logo

El-Mecid (المجيد)


Erhan Kırmızı
erhankirmizi@08olay.com

Mecid, mecd sıfatına sahip olan demektir. Mecd de büyüklük, genişlik, bolluk ve üstünlük ifade etmektedir. Allah (c.c.)’un zatı en yücedir. Bütün fiilleri güzeldir. Zatın yüceliği ile fiillerinin güzelliği bir araya geldiğinde mecd ortaya çıkar.[1]

Sözlükte “asil, şerefli ve seçkin olmak” anlamındaki mecd (mecade) kökünden türeyen mecid “asil, şerefli, cömert olan” demektir. Aynı kökten türeyen macid de bu manaya gelmekle birlikte sıfat-ı müşebbehe olan mecidin daha zengin içerikli olduğu kabul edilir.[2]

Mecid, Macid ile birlikte aynı anlama gelmekle beraber mübalağa ifade eder, daha geniş anlamlıdır. Mecid ismi Cenab-ı Hakk’ın sübuti sıfatlarındandır.[3]

Kuran-ı Kerim’de dört ayette geçen “Mecid” kelimesi, bu ayetlerin ikisinde “kerim” ve “şerif” manasında olmak üzere Kuran-ı Kerim’in sıfatı olarak kullanılmıştır. Aynı kelime bir ayette Esmaü’l-Hüsna’dan “hamid” ismine bitişik olarak bir başka ayette ise “zü’l-arş” nitelemesinin hemen ardından Allah’ı tavsif etmektedir.[4]

Her namazın sonunda okuduğumuz Salli-Barik dualarına baktığımızda, Efendimiz ’in bu güzel duaları “inneke hamidun mecid” diyerek bitirdiğini görüyoruz[5]

Birisine mecid sıfatının verilebilmesi için kendisinin şu iki özelliği kendi taşıması gerekir. Bunlardan birincisi, güç ve kuvvetinden dolayı kimsenin yanına yaklaşamaz olması, diğeri de bu kuvvet ve gücünün yanında yüksek huylarından, güzel işlerinden dolayı övülüp sevilmesidir. Bu her iki özelliği de kendinde toplayan ise yalnız Allah’tır.[6]

O çok şeref sahibidir ve çok itibarlıdır.

Fiilleri güzel, lütuf ve keremi sınırsız olan demektir.

Şanı büyük olan, yüce olan ve kadri çok büyük olan demektir.

İnsanlara iyilik yapar ve onları himaye lütfunda bulunur.

Sıkıntılarını gidermede yardımcı olur.

O şan ve şeref sahibidir ve O en yüce olandır.

Mümin kullarının kusurlarını bağışlayıcıdır.[7]

El-Mecid ismi diğer bir mana ile eşsiz ve en üstün anlamına gelmektedir.[8]

Mecid olan yalnızca şan ve şeref sahibi olmaz, aynı zamanda şan ve şeref bahşeder. El-Mecid olan Allah;  kullarına şan şeref bahşedendir.[9]

Genellikle alimler, Mecid ismini Allah Teala’nın zatına ve sıfatlarına yönelik olmak üzere iki açıdan yorumlamışlardır. Zata yönelik yorum O’nu acz ve eksiklikten, yani yaratılmışlık özelliklerinden beri ve münezzeh tutmayı; fiillerine yönelik yorum da lütuf ve ihsanının çok olduğunu belirtmeyi amaçlamıştır. Bunların ikisi de zat-ı ilahiyyeyi yetkin sıfatlarla niteleme noktasında birleşir. Zatın yüceliği ile fiilerin güzelliği bir araya geldiğinde mecd ortaya çıkar.[10]

El- Mecid isminin manasında şöyle bir nükte vardır. Sadece şeref sahibi olana “Mecid” denmez. Zatının şerefine, güzel işleri de katılırsa ona Mecid denilir. Yani mesela, şan ve şeref sahibi bir aileden gelmiş birisini düşünelim. Bu kişi, ailesinin şerefiyle şeref kazanmıştır, yani şeriftir. Ancak bu kişiye Mecid denilebilmesi için, bu şerefinin yanına güzel işler de katmalıdır. Eğer güzel işler katmazsa, Şerif olarak kalır, ama Mecid olamaz. Mecid olabilmesi için, şerefini, güzel amellerle süslemelidir.

