logo

Kemal Tecellisi (Allah’ın isimlerinde Cemal ve Celal dengesi)


Erhan Kırmızı
erhankirmizi@08olay.com

 

Özet: Allah’ın Cemal ve Celal isim ve sıfatları birbirine zıttır. Kemal bu zıtlıkların bir dengede olmasını ifade ediyor. Mesela Allah mutlak bir kudret sahibidir. Ama, haşa Rahmetini silip süpürecek kontrolsüz bir güç değildir, zaptolunamayan, yakıp yıkan bir kaba kuvvet değildir. Hem, kudretini acze dönüştürebilecek ölçüsüz bir Rahmetten de beridir. 

Kemal” bir şeyin en mükemmel haline denilen bir sıfattır; Allah’ın hem Zatı hem de sıfat ve isimleri mutlak mükemmeliyette olmasından dolayı, Kemal bu isim ve sıfatların genel ve kuşatıcı bir vasfıdır.[1]

Allah Teala hem sonsuz Celal ve İzzet Sahibi; hem de nihayetsiz Cemal ve Güzellik Sahibidir.[2]

Cemal sıfatı, Allah’ın hem zatının hem şuunatının, hem sıfatlarının, hem isimlerinin, hem icraat ve fiillerinin mutlak güzellikte olması ve çirkin ve noksanlıklardan beri, temiz olması anlamındadır.

Celal sıfatı, Allah’ın hem zatının hem şuunatının hem sıfatlarının, hem isimlerinin, hem icraat ve fiillerinin mutlak azamet ve büyüklükte olması ve acizlik ve güçsüzlük gibi hallerden beri ve temiz olması anlamındadır.

Kemal sıfatı ise, Allah’ın hem zatının, hem şuunatının, hem sıfatlarının, hem isimlerinin, hem icraat ve fiillerinin mutlak bir mükemmellikte olması ve kusur ve eksiklik gibi hallerden beri ve temiz olması anlamındadır.

Bu üç sıfat da Allah’ın hem Zatının hem şuunatının hem sıfatlarının, hem isimlerinin, hem de  icraat ve fiillerinin genel bir halidir, ortak bir vasfıdır. [3]

Bu konuda Metin Karabaşoğlu’nun “Cemal-Celal ve Zıtlıkların Buluşması Kemal” isimli bir yazısındaki bazı bölümleri kısmi düzenlemeler ile aşağıya almayı uygun gördüm.

“Allah’ın Zülkemal oluşu, Celal ve Cemal gibi bize zıt gözüken, insanların dünyasında birebir örtüştüğünü pek de göremediğimiz bu iki vasfı O’nun beraberce ve kamilen zatında barındırmasının ifadesidir.

Kemal, zıtların, bize zıt görünenlerin buluşmasıdır. O, hem Zülcelal, hem de Zülcemaldir. Rabbimiz, mutlak anlamda Celal sahibi olarak mutlak anlamda Cemal sahibi olmasıyla gösteriyor kemalini. Cebbar ve Kahhar bir Yaratıcı olarak, Rahman ve Rahim de olmasıyla; Aziz ve Kadir olmakla birlikte Kerim ve Muhsin olmasıyla; Adil ve Zü’ntikam olmasıyla birlikte Gafur ve Halim de olmasıyla Kemalini gösteriyor.

Mesela, Celali bir vasıf olarak kudret sahibidir.

Mutlak bir kudret sahibidir. Ama, haşa zaptolunamayan, yakıp yıkan bir kaba kuvvet değildir O’nunki; bilakis, kudretinin ‘basirane bir tasarruf’u vardır. Her bir şeye layık ve lazım olduğu şekliyle tecelli ediyor. Hem, kudretini acze dönüştürebilecek ölçüsüz bir rahmetten de beridir. Rahmetini silip süpürecek kontrolsüz bir güç değildir.

Hem, Celal ile Cemali, yarattığı her bir şeyde buluşturuyor.

Bazı şeyleri Cemalsiz, bazı şeyleri ise Celalsiz yaratma gibi bir noksanlıktan da münezzehtir.

Kar taneleri gibi her biri ayrı bir nakış taşıyan müthiş bir güzellik sergisi, yolların kapandığı, insanların evlerde kaldığı bir Celal boyutu da taşıyor sözgelimi. Hem insana haşyet ve ürperti veren bir Celal sergisi olarak gökyüzü, müthiş bir güzellik sergisidir.

Risale-i Nur’da Kadir-i Zülcelal’in ‘kemal-i kudret’i de, zıtlıkların buluşması ile açıklanıyor.Çünkü: Kainatta hem muazzam bir çeşitlilik vardır, herşey birbirine karışmış, içiçe geçmiş durumdaydı, birşeyin olması pek çok şeyin işin içine girmesini gerektiriyor, ama buna rağmen, bir karışıklık ve keşmekeş de yoktur kainatta.

Bilakis, bir düzen, intizam, temyiz ve tefrik vardır. Yine kainatta bolluk ile sanatlılık, çokluk ile güzellik beraberce hüküm sürüyor. Mesela bir papatya hem son derece çok ,hem de çok güzeldir. Kar taneleri hem bol, hem sanatlıdır. Her bir tür için, her cinsten şey için geçerli olan da budur. Öte yandan, her bir şeyin varlığı için bütün kainatın çalıştırılması gerekiyor, yine de herşey muazzam bir kolaylık ve suhulet içinde vücuda geliyor. Kudretteki kemali işte böylesi zıtların buluşmasıyla ortaya çıkıyordu; kibriya hakikati de işte bu şekilde tezahür ediyor.

