logo

escort ankara escort ankara escort bodrum escort ankara escort ankara escort istanbul porno escort antalya

Kararı Millet Verecek İse Yetkiyi De Milletin Yetkiyi Verdiği Kişi Kullanmalı


Tolga Gül
tolgagul@08olay.com

Bu sözler bana ait değil. AK Parti Artvin Milletvekili Dr. İsrafil Kışla’nın basın mensupları ile bir araya geldiği toplantıda kullandığı bir cümledir. Vekil Kışla, basın mensupları ile 16 Nisan Referandum öncesinde değerlendirmelerde bulunurken, çok net ve yalın bir dille anayasa değişikliklerini değerlendirdi.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Artvin İl Teşkilatı, Grand Artvin Otel’de düzenlediği kahvaltılı basın toplantısında ilimizde görev yapan yerel, bölgesel ve ulusal basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Ben yorumsuz bir biçimde Vekil Kışla’nın değerlendirmelerine yer vermek istiyorum. Madem ki vekil kararı halk versin diyor bizde yorumu halkımıza bırakalım. İşte vekilin açıklamaları:

Artvin’e Hizmet İçin Çalışıyoruz

Görev sürecimiz içerisinde Uğur Bayraktutan ile birlikte Artvin’e hizmet için çalıştık. Hiçbir zamanda kişisel meselelere siyaseti indirmedik, birbirimizi kırıcı, basit siyaset içinde olmadık.

İktidar partisi milletvekili olarak görev ve sorumluluklarımız daha çok. Milletin derdine çare olmak, hizmet getirmek, herkesin beklentilerini yerine getirmeye çalışıyoruz.

16 Nisan bir parti meselesi değil bir ülke meselesidir

16 Nisan’da gerçekleşecek referandum bir parti meselesinden öte bir ülke meselesidir. 11 yılında aktif siyaset yaşantısına girdikten sonra şunu çok iyi gördük ki her dönem iktidarda olan her parti yeni bir anayasa değişikliği çalışması içinde olmuştur. Bütün partiler millete bir anayasa değişikliği vaadinde bulundular. Her hükümet kurulduğunda bir komisyon kurulur ve anayasa değişikliği tasarısı çalışması içinde olurdu. Burada beklide en fedakar çalışma içinde bulunarak diğer partilerinde bu komisyon için de bulunmalarını sağladı. Ama hiçbir zamanda bir mutabakata varıp ta milletin önüne bir anayasa getirmemiştir.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin anayasa değişikliği tasarısına kapı aralamasıyla üzerinde mütabakata varılan 18 madde üzerinde değişiklik teklifinde bulunuldu ve mecliste kabul edilerek milletin önüne geldi. Burada önemli olan darbe sonrasında yazılan bir anayasadansa milleti temsil eden milletvekillerinin, parlamenter bir sistem içinde demokratik bir şekilde hazırladıkları bir anayasa olması çok önemlidir.

Her parti ülke için doğru bildiğini yapmak ister. Burada herkesin doğruları farklıdır”

Geçmişteki Cumhurbaşkanları Partileriyle Bağlarını Kesmişler miydi?

Demirel olsun, Özal olsun, Türkeş olsun, Erbakan olsun, Muhsin Yazıcı olsun hep Başkanlık sistemine vurgu yaptığını hatırlıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’da başkanlık sistemi söyleminde bulunmuştur. Zamanında diğer liderlerin gerçekleştiremediği, başaramadığı bu sistemi bugün iki parti gerçekleştirerek milletin önüne getirmiştir.

1950’ler de çok partili sisteme geçildikten sonra anayasada bariz olarak görülen 3 önemli eksiklik bu sistem de giderilmeye çalışılmıştır. Bunlardan birisi koalisyonlar sorunudur. 1950’den bugüne toplam 27 koalisyon ve süresi 28 yıl olmuştur. Burada yeni sistem de koalisyonlar devri bitmiş oluyor. Tek parti dönemi başlıyor. Kalkınma dönemlerine bakın hep tek parti hükümetleri zamanlarında ülke kalkınma ve ilerleme göstermiştir.

