logo

İslam Devleti’nde her Müslümanın giriş için verilen vize (eman) verme hakkı vardır.


Erhan Kırmızı
erhankirmizi@08olay.com

 

Özet: Günümüzde ülkelere giriş için verilen “Vize” dediğimiz şeye İslam’da “Eman” verme denir. Yani Halifenin, Sultanın, Cumhurbaşkanının vize verme hakkı olduğu gibi, deli ve çocuk olmamak şartıyla kadın-erkek, genç-ihtiyar herkesin vize verme hakkı vardır.[1]

1.Giriş

Günümüzde ülkelere giriş için verilen “Vize” dediğimiz şeye İslam’da “Eman” verme denir.

Halkımızın dilinde bu “Aman dileyene el kalkmaz” denmiştir.

İmanı olan kişi eman/vize verilene el kaldırmaz.

Evine veya yurduna aldığı kişiyi zincire bağlamaz.[2]

2.Köken

‘Emin olmak, güvenmek’ anlamında ki Arapça “emn” kökünden türemiş bir isim olan “eman”, güven, güvence, güvenlik manasına gelir.[3]

3.Terim Anlamı

Eman, Müslüman olmayan bir kimsenin İslam memleketine girmesi için kendisine verilen müsaade, izin demektir. [4]

Halk dilinde’ daha ziyade “aman” şeklinde kullanılır.[5]

Kendisine eman verilen kişiye ise müste’men denir. Buna, müste’min de denilir. [6]

4.Eman Her Müslümanın Hakkı ve Yetkisidir

İltica edenlere eman vermekte bütün müslümanlar eşittir. Halktan herhangi biri de bu hakka sahiptir. [7]

İslam hukukuna göre, hukuki statüsü ne olursa olsun, kadın-erkek her Müslüman herhangi bir Gayr-i Müslime eman verebilir. Filhakika, hür veya esir her Müslüman bu hakka sahiptir.[8]

Yani Halifenin, Sultanın, Cumhurbaşkanının vize verme hakkı olduğu gibi, deli ve çocuk olmamak şartıyla kadın-erkek, genç-ihtiyar herkesin vize verme hakkı vardır.[9]

5.Müste’menle İlgili Olarak Kur’an Hükmü

Müste’men ile ilgili olarak Kur’an’daki hüküm şu ayetle belirlenmiştir: “Ey Muhammed! Müşriklerden biri sana sığınırsa onu güvene al; ta ki Allah’ın sözünü dinlesin. Sonra onu güven içinde olacağı yere ulaştır. Çünkü onlar bilgisiz bir topluluktur” (et-Tevbe, 9/6). Hudeybiye anlaşmasından sonra Medine’ye gelen Ebu Süfyan’a eman verilmiş ve ona dokunulmamıştır.

Hz. Peygamber (S.A.V.), küçük yaşta da olsa müslümanlardan herhangi bir kimsenin eman verme yetkisine sahip olabileceğini “Müslümanların taahhüdü bir bütündür, onu rütbesi en aşağıda olan da taşır” sözleriyle işaret etmiştir.[10]

6.Eman Çeşitleri

Eman bi’l-kinaye: Emanı bir karine ile anlatan bir tabir veya işaret ile verilen eman demektir. Bu tabir veya işaretin eman olduğuna görüp itaat gösterenler emana kavuşmuş olurlar. İslam erkekleri, ses işitilmeyecek kadar uzak bir mesafede ve kendi kuvvetleri arasında bulunan bir düşman eri, müslümanIann bulunduklan tarafa silahsız olarak gelip, sesini işittirecek bir mesafede eman dilediği takdirde emana nailolur.

Eman bi’l-kitabe: Harb edenlere yazılı eman gönderilmek suretiyle verilen emandır.

Eman-ı amm: Harbeden düşmanın hepsine birden verilen emandır ki, bir Müsalaha demektir.

Eman-ı hass: Salahiyetli birinin düşmandan bir veya müteaddid şahsa vermiş olduğu emandır.

Eman-ı muvakkat: Muayyen bir zamana kadar verilen emandır. O müddetin bitmesiyle sona erer. Mütareke demektir. ‘

Eman-ı müebbed: Zaman kaydı olmaksızın verilen emandır. Sulh yapmak demektir.

