logo

Hukuk ilminin Kurucusu İmam Şafii, geliştirenler ise Müslüman Türk Müctehidleri (hukukçuları) dir.


Erhan Kırmızı
erhankirmizi@08olay.com

 

“İslamdan evvel Hukuk ilminin mevcut olmadığını işitmekten büyük bir hayrete düşmeyiniz. Tekrar -ediyorum’ Hukuk ilmi islamdan evvel mevcut değildi. Çinlilerin, Babillilerin, Hinduların, Yunanlıların ve Romalıların ve diğerlerinin ancak kanunları vardı, fakat hattıhareket kaidelerinin üstünde mücerred bir hukuk ilimleri yoktu. Bu hukuk ilmi, kanunun kaynakları, hukukun-felsefesi, teşri metodları tefsir, tatbik vesaire gibi meseleleri ele alır. Dünyada böyle bir mevzu üzerine, yazılmış en eski eser, mücerred Hukuk ilminin vazıı imam Şafinin Hukukun Kökleri (Usul’ül Fıkh) tesmiye ettiği (Risale) adlı eseridir; ona göre bu ilim, kökleri teşkil ettiği halde Kanun Kaideleri dalları (füruu) teşkil eder. Eskiler yalnız dallara (fürua) maliktiler; Müslümanlar yalnız fürua malik olmakla kalmadılar, (usulü) kökleri düşünenler de evvela onlar olmuş oldu. Müslümanlarda Usul’ül Fıkıh tarihini tetkik ederken müessisi imam Şafii’den sonra bu ilmin tekamül ve inkişafını Türklere borçlu olduğunu görmekle hayretlere düştüm: Maturidi, Cassas er Razi, Dabusi, Serahsi, Ebu’l Yusr Pezdavi, Ebu’l Usr Pazdavi, Alauddin Semerkandi hemen hepsi Orta Asya menşe’li yani Türk idiler. Eski Türkler dünyanın hiç bir yerinde, ne Romalılarda, ne Çinlilerde ve ne de diğer milletlerde mevcut olmayan bir Hukuk ilmini icad etmek kabiliyetini gösterdiklerine göre öyle ümit edilir ki yeni Türkler, mazilerinin mirasını tetkik ve onların kıymetini takdir ettikten sonra diğerlerinden iktibas ve onları takip yerine, başkalarına yeniden şerefli bazı şeyler vermeği ve onlara rehber olmağı bileceklerdir.” [1]

[1] HAMİDULLAH, Muhammed, İslam’ın Hukuk İlmine Yardımları, s.7, Milliyetçiler Derneği Neşriyatı, İstanbul 1958

Share
168 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

4+10 = ?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KÖŞE YAZILARI

 • Başkan Kocatepe’nin Projeleri Tam Not Aldı

  22 Mart 2019 Köşe Yazıları, Tolga Gül

  Geçtiğimiz günlerde yazdığım yazımda Artvin Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı’nın AK Partili Belediye Başkan adayı Mehmet Kocatepe’nin projelerini tanıtacağı toplantıyı büyük bir merakla açıklamasını beklediğimi ifade etmiştim. Başkan Kocatepe’nin proje tanıtım toplantısını takip ettiğim gibi, projelerini tanıttığı kitapçığı da detaylıca inceledim. Açık söylemek gerekirse Artvin’deki belediye başkan adayları arasında özellikle ittifak adayları arasındaki mukayese de kesinlikle Başkan Kocatepe, proje bazında 2-0 öne geçmiş durumda. Daha öncek...
 • Artvin’de Milliyetçi Oylar MHP’de Mündemiçtir

  21 Mart 2019 Köşe Yazıları, Taha İbrahimoğlu

  Bu sefer ki belediye seçiminin kaderini Artvin’de milliyetçi tutumu benimseyen vatandaşların oyları belirleyecek gibi. 2014 seçimlerinde kendi tabanını yansıtan doğru bir adayla yola çıkan MHP milliyetçi oyları bünyesinde tutarak, son yıllardaki en yüksek oy oranını yakalamıştı. Milliyetçi oyların MHP’de kalması sonucu, AK Parti ile CHP yarışta baş başa kalmış ve Mehmet KOCATEPE’nin farkı ile AK Parti seçimi rahat kazanmıştı. 5 yılda çok şey değişti. MHP’nin içinden yeni bir parti çıkmış ve son genel seçimlerde milliyetçi oylar ikiye bölün...
 • 3 Dönem Başkanlık Yapan Demir, Ardanuç’a Dördüncü Dönemde Ne Verebilir?

  21 Mart 2019 Köşe Yazıları, Tolga Gül

  Yerel seçim gündem yorumlarımıza devam edelim. Bugün ki gündem konum Ardanuç. Ardanuç ilçesine beş yıl önce yerel seçim öncesinde gittiğimde ilçede görüştüğüm insanlara sürekli olarak sorduğum soru şu idi: 2 Dönem belediye başkanlığı yapmış bir ismin yaptığı hizmetleri beğeniyorsanız oy verirsiniz. Beğenmiyorsanız da vermezsiniz. 2 Dönem başkanlık yapmış bir kişiye siyasi sebeplerle oy verilmez. Memnun iseniz oyunuzu verirsiniz. Memnun olmayıp sırf siyasi sebeplerle oy veriyor iseniz o vakit ilçenize dair eleştiride bulunma hakkınız bulunmaz. ...
 • El-Mecid (المجيد)

  20 Mart 2019 Erhan Kırmızı, Köşe Yazıları

  Mecid, mecd sıfatına sahip olan demektir. Mecd de büyüklük, genişlik, bolluk ve üstünlük ifade etmektedir. Allah (c.c.)’un zatı en yücedir. Bütün fiilleri güzeldir. Zatın yüceliği ile fiillerinin güzelliği bir araya geldiğinde mecd ortaya çıkar. Sözlükte "asil, şerefli ve seçkin olmak" anlamındaki mecd (mecade) kökünden türeyen mecid "asil, şerefli, cömert olan" demektir. Aynı kökten türeyen macid de bu manaya gelmekle birlikte sıfat-ı müşebbehe olan mecidin daha zengin içerikli olduğu kabul edilir. Mecid, Macid ile birlikte aynı anlama gelme...