logo

Hristiyan


Erhan Kırmızı
erhankirmizi@08olay.com

Hristiyan kelimesi köken olarak Yunancada “İsa” anlamına gelen “khristianos” kelimesi, yani “O’nun yolundan gidenler” anlamına gelmektedir. Aynı zamanda Hristiyan sözcüğü, “Mesih’e inananlar” “Mesih’in yolundan gidenler” anlamına da gelir.[1] İbranicesi “Maşiah”dir, yağlanmış anlamını ifade eder.

İncillerde “Hristiyan”, “Hristiyanlık” gibi terimler yer almaz. Bu terimler, ilk defa Hz. İsa (AS)’dan yirmi-otuz sene sonra Antakya’da kullanılmıştır. (Resullerin işleri, XI, 26). İnciller daha çok, Hz. İsa (AS)’a ağırlık vermektedirler ve onun bir tür hayat hikayesi durumundadırlar.

Hristiyanlık, aslında tek tanrı anlayışını esas alan bir dindir. İncillerde ve diğer yazılarda bu hükmü doğrulayacak ifadeler vardır, Allah’ın birliğinden söz edilmektedir. (Yuhanna, V, 44). Fakat yine aynı metinlerde bir kısım ifadeler, mecazi deyimler, daha sonraları bir üçleme (teslis) anlayışına yol açmıştır. Bunda, İncil yazarları ile Hz. İsa (AS) arasındaki zaman aralığının rolü vardır.

Kur’an-ı Kerim’de Hristiyan için “Nasrani”, Hristiyanlar için de “Nasara” kelimeleri kullanılmıştır (Ali İmran, 3/67; Bakara, 2/62, 111, 113, 135, 140; Maide, 5/14, 18, 51, 69, 82; Tevbe, 9/30; Hacc, 22/17).[2]

Bugünkü Hıristiyanlığın Kabul Ettiği Başlıca Esaslar:

 1. İnsanlar günahkar olarak doğar. Çünkü ilk insan Hazret-i Adem, Allah’ın sözünü tutmamış ve onun için Cennet’ten koğulmuştur.
 2. Hazret-i Adem’den sonra gelen bütün insanlar bu günahı taşırlar.
 3. Hazret-i İsa, insanları bu günahtan kurtarmak için, dünyaya gelmiş olan Allah’ın oğludur.
 4. Cenab-ı Hak, insanların günahını affettirmek için, kendi oğlunu haça gerdirmiştir.
 5. Dünya, bir çile yeridir. Dünyada zevk ve safa yasaktır. İnsanlar çile çekmek ve ibadet etmek için yaratılmıştır.
 6. İnsanlar, doğrudan doğruya, Allah ile temas edemezler. Allah’tan bir şey isteyemezler. Ancak rahipler, insanların yerine, Allah’a yalvarabilirler ve onların günahını affedebilirler.
 7. Hıristiyanlığın başında Papa bulunur. Papa günahsızdır. Onun her yaptığı iş doğrudur.
 8. İnsanlarda ruh ve vücud ayrıdır. İnsanın ruhunu ancak papazlar temizler. Vücud ise, daima günahkar kalan bir çirkin et parçasından ibarettir.[3]

[1] http://www.tarihiolaylar.com/tarihi-olaylar/hristiyanlik-281

[2] http://m.sorularlaislamiyet.com/index.php?oku=181412

[3] http://www.turkcebilgi.com/h%C4%B1ristiyan

 

Share
#

SENDE YORUM YAZ

3+6 = ?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KÖŞE YAZILARI

 • Tarikatlar konusunda iki aşırı uç nokta

  24 Ocak 2018 Erhan Kırmızı, Köşe Yazıları

    Özet açıklama Günümüzde tarikatlarla ilgili olarak birbirine zıt olan aşırı iki görüş vardır; 1.“Şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır.” 2.“Tarikat şirktir” Bu görüşlerin her ikisi de yanlıştır. “Şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır” cümlesinden eğer mutlaka bir tarikata girmek gerektiği kastediliyorsa yanlıştır. Ama şeyh kelimesinden rehber (Peygamberimiz ve Kur’an) kastediliyorsa bu söz doğru olur. Tarikat şirktir sözünden eğer şeyhe masdar (kemalatın kaynağı yani Nurları Allah’dan değil şeyhin kendisinden bilmek) gözüyle bak...
 • Kullanıldığın Kadar Kullanmak, Kullanmadığın Kadar Kullanamamak

  23 Ocak 2018 Gamze Boynueğri, Köşe Yazıları

  Hayatın nazı mı dersiniz? Yoksa cilvesi mi? Belki de işvesi... Ama yoktur bunun ne yazık ki işlenesi, işleve konulup da işlev göresi bir hali ahvali... Dalıp dalıp gidiyorum uzak diyarlara... Öfkem ona keza ama yok mudur birde bunun sabrının olduğu kadar selameti de? Deyip eklemeden yapamıyorum... Çok denedim, hem de akla ziyan boyunca olmuyor... Sanırım olmayınca, olmuyor çok daha fazla üstelemeden bazı şeyleri geçiş yapmak gerek... Peki, ya kişinin iç sesi? Şuracık da çıkıp da hadi isyan ederse... Hadi feryat, figan edip de "hayır bu sen deği...
 • Eğitim-Bir-Sen’ in Kuruluş Felsefesi

  23 Ocak 2018 Erhan Kırmızı, Köşe Yazıları

    Millî Gazete’nin, 25 Temmuz 1992 yılında Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Mehmet Akif İnan'la yaptığı röportajda Eğitim-Bir-Sen’in kuruluş felsefesine de değinmiş. Bu söyleşiden seçtiğim bazı pasajları aşağıya aktardım. O zaman Eğitim-Bir-Sen sanki biraz daha idealmiş gibi. Eğitim-Bir-Sen’in o günkü kuruluş felsefesine asli safiyetine selam olsun. "Sendikamızı geniş bir tabana oturtmak amacındayız; belli bir hizbe, belli bir gruba, belli bir siyasi partinin çevresinde bulunmuş olmakla yetinmeyip kanatlarını geniş açmış, bizi benimseyen...
 • Zeytin Dalı Harekatı Yeni Bir Çağın Başlaması Demek

  22 Ocak 2018 Köşe Yazıları, Selim Çiftçi

  -ABD nin malum baskı ve aldatmacalarına rağmen Türkiye Afrine de girdi. -ABD geri adım attı. -ABD dünya düzeni çöküyor. -Güçlü halk desteği ile Ak Parti iktidarı “Dünya beşten büyük” dedi -Tayyip Erdoğan artık eski Türkiye yok İMF ye borcu olmayan -her türlü silahını kendi üreten, ihtiyçlarını karşılayan bir ülke var -Ülkemiz tarihten beri hep komşularına zeytin dalı uzattı. -Bunu anlamayanlar Türkiye gerçeğini Afrin harekâtında gördüler -ABD nin ve diğer düşmanların Ülkemizden intikam almaları bir kez daha engellendi -100 YILLILK PLA...