İkinci önemli sıkıntı ise Başbakan ile Cumhurbaşkanı arasında ki sıkıntılardır. Bunu hiç kimse inkar edemez. Geçmişte bu sıkıntılar hep yaşanmıştır. Demirel Tansu hanımla sıkıntılar yaşamıştır, Özal Mesut Yılmazla sıkıntılar yaşamıştır, Ecevit Cumhurbaşkanı yaptığı Sezer’le sıkıntılar yaşamıştır. Ve son olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’la Başbakanımız Davutoğlu sıkıntılar yaşamıştır. Çift başlılık ya yönetim alanında ya da diğer alanlarda uyuşmazlıklara neden olmaktadır. Bu da parlamenter sistemin en temel sıkıntılarından bir tanesidir.

Üçüncü diğer sıkıntıda parlamenter sistem daha çok vesayete kapı aralayan bir sistemdir. Hükümeti mecliste kuracağınızdan belli grupların baskısı ve etkisiyle karşı karşıya kalabiliyorsunuz. İşte bu noktada Başkanlık sistemiyle bu 3 önemli sorunu ortadan kaldırmış olacağız.

Yeni Sistem Yargıyı Daha da Bağımsız Kılacak

Tek partinin iktidar dönemi geliyor. Çift başlılık ortadan kalkıyor. Yürütmeyle yasama, çok daha bir birinden bağımsız hale geliyor. Ben altı yıldır milletvekili olarak meclisteyim. Yürütme yasamanın içinden çıkıyor. Bakanlar ve başbakan milletvekilidir ve yasama mensubudur. Yasamanın içinden çıkıyor. Parlamenter tamamen yasamanın kontrol altındadır. İki türlü kanun yapma tekniği var. Birinci milletvekillerinin kanun teklifleri, birde hükümetin kanun tasarısı. Şuana kadarki meclisin çalışmasının yüzde doksan sekizi, hükümet tasarılarıdır. Hükümetten hangi tasarı gelirse meclis onu görüşür onu yapar. Bu yapıdan tamamen yürütme ve yasama bir birinden bağımsız olacak. Bu yeni sistemin ortaya koyduğu bir, yenilik.

Cumhurbaşkanını yetkileriyle, yeni sistemdeki yetkilerini kıyaslamak lazım. Bütün samimiyetimle söylüyorum şuandaki Cumhurbaşkanın hale hazır yetkileri, tasarlanan anayasa değişikliğinden daha fazladır. 7 Haziran seçimlerini birazcık tahlil edelim, bir çok yönüyle ders alınması gereken seçimlerdir. 7 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanımız, Ahmet Davutoğlu’na Hükümeti Kurma görevi verdi hükümeti kuramadı. Cumhurbaşkanımız TBMM’i seçime götürme kararı aldı. Ve parlamenter seçime gitti. 4 ay sonra milletvekili olan bir çok arkadaşım. Milletvekili olamadı. Seçim kararı aldı kendisi seçime, meclisi seçime götürdü ama kendisi seçime gitmedi. Yeni sistemde nedir durum seçim kararı alırsa kendisi de seçime gidecek.

Şu ana kadar Cumhurbaşkanına yargı yolu kapalıdır. Hiçbir şeyden sual etme hiçbir yargılanma onu kapalıdır. Ama yeni sistemde en azından yargı önü acıktır. Cumhurbaşkanı şuanda vatana ihaneti suçu hariç bütün yargı yolu kapalıdır.

Daha Fazla Demokrasi Geliyor.

Şuanda Cumhurbaşkanın yapmış olduğu uygulamaları harcamaları hiç kimsenin denetleme yetkisi yoktur. Yeni sistemde meclise denetleme yetkisi getirilmişti. Mevcut Cumhurbaşkanın yetkileri önümüze gelen tasarıdan çok çok daha fazladır.

