logo

reklam

İşkur 2015 Yılı Faaliyetlerini Açıkladı

Artvin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Cevdet Ertürk 2015 yılı ocak ve eylül dönemi faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulundu.

İl Müdürü Cevdet Ertürk işkur’un temel amaçları, iş ve meslek danışmanlığı hizmeti, aktif iş gücü programları, toplum yararına programlar, iş ve iş gücü ile ilgili faaliyetler, pasif iş gücü hizmetleri, çalışma genel müdürlüğü, iş ve işlemleri hakkında açıklamalarda bulundu.

İl Müdürü Cevdet Ertürk işkur’un temel amaçları ile ilgili yaptığı açıklamada; ”işgücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda istihdam hizmetlerini çeşitlendirmek ve işe yerleştirmede aktif rol oynamak, işgücünün istihdam edilebilirliğini artırmaya yönelik olarak aktif işgücü programları uygulamak, geliştirmek, yaygınlaştırmak ve etkinliğini artırmak, İşsizliğin sosyo-ekonomik etkilerini azaltmaya yönelik pasif programları etkin olarak yürütmek, İşgücü piyasasındaki gelişme ve değişmelere yön veren güçlü bir kurumsal yapı oluşturmak” ifadelerine yer verdi.

‘Her işsiz ve işverene bir iş ve meslek danışmanı’

İl Müdürü Cevdet Ertürk; “Kurumumuza başvuran her işsiz ve işverenle birebir ilgilenen bir İş ve Meslek Danışmanı bulunmaktadır. İş ve Meslek Danışmanlığı hizmetleri kapsamında, Kuruma kayıtlı işsizlere yönelik olarak 6131 kişiye iş danışmanlığı yapılmıştır. Öğrencilere yönelik olarak  82 okulda  iş arama becerileri ve  meslek danışmanlığı hizmeti verilmiştir. İşyeri ziyaret programları kapsamında 1.056 işveren ziyareti gerçekleştirilmiş, işverenlere Kurum hizmetlerimiz hakkında bilgi verilmiş, açık iş talepleri alınmıştır” ifadelerini kullandı.

‘329 işyerine anket uygulandı’

İl Müdürü Cevdet Ertürk yılda en az 2 kez, tüm Türkiye’de 10+ çalışanı olan işyerlerine, yüz yüze anket yöntemi ile işgücü piyasası talep araştırması yapılmakta olduğunu, 16 Mart-30 Nisan 2015 tarihleri arasında birincisi yapılan anket çalışmasında, İl Müdürlüğü’nün 329 işyerine anket uygulandığına, kitap haline getirildiğine, kontrol için Genel Müdürlüğüne gönderildiğini vurguladı.

Artvin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Cevdet Ertürk bu çalışma hakkında şu ifadeleri kullandı:” işverenlerin güncel ve gelecekteki işgücü ihtiyaçları belirleniyor, açık işleri alınarak karşılanmaya çalışılıyor, aranılan nitelikteki işgücünün temini için mesleki eğitim kursları düzenleniyor, işgücü piyasasına yönelik politika ve faaliyetler belirlenmektedir.”

 

‘Aktif İş Gücü Programları Geliştirdik’

Artvin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Cevdet Ertürk, iş gücü ve istihdamı sağlamak için aktif iş gücü programları geliştirdiklerini belirterek; ”bu programlar doğrultusunda vasıfsız işgücüne meslek edindirmek, işsizlerin mesleki niteliklerini geliştirmek, özel politika gerektiren grupların işgücü piyasasında kazandırılmasına yardımcı olmak, İşgücünün istihdamı arttırmak, amacıyla mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programları, girişimcilik eğitim programları düzenlenmektedir” ifadelerine yer verdi.

‘Mesleki Eğitim Kursları Düzenlendi’

İl Müdürü Cevdet Ertürk; “İl Müdürlüğümüzce işsizlerin istihdam edilebilirliklerini artırmak ve mesleksizliği önlemek amacıyla çeşitli mesleklerde kurslar düzenlenmiştir.

İl Müdürü Cevdet Ertürk, kuruma kayıtlı işsizlerin, kuruma kayıtlı özel sektör işyerlerinde, daha önceden edindikleri teorik bilgileri uygulama yaparak pekiştirmelerini veya deneyim kazanmalarını sağlamak amacıyla çeşitli mesleklerde işbaşı eğitim programı düzenlendiğine değindi.

