logo

" Erhan Kırmızı " Kategorisindeki İçerikler

 • Bir çuval para ile bir ekmek?

  Bir çuval para ile bir ekmek?

  22 Mayıs 2019 Erhan Kırmızı, Köşe Yazıları

  “Sen ağa ben ağa inekleri kim sağa” ve eş anlamlısı “Sen dede ben dede, bu atı kim tımar ede” Herkes kendisini buyurucu durumda görürse, iş yapmakla yükümlü saymazsa ortadaki işi kim yapar? Kişi, üzerine düşen işten kaçmayıp onu yapmalıdır. Herkes işini bir kenara bırakıp keyfini düşünürse işler ortada kalır, bir sonuç alınamadığı gibi iş düzeni de bozulur, karışıklık çıkar, ...
 • Niçin Yeşilçam ismi?

  Niçin Yeşilçam ismi?

  21 Mayıs 2019 Erhan Kırmızı, Köşe Yazıları

    1.Giriş Yeşilçam, İstanbul'un Beyoğlu semtinin Taksim'e yakın bir kısmında yer alan bir sokak.1980 öncesinde film film şirketlerinin çoğunluğunun yazıhaneleri bu sokakta bulunduğu için Türk sinemasının kısaca Yeşilçam olarak anılmasını sağlamıştır. Sihirli Perde olarak da tanımlanan sinema Türk insanının hayatına ilk kez 14 Kasım 1914’te girmiş. 1914 senesi, Yeşilçam’ın doğuş...
 • Mal bulmuş Mağribi gibi (sanki çok iyi bir şey bulmuş gibi)

  Mal bulmuş Mağribi gibi (sanki çok iyi bir şey bulmuş gibi)

  16 Mayıs 2019 Erhan Kırmızı, Köşe Yazıları

  Açgözlü, sonradan görme insanları betimlemek için kullanılan bir deyimdir. Mal bulmuş mağribi gibi deyimi medyada daha çok tartışmalarda fikri saldırının nitelendirilmesi için kullanılmaktadır; “mal bulmuş Mağribi gibi saldırmak” ve “mal bulmuş Mağribi gibi atlamak”. Bir kimseye saldırmak için sebep bulamayan ama karşı tarafın ufak bir hatası olunca saldıranların durumu “mal ...
 • Bir anonim şirkette Hakkı’ya verilen olumsuz emirler

  Bir anonim şirkette Hakkı’ya verilen olumsuz emirler

  12 Mayıs 2019 Erhan Kırmızı, Köşe Yazıları

    *genel kurula katılma hakkı*genel kurulda konuşma hakkı*öneride bulunma hakkı*bedelsiz payları edinme hakkı*tesislerden yararlanma hakkı Hakkı ismindeki bir anonim şirket ortağı buradaki hak kavramını Hakkı olarak algılarsa genel kurula katılmayacak, genel kurulda konuşmayacak, öneride bulunmayacak, bedelsiz payları edinmeyecek, ve tesislerden yararlanmayacaktır. Şimdi okur y...
 • Aktüer

  Aktüer

  06 Mayıs 2019 Erhan Kırmızı, Köşe Yazıları

  Fransızca actuaire "sigortacılıkta ihtimal ve risk hesabı uzmanı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce aynı anlama gelen actuary sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince actuarius "zabıt kâtibi" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince acta "'edilmiş şeyler', kayıtlar, zabıt" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Latince actus "edim, eylem" sözcüğünün nötr...
 • Bürhanü’t-temânu

  Bürhanü’t-temânu

  05 Mayıs 2019 Erhan Kırmızı, Köşe Yazıları

  Temânu' sözlükte "bir şeyi birinden men etmek ya da onun yapmaması için mücadele etmek" demektir. Kelam ilminde, Yüce Allâh'ın birliğini ispat vasıtalarından biri olan bürhanü’t-temânu, kâinatta birden fazla yaratıcı olması halinde nizamın bozulacağı esasına dayanan bir delildir. Bu delilin Kur'an'daki dayanağı şu ayettir: “Eğer göklerde ve yerde Allah’tan başka ilahlar olsayd...
 • Adiyat

