimine tabi olacak, Meclis kararnameler konusunda AYM’ye başvuru yapabilecek, Meclis aynı konuda kanun çıkarırsa kararname hükümsüz kalacak ve kanun hükümleri uygulanacak.” dedi.

Vatandaşa, Ülkeye, Ekonomiye Faydası Olacak

Vekil Kışla, referandumda ‘Evet’ çıktıktan sonra değişikliklerin vatandaşa, ülkeye ve ekonomiye faydası olacağını ifade etti. Vekil Kışla konuşmasının son bölümünde; “Vatandaşımızı canından bezdiren bürokrasi sona erecek. Çünkü üst kademe yöneticileri Cumhurbaşkanı tarafından tek imzayla atanacak, dolayısıyla millete karşı sorumlu olacak. Kamu hizmetleri etkin ve hızlı sunulacaktır. Sistemin oluşturduğu (5 yıl) siyasi istikrar insanımızın hayatına etki eden tüm alanlara yansıyacak; ekonomik istikrarı, sosyal istikrarı iyi yönde etkileyecektir.

Ekonomik istikrar büyümeyi, büyüme istihdamı, istihdam refah seviyesini, huzur, güven, barış ve kardeşliği artıracaktır. Türkiye büyüyecek, 80 milyon vatandaşımız, güçlenen ekonomi dolayısıyla oluşan refahtan bireysel olarak vatandaşlarımız daha fazla payalacaktır.

Kamu hizmet sunumu kalitesi artacaktır. Hızlı düşünen, hızlı karar alan, hızlı icraat yapan bir sistem öngörüldüğü için vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu alanlarda yeni kurumların kurulması ve yeni hizmetlerin sunulması daha da kolaylaşacak.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile yürütmede istikrar sağlanacak, milli iradenin dışında irade olmayacak, her türlü vesayetçi yapıya son verilecektir. Uzlaşmaya dayalı bir siyasal (yürütmede en az yüzde 50+1) sistem kuruluyor. Doğrudan seçim ilkesi ile demokrasi güçlenecek, güçlü demokrasi, güçlü Meclis, güçlü yürütme, adil ve tarafsız yargı Güçlü TÜRKİYE demektir. Sistemin yürütmede en az yüzde 50+1 meşruiyete dayanması siyasette birleşme, toplumda birlik ve beraberlik sağlayacaktır.

Seçimlerin 5 yılda bir yapılacak olması yürütmede ve yasamada 5 yıllık istikrar sağlayacaktır. 5 yıllık siyasal sistem istikrarı, iş, istidam ve mali piyasalara pozitif etki edecek ve sinerji oluşturacaktır. Yürütmeye ilişkin kararların tek elden alınacak olması, icraat hızını artıracak, ekonomide sorun çözme yeteneğini artıracaktır.

5 yıllık yürütme istikrarı uzun vadeli projelerin yürütülmesinde süre teminatı sağlayacaktır. 5 yıllık yürütme istikrarı, süre teminatı sağlayarak yabancı sermayenin, uluslararası yatırımcının ülkemizdeki yatırımları tercih etmesini kolaylaştıracaktır. Mevcut sistemde yaşanan istikrarsızlık veya sistemde var olan bilinmezlik ve öngörülemezlik, yeni hükümet sisteminin getirdiği 5 yıllık yürütme istikrarı ile son bulacak, öngörülebilirlik ve bilinirlik yatırımların önünü açacak.

Ülkemizin uzun vadeli yatırım projeleri, enerji projeleri gibi kalkınma projeleri, yürütmede sağlanacak istikrar ile doğru orantılı olarak kesintisiz irade ile devam ettirilecek. İçerde siyasi, ekonomik ve sosyal istikrarını sağlamış bir Türkiye, dışarda dünyada ve bölgesinde olabilecek olaylarda daha güçlü etkisi olan bir ülke olacaktır.

Kısaca 2023 hedeflerine çok daha hızlı ulaşılacaktır. Türkiye Cumhuriyeti kuruluşunun 100. yılında dünyanın en büyük ülkelerinden biri olacaktır. ” diyerek açıklamalarını tamamladı.

Share
702 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

5+9 = ?