logo

escort ankara escort ankara escort bodrum escort ankara escort ankara escort istanbul porno escort antalya

Ekonomi ve iktisadın farkı


Erhan Kırmızı
erhankirmizi@08olay.com

 

Ekonomi ve iktisat kavramları terim olarak aynı anlama gelse de kökenleri farklıdır. Ekonomi Yunanca kökenli olup “hane(halkı) kuralları” veya “ev yönetimi” anlamındadır. İktisat ise Arapça kökenlidir, sözlükte “kasd” demek olup o da “orta yol ya da istikamet isteme” anlamlarına gelir.

I.Köken olarak farklılık

1.İktisat kelimesinin kökeni

Sözlükte “kasd” demek olup o da “orta yol ya da istikamet isteme” anlamlarına gelir. Aynca, “düz yol, benzerlik” gibi an­lamlan da vardır. “O doğru yol üzeredir” sözü konuşma di­linde (sık sık) kullanılır.

Terim olarak kullanımına gelince,” ifrat ve tefrit gibi iki aşırı ucun ortası, yani orta yol anlamına” gelir.Muktesıd, tam orta yolu tutan ve iki uç arasında bir denge kuran kimsedir.[1]

İktisad bir başka kaynakta şöyle açıklanmıştır: İktisad, amelde itidal, orta yol, ölçülü olma demektir. “Kasıd”dan türemiştir. Ne istedi­ğini iyi bilen bir kimse onu hiç eğip bükmeden dosdoğru kaste­der. İstediğinin konusunu ve yerini bilmeyen ise şaşkınlık içindedir. İfrat tefrit içinde gelir gider. Bu nedenle iktisad, maksada sebep olan (götüren) eylem de­mektir.[2]

2.Ekonomi kelimesinin kökeni

Ekonominin Yunanca kökeni ile ilgili olarak birbirne yakın iki tanım aktaracağız.

a-“Ekonomi” kelimesi Yunanca οἶκος (oikos: hane) and νόμος (nomos: gelenek ya da kural) birleşiminden türemiş, bu nedenle “hane(halkı) kuralları” olarak çevrilebilinir.[3]

b-Ekonomi sözcüğünün; “oikia” (Yunanca: ev) ve “nomos” (Yunanca: kural) köklerinden gelir, “ev yönetimi” anlamındadır.[4]

II.Terim olarak eş anlamlılık

Ekonomi veya iktisat, üretim, dağıtım, tüketim, ticaret, değişim ve bölüşüm ile ilgili etkinliklerin bütünü ile bu etkinlikleri inceleyen bir bilim dalıdır.’[5]

Ekonomi: Kıt kaynakların sınırsız insan ihtiyacını karşılama özelliği olarak adlandırılır.

İktisat: Kıt kaynakların sınırsız insan ihtiyacını karşılama özelliği olarak adlandırılır.

İki tanımada ve açıklamaya da baktığımızda aslında bu iki kelimenin birbirinin eş anlamlısı olduğunu görmemek mümkün değildir. Bu ikilinin arasındaki tek fark kelime kökenleridir. Ekonomi batı kökenli bir kelime olup İktisat Arapça kökenli bir kelimedir.[6]

III. Terim olarak farklı anlamları olduğunu söyleyenler de vardır

Ekonomi batı kaynaklı bir sözcük olarak, iktisadi yaşamda politikadan soyutlanmış, matematiksel büyüklüklerin incelendiği, insan tercih ve tavırlarının da soyutlama yöntemi ile söz konusu matematik kuramlara eklemlendiği bir bilim dalını ifade eder. İktisat ise, tanımını doğu kaynaklarında bulan ve batılı ekonomik anlayışın üzerine bizatihi tek tek iktisadi aktörlerin salt ekonomik olmayan ama politik tercihlerinin de çeşitli bilimsel yöntemlerle analiz edilen çok yönlü bir bilimdir.”[7]

 

[1] HAMMAD,Nezih, İktisadi Fıkıh Terimleri, http://www.darulkitap.com/indir/fikih-kitapligi-107-kitap-derleme-darulkitap.html, erişim tarihi,23.06.2009

