logo

DİSK Genel-İş Başkanlar Kurulu Toplantısında Cerattepe Pankartı

DİSK Genel-İş Başkanlar Kurulu toplantısı Ankara’da gerçekleşti. İlimizden toplantıya katılan Disk Genel İş Şube Başkanı Selim Bilgin konuşma yapmak için kürsüye  “ Disk Genel İş Sendikası Cerattepe’de Madene Hayır” pankartıyla çıktı.

GENEL -İş Sendikası Artvin Şube Başkanı Selim Bilgin, son günlerde Türkiye’nin gündeminde yer alan, Terör olayları, Taşeron İşçiler, Cerattepe Direnişi, Çocuk Ve Kadın İstismarı ve tacizlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bilgin yaptığı açıklamada, “Evet Ankara’da yapılan toplantımız Kızılay patlamasının hemen ardından yapıldı. Toplantılarımız sürerken de Taksim patlamasının haberini aldık. Bizim yıllardır duruşumuz ve söylemimiz nettir. GENEL-İş Sendikası olarak masum insanları hedef alan her türlü terörü lanetliyoruz. Terörün iyisi kötüsü olamaz. Başkanlar Kurulu toplantısında dünyanın ender doğa güzelliklerine sahip Artvin’imizin Cerattepe bölgesinde açılacak madenler için görülen davalarda ilgili mahkemelerin Artvin’in eko sisteminin bozularak heyelan riskini artıracağı tespitinin yapılmasına rağmen tekrar Cerattepe de başlatılmak istenen Bakır ve Altın madenciliğine karşı Artvin halkının yaşam alanlarına ve doğasına sahip çıkmasını ve direnmesini DİSK GENEL-İŞ Sendikası olarak tebrik ettiğimizi ve bu direnişin karşısında saygı ile eğildiğimizi açıkladıktan sonra, Cerattepe başta olmak üzere ülkemizin doğasının ve yaşam alanlarının sermayeye peşkeş çekilmesine izin vermeyeceğimizi doğanın talanına gaspına asla sessiz kalmayacağımızı kamuoyu ile paylaştık. Ayrıca ülke gündemine hakim olan baskı ve şiddet uygulamalarının son bulması, Türkiye’mizin de  hukuk ve demokratik kural ve uygulamalarının geçerli olduğu bir ülke olması  gerekliliğine tekrar  tekrar dikkat çekmek istedik. Halkın içinde yaşadığı doğaya sahip çıkmasına ve sergiledikleri korumacı tavra saygı gösterilmedir diyoruz. Buradan Ardanuç halkının HES’lere karşı verdiği mücadeleyi de selamlıyoruz.  Bir kez daha belirtiyoruz ki Hukuk ve Demokrasiden uzaklaşıldığında toplumsal barışı asla sağlayamayız. Sizlerin aracılığı ile bir kez daha söylüyoruz ki DİSK GENEL-İŞ Sendikası  olarak Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da terör nereden gelirse gelsin, kim yaparsa yapsın ,karşı olmaya devam edeceğiz. Emeğin çevrenin sömürülmesine  çocuklarımıza ve kadınlarımıza yapılan her türlü baskı şiddet ve tacizlerin karşısında durmaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

Bilgin, “Taşeron İşçilere Kadro Aldatmacası”

Genel-İş Genel Yönetim Kurulu’nun Hükümetin kamuda çalışan taşeron işçilere ilişkin düzenleme hazırlıklarına ilişkin önce Başbakan sonra Maliye Bakanı tarafından açıklanan taşeron işçilere ilişkin düzenlemelerin bu işçilerin durumunu şimdikinden daha geriye götüreceği anlaşıldığını belirten Bilgin; “Yapılacak düzenlemenin taşerona kadro şeklinde sunulması ise bir aldatmacadır. Sendikamız, sözü edilen açıklamaları değerlendirmiş ve şu sonuçlara varmıştır. Kamuda çalışan taşeron işçilere, işçilerin beklediği şekilde bir kadro verilmeyecektir. Bu işçiler, ne memur statüsüne alınacak ne de kadrolu işçi olarak çalıştırılacaktır. “Özel sözleşmeli personel” olarak ifade edilen ne olduğu henüz belli olmayan, çerçevesi belirsiz bir statü yaratılıp, bu statüde çalıştırılmaları planlanmaktadır