logo

İnkâr, itiraz ve defi arasındaki farklar


Erhan Kırmızı
erhankirmizi@08olay.com

 

Özet: Borçlar Hukukunda sorumlulukla ilgili olarak değinilmesi gereken kavramların başında inkâr, itiraz ve def’i gelir.

İnkâr, borcum yok demek,
İtiraz, borcum vardı ödedim demek,
Defi, borcum vardı ama zaman aşımına uğradı diyerek alacaklıyı başından def etmek,

Gibidir.

1.İnkâr

Arapça nkr kökünden gelen inkār إنكار  “yalanlama, yadsıma” sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nakr veya nukūr نكر/نكور  “bilmeme, tanımama” sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarıdır.[1]

1.Yaptığını, söylediğini, tanık olduğunu saklama, gizleme, yadsıma

2.Kabul etmeme, tanımama[2]

İnkâr’da borçlu söz konusu borç ilişkisini ve dolayısıyla alacaklının hakkını reddetmektedir. Borçlunun “aramızda böyle bir sözleşme yoktur” ya da “alacaklı olduğunu iddia eden kişiyi tanımıyorum” gibi beyanları bu bağlamda inkâr niteliğindedir. [3]

2.İtiraz

Borçlunun, alacaklının hakkının doğmadığını veya artık mevcut olmadığını ileri sürmesine İtiraz denir.[4]

Hukukta itiraz dava dayanağı hukuki olay inkâr edilmemekle birlikte, talep sonucunu reddeden, bir hakkın doğumuna engel olan veya hakkı sona erdiren yeni olayların ileri sürülmesidir.

İtiraz’da borçlu, alacak hakkının doğmadığını ya da hakkın artık mevcut olmadığını ileri sürmektedir. Örneğin borçlu, alacaklı ile sözleşme yaptığını ve alacaklının hakkını kabul etmekle birlikte borcu ödediğini belirtmişse itiraz söz konusudur. [5]

Davalının açıkça itiraz ettiğini belirtmesine gerek kalmadan, dava dosyasındaki bilgilerden bir itiraz sebebinin varlığı anlaşılıyorsa, hakimin bunu re’sen (kendiliğinden) dikkate alması gerekir. Dava konusu borcun ödendiğini gösteren ücret bordroları, ibranameler, feragatnameler itiraz niteliğindedir. Her zaman dikkate alınmalıdır. [6]

3.Def’i

Def’i kovmak, savmak[7] başından def etmek anlamında bir kelimedir

Arapça bir kelime olan “def i” sözlükle ulaşmak, geri vermek, ayrılmak, reddetmek, mecbur kılmak ve savmak gibi anlamlara gelmektedir. Hukuk terimi olarak bir taraf borcunu yerine getirmediği için, diğer tarafın borcunu ifadan kaçınması demektir. Ödemezlik i, acizlik def’i, zamanaşımını defi ve peşin dava def’i gibi kısımlara ayrılmaktadır. Def’i hakkı karşılıklı iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerde söz konusu olmaktadır. Bu nedenle sözleşmenin satım, kira, rehin, kısmet, sulh iki olması icabeder.[8]

Defi: Borçlunun alacaklının hakkını kabul etmekle birlikte, özel nedenlerle bu hakkın dava yoluyla istenemeyeceğini öne sürmesine def’i denir. [9]

Def’i hakkı bir borçluya; geçerli bir borcun varlığını kabul etmekle birlikte, özel bir sebebe dayanarak, borcu ifadan kaçınma yetkisi sağlar. [10]

Davalının, dava dayanağı olayı ve borcun varlığını inkâr etmeden, borçlu bulunduğu edimi, özel bir sebebe dayanarak yerine getirmekten kaçınmasına imkan veren hakka defi denir. En tipik örneği, “zamanaşımı defi” dir. Defiler, dava dilekçesine cevap verilirken ileri sürülmelidir. Aksi halde, davalı “savunmanın genişletilmesi yasağı” ile karşılaşabilir. Defiler, davada ileri sürülmedikçe hakim tarafından kendiliğinden dikkate alınmazlar. Takas ve mahsup bir defidir. İleri sürülmedikçe kendiliğinden dikkate alınamaz.[11]

4.Def’i İle İtiraz Arasındaki Farklar

Defi, borcu ödememeye ilişkin bir haktır. İtiraz, bir olaya ilişkindir.

Defi bir hak olduğu için sadece hak sahibi tarafından ileri sürülebilir. İtiraz ise bir olaya ilişkin olduğu için menfaati ihlal edilen herkes tarafından ileri sürülebilir.

Defi de borçlu borcu kabul eder ancak, ifadan kaçınmak için bir takım nedenler ileri sürmekle borcu kabul etmemektedir.

Defi ileri sürülmediği sürece hakim kendiliğinden dikkate almaz,taraflardan birinin ileri sürmesi gerekir..İtirazda hakim kendiliğinden dikkate alır ve ilgili herkes tarafından ileri sürülebilir.

Defi yolunda haklardan vazgeçmek mümkünken; itirazda lehe olan bir olayın kaldırılmasını talep mümkün değildir.

Defi beyanı hakkı sona erdirmez, sadece onun ifasını engeller; itiraz ise hakkın doğmadığını ve sona erdiğini ifade eder, yani hakkı ortadan kaldırır.