  Adiyat

  04 Mayıs 2019 Erhan Kırmızı, Köşe Yazıları

  Adiyat kelimesi, adet olarak yapılan şeyler, içinde sürekli yaşadığımız ve gördüğümüz olaylar için kullanılır. Bunların her biri birer kudret mu'cizesi olduğu halde, devamlı görüldüklerinden insanlarca olağan sayılırlar. Perdeli bir yere baktığımızda içerisini görmediğimiz gibi,  adiyat perdeleriyle aleme baktığımızda ondaki kudret elini, ilahi tasarrufları göremeyiz. Adiyat, ...
 • Bitli baklanın kör alıcısı olur

  Bitli baklanın kör alıcısı olur

  03 Mayıs 2019 Erhan Kırmızı, Köşe Yazıları

  Dağa göre tipi, saça göre traş olduğu gibi eşyaya göre de alıcı olur. Hiç bir mal alıcısız kalmaz anlamında bir atasözü. Kötü, işe yaramaz nesnelerin, bunlardan anlamayan isteklileri olur. Değersiz, işe yaramaz, kötü şeylerin de müşterisi olur. Onları kimileri anlamadığı, kalitesini bilmediği için alır; kimileri de kendileri bakımından bizim kavrayamadığımız bir değer ifade e...
 • Horoz ölür gözü çöplükte kalır

  Horoz ölür gözü çöplükte kalır

  01 Mayıs 2019 Erhan Kırmızı, Köşe Yazıları

  Kaynak: https://sosyetetrend.files.wordpress.com/2019/02/97c14-rooster_by_drkav-dapnri5.png İnsanların yaşlandıklarında, güçten kuvvetten düşmelerine rağmen gençlik çağındaki tutkularının sönmeyeceğini ima eden atasözü. İnsanlar kendilerine cazip gelen bazı alışkanlıklarını terk edemezler. Hele hırs ile istenilen şeylerden uzak kalmak kişilerin hiç hoşlanmadıkları bir durumdu...
 • Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur

  Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur

  30 Nisan 2019 Erhan Kırmızı, Köşe Yazıları

  Kaynak:https://www.akkusilcesi.com/devey-yardan-ucuran-br-tutam-otmu/ Deve bir tutam ot daha yiyebilmek için yani açgözlülük yaptığı için uçurumdan uçmuş Giriş: “Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur” atasözü beni çok güldüren atasözlerinden birisidir. Beni güldüren diğer atasözlerinden bazıları da; -“horoz ölmüş gözü çöplükte kalmış”, ve -“Bitli baklanın kör alıcısı olur...
 • Çırak etmek

  Çırak etmek

  25 Nisan 2019 Erhan Kırmızı, Köşe Yazıları

  Kaynak:https://www.karabulut.co/bizim-nesil-icin-usta-cirak-iliskisi/ Köken olarak çırak kelimesi Farsça çarāġ veya çirāġ چراغ  "kandil, meşale" sözcüğünden alıntıdır. Sözlük anlamı olarak çırak “bir yerde uzun süre çalıştıktan sonra geçimini sağlayabilecek duruma erişmiş olan kişiye bağımsız çalışması için izin vermek.” anlamına gelmektedir. Köleler, bilhassa cariyeler beli...
 • Kelâm-ı kibâr – كلام كبار

  Kelâm-ı kibâr – كلام كبار

  23 Nisan 2019 Erhan Kırmızı, Genel, Köşe Yazıları

  Kelam, söz; kibar, büyükler manasına gelir. O halde kelâm-ı kibâr “büyüklerin sözleri” anlamına gelir. Din büyüklerinin, büyük devlet adamlarının, ulu kişilerin, ahlakçıların söylediği kısa ve özlü sözler için kullanılan kelâm-ı kibâr, söyleyeninin bilinmesi bakımından atasözlerinden ayrılır. Bu özelliğiyle vecizeye benzer. Ancak vecizeler hemen her konuda söylendiği halde, ...