logo

İptal, butlan ve batıl kavramları arasındaki ilişki


Erhan Kırmızı
erhankirmizi@08olay.com

 

Özet:

Batıl: İçi boş, çürük, temelsiz, boşa gitmek, hükümsüz ve geçersiz olmak, yok olmak
Butlan: Batıllık, batıl olma durumu,
İptal: Batıllaştırma, batıl hale getirme, batıl kılmak.
Bir şey kendiliğinden batıl ise butlan deniyor. Bir şey başkası tarafından batıl hale getiriliyorsa iptal deniyor.
Bir et kendiliğinden bozulursa buna butlan, bozulmuş ete batıl, çöpe atılmış ete iptal diyebiliriz.
Bir hukuki işlem kendiliğinden geçersiz ise buna butlan, hukuki işlemi biz geçersiz hale getirirsek iptal olur.
Batıl: geçersiz, iptal: geçersizleştirme, butlan: geçersizlik[1]

1.Batıl

Batıl kelimesi Arapça olup Be-Ta-Le fiil kökündendir. Lügatta “boşa gitmek, hükümsüz ve geçersiz olmak, yok olmak” gibi manalara gelir. Kur’an-ı Kerim’de 28 ayette geçen “batıl” kelimesi; “hak ve gerçek olmayan, hükümsüz, gayr-i meşru ve yok olup giden, boş, temelsiz, yanlış şey” manalarında kullanılmıştır.

‘Batıl’ sözlükte;  boş, boşa giden, doğru ve hakk olmayan, devamlı olmayan, hükümsüz olan, yok olan şeydir.

‘Hak’ kavramının karşıtıdır.

‘Batıl’ yapılmış olsa da, meydanda bulunsa da hiç bir hükmü ve geçerliği olmayan şeyler hakkında kullanılır. Mesela, bir kimse iki kız kardeşle aynı anda evlenmiş olsa, bu evlilik ortada olduğu halde yapılan iş ‘batıl’dır, hakk değildir.

2.İptal

İptal Arapça bṭl kökünden gelen ibṭāl إبطال  “geçersiz kılma” sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça buṭlān بطلان  “geçersiz olma” sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarıdır.[2]

Sözlükte iptal,

1.Yürürlükten, kullanıştan kaldırma, bozma, silme.

2.Herhangi bir hükmün yerinde olmadığını gerekçeleriyle göstererek geçersiz kılma, bozma, çürütme[3]

Gibi anlamlara gelir.

İptal hukuk kurallarına aykırı bir biçimde yapılmış olan idari işlemin ortadan kaldırılmasıdır. Aykırı olan idari işlemin geçersizliği mahkeme tarafından tespit edilir ve ortadan kaldırılır.

İki kişi arasında yapılmış olan sözleşmenin ortadan kaldırılmasına fesih denir. İptal işleminde ise ortada devlet vardır.[4]

İlmin olduğu yerde cehaletin, adaletin bulunduğu yerde zulmün tutunamadığı gibi, hakkın olduğu yerde de batıl tutunamaz. [5]

3.Butlan

Arapça bṭl kökünden gelen buṭlān بطلان  “geçersiz olma, yok hükmünde olma” sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça baṭala بطل  “geçersiz kaldı, iptal edildi, yok hükmünde idi” fiilinin masdarıdır.[6]

Fıkıh ilminde ‘batıl’, ya da bunun masdarı olan ‘butlan’, rükün veya şartları tamamen veya biraz eksik olan ibadetler ve hukuk işlemlerine denir.

Bilindiği gibi İslam’a göre bir ibadetin geçerli (sahih), yani kabul edilebilir olması için, o ibadete ait rükünlerin ve şartların yerine getirilmesi gerekir. Yine bir hukuk işleminin, örneğin bir alım-satımın, bir evlilik işleminin (nikah akdinin) İslam şeriatına göre geçerli olması için bazı şartlara uymak gerekir. Bu şartlara uyulmadığı zaman o ibadet veya işlem geçersiz, yani ‘batıl’ olur.

‘Butlan’, ibadetin veya hukuki işlemin hükümsüz olması; ‘batıl’ ise; hükümsüz olan, geçersiz hale gelen işlemin adıdır. Bunlar birbirinin yerine kullanıldığı gibi, bir işlemin geçersiz olmasına ‘fesat’, geçersiz olan işleme veya ibadete de ‘fasit’ denilmektedir. Müfsid de ibadeti geçersiz kılan sebeptir.

Abdest almak namazın rükünlerinden biridir. Dolaysıyla abdestsiz kılınan bir namaz batıl; abdestsiz namaz kılma durumu ise butlandır.[7]

Batıl kavramı bütün İslami ilimlere geçmiş bir kavramdır. Fakat özellikle bu kavram daha çok fıkıh ve fıkıh usulünde kullanılır. Rükün ve şartları tamamen veya kısmen eksik olan ibadetler batıl kabul edilir. Ayrıca Kur’an’a göre, Allah’ın emirlerinin uygulanmadığı gayr-i İslami düzen ve sistemler de batıl düzenlerdir.

İslam hukuk terminolojisinde ise, batıl ve bunun masdarı olan “butlan”, sözlük anlamının dışına çıkmamakla beraber, yepyeni teşrii-ameli bir muhtevaya bürünmüştür. Buna göre batıl; aslındaki bir kusur (halel) nedeniyle kanun koyucu nazarında hukuki varlık kazanamayan ve dolayısıyla hüküm ve sonuçlarını meydana getiremeyen hukuki işlem ile, emre uygun şekilde yapılmayan ya da kaza borcunu düşürücü vasıfta olmayan ibadeti ifade eder.