İşte Allah-u Teala, şan ve şerefine, güzel işler eklediği için Mecid ismiyle müsemmadır. O güzel işler ki, her biri, güzel bir isminin tecellisidir. Şerif olan Rabbimiz, o güzel isimlerinin tecellisiyle aynı zamanda Mecid’dir.[11]

Mecid ismi Allah’a ait isimlerden birisidir ve içerdiği anlamlar bakımından sadece Allah’a özgüdür. İnsanlar tarafından Mecid isminin kullanılması çok yanlıştır. İnsanlar tarafından ismin başına Abd eki getirilerek kullanılabilir. Yani AbdulMecid şeklinde kullanılabilir. Yani Mecid olan Allah’ın kulu anlamına gelmektedir.[12]

[1] http://mevlanatakvimi.com/esmaul-husnadan-el-mecid-c-c/

[2] http://www.filozof.net/Turkce/nedir-ne-demek/15179-mecid-nedir-ne-demek-esmaul-husna-el-mecid-isminin-anlami.html?showall=1

[3] http://derindusun.com/tr/mecid-esma-ul-husna.html

[4] https://gizliilimler.tr.gg/El_Mecid-Ism_i-Serifi.htm

[5] https://gonulayyildiz.com/esmaul-husna-serisi-49-mecid.html

[6] https://gizliilimler.tr.gg/El_Mecid-Ism_i-Serifi.htm

[7] https://islamiyet.co/el-mecid-h1074.html

[8] http://www.ebrarmedya.com/allahccnun-el-mecid-sifati.html

[9] https://gonulayyildiz.com/esmaul-husna-serisi-49-mecid.html

[10] https://www.diyanethaber.com.tr/aylik-dergi/kadr-u-sani-yuce-keremi-ve-ihsani-bol-mcid-h3491.html

[11] https://www.ilmedavet.com/el-mecid.html

[12] https://ismininanlamine.com/mecid-isminin-anlami-ne-allahin-isimleri-2592/

Share
88 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

8+6 = ?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KÖŞE YAZILARI

 • Kavl-i leyyin

  21 Nisan 2019 Erhan Kırmızı, Genel, Köşe Yazıları

  Kaynak:https://zsenturksohbetler.wordpress.com/2011/01/03/kavl-i-leyyin-yumusak-ve-tatli-konusmak/ Kavl-i leyyin,  Arapça bir ibare olup, “yumuşak sözle anlatma. Kırıcı olmama, suçlamama, hakaret etmeme, bağırıp çağırmama, nazik ve kibar olma, gönül okşayıcı olma” demektir. Yani sert ve enaniyetli olmayan söz anlamındadır. Tanımdan da anlaşılacağı üzere; sert olmayan, muhatabı kırmayacak ve muhatabın sözü söyleyen kişiye karşı sert ve kırıcı tavır almamasını sağlayacak sözdür. Kavl-i leyyin’ in içeriğini biraz daha genişletecek olursak, bir i...
 • Hayvansever HAYDİKO’ya destek olmalıyız.

  20 Nisan 2019 Erhan Kırmızı, Genel, Köşe Yazıları

  Kaynak:http://avrasyavizyon.com/istanbulda-sahipsiz-kopeklerin-hamisi-vardi/ 1.Giriş HAYDİKO (Hayvanları Doğayı İnsanları Koruma) Artvin’de faaliyet gösteren, sokak hayvanlarını koruyup yaşatmaya çalışan bir dernektir. Ben de bir süredir faaliyetlerini takip etmeye çalışıyorum. Gerçekten sahipsiz kedi ve köpekleri korumak ve yaşatmak için olağanüstü çaba harcıyorlar. 2.HAYDİKO’ya niçin destek olmalıyız? Bu derneğe destek olup kedi ve köpeklere sahip çıkmamız için bir sürü sebep var. Birinci sebep: Hayvanlara vefa borcumuzun olmasıdır. Ke...
 • Kur’an’da Yönetim İlkeleri

  19 Nisan 2019 Erhan Kırmızı, Genel, Köşe Yazıları

  1-Herkese eşit mesafede durmak (Adalet) Bu konuda Mevlânâ şöyle der: “Adâlet nedir? Ağaçları sulamak. Zulüm nedir? Dikene su vermek. Adâlet, bir nimeti yerine koymaktır; su emen her kökü sulamak değil. Zulüm nedir? Bir şeyi kon­maması gereken yere koymak; buysa, belâya kaynak olur ancak. 2-Tüm makamları geçici görmek (Emanet) Makam Arapça “kıyam” dan gelir. Kıyam ayakta durmak,makam ise ayakta durulacak yer demektir.Ayrıca “ikametgah,merteb, mevki,durak” manalarına da gelir. Başka bir kaynakta şu mütalaalar vardır: Makâm sözcüğü -kavm = ...
 • Fatura

  17 Nisan 2019 Erhan Kırmızı, Köşe Yazıları

  Kaynak:https://tr.depositphotos.com/47736879/stock-illustration-cartoon-businessman-with-long-billing.html 1.Kavram İtalyanca fattura "1. imalat, yapım, 2. imalatçının yapılan işin ayrıntısını gösterdiği belge" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince factura "imalat" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince facere, fact- "yapmak" fiilinden +tura sonekiyle türetilmiştir. Satılan mal veya yapılan hizmet karşılığında müşterinin borçlandığı tutarı göstermek üzere malı satan ( Satıcı ) veya işi yapan tarafından müşteriye ( Alıcı ) veril...