Allah, ‘Ekber’dir, ‘Kebir’dir; çünkü, O’nun için ‘zıtların ve zıtlıkların sınır koyması diye birşey, birşey ağırlık verirken öbürünü eksik bırakmak diye birşey sözkonusu değildir.

O’ndan gayrı herşeyi sınırlayan ve eksik bırakan zıtlıklar, O’na arız olamıyor;

O, kibriya ve azametini, işte bu Kemal keyfiyetiyle gösteriyor.

Celale karşı tesbih ve Cemale karşı hamd ettiğimiz gibi, Celal ile Cemalin beraberce varlığı demek olan kemale karşı tekbir getiriyor; o tekbir ile, hem O’nun mutlak büyüklüğünü, hem O’nun büyüklüğü karşısında yaratılmışlar olarak hepimizin mutlak küçüklüğünü kabul ve ilan ediyoruz.

Ezana da, namaza da Allahuekber ile başlamamız bundandır işte. “Allahuekber” O’nu tanımanın zirvesi ise, kulluğun zirvesi olan namaz onunla başlar elbet. Kulluğun zirvesi olan namaza davet de onunla başlar muhakkak.” [4]

[1]http://www.sorularlarisale.com/makale/19635/allahin_isimleri_celal_cemal_ve_kemal_olarak_uce_mi_ayriliyor_yoksa_celali_ve_cemali_olarak_ikiye_mi_ayriliyor.html

[2] http://www.yeniasya.com.tr/suleyman-kosmene/risale-i-nur-da-celali-ve-cemali-isimler_206209

[3] http://www.sorularlarisale.com/makale/12909/cenab-i_hakkin_celali_cemali_ve_kemali_isimleri_hangileridir.html

[4] http://www.risaleforum.com/aciklamali-risale-i-nur-dersleri/8796-cemal-celal-ve-zitliklarin-bulusmasi-kemal.html

Share
#

SENDE YORUM YAZ

3+1 = ?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KÖŞE YAZILARI

 • Hayat Evet-Hayır Yarışması Değil

  18 Mart 2018 Köşe Yazıları, Selim Çiftçi

  Özgür irade beyanı robotlaşmaktan kurtuluş, aptallaşmaktan kurtuluş için gerekli Talebe eğitiyorsanız önce özgürleştirin Özgür olmayan öğrenci eğitmek onu aptallaştırır. Yazar Gamze Hanım yenemeyeceğiniz yükün altına girmeyin hayır deyin derken önemli bir konuya değinmiş. Hayat diri olmaktır. Sorgulamak, anlamlı bir resim aramaktır. Evlenen eşler nikâh masasına gelinceye kadar sözleşmiştir. Nikâh masasında evet veya hayır demeleri hayata bakış tarzına bağlıdır. Hayat ın anlamlı ise evet veya hayır demenizin de bir anlamı vard...
 • Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Artvin’e Büyük Eser Kazandırdı

  17 Mart 2018 Köşe Yazıları, Yüksel Kantar

  Devlet Başkanımız  ve  Hükümetimiz, milletimize özellikle bölge insanımıza verdiği değerin bir sonucu olarak Cankurtaran  Tünelini inşa etti.29 Ekim 2010 tarihinde temeli dönemin Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı  şimdiki  Başbakanımız  Sayın Binalı YILDIRIM  tarafından atıldı. 1 Mart 2018 tarihinde Ulaştırma  Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Ahmet Arslan, Milletvekilimiz Dr. İsrafil Kışla, İl başkanımız Erkan Balta ve halkımızın katılımı ile  bu güzel eser halkımızın hizmetine açıldı. Bölge insanı olarak çok mutluyuz ve müteşekkir...
 • Hülya Avşar’ın “..erkek çalışsın, kadın evde çocuklarını kendi büyütsün..” sözleri hakkında düşüncelerim

  16 Mart 2018 Erhan Kırmızı, Köşe Yazıları

    Özet: “Bir erkek çocuğunun oyuncak silahla oynamasına karşı kız çocuğunun oyuncak bebekle oynaması ne kadar kız çocuğunun fıtratına uygunsa Hülya Avşar’ın bu sözleri de o kadar bayanların fıtratına uygundur. ..... Şu muasır medeniyet seviyesine çıkmış sanatçılar Hülya Avşar’ın bu sözlerinize niçin bu kadar tepki gösterdiler bir türlü anlayamadım. Bunların kafasında nasıl bir çağdaşlık var acaba? …...Sanatçılar bu konuda Hülya Avşar’ı niçin bu kadar şiddetli ve alaycı tarzda eleştiriyorlar? Bence bayan sanatçılar Hülya Avşar gibi düşün...
 • Post-modernizm

  14 Mart 2018 Erhan Kırmızı, Köşe Yazıları

    Modernizme tepki gösterip yeni arayışlara yönelmeyi ifade eden bir kavram. 1.Kavram Post-modernizm“in sözlük anlamı “modernizm sonrası” ya da “modernden itibaren” dir. Postmodernistler modern yaşamı sorgulayan ve reddeden bir tavrı benimserler. 2.Modernizm ve Post-modernizm İlgisi Post-modernizmi anlamak için modernizmin ne olduğunu anlamak gerekir. Post-modernizm, modernizmin bir uzantısı olarak ortaya çıkmıştır. Modernizm “şimdi, yeni başlayan” anlamındadır. Modern kelimesi latince “modernus” kelimesinden türetilmişt...