Diğer taraftan bunu Recep Tayyip Erdoğan Meselesine indirgeyenler var. Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanıdır ve şuanda tüm yetkilerini kullanıyor. Bakanlar Kuruluna başkanlık ediyor mu ediyor. Hükümete istediğini yaptırma gücüne sahip mi. Bu mesele Recep Tayyip Erdoğan meselesi değil, aslında Recep Tayyip Erdoğan’dan sonraki ülkenin geleceği geçmişte yaşanan sıkıntıların yaşanmaması için bir sistem oturtmadır.

Cumhurbaşkanı, bir milletvekili olarak diyelim ki, İsrafil Kışla’ya hükümet kurma yetkisi verebilir mi ? Verebilir. Devlet Bahçeli’yi millet mi seçmişti? Hayır. Şimdi kimin başbakan olacağını, kimin sizi yöneteceğini bilmediğiniz bir sistem daha demokratik bir sistem midir? Yoksa kimin başbakan olacağına ve 5 yıl sizi yöneteceğine milletin karar verdiği sistem daha demokratik bir sistem olur. Siz karar veriyorsunuz ve sonuçta da 5 yıl sonrada siz hesap soracaksınız.

Milletin seçmesi meclisin seçmesinden çok daha demokratiktir diye düşünüyorum. Şimdide hükümeti yönetecek kişiyi milletimizin seçmesi daha demokratiktir.

Araştırma, soruşturma, yazılı soru önergesi gibi meclisin denetleme yetkisi geliyor. En azından yeni sistemde cumhurbaşkanı da bu sistemin içerisine girecek. Geçmişe bakın partilerin çoğu liderlerin hegomanyası altında kalmıştır. Erbakan, Ecevit, Demirel ölene kadar partisini idare etmeye çalışmıştır. Bütün liderler hep böyledir.

Şimdiki sistemde başarılı iseniz kalırsınız başarısız iseniz gidersiniz. Halkın takdirini alırsanız kalırsınız. Bu sistemde uzun süre başarısız olanların başta kalması biraz zor görünüyor bu sistemde.

Şu anda Cumhurbaşkanının yargı ile ilgili konularda Cumhurbaşkanına getirilmiş ekstra hiçbir yetki yoktur. 18 madde var. Yargıtay’la ilgili hiçbir değişiklik yoktur. Danıştaylar ilgili hiçbir değişiklik yoktur.

Anayasa mahkemesi ile ilgili 2 üyenin azalması var 17 üye 15 üyeye iniyor. Askeri Yargıtaylar kaldırıldığı için 2 üyesi azalmış oluyor. Cumhurbaşkanının hali hazırdaki yetkileri anayasa değişikliğinde de aynı. Hakimler savcılar kurulu 22 üyeden 13’e iniyor. Cumhurbaşkanının şu andaki sistemde 4 üye ataması var yeni sistem de 4 üye ataması olacak. Müsteşar ve bakan daimi üye, geri kalan 7 üyeyi de eski sistemde bürokratlar, hakimler, savcılar, kendileri seçimle aralarında atamaları söz konusuyken bunu parlamento atamış olacak. Parlamentonun ataması şuan aynı devam eden RÜTÜK üyelikleri gibidir. Yani 400 üyeyi hiçbir parti tek başına atamaz bu mümkün değil. Yani uzlaşı ile atanacak.

Yeni sistemde yargının önü açılıyor.

Kararnameler konusunda, her hafta bakanlar kurulu toplanıyor ve yeni sistemde de bu düzen devam edecek. Kanunlara aykırı bir durum asla söz konusu olmayacak.

Bakanlar kurulu ne ise şuandaki yeni sistemde de durum aynı devam edecek. Sonuçta kararı verecek millettir. Allah’ şükür ki demokrasi çok önemlidir. Birçok ülkede krallıklar vs var ve hesap vermek yok. 5 yılın sonunda hesap vereceksiniz. Milletimiz asla affetmez ve hesabını sorar. Milletimiz getirdiği gibi götürmesini de bilir.

