logo

" Erhan Kırmızı " Kategorisindeki İçerikler

 • Karz-ı hasen (Faizsiz kredi)

  Karz-ı hasen (Faizsiz kredi)

  19 Şubat 2019 Erhan Kırmızı, Köşe Yazıları

  Kaynak:https://katilimdunyasi.com/2016/06/17/sorularla-karz-i-hasen/ Günümüzde kullanılan kredi tabiri de, aslında Arapça karz demektir. Fakat karz-ı hasen (güzel borç), kredi değildir. Zira karz-ı hasen faizsiz borç demektir ve sevabın dışında bir geliri yoktur. Karz-ı hasen Kur’an’a ait bir tabirdir. Güzel ödünç. Dinin emirlerine uygun ödünç vermek demektir. Karz k...
 • Caiz

  Caiz

  17 Şubat 2019 Erhan Kırmızı, Köşe Yazıları

  Caiz sözlükte “geçip gitmek, mümkün, serbest ve geçerli olmak” anlamlarına gelen “cevaz” kökünden türetilmiş bir isim olup fıkıh terimi olarak, dinen veya hukuken yapılmasına müsaade edilen fiilleri ifade eder. Bu anlamdaki müsaadeyi belirtmek üzere de “cevaz” kavramı kullanılır. Kur’an-ı Kerim’de birçok fiilin serbest olduğu ve yasak olmadığı değişik ifade tarzlarıyla belirti...
 • Üsve-i Hasene (Güzel Örnek; Peygamber Efendimiz [S.A.V.])

  Üsve-i Hasene (Güzel Örnek; Peygamber Efendimiz [S.A.V.])

  15 Şubat 2019 Erhan Kırmızı, Köşe Yazıları

  Mücerred (soyut)hakikatler, ahlâkî kavramlar güzel örneklerle ve örnek şahsiyetlerle anlaşılır. Kur’ân-ı Kerîm buna “Üsve-i Hasene” demiştir Üsve-i Hasene, hüsn-ü misal, güzel örnek ve örnek şahsiyet anlamına gelmektedir. Peygamberler, Hz. Muhammed (asm), Hulefa-i Raşidin, Sahabe-i Kiram, müceddidler, müçtehidler ve başarılı dürüst, ahlâklı ilim adamları, san’atkârlar, t...
 • Bediüzzaman’dan Etkilenen Şule Yüksel Şenler Erdoğan Ailesini Etkilemiş

  Bediüzzaman’dan Etkilenen Şule Yüksel Şenler Erdoğan Ailesini Etkilemiş

  14 Şubat 2019 Erhan Kırmızı, Köşe Yazıları

  1.Kısaca özgeçmişi Kıbrıslı bir ailenin çocuğu olan Şule Yüksel Şenler 1938 yılında Kayseri’de dünyaya geldi. İlk öyküleri dergi ve gazetelerde yayımlanan Şenler’in hayatı ağabeyi Üzeyir Şenler’in, Said-i Nursi’nin derslerine katılmasıyla değişti. Ağabeyinin tavsiyesi üzerine yaşam tarzını değiştirerek Risale-i Nur sohbetlerine katılan Şenler bir müddet sonra tesettüre gird...
 • Sultan Abdülhamid Hareket Ordusuna Niçin Karşı Koymadı?

  Sultan Abdülhamid Hareket Ordusuna Niçin Karşı Koymadı?

  10 Şubat 2019 Erhan Kırmızı, Köşe Yazıları

  1908 Meşrutiyetine karşı, ilk ayaklanma İstanbul’da 13 Nisan 1909’da (Rumî Takvime göre 31 Mart 1325) oldu. Hem de, Meşrutiyeti korumak için Selanik’ten İstanbul’a gönderilen seçme avcı taburlarının askerleri ayaklandılar. Bu olaylardan birkaç gün sonra Selanik ve Balkanlar'dan İstanbul'a adına ‘‘Hareket Ordusu’’ denilen birlikler girmeye başladı. Eylemin amacı, Sultan 2...
 • Arapların Türklere büyük yardımı, Talas Savaşı

  Arapların Türklere büyük yardımı, Talas Savaşı

  10 Şubat 2019 Erhan Kırmızı, Köşe Yazıları

  Bildiğimiz tez şu; “Doğudan batıya ilerleyen Çinliler ile Ön-Asya'dan doğuya ilerleyen Araplar, Talas ırmağı kıyılarında savaştılar. Bu savaşta, Orta Asya'nın Çin egemenliğine girmesini istemeyen Karluk ve Yağma Türkleri, Arapların yanına geçmişler ve savaşı Arapların kazanmasını sağlamışlardır.” Yani bu teze göre Araplarla Çinliler savaşmışlar, Türkler lutfedip yardım etmi...
 • El-ulema-i veraset-ül Enbiya” “Alimler, Peygamberlerin varisleridir.”

