logo

" Erhan Kırmızı " Kategorisindeki İçerikler

 • Marksizmin Ekolleri (Mezhepleri)

  Marksizmin Ekolleri (Mezhepleri)

  21 Ekim 2017 Erhan Kırmızı, Köşe Yazıları

    Özet: *Marksizm, bilimsel sosyalizm ve komünizmin kurucusu Karl Marx'ın ve Friedrich Engels'in çalışmalarından çıkarılan insanlığın özgürleşmesiyle ilgili bir düşünce sistemi ve ideoloji. *Leninizm işçi sınıfını odak noktası olarak kabul eder. *Maoizm’de Çinde işçi sınıfı olmadığı için köylüler işçi sınıfı yerine konmuştur. *Cheizm’de İşçi ve köylü sınıfı birlikte...
 • Öküz Mehmet Paşa

  Öküz Mehmet Paşa

  19 Ekim 2017 Erhan Kırmızı, Köşe Yazıları

    “Bir Nalbant Çocuğu Başbakan Oluyor” 17. asır kıymetli devlet adamlarından Öküz Mehmet Paşa, Sultan I. Ahmet Han'ın vezirlerinden ve damatlarındandır. “Vezir” ve “Damat" Mehmet Paşa olarak da bilinir. Sultan I. Ahmet ve II. Osman dönemlerinde, ilkinde iki yıl, ikincisinde on bir ay olmak üzere iki defa “Sadrazamlık” makamına getirilmiştir. Hakkında “edip ve vakur, ...
 • Nimetin Kıymeti Bilinmezse Gider

  Nimetin Kıymeti Bilinmezse Gider

  17 Ekim 2017 Erhan Kırmızı, Köşe Yazıları

    İlgi görmeyen misafirin gitmesi ne kadar kati (kesin) ise, kıymeti bilinmeyen nimetin gitmesi de o kadar katidir. ‘Ni’met’ sözlükte, her türlü iyi hal (durum) demektir. Geniş anlamıyla nimet; hayatın güzel ve hoş olması, geçim yönünden geniş olmak, manevî olarak rahat olmak anlamına gelir. Nimet kelimesinin içerisinde, iyilik, mutluluk, ihsan, bağış, hayırlı mal ve...
 • Tosun Paşa komedi film karakteri değil gerçek bir tarihi şahsiyetmiş

  Tosun Paşa komedi film karakteri değil gerçek bir tarihi şahsiyetmiş

  13 Ekim 2017 Erhan Kırmızı, Köşe Yazıları

    Özet: Tosun Paşa filminde ki Tosun Paşa gerçek tarihte var olan Osmanlı, Suudi, Mısır ve İslam tarihinde ki önemli bir isimdir. Ahmet Tosun Paşa veya Kavalalı Tosun Paşa ya da kısaca Tosun Paşa ( طوسون پاشا )Mısır valisi Kavalalı Mehmed Ali Paşa'nın oğlu, İbrahim Paşa'nın kardeşidir.Mısır valisi Kavalalı Mehmed Ali Paşa'nın oğlu, İbrahim Paşa'nın kardeşidir. İbrahim ...
 • Osmanlı hanedanını kurtaran Rum asıllı bir kadın; Kösem Sultan

  Osmanlı hanedanını kurtaran Rum asıllı bir kadın; Kösem Sultan

  07 Ekim 2017 Erhan Kırmızı, Köşe Yazıları

    Kösem Sultan’ın Osmanlı hanedanını kurtarması Dünyanın en uzun süre devam eden hanedanlarından biri olan Osmanlı hanedanı tarihi boyunca birkaç defa sona erme tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı. Osmanlı hanedanı en ciddi tehlikeyi Dördüncü Murat'ın ölümü sırasında 1640'ta yaşadı. Dördüncü Murat ölüm döşeğinde iken hanedanın hayatta kalan tek üyesi olan kardeşi ...
 • “Güzel var, güzelcik var…” Çeşm-i Dilber

  “Güzel var, güzelcik var…” Çeşm-i Dilber

  28 Eylül 2017 Erhan Kırmızı, Köşe Yazıları

    Hacı Arif Bey filminden bir replikte diğer cariyelerle tartışırken Hacı Arif Bey’i baştan çıkaracak güzelliğinin farkında olan Çeşm-i Dilber isimli cariyenin can alıcı şu cümleleri nakledilmiş; “Güzel var, güzelcik var, benim onlara çirkin dediğim yok, ama farkımız var. Benim güzelliğim arzu ettiğini elde edebilir, onların güzelliği ise arzulanmayı bekler.” https://www....
 • TEOG sınavının kalkması nedeni ile söyleyeceklerim var

