logo

Ehl-i sünnet, siyaseti iman-küfür meselesi haline getirmez


Erhan Kırmızı
erhankirmizi@08olay.com

 

Siyaseti iman-küfür meselesi haline getiren anlayış Şiilerde vardır.

Şia’daki iman esasları,

*Tevhid
*Adalet
*Nübüvvet
*Mead (tahrife uğratılmış ahiret inancı)
*İmamet (seçilmiş günahsız imamlara iman)
*Ric’at (bazı seçilmiş kimselerin yeryüzüne tekrar döneceklerine iman)
*Takiyye (gerçek düşünce ve inançlarını gizlemek)’dir.

Oysa Ehl-i Sünnete göre iman esasları,

*Allah’a iman
*Peygamberlere iman
*Meleklere iman
*Kitaplara iman
*Ahirete iman
*Kadere iman’dır.

Sünnilerin iman esaslarında siyasete taalluk eden hiç bir unsur göremiyoruz.

Şia’da imamlar peygamber gibidir. Şiiler peygamberlerin günahsız olduklarına inandıkları gibi, kendi imamlarının da günahsız olduklarına inanırlar. Dolayısıyla “ismet” sıfatını peygamberler dışındaki kimselere yakıştıran Şia, imamları peygamber mertebesine çıkararak dinin sınırları dışına çıkmaktadır.

Şiilere göre, imamet makamı aynen peygamberlik makamı gibi ilahi bir makam olup, peygamberliğin devamıdır ve o makama gelecek kişiyi sadece Allah seçer.

Şiilere göre, Sünniler Müslüman değildir. İman esaslarına Şia perspektifinden bakıldığında, tüm Müslümanlar İmameti ve Takiyyeyi iman esası olarak görmedikleri için, küfre girmişlerdir.[1]

Okuyucuların bu yazıdan anlamasını istediğim mesaj şudur; Sünnilerde siyasi konular iman- küfür meselesi haline getirilemez. Hiç kimse benim partimden değilsen, benim partime oy vermiyorsan Müslüman değilsin diyemez.

Yıllar önce okuduğum[2] bir kitapta İmam-ı Gazali’ye atfedilen şöyle bir cümle vardı; “Siyasi konularda düşülen hata zerre miktar küfrü gerektirmez.”

Yine İmam-ı Gazali’ye göre;

“Temel inanç esaslarından ve dinin tartışmasız hakikatlerinden olmayan bir konuda hatalı yorum yapan hiç kimse tekfir edilmemelidir. (Faysalut tefrika, s. 53) 

“…Lâ ilâhe illallah Muhammedur-Rasûlulullah diyenleri ve kıbleye karşı namaz kılanları tekfir edip kanlarını ve mallarını mübah kılmak hatadır. Bin kâfirin hayatını bağışlamakta hata etmek bir müslümanın bir damla kanını akıtmakta hata etmekten daha iyidir, ehvendir.” (el-İktisad fil itikad, s. 251)[3]

Fanatik siyasi taraftarlara önemle duyurulur.

[1] http://irantehlikesi.blogspot.com.tr/2012/02/siada-iman-esaslar.html

[2] Bu kaynağa şu an için ulaşma imkanım olmadığı için ismini hatırlayamıyorum.

[3] ÜNVER, Mustafa, Tekfir Sendromuna Karşi Gazzali’nin Aydinlik Duruşu http://www.dinibulten.com/yazarlar/prof-dr-mustafa-unver/tekfir-sendromuna-karsi-gazzalinin-aydinlik-durusu/21

Share
398 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

6+6 = ?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KÖŞE YAZILARI

 • Marksizmin Ekolleri (Mezhepleri)

  21 Ekim 2017 Erhan Kırmızı, Köşe Yazıları

    Özet: *Marksizm, bilimsel sosyalizm ve komünizmin kurucusu Karl Marx'ın ve Friedrich Engels'in çalışmalarından çıkarılan insanlığın özgürleşmesiyle ilgili bir düşünce sistemi ve ideoloji. *Leninizm işçi sınıfını odak noktası olarak kabul eder. *Maoizm’de Çinde işçi sınıfı olmadığı için köylüler işçi sınıfı yerine konmuştur. *Cheizm’de İşçi ve köylü sınıfı birlikte hareket eder. *Marksizm’in bu ideolojileri İslamdaki mezheplere benziyor. İslam bir tane olduğuna göre mezhepler niye var diyenler, Marksizmdeki bu farklı ideolojileri ...
 • İki Röportajla İSME Dosyasını Kapatıyorum

  19 Ekim 2017 Köşe Yazıları, Tolga Gül

  Bildiğiniz üzere Bodrum’da düzenlenen Madencilik ve Çevre Sempozyumu’nda düzenlenen Madencilik ve Çevre Sempozyumu (İSME 2017) de gerçekleştirdiğimiz röportajlardan bir bölümünü yayımlamıştım. Şimdi son iki röportajla İSME 2017 dosyasını kapatıyorum. Bu röportajlardan biri alanında ülkemizin aranılan akademisyenlerin Prof. Dr. Hürriyet Akdaş hocanın açıklamalarını içeriyor. Bir diğeri ise ise iş dünyasından iki röportajı içeriyor. Yine her zaman olduğu gibi yorumsuz bir biçimde sizlere aktarıyorum. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim G...
 • Öküz Mehmet Paşa

  19 Ekim 2017 Erhan Kırmızı, Köşe Yazıları

    “Bir Nalbant Çocuğu Başbakan Oluyor” 17. asır kıymetli devlet adamlarından Öküz Mehmet Paşa, Sultan I. Ahmet Han'ın vezirlerinden ve damatlarındandır. “Vezir” ve “Damat" Mehmet Paşa olarak da bilinir. Sultan I. Ahmet ve II. Osman dönemlerinde, ilkinde iki yıl, ikincisinde on bir ay olmak üzere iki defa “Sadrazamlık” makamına getirilmiştir. Hakkında “edip ve vakur, vezir-i sahib-i şu’ur” denmiştir. 1621 senesinde vefat etmiştir. Asıl lakabı “Oğuz” olmasına rağmen eski yazıdaki kef ve kaf harflerinin karıştırılmasından dolayı muha...
 • İSME 2017’de Artvin’e Yansımalar

  18 Ekim 2017 Köşe Yazıları, Tolga Gül

  İSME 2017’DE Madencilik Sektörü Artvin Basına Konuştu Uluslararası Madencilik ve Çevre Sempozyumunda Artvin Cerattepe Bakır Madenleri gündem konusu oldu. Artvin Basınına Konuşan Madenciler, Ülkemizde Maden Teknolojisinin geliştiğine vurgu yaparak madencilik çevreye duyarlı bir biçimde gerçekleştirilebildiğini açıkladılar. Türkiye Maden Mühendisleri Odası tarafından Muğla’nın Bodrum ilçesinde Madencilik ve Çevre Sempozyumu (İSME 2017) düzenlendi. Sempozyuma Türkiye Maden Mühendisleri Odası üyeleri, sektörün önde gelen firmalarının temsi...