logo

İslam’da Asgari Ücret Ve Asgari Hayat Standardı


Erhan Kırmızı
erhankirmizi@08olay.com

 

Özet:

İslama Göre: 

Asgari ücret; evlenebilme, ev bark edinme ve araba alabilecek miktarda olması gerekir. 

Asgari Hayat Standardı; Kişinin aile fertleriyle oturacağı ev, dükkan, mağaza, binek, ev eşyaları, giyim eşyaları ve bir yıllık yiyecek maddeleri, silah, hizmetçi, sanatını icra edeceği aletler, eğitim araçları ve teknik donanım

1.İslamda Asgari Ücret

Rasulullah’ın (S.A.V.) şu hadisi, İslam’a göre “ücret siyaseti”nin temelini teşkil eder: “Kim bizim işimizde çalışırsa; evlensin, hizmetçisi yoksa hizmetçi alsın, meskeni yoksa mesken edinsin.” (Tac) [1]

Bu hadis-i şerif bize işçiye verilen ücretlerin evlenebilme, ev bark edinme ve araba alabilecek miktarda olması gerektiğini göstermektedir.[2]

Görüldüğü üzere verilecek ücretin, “çalışanın zorunlu ihtiyaçlarını karşılama”da yeterli olması şart koşuluyor. Nitekim Hz. Ömer , Ebû Ubeyde b. Cerrah’ın , “istihdam ettiklerini, fazla ücret vermek suretiyle zengin et ki, onları hıyanetten korumuş olasın” teklifine karşı şu cevabı vermiştir:

“Onlardan birini vazifeye tayin ettiğim vakit, bir daha muhtaç olmayacakları kadar ücret veriyorum.” (Kitabu’l-Harac)

Bunun nasıl bir anlamı olduğunu somutlaştıralım. Hz. Ömer döneminde Kûfe Kadısı olan Şureyh, her ay 100 dirhem maaş alırdı. Hz. Ali , “hayat şartlarını ve ücret siyasetini esas alarak” Kadı Şureyh’in aylığını 500 dirheme çıkardı. İmam-ı Serahsi’nin beyanına göre, Rasulullah (S.A.V.) döneminde bir koyun 5 dirhemmiş. Bu durumda, Hz. Ömer  zamanında Kadı Şureyh, aylığıyla 20 koyun, Hz. Ali zamanında ise maaşıyla 100 koyun alabiliyormuş.[3]

2.İslam’da Asgari Hayat Standardı

İslamda asgari hayat standardını ifade eden kavram “havaic-i asliye” dir.

Fıkhi değerlendirmelerde temel ihtiyaçları karşılayan, bu yüzden de zekata tabi olmayan maddi varlıklar havaic-i asliye olarak ifade edilir. [4]

Havaic sözlükte “bir şeye ihtiyaç duyma ve kendisine ihtiyaç duyulan şey” anlamlarına gelen hacet kelimesinin çoğuludur. Hacet, zorluk ve sıkıntının giderilmesi, huzur ve refahın temini için insanın ihtiyaç duyduğu şeyleri ifade eder. Sözlükte “temel ihtiyaçlar” anlamına gelen havaic-i asliye, İslam hukuku terimi olarak zekata tabi olmayan temel ihtiyaç mallarını ifade eder.[5]

“havaic-i asliye” kavramı, İslam toplumunda asgari hayat ve geçim standardını belirlemede kullanılan bir ölçüt konumundadır. Müslümanlar, gerek fert gerekse devlet olarak bu standardın altında yer alanlara yardım etmekle yükümlü oldukları gibi, bu standardın üstünde olanlar da bu yükümlülüğe katılmak durumundadır. [6]

Esasen, temel ihtiyaçlar (havaic-i asliye) kavramı, büyük ölçüde sübjektif karakter arz eden bir kavramdır. Bundan dolayı, özellikle Hanefi ekolüne mensup hukukçularca bu konuya dair konulan ölçüler, sübjektifliği olabildiğince ortadan kaldırmaya yöneliktir. Ancak, Hanefi alimlerce, hadislerdeki bazı kayıtlar da dikkate alınarak belirlenen ölçüler, günümüzde bile, üst düzey refah toplumları seviyesindedir. Kişinin aile fertleriyle oturacağı ev, dükkan, mağaza, binek, ev eşyaları, giyim eşyaları ve bir yıllık yiyecek maddeleri, silah, hizmetçi, sanatını icra edeceği aletler, eğitim araçları ve teknik donanım gibi. Hanefi fıkıh sistematiğindeki bu tasnif, büyük bir ihtimalle, maliye hukukuyla ilgili bir zorunluluktan kaynaklanmıştır. Esasen, zekat mükellefiyeti açısından asli ihtiyaçlar kavramına dair fıkıh kitaplarında yer alan kriterler, doğrudan ayet ve hadislere dayanmayıp, tamamen içtihadi olmakla birlikte, doğrudan toplumun refah seviyesiyle de ilgilidir. Bu konuyla ilgili ölçüler, aynı zamanda İslam alimlerinin, insanın şeref ve haysiyetine yaraşır bir hayat standardına dair görüşlerini de yansıtmaktadır.[7]