  TEOG sınavının kalkması nedeni ile söyleyeceklerim var

  20 Eylül 2017 Erhan Kırmızı, Köşe Yazıları

  Kısaca söyleyeceğim. Eğitim ve öğretimin başarılı olması için; 1.Öğretmenlerin maaşlarının yüksek olması gerekir. 2.Tüm okulların eksiksiz olarak eğitim araçları ile donatılması gerekir. 3.Okul bitirildiğinde öğrencilerin hemen iş bulma imkanına sahip olmaları gerekir. İkide bir sistem değişikliği ise gerekmez....
 • Kemal Tecellisi (Allah’ın isimlerinde Cemal ve Celal dengesi)

  Kemal Tecellisi (Allah’ın isimlerinde Cemal ve Celal dengesi)

  15 Eylül 2017 Erhan Kırmızı, Köşe Yazıları

    Özet: Allah'ın Cemal ve Celal isim ve sıfatları birbirine zıttır. Kemal bu zıtlıkların bir dengede olmasını ifade ediyor. Mesela Allah mutlak bir kudret sahibidir. Ama, haşa Rahmetini silip süpürecek kontrolsüz bir güç değildir, zaptolunamayan, yakıp yıkan bir kaba kuvvet değildir. Hem, kudretini acze dönüştürebilecek ölçüsüz bir Rahmetten de beridir.  "Kemal” bir ...
 • Cemal ve Celal tecellileri (Allah’ın isim ve sıfatlarının Cemali ve Celali tecellileri)

  Cemal ve Celal tecellileri (Allah’ın isim ve sıfatlarının Cemali ve Celali tecellileri)

  14 Eylül 2017 Erhan Kırmızı, Köşe Yazıları

    Özet: Hoşumuza giden bir çiçekte Allah’ın isim ve sıfatlarının Cemali tecellisi, ürperti duyduğumuz şimşek ve gök gürültüsünde Allah’ın isim ve sıfatlarının Celali tecellisi vardır. Şefkatle sevdiğimiz kuzuda Cemali tecelli, ürktüğümüz büyük bir koçta Celali tecelli vardır. Cennet Cemali tecelli, cehennem Celali tecellidir. Allah Teâlâ kullarına kendini iki şekilde...
 • Şehidlere şehid denmesinin manası nedir?

  Şehidlere şehid denmesinin manası nedir?

  04 Eylül 2017 Erhan Kırmızı, Köşe Yazıları

    Şehid kavramı ile tanık anlamındaki şahid kavramı arasında anlam ilgisi vardır. Şahid bir şeyi gören ise şehid mübalağalı bir şekilde (abartılı) görmek demektir. Mesela bir futbol maçını bir köşeden izleyen şahid ise futbol maçını kameralarla iki veya daha fazla köşeden izleyen şehiddir diyebiliriz. Şehid sözlükte, bir şeyi gören ve gördükleri ve bildikleri hakkınd...
 • Hamd ve Şükür Arasındaki Fark

  Hamd ve Şükür Arasındaki Fark

  27 Ağustos 2017 Erhan Kırmızı, Köşe Yazıları

    Şükür¸ nimete karşılık yapılır; Hamd ise¸ nimet olsun olmasın¸ her hal ü kârda Yüce Yaratıcıyı saygı ile anmaktır. Şükür”; “hayvanın yediği besini, verdiği süt ve semizliği ile belli etmesi” demektir. Sözcüğün lügat anlamı biraz daha açılacak olursa “şükür”; “beslenen hayvanın, yediklerinin karşılığını maddeten vermesi” olarak, yani “bir tavuğun yumurta vermesi, bi...
 • Tevil varsa tekfir yoktur

  Tevil varsa tekfir yoktur

  26 Ağustos 2017 Erhan Kırmızı, Köşe Yazıları

    Ehl-i bid'at mezheplerinden bazısının diğer müslümanları tekfir etmesine rağmen, ehl-i sünnet'e, göre kim olursa olsun ehl-i kıbleden hiç kimse tekfir edilmez; onların arkasında namaz kılmamazlık edilmez; büyük günah da işleseler onların cenaze namazı kılınır ve hayır dua edilir. Günah işleyen müslümana kafir denmez. Çünkü Ehl-i sünnete göre, bir insan günah işleme...