[2] SOYALAN,Mehmet Yaşar, Elmalılı Tefsirinde Kur’an-i Terimler ve Deyimler,

[3] http://econ.metu.edu.tr/tr/iktisat

[4] http://ekonomiz.blogspot.com.tr/2014/04/peki-ekonomi-nedir.html

[5] http://ekonomiz.blogspot.com.tr/2014/04/peki-ekonomi-nedir.html

[6] http://fikmed.org/2016/02/23/ekonomi-mi-iktisat-mi/

[7] http://ekonomiz.blogspot.com.tr/2014/04/peki-ekonomi-nedir.html

Share
404 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

3+3 = ?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KÖŞE YAZILARI

 • Davanın Esaslarını Anlatan Kitaplar

  22 Ağustos 2017 Erhan Kırmızı, Köşe Yazıları

    Said Havva, Hasan el-Benna’nın çağdaş yorumcusudur. İmam Hasan el-Benna: “Gayemiz Allah’tır” demiş, Said Havva bunu ‘İslam’da Allah İnancı’ adlı eseriyle açıklamıştır. Hasan el Benna: “Önderimiz Resulullah’tır” demiş, Said Havva bunu ‘Er Resul’ adlı eseriyle dile getirmiştir. Hasan el Benna: “Anayasamız Kuran’dır” demiş, Said Havva bunu ‘İslam’ adlı eseriyle kalp ve beyinlere kazımıştır. Hasan el Benna: ‘Yolumuz cihaddır’ demiş, Said Havva bunu, ‘Cihad Yolunda Bir Adım Daha İleri’ adlı risalesiyle açıklamıştır. Hasan el...
 • Sahtekarlık Sarmış Dört Bir Yanımızı

  22 Ağustos 2017 Köşe Yazıları, Tolga Gül

  Hayatım boyunca sevmediğim insan tipi sahtekar insan tipidir. Olduğu gibi görünmeyen ya da göründüğü gibi olmayan insanları dinimiz kabul etmemiş ki ben kabul edeyim. İnsanların olmadıkları gibi görünme sevdalarından nefret eden bir insan olarak biraz bu insanlara dokunmak istiyorum. Bu yazıyı yazmaya geçtiğimiz Cumartesi günü karar verdim. Pazar günü ise yeniden gündemimize gelen kaza haberi yazımı erteleme sebebi olmasına karşın yine de bu yazıyı yazmaktan vazgeçmedim. Vazgeçmeme sebebim ise sahtekar insanları ve sahtekarlıkları gördükçe m...
 • Artvin Tarihinin En Başarılı Belediye Başkanı

  22 Ağustos 2017 Köşe Yazıları, Melih Sıddık Dalkılıç

  Tüm Selamların Yegane Sahibinin Adıyla BİSMİLLAH Varlığım kudreti elinde olan ALLAH’A hamd olsun, yeniden yazmak nasip oldu. Sonsuzluk denizine akan zaman ırmağının yolcularıyız. En fazla “Elli yıl” sonra şimdi hayatta olanların %70’i hayatta olmayacak. Bu nedenle kardeşler hayatı fazla ciddiye almayalım. Kurallar doğrultusunda yaşayalım ve doğru bildiğimiz için mücadele edelim. Çünkü doğru ne ise hayatta o kalıyor. Demem o ki gençlerimize dava adamı olmasını aşılamalıyız. Hangi siyasi görüşte olursak olalım. Hangi ideolojik fikirde olursak ...
 • Dünya ahirete nispeten bir zindan hükmündedir

  21 Ağustos 2017 Erhan Kırmızı, Köşe Yazıları

    Bir civciv için yumurtanın içi ile dünya arasında ne kadar fark var ise insan için de dünya ile ahiretin farkı da buna benzer. “Dünya ise bütün şaşaasıyla ahirete nisbeten bir zindan hükmündedir.” Bir hadis-i şerifte ölüm şöyle anlatılır: “Bir mü’min-i kâmilin ölerek bu dünyadan çıkıp gitmesini, bir çocuğun ana rahminden, o nemli, karanlık yerden geniş dünya sahasına çıkmasından başka bir şeye benzetemem.” İnsanın dünya hayatından cennet hayatına geçişi, ana rahminden bu dünyaya gelmesine benzetiliyor. Ana rahmindeki hayat...