logo

Kararı Millet Verecek İse Yetkiyi De Milletin Yetkiyi Verdiği Kişi Kullanmalı


Tolga Gül
tolgagul@08olay.com

Bu sözler bana ait değil. AK Parti Artvin Milletvekili Dr. İsrafil Kışla’nın basın mensupları ile bir araya geldiği toplantıda kullandığı bir cümledir. Vekil Kışla, basın mensupları ile 16 Nisan Referandum öncesinde değerlendirmelerde bulunurken, çok net ve yalın bir dille anayasa değişikliklerini değerlendirdi.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Artvin İl Teşkilatı, Grand Artvin Otel’de düzenlediği kahvaltılı basın toplantısında ilimizde görev yapan yerel, bölgesel ve ulusal basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Ben yorumsuz bir biçimde Vekil Kışla’nın değerlendirmelerine yer vermek istiyorum. Madem ki vekil kararı halk versin diyor bizde yorumu halkımıza bırakalım. İşte vekilin açıklamaları:

Artvin’e Hizmet İçin Çalışıyoruz

Görev sürecimiz içerisinde Uğur Bayraktutan ile birlikte Artvin’e hizmet için çalıştık. Hiçbir zamanda kişisel meselelere siyaseti indirmedik, birbirimizi kırıcı, basit siyaset içinde olmadık.

İktidar partisi milletvekili olarak görev ve sorumluluklarımız daha çok. Milletin derdine çare olmak, hizmet getirmek, herkesin beklentilerini yerine getirmeye çalışıyoruz.

16 Nisan bir parti meselesi değil bir ülke meselesidir

16 Nisan’da gerçekleşecek referandum bir parti meselesinden öte bir ülke meselesidir. 11 yılında aktif siyaset yaşantısına girdikten sonra şunu çok iyi gördük ki her dönem iktidarda olan her parti yeni bir anayasa değişikliği çalışması içinde olmuştur. Bütün partiler millete bir anayasa değişikliği vaadinde bulundular. Her hükümet kurulduğunda bir komisyon kurulur ve anayasa değişikliği tasarısı çalışması içinde olurdu. Burada beklide en fedakar çalışma içinde bulunarak diğer partilerinde bu komisyon için de bulunmalarını sağladı. Ama hiçbir zamanda bir mutabakata varıp ta milletin önüne bir anayasa getirmemiştir.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin anayasa değişikliği tasarısına kapı aralamasıyla üzerinde mütabakata varılan 18 madde üzerinde değişiklik teklifinde bulunuldu ve mecliste kabul edilerek milletin önüne geldi. Burada önemli olan darbe sonrasında yazılan bir anayasadansa milleti temsil eden milletvekillerinin, parlamenter bir sistem içinde demokratik bir şekilde hazırladıkları bir anayasa olması çok önemlidir.

Her parti ülke için doğru bildiğini yapmak ister. Burada herkesin doğruları farklıdır”

Geçmişteki Cumhurbaşkanları Partileriyle Bağlarını Kesmişler miydi?

Demirel olsun, Özal olsun, Türkeş olsun, Erbakan olsun, Muhsin Yazıcı olsun hep Başkanlık sistemine vurgu yaptığını hatırlıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’da başkanlık sistemi söyleminde bulunmuştur. Zamanında diğer liderlerin gerçekleştiremediği, başaramadığı bu sistemi bugün iki parti gerçekleştirerek milletin önüne getirmiştir.

1950’ler de çok partili sisteme geçildikten sonra anayasada bariz olarak görülen 3 önemli eksiklik bu sistem de giderilmeye çalışılmıştır. Bunlardan birisi koalisyonlar sorunudur. 1950’den bugüne toplam 27 koalisyon ve süresi 28 yıl olmuştur. Burada yeni sistem de koalisyonlar devri bitmiş oluyor. Tek parti dönemi başlıyor. Kalkınma dönemlerine bakın hep tek parti hükümetleri zamanlarında ülke kalkınma ve ilerleme göstermiştir.

İkinci önemli sıkıntı ise Başbakan ile Cumhurbaşkanı arasında ki sıkıntılardır. Bunu hiç kimse inkar edemez. Geçmişte bu sıkıntılar hep yaşanmıştır. Demirel Tansu hanımla sıkıntılar yaşamıştır, Özal Mesut Yılmazla sıkıntılar yaşamıştır, Ecevit Cumhurbaşkanı yaptığı Sezer’le sıkıntılar yaşamıştır. Ve son olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’la Başbakanımız Davutoğlu sıkıntılar yaşamıştır. Çift başlılık ya yönetim alanında ya da diğer alanlarda uyuşmazlıklara neden olmaktadır. Bu da parlamenter sistemin en temel sıkıntılarından bir tanesidir.

Üçüncü diğer sıkıntıda parlamenter sistem daha çok vesayete kapı aralayan bir sistemdir. Hükümeti mecliste kuracağınızdan belli grupların baskısı ve etkisiyle karşı karşıya kalabiliyorsunuz. İşte bu noktada Başkanlık sistemiyle bu 3 önemli sorunu ortadan kaldırmış olacağız.