‘Girişimcilik Eğitim Programları Yapıldı’

Ertürk, istihdamın korunması, artırılması ve işsizliğin azaltılması hedefleri çerçevesinde, girişimciliğin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, ekonomide yeni işlerin yaratılması ve sürdürülebilir işletmelerin kurulması ve bunların geliştirilmesi amacıyla düzenlenen eğitimler hakkında 2015 yılında, hizmet alımı yoluyla Artvin Ticaret Sanayi Odasının yüklenici olduğu 6 program eğitim düzenlendiğini ifadelerine ekledi.

İl Müdürü Cevdet Ertürk yaptığı açıklamalarda; “İşsizlerin, kısa süreli istihdam ve eğitimini amaçlayan, doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesini sağlayan programlardır. Orman İşletme Müdürlükleri ile Nisan ayında başlatılan Ocak 2016 da sona erecek programlarda 1000 kişi. Merkez ve ilçe Özel İdareleri ve Belediyeler ile Haziran ayında başlayan 31 Aralık 2015 tarihinde sona erecek programlarda 300  kişi. Yusufeli Kaymakamlığı ve İl Özel İdaresi ile Temmuz ayında başlatılan programlarda 50 kişi. Hopa ve Arhavi de Meydana gelen sel felaketi nedeniyle bu iki ilçe Belediye ve Kaymakamlığı ile düzenlenen projelerde  150 kişi. Özel idareler, Belediyeler, Üniversite, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve İl Müftülüğünde 19 Ekim 2015 tarihinde başlatılan 30.06.2016 tarihinde sona erecek programlarda bin 500 kişi istihdam edilmiştir. Belediye ve Özel idarelerde 30 Ekim 2015 tarihinde başlatılacak 550 kişinin başvuruları 19 Ekim 2015 tarihi itibari ile sone ermiş, katılımcı seçimi aşamasındadır. İl Müdürlüğümüze Toplum Yararına programlar için 2015 yılında ödenek tahsisi yapılmıştır.

İşsizlik Sigortası İş ve İşlemleri Hizmet akitleri kendi istek ve kusurları dışında sona eren işsizlerden hizmet akitlerinin sona erdiği tarihten önceki son üç yıl içinde en az 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş, işten ayrılmadan önceki son 120 gün içinde kesintisiz çalışmış olmaları kaydıyla işsizlik ödeneği almaya hak kazanırlar” ifadelerine yer verdi.

İşsizlik Sigortası İşlemleri ile şu açıklamalarda bulundu: “600 gün primi olanlar 6 ay, 900 gün primi olanlar 8 ay, bin 80 gün primi olanlar 10 ay, işsizlik ödeneğine hak kazanır.”
Artvin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Cevdet Ertürk 2015 yılı ocak ve eylül dönemi faaliyetleri hakkında yaptığı açıklamanın son bölümünde Çalışma Genel Müdürlüğü İş Ve İşlemleri hakkında bilgi verdi. Ergün yaptığı açıklamada;” 6223sayılı Kanuna dayanılarak, 2 Kasım 2011 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 665 sayılı KHK ile 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununda yapılan değişiklikle Çalışma Bakanlığının Mevzuattan kaynaklanan ve taşrada yürütülmesi gereken görevleri, İş Kurumuna verilmiş ve Bölge çalışma Müdürlükleri Kapatılarak İŞKUR’a devredilmiştir Çalışma hayatının düzenlenmesi görevi kapsamında, 4857 sayılı İş Kanununa göre haklarını alamayan kişilerden 74 şikayet başvurusu alınmış 62’si sonuçlandırılmıştır. İş Müfettişlerince yasadan doğan yükümlülüklerini yerine getirmeyen 7 işverene 91.042,00 TL. Kurumumuzca yapılan davete icabet etmeyen işverenlere 52.417,00TL., İzinsiz yabancı işçi çalıştıran 3 işyerine 33.524,00 TL, çalışan 3 işçiye 2.505,00 TL., Bağımsız çalışan 8 yabancı uyruklu işçiye toplam 26.800,00 TL.    İdari Para Cezası uygulanmıştır” ifadelerine yer verdi.

Share
1070 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

8+1 = ?