Share
281 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

8+6 = ?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KÖŞE YAZILARI

 • Davanın Esaslarını Anlatan Kitaplar

  22 Ağustos 2017 Erhan Kırmızı, Köşe Yazıları

    Said Havva, Hasan el-Benna’nın çağdaş yorumcusudur. İmam Hasan el-Benna: “Gayemiz Allah’tır” demiş, Said Havva bunu ‘İslam’da Allah İnancı’ adlı eseriyle açıklamıştır. Hasan el Benna: “Önderimiz Resulullah’tır” demiş, Said Havva bunu ‘Er Resul’ adlı eseriyle dile getirmiştir. Hasan el Benna: “Anayasamız Kuran’dır” demiş, Said Havva bunu ‘İslam’ adlı eseriyle kalp ve beyinlere kazımıştır. Hasan el Benna: ‘Yolumuz cihaddır’ demiş, Said Havva bunu, ‘Cihad Yolunda Bir Adım Daha İleri’ adlı risalesiyle açıklamıştır. Hasan el...
 • Sahtekarlık Sarmış Dört Bir Yanımızı

  22 Ağustos 2017 Köşe Yazıları, Tolga Gül

  Hayatım boyunca sevmediğim insan tipi sahtekar insan tipidir. Olduğu gibi görünmeyen ya da göründüğü gibi olmayan insanları dinimiz kabul etmemiş ki ben kabul edeyim. İnsanların olmadıkları gibi görünme sevdalarından nefret eden bir insan olarak biraz bu insanlara dokunmak istiyorum. Bu yazıyı yazmaya geçtiğimiz Cumartesi günü karar verdim. Pazar günü ise yeniden gündemimize gelen kaza haberi yazımı erteleme sebebi olmasına karşın yine de bu yazıyı yazmaktan vazgeçmedim. Vazgeçmeme sebebim ise sahtekar insanları ve sahtekarlıkları gördükçe m...
 • Artvin Tarihinin En Başarılı Belediye Başkanı

  22 Ağustos 2017 Köşe Yazıları, Melih Sıddık Dalkılıç

  Tüm Selamların Yegane Sahibinin Adıyla BİSMİLLAH Varlığım kudreti elinde olan ALLAH’A hamd olsun, yeniden yazmak nasip oldu. Sonsuzluk denizine akan zaman ırmağının yolcularıyız. En fazla “Elli yıl” sonra şimdi hayatta olanların %70’i hayatta olmayacak. Bu nedenle kardeşler hayatı fazla ciddiye almayalım. Kurallar doğrultusunda yaşayalım ve doğru bildiğimiz için mücadele edelim. Çünkü doğru ne ise hayatta o kalıyor. Demem o ki gençlerimize dava adamı olmasını aşılamalıyız. Hangi siyasi görüşte olursak olalım. Hangi ideolojik fikirde olursak ...
 • Dünya ahirete nispeten bir zindan hükmündedir

  21 Ağustos 2017 Erhan Kırmızı, Köşe Yazıları

    Bir civciv için yumurtanın içi ile dünya arasında ne kadar fark var ise insan için de dünya ile ahiretin farkı da buna benzer. “Dünya ise bütün şaşaasıyla ahirete nisbeten bir zindan hükmündedir.” Bir hadis-i şerifte ölüm şöyle anlatılır: “Bir mü’min-i kâmilin ölerek bu dünyadan çıkıp gitmesini, bir çocuğun ana rahminden, o nemli, karanlık yerden geniş dünya sahasına çıkmasından başka bir şeye benzetemem.” İnsanın dünya hayatından cennet hayatına geçişi, ana rahminden bu dünyaya gelmesine benzetiliyor. Ana rahmindeki hayat...