Yeni Sistem Yargıyı Daha da Bağımsız Kılacak

Tek partinin iktidar dönemi geliyor. Çift başlılık ortadan kalkıyor. Yürütmeyle yasama, çok daha bir birinden bağımsız hale geliyor. Ben altı yıldır milletvekili olarak meclisteyim. Yürütme yasamanın içinden çıkıyor. Bakanlar ve başbakan milletvekilidir ve yasama mensubudur. Yasamanın içinden çıkıyor. Parlamenter tamamen yasamanın kontrol altındadır. İki türlü kanun yapma tekniği var. Birinci milletvekillerinin kanun teklifleri, birde hükümetin kanun tasarısı. Şuana kadarki meclisin çalışmasının yüzde doksan sekizi, hükümet tasarılarıdır. Hükümetten hangi tasarı gelirse meclis onu görüşür onu yapar. Bu yapıdan tamamen yürütme ve yasama bir birinden bağımsız olacak. Bu yeni sistemin ortaya koyduğu bir, yenilik.

Cumhurbaşkanını yetkileriyle, yeni sistemdeki yetkilerini kıyaslamak lazım. Bütün samimiyetimle söylüyorum şuandaki Cumhurbaşkanın hale hazır yetkileri, tasarlanan anayasa değişikliğinden daha fazladır. 7 Haziran seçimlerini birazcık tahlil edelim, bir çok yönüyle ders alınması gereken seçimlerdir. 7 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanımız, Ahmet Davutoğlu’na Hükümeti Kurma görevi verdi hükümeti kuramadı. Cumhurbaşkanımız TBMM’i seçime götürme kararı aldı. Ve parlamenter seçime gitti. 4 ay sonra milletvekili olan bir çok arkadaşım. Milletvekili olamadı. Seçim kararı aldı kendisi seçime, meclisi seçime götürdü ama kendisi seçime gitmedi. Yeni sistemde nedir durum seçim kararı alırsa kendisi de seçime gidecek.

Şu ana kadar Cumhurbaşkanına yargı yolu kapalıdır. Hiçbir şeyden sual etme hiçbir yargılanma onu kapalıdır. Ama yeni sistemde en azından yargı önü acıktır. Cumhurbaşkanı şuanda vatana ihaneti suçu hariç bütün yargı yolu kapalıdır.

Daha Fazla Demokrasi Geliyor.

Şuanda Cumhurbaşkanın yapmış olduğu uygulamaları harcamaları hiç kimsenin denetleme yetkisi yoktur. Yeni sistemde meclise denetleme yetkisi getirilmişti. Mevcut Cumhurbaşkanın yetkileri önümüze gelen tasarıdan çok çok daha fazladır.

Diğer taraftan bunu Recep Tayyip Erdoğan Meselesine indirgeyenler var. Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanıdır ve şuanda tüm yetkilerini kullanıyor. Bakanlar Kuruluna başkanlık ediyor mu ediyor. Hükümete istediğini yaptırma gücüne sahip mi. Bu mesele Recep Tayyip Erdoğan meselesi değil, aslında Recep Tayyip Erdoğan’dan sonraki ülkenin geleceği geçmişte yaşanan sıkıntıların yaşanmaması için bir sistem oturtmadır.

Cumhurbaşkanı, bir milletvekili olarak diyelim ki, İsrafil Kışla’ya hükümet kurma yetkisi verebilir mi ? Verebilir. Devlet Bahçeli’yi millet mi seçmişti? Hayır. Şimdi kimin başbakan olacağını, kimin sizi yöneteceğini bilmediğiniz bir sistem daha demokratik bir sistem midir? Yoksa kimin başbakan olacağına ve 5 yıl sizi yöneteceğine milletin karar verdiği sistem daha demokratik bir sistem olur. Siz karar veriyorsunuz ve sonuçta da 5 yıl sonrada siz hesap soracaksınız.

Milletin seçmesi meclisin seçmesinden çok daha demokratiktir diye düşünüyorum. Şimdide hükümeti yönetecek kişiyi milletimizin seçmesi daha demokratiktir.

Araştırma, soruşturma, yazılı soru önergesi gibi meclisin denetleme yetkisi geliyor. En azından yeni sistemde cumhurbaşkanı da bu sistemin içerisine girecek. Geçmişe bakın partilerin çoğu liderlerin hegomanyası altında kalmıştır. Erbakan, Ecevit, Demirel ölene kadar partisini idare etmeye çalışmıştır. Bütün liderler hep böyledir.

Şimdiki sistemde başarılı iseniz kalırsınız başarısız iseniz gidersiniz. Halkın takdirini alırsanız kalırsınız. Bu sistemde uzun süre başarısız olanların başta kalması biraz zor görünüyor bu sistemde.

Şu anda Cumhurbaşkanının yargı ile ilgili konularda Cumhurbaşkanına getirilmiş ekstra hiçbir yetki yoktur. 18 madde var. Yargıtay’la ilgili hiçbir değişiklik yoktur. Danıştaylar ilgili hiçbir değişiklik yoktur.