[1] http://www.yeniakit.com.tr/yazarlar/faruk-kose/asgari-ucret-en-az-ne-kadar-olmali-10979.html

[2] Minberden Gönüllere 2,Şaban Döğen, Nesil Yayınları, Nisan 2011,İstanbul,s.181

[3] http://www.yeniakit.com.tr/yazarlar/faruk-kose/asgari-ucret-en-az-ne-kadar-olmali-10979.html

[4] https://www.ihh.org.tr/sss/havaici-asliye-asli-ihtiyaclar-nedir

[5] https://sorularlaislamiyet.com/gunumuzde-zekat-icin-havaic-i-asliyye-asli-ihtiyac-maddeleri-nelerdir

[6] https://sorularlaislamiyet.com/gunumuzde-zekat-icin-havaic-i-asliyye-asli-ihtiyac-maddeleri-nelerdir

[7] http://www.ekremsevil.com/FileUpload/bs568116/File/islama_giris.pdf

Share
#

SENDE YORUM YAZ

9+3 = ?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KÖŞE YAZILARI

 • Hak İsteyenin Hakkı Verildi Baş Kaldıranın Başı Kesildi!

  20 Mart 2018 Köşe Yazıları, Melih Sıddık Dalkılıç

  Varlığım kudreti elinde olan ALLAH’A hamd olsun, yeniden yazmak nasip oldu. Öyle bir ülkede yaşıyoruz ki; herkes herşeyi çok iyi bilir. Dinini iyi bilmeyen fetva verir, Devrim’in ne demek olduğunu bilmeyen Devrimci olur. Dibine kadar “Kapitalizm’e kadar batanlar” sosyalist olur. Evet çok ilginç bazen ne diyeceğime kendim de şaşıyorum. Elbette beşer olduğumuzdan biz de şaşacağız illa ki yazdıklarımızın hepsi doğrudur demiyoruz. Zaten öyle bir şeyi de ima etmiyoruz, ancak yolumuzu ve davamızı sonuna kadar savunuyoruz. Davamız çok büyük asırlara s...
 • Hayat Evet-Hayır Yarışması Değil

  18 Mart 2018 Köşe Yazıları, Selim Çiftçi

  Özgür irade beyanı robotlaşmaktan kurtuluş, aptallaşmaktan kurtuluş için gerekli Talebe eğitiyorsanız önce özgürleştirin Özgür olmayan öğrenci eğitmek onu aptallaştırır. Yazar Gamze Hanım yenemeyeceğiniz yükün altına girmeyin hayır deyin derken önemli bir konuya değinmiş. Hayat diri olmaktır. Sorgulamak, anlamlı bir resim aramaktır. Evlenen eşler nikâh masasına gelinceye kadar sözleşmiştir. Nikâh masasında evet veya hayır demeleri hayata bakış tarzına bağlıdır. Hayat ın anlamlı ise evet veya hayır demenizin de bir anlamı vard...
 • Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Artvin’e Büyük Eser Kazandırdı

  17 Mart 2018 Köşe Yazıları, Yüksel Kantar

  Devlet Başkanımız  ve  Hükümetimiz, milletimize özellikle bölge insanımıza verdiği değerin bir sonucu olarak Cankurtaran  Tünelini inşa etti.29 Ekim 2010 tarihinde temeli dönemin Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı  şimdiki  Başbakanımız  Sayın Binalı YILDIRIM  tarafından atıldı. 1 Mart 2018 tarihinde Ulaştırma  Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Ahmet Arslan, Milletvekilimiz Dr. İsrafil Kışla, İl başkanımız Erkan Balta ve halkımızın katılımı ile  bu güzel eser halkımızın hizmetine açıldı. Bölge insanı olarak çok mutluyuz ve müteşekkir...
 • Hülya Avşar’ın “..erkek çalışsın, kadın evde çocuklarını kendi büyütsün..” sözleri hakkında düşüncelerim

  16 Mart 2018 Erhan Kırmızı, Köşe Yazıları

    Özet: “Bir erkek çocuğunun oyuncak silahla oynamasına karşı kız çocuğunun oyuncak bebekle oynaması ne kadar kız çocuğunun fıtratına uygunsa Hülya Avşar’ın bu sözleri de o kadar bayanların fıtratına uygundur. ..... Şu muasır medeniyet seviyesine çıkmış sanatçılar Hülya Avşar’ın bu sözlerinize niçin bu kadar tepki gösterdiler bir türlü anlayamadım. Bunların kafasında nasıl bir çağdaşlık var acaba? …...Sanatçılar bu konuda Hülya Avşar’ı niçin bu kadar şiddetli ve alaycı tarzda eleştiriyorlar? Bence bayan sanatçılar Hülya Avşar gibi düşün...