Hukuki işlem, hüküm koyucu tarafından belirlenen hukuki muhtevasına ve yapısına asli yönden aykırı bir şekilde yapılırsa batıl olur. Burada “asli yön”, akdin “taraflar”, “konu” ve “siğa”dan ibaret temel unsurları ile bu unsurlarla ilgili in’ikad şartlarını ifade eder. Butlan daha ziyade alım-satım, kiralama gibi karşılıklı iki irade beyanına dayanan hukuki muhteva taşıyan akitler için söz konusu olmakla birlikte; ikrar ve dava gibi tek taraflı sözlü tasarruflar ile mebiin teslimi, ihraz gibi fiili tasarruflarda da söz konusu olabilmektedir.[8]

[1]https://books.google.com.tr/books?id=A7SKCwAAQBAJ&pg=PA877&lpg=PA877&dq=butlan+bat%C4%B1l+iptal&source=bl&ots=r2YqJUJoe_&sig=MckldDTGPecytoxenrhPx6RI8h4&hl=tr&sa=X&ved=0ahUKEwi9s_PlpNzTAhXCE5oKHfVkCfkQ6AEIYTAJ#v=onepage&q=butlan%20bat%C4%B1l%20iptal&f=false

[2] https://www.etimolojiturkce.com/kelime/iptal

[3]https://www.google.com.tr/?gfe_rd=cr&ei=zycrV6K_IofY8AeD1bQI&gws_rd=ssl#safe=strict&q=%22iptal%22+nedir

[4] http://www.kpsskonu.com/genel-kultur/vatandaslik/yaptirim-turleri/

[5] http://islamikavramlar.tr.gg/Bat%26%23305%3Bl.htm

[6] https://www.etimolojiturkce.com/kelime/butlan

[7] http://islamikavramlar.tr.gg/Bat%26%23305%3Bl.htm

[8] http://www.sevde.de/islam_Ans/B/batil.htm

Share
#

SENDE YORUM YAZ

6+1 = ?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KÖŞE YAZILARI

 • Hayat Evet-Hayır Yarışması Değil

  18 Mart 2018 Köşe Yazıları, Selim Çiftçi

  Özgür irade beyanı robotlaşmaktan kurtuluş, aptallaşmaktan kurtuluş için gerekli Talebe eğitiyorsanız önce özgürleştirin Özgür olmayan öğrenci eğitmek onu aptallaştırır. Yazar Gamze Hanım yenemeyeceğiniz yükün altına girmeyin hayır deyin derken önemli bir konuya değinmiş. Hayat diri olmaktır. Sorgulamak, anlamlı bir resim aramaktır. Evlenen eşler nikâh masasına gelinceye kadar sözleşmiştir. Nikâh masasında evet veya hayır demeleri hayata bakış tarzına bağlıdır. Hayat ın anlamlı ise evet veya hayır demenizin de bir anlamı vard...
 • Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Artvin’e Büyük Eser Kazandırdı

  17 Mart 2018 Köşe Yazıları, Yüksel Kantar

  Devlet Başkanımız  ve  Hükümetimiz, milletimize özellikle bölge insanımıza verdiği değerin bir sonucu olarak Cankurtaran  Tünelini inşa etti.29 Ekim 2010 tarihinde temeli dönemin Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı  şimdiki  Başbakanımız  Sayın Binalı YILDIRIM  tarafından atıldı. 1 Mart 2018 tarihinde Ulaştırma  Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Ahmet Arslan, Milletvekilimiz Dr. İsrafil Kışla, İl başkanımız Erkan Balta ve halkımızın katılımı ile  bu güzel eser halkımızın hizmetine açıldı. Bölge insanı olarak çok mutluyuz ve müteşekkir...
 • Hülya Avşar’ın “..erkek çalışsın, kadın evde çocuklarını kendi büyütsün..” sözleri hakkında düşüncelerim

  16 Mart 2018 Erhan Kırmızı, Köşe Yazıları

    Özet: “Bir erkek çocuğunun oyuncak silahla oynamasına karşı kız çocuğunun oyuncak bebekle oynaması ne kadar kız çocuğunun fıtratına uygunsa Hülya Avşar’ın bu sözleri de o kadar bayanların fıtratına uygundur. ..... Şu muasır medeniyet seviyesine çıkmış sanatçılar Hülya Avşar’ın bu sözlerinize niçin bu kadar tepki gösterdiler bir türlü anlayamadım. Bunların kafasında nasıl bir çağdaşlık var acaba? …...Sanatçılar bu konuda Hülya Avşar’ı niçin bu kadar şiddetli ve alaycı tarzda eleştiriyorlar? Bence bayan sanatçılar Hülya Avşar gibi düşün...
 • Post-modernizm

  14 Mart 2018 Erhan Kırmızı, Köşe Yazıları

    Modernizme tepki gösterip yeni arayışlara yönelmeyi ifade eden bir kavram. 1.Kavram Post-modernizm“in sözlük anlamı “modernizm sonrası” ya da “modernden itibaren” dir. Postmodernistler modern yaşamı sorgulayan ve reddeden bir tavrı benimserler. 2.Modernizm ve Post-modernizm İlgisi Post-modernizmi anlamak için modernizmin ne olduğunu anlamak gerekir. Post-modernizm, modernizmin bir uzantısı olarak ortaya çıkmıştır. Modernizm “şimdi, yeni başlayan” anlamındadır. Modern kelimesi latince “modernus” kelimesinden türetilmişt...