  El-ulema-i veraset-ül Enbiya” “Alimler, Peygamberlerin varisleridir.”

  09 Şubat 2019 Erhan Kırmızı, Köşe Yazıları

  Ebu Hureyre (R.A.) bir gün Medine’de sokağa çıktı. Halk sokakta dolaşıyordu. Onlara şöyle seslendi: ’Peygamberimizin mirası bölüşülüyor, siz ise burada vakit geçiriyorsunuz, gidip o mirastan payınızı alsanız ya?’ deyince halk:’Nerede bölüşülüyor?’ diye sorar. Ebu Hureyre (R.A.): ’Mescitte bölüşülüyor’ diye cevap verir. Halk koşarak mescide gider, sonra geri dönerler. Ebu Hu...
 • Farz

  Farz

  07 Şubat 2019 Erhan Kırmızı, Genel, Köşe Yazıları

  Not: Yazı biraz muğlak (karışık) gibi oldu. Çünkü konuyu tam kavrayamadım. Bu yazı “farz” kavramını anlama çabası olarak değerlendirilmelidir. 1.Farz Kavramının Kökeni Farz masdar olarak “sert bir şeyi kertmek, kesip parçalara ayırmak; bir şeyi belirlemek, kesinleştirmek”, isim olarak da “belirlenmiş, kesinleştirilmiş şey, pay, nasip” gibi mânalara gelir. Farzın asıl anl...
 • Nehcü’l-Ferâdîs (Cennetlerin Açık Yolu)

  Nehcü’l-Ferâdîs (Cennetlerin Açık Yolu)

  06 Şubat 2019 Erhan Kırmızı, Köşe Yazıları

  Türkler İslam’la tanıştıktan sonra Kur’an’ı anlamak ve dinin esaslarını hakkıyla öğrenebilmek için onu Türkçeye çevirmekte gecikmediler. Ayrıca Kur’an’ın yanı sıra hadis, fıkıh gibi pek çok dini nitelikteki eseri de Türkçeye kazandırdılar. Nehcü’l-Ferâdîs Arapçada "Cennetlerin Açık Yolu" anlamına gelir. Harezm Türkçesindeki adı "Uştmahlarnıng Açuq Yolı" olan bu kırk hadis d...
 • “Essebebü ke’l fâil” (sebep olan yapan gibidir) Hadisi

  “Essebebü ke’l fâil” (sebep olan yapan gibidir) Hadisi

  05 Şubat 2019 Erhan Kırmızı, Köşe Yazıları

  1.Giriş İnsanların dünyada rahat etmeleri, huzurlu olmaları ve ahirette de ebedi saadete kavuşmaları için güzel iş yapanlar, yol gösterenler ve insanlar için iyi bir çığır açanlar, bu açtıkları güzel yoldan gelenlerin sayısınca sevaba kavuşurlar. “Essebebü ke’l fâil  = sebep olan yapan gibidir” kaidesi gereğince, hayra sebep olan ona ortak olur, şerre sebep olan da ...
 • Nehcü’l Belağa (Hz. Ali’nin Konuşmaları, Mektupları ve Hikmetli Sözleri)

  Nehcü’l Belağa (Hz. Ali’nin Konuşmaları, Mektupları ve Hikmetli Sözleri)

  04 Şubat 2019 Erhan Kırmızı, Köşe Yazıları

  “Belagatin yolu” manasına gelen Nehcü’l Belağa, Belagat kelimesinden türemiştir; konuyu bütün yönleriyle yanlışa, kuşkuya açık kapı bırakmadan doğru ve düzgün bir biçimde ortaya koyma sanatı anlamına gelmektedir. " Nehcü'l Belağa ", Hz.Ali’nin değişik konular üzerine seçilmiş öğretici sözleri, vasiyetleri, mektupları, hutbeleri ve tavsiyeleri; Seyyid Razi adıyla meşhur olan...
 • Ercan Orhan ile ilgili bir anekdot

  Ercan Orhan ile ilgili bir anekdot

  04 Şubat 2019 Erhan Kırmızı, Köşe Yazıları

  Geçen yıl ailece Ercan Bey'lere ziyarete gitmiştik. O gece onlarda misafir olmuştuk. Bir ara dışarıdan bir telefon geldi. Telefonda ciddi bir konu görüşüyorlardı. Konusunu anlayamamıştım. Konuşmanın ne ile ilgili olduğunu anlamaya çalıştım. Ercan Bey’in Borçka belediye başkan adaylığına hazırlık süreciydi. Ankara’dan gelen CHP’li çok önemli bir siyasi Ercan Bey'le görüşmek ist...