Eman-ı sarih: “Sana emin verdim” ve “siz eminsiniz” ve “size bir zarar yoktur” gibi bir tabirle verilen emandır.[11]

[1] http://www.milligazete.com.tr/emanvize/mahmut_toptas/kose_yazisi/33876

[2] http://www.milligazete.com.tr/emanvize/mahmut_toptas/kose_yazisi/33876

[3] http://www.islamahlaki.com/anasayfa.asp?kat_no=1742&yazar=&iletisim=&gonder=&mesaj=&icindekiler=

[4] http://sozluk.ihya.org/dini-terimler/eman.html

[5] http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/18/24/108.pdf

[6] https://sorularlaislamiyet.com/kaynak/mustemen-eman-verilen

[7] http://sozluk.ihya.org/dini-terimler/eman.html

[8] http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/18/24/108.pdf

[9] http://www.milligazete.com.tr/emanvize/mahmut_toptas/kose_yazisi/33876

[10] https://sorularlaislamiyet.com/kaynak/mustemen-eman-verilen

[11] http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/18/24/108.pdf

Share
#

SENDE YORUM YAZ

5+9 = ?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KÖŞE YAZILARI

 • Hayat Evet-Hayır Yarışması Değil

  18 Mart 2018 Köşe Yazıları, Selim Çiftçi

  Özgür irade beyanı robotlaşmaktan kurtuluş, aptallaşmaktan kurtuluş için gerekli Talebe eğitiyorsanız önce özgürleştirin Özgür olmayan öğrenci eğitmek onu aptallaştırır. Yazar Gamze Hanım yenemeyeceğiniz yükün altına girmeyin hayır deyin derken önemli bir konuya değinmiş. Hayat diri olmaktır. Sorgulamak, anlamlı bir resim aramaktır. Evlenen eşler nikâh masasına gelinceye kadar sözleşmiştir. Nikâh masasında evet veya hayır demeleri hayata bakış tarzına bağlıdır. Hayat ın anlamlı ise evet veya hayır demenizin de bir anlamı vard...
 • Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Artvin’e Büyük Eser Kazandırdı

  17 Mart 2018 Köşe Yazıları, Yüksel Kantar

  Devlet Başkanımız  ve  Hükümetimiz, milletimize özellikle bölge insanımıza verdiği değerin bir sonucu olarak Cankurtaran  Tünelini inşa etti.29 Ekim 2010 tarihinde temeli dönemin Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı  şimdiki  Başbakanımız  Sayın Binalı YILDIRIM  tarafından atıldı. 1 Mart 2018 tarihinde Ulaştırma  Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Ahmet Arslan, Milletvekilimiz Dr. İsrafil Kışla, İl başkanımız Erkan Balta ve halkımızın katılımı ile  bu güzel eser halkımızın hizmetine açıldı. Bölge insanı olarak çok mutluyuz ve müteşekkir...
 • Hülya Avşar’ın “..erkek çalışsın, kadın evde çocuklarını kendi büyütsün..” sözleri hakkında düşüncelerim

  16 Mart 2018 Erhan Kırmızı, Köşe Yazıları

    Özet: “Bir erkek çocuğunun oyuncak silahla oynamasına karşı kız çocuğunun oyuncak bebekle oynaması ne kadar kız çocuğunun fıtratına uygunsa Hülya Avşar’ın bu sözleri de o kadar bayanların fıtratına uygundur. ..... Şu muasır medeniyet seviyesine çıkmış sanatçılar Hülya Avşar’ın bu sözlerinize niçin bu kadar tepki gösterdiler bir türlü anlayamadım. Bunların kafasında nasıl bir çağdaşlık var acaba? …...Sanatçılar bu konuda Hülya Avşar’ı niçin bu kadar şiddetli ve alaycı tarzda eleştiriyorlar? Bence bayan sanatçılar Hülya Avşar gibi düşün...
 • Post-modernizm

  14 Mart 2018 Erhan Kırmızı, Köşe Yazıları

    Modernizme tepki gösterip yeni arayışlara yönelmeyi ifade eden bir kavram. 1.Kavram Post-modernizm“in sözlük anlamı “modernizm sonrası” ya da “modernden itibaren” dir. Postmodernistler modern yaşamı sorgulayan ve reddeden bir tavrı benimserler. 2.Modernizm ve Post-modernizm İlgisi Post-modernizmi anlamak için modernizmin ne olduğunu anlamak gerekir. Post-modernizm, modernizmin bir uzantısı olarak ortaya çıkmıştır. Modernizm “şimdi, yeni başlayan” anlamındadır. Modern kelimesi latince “modernus” kelimesinden türetilmişt...