Hak düşürücü süre bir itirazdır. Def’ örnekleri ise zamanaşımı defi, ödemezlik defi, takas defidir.[12]

[1] https://www.etimolojiturkce.com/kelime/ink%C3%A2r

[2]http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&kelime=ink%C3%A2r&uid=25106&guid=TDK.GTS.4f1d999817d748.41483426

[3]http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:NeYotSlwSPQJ:www.isl.yildiz.edu.tr/login/sys/admin/announcement/img/bor%25C3%25A7lar%2520hukuku-ders%2520notu%25201%2520%2520b%25C3%25B6l%25C3%25BCm.doc+&cd=69&hl=tr&ct=clnk&gl=tr

[4] http://alonot.com/def-i-ile-itiraz-arasindaki-farklar-nelerdir/

[5]http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:NeYotSlwSPQJ:www.isl.yildiz.edu.tr/login/sys/admin/announcement/img/bor%25C3%25A7lar%2520hukuku-ders%2520notu%25201%2520%2520b%25C3%25B6l%25C3%25BCm.doc+&cd=69&hl=tr&ct=clnk&gl=tr

[6] http://www.calismatoplum.org/sayi25/abc/10_4.pdf

[7] https://eksisozluk.com/defi–1408295?nr=true&rf=defi

[8] http://isamveri.org/pdfdrg/D00193/1998_7/1998_7_KAYAA2.pdf

[9] http://alonot.com/defi-ve-itiraz-nedir/

[10] https://www.slideshare.net/KaanTuran1/borlar-hukuku-2ders

[11] http://www.calismatoplum.org/sayi25/abc/10_4.pdf

[12] http://alonot.com/def-i-ile-itiraz-arasindaki-farklar-nelerdir/

Share
#

SENDE YORUM YAZ

3+6 = ?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KÖŞE YAZILARI

 • Hayat Evet-Hayır Yarışması Değil

  18 Mart 2018 Köşe Yazıları, Selim Çiftçi

  Özgür irade beyanı robotlaşmaktan kurtuluş, aptallaşmaktan kurtuluş için gerekli Talebe eğitiyorsanız önce özgürleştirin Özgür olmayan öğrenci eğitmek onu aptallaştırır. Yazar Gamze Hanım yenemeyeceğiniz yükün altına girmeyin hayır deyin derken önemli bir konuya değinmiş. Hayat diri olmaktır. Sorgulamak, anlamlı bir resim aramaktır. Evlenen eşler nikâh masasına gelinceye kadar sözleşmiştir. Nikâh masasında evet veya hayır demeleri hayata bakış tarzına bağlıdır. Hayat ın anlamlı ise evet veya hayır demenizin de bir anlamı vard...
 • Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Artvin’e Büyük Eser Kazandırdı

  17 Mart 2018 Köşe Yazıları, Yüksel Kantar

  Devlet Başkanımız  ve  Hükümetimiz, milletimize özellikle bölge insanımıza verdiği değerin bir sonucu olarak Cankurtaran  Tünelini inşa etti.29 Ekim 2010 tarihinde temeli dönemin Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı  şimdiki  Başbakanımız  Sayın Binalı YILDIRIM  tarafından atıldı. 1 Mart 2018 tarihinde Ulaştırma  Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Ahmet Arslan, Milletvekilimiz Dr. İsrafil Kışla, İl başkanımız Erkan Balta ve halkımızın katılımı ile  bu güzel eser halkımızın hizmetine açıldı. Bölge insanı olarak çok mutluyuz ve müteşekkir...
 • Hülya Avşar’ın “..erkek çalışsın, kadın evde çocuklarını kendi büyütsün..” sözleri hakkında düşüncelerim

  16 Mart 2018 Erhan Kırmızı, Köşe Yazıları

    Özet: “Bir erkek çocuğunun oyuncak silahla oynamasına karşı kız çocuğunun oyuncak bebekle oynaması ne kadar kız çocuğunun fıtratına uygunsa Hülya Avşar’ın bu sözleri de o kadar bayanların fıtratına uygundur. ..... Şu muasır medeniyet seviyesine çıkmış sanatçılar Hülya Avşar’ın bu sözlerinize niçin bu kadar tepki gösterdiler bir türlü anlayamadım. Bunların kafasında nasıl bir çağdaşlık var acaba? …...Sanatçılar bu konuda Hülya Avşar’ı niçin bu kadar şiddetli ve alaycı tarzda eleştiriyorlar? Bence bayan sanatçılar Hülya Avşar gibi düşün...
 • Post-modernizm

  14 Mart 2018 Erhan Kırmızı, Köşe Yazıları

    Modernizme tepki gösterip yeni arayışlara yönelmeyi ifade eden bir kavram. 1.Kavram Post-modernizm“in sözlük anlamı “modernizm sonrası” ya da “modernden itibaren” dir. Postmodernistler modern yaşamı sorgulayan ve reddeden bir tavrı benimserler. 2.Modernizm ve Post-modernizm İlgisi Post-modernizmi anlamak için modernizmin ne olduğunu anlamak gerekir. Post-modernizm, modernizmin bir uzantısı olarak ortaya çıkmıştır. Modernizm “şimdi, yeni başlayan” anlamındadır. Modern kelimesi latince “modernus” kelimesinden türetilmişt...