Anayasa mahkemesi ile ilgili 2 üyenin azalması var 17 üye 15 üyeye iniyor. Askeri Yargıtaylar kaldırıldığı için 2 üyesi azalmış oluyor. Cumhurbaşkanının hali hazırdaki yetkileri anayasa değişikliğinde de aynı. Hakimler savcılar kurulu 22 üyeden 13’e iniyor. Cumhurbaşkanının şu andaki sistemde 4 üye ataması var yeni sistem de 4 üye ataması olacak. Müsteşar ve bakan daimi üye, geri kalan 7 üyeyi de eski sistemde bürokratlar, hakimler, savcılar, kendileri seçimle aralarında atamaları söz konusuyken bunu parlamento atamış olacak. Parlamentonun ataması şuan aynı devam eden RÜTÜK üyelikleri gibidir. Yani 400 üyeyi hiçbir parti tek başına atamaz bu mümkün değil. Yani uzlaşı ile atanacak.

Yeni sistemde yargının önü açılıyor.

Kararnameler konusunda, her hafta bakanlar kurulu toplanıyor ve yeni sistemde de bu düzen devam edecek. Kanunlara aykırı bir durum asla söz konusu olmayacak.

Bakanlar kurulu ne ise şuandaki yeni sistemde de durum aynı devam edecek. Sonuçta kararı verecek millettir. Allah’ şükür ki demokrasi çok önemlidir. Birçok ülkede krallıklar vs var ve hesap vermek yok. 5 yılın sonunda hesap vereceksiniz. Milletimiz asla affetmez ve hesabını sorar. Milletimiz getirdiği gibi götürmesini de bilir.

Share
382 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

1+4 = ?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KÖŞE YAZILARI

 • Şehir Efsanesi

  19 Haziran 2018 Erhan Kırmızı, Köşe Yazıları

    Şehir efsaneleri kaynakları bilinmeyen, doğrulukları ispatlanamamış ama dilden dile, nesilden nesile özenle aktarılan hikayelerdir. Birçok folklorik hikâyede olduğu gibi şehir efsanelerinin her zaman uydurma ve gerçek dışı olduğu söylenemez ama genelde çarpıtılmış, abartılmış ve heyecan katılmış hikâyelerdir. Bu hikâyelerin isimlerinin "şehir efsanesi" olmasına rağmen konularını şehirden almaları gerekmez. Sadece onları geleneksel folklorik hikâyelerden ayırt edebilmek için bu isimle anılırlar. Bu ayrımı daha iyi vurgulayabilmek...
 • Türkiye 24 Haziran’da Dünya Gücü Haline Gelecek

  16 Haziran 2018 Köşe Yazıları, Selim Çiftçi

  Seçmen 24 Haziran seçimlerine memleket meselesi olarak bakıyor. Seçmen güçlü meclis, güçlü lider, güçlü hükümet anlayışına yönelecek Seçmen koalisyonlarla ülke istikrara kavuşamadığını gördü Seçmen Diyarbakır da, Çankaya da olduğu gibi kepenk kapatmıyor özgür iradesiyle oyunu kullanıyor. Seçmen tarihin seyrini değiştirecek olan Türkiye’yi düşünecek Seçmen Milli ve yerli devlet sistemi ne oy verecek Seçmen küresel köle olmaya hayır, küresel güç olmaya evet diyecek Son on yılda dünyanın çehresi değişti diyen sabah yazarı Fahrettin Altun öz...
 • Seçim Çalışmalarını Değerlendiriyorum. Sırada MHP Var

  11 Haziran 2018 Köşe Yazıları, Tolga Gül

  24 Haziran’a az bir süre kala diğer partilerde olduğu gibi MHP’de de hareketli günlen yaşanıyor. Milletvekili adayları bir o ilçede, bir bu ilçede koşturmaya devam ederlerken, MHP’nin il ve ilçe teşkilatları da çalışmalarını sürdürüyor. Belki ekonomik anlamda diğer iki rakibine göre MHP çok güçlü olmasa da emin olun ki çalışma azmi ve kararlılığı açısından MHP’yi hiçte eksik görmüyorum. Öncelikle milletvekili adaylarının performanslarına şöyle bir göz atmak gerekiyor. MHP’nin iki adayı da çok iyi çalışıyor. İnanılmaz bir efor sarf ediyorlar....
 • Nasreddin Hoca gerçekte kimdir?

  11 Haziran 2018 Erhan Kırmızı, Köşe Yazıları

    Türk halkının mizah sembolü Nasreddin Hoca hazırcevap, insanları kırmadan doğruyu söyleyen, yeri geldiğinde kendisiyle de alay etmeyi bilen bir zattır. Fıkralarının çoğunda tarlasında, bağında çalışır, eşeğinin sırtına binip ormana odun kesmeye gider. Bazen de evinin tamiriyle veyahut hanımının dırdırıyla meşguldür. Kimi zaman da bir alim, bir kadı, bir hekim ya da bir elçi olarak karşımıza çıkar, taşı gediğine koyar ve çekilir kenara. Peki Nasreddin Hoca gerçekte kimdir? Kaynak: http://frialsupratman.blogspot.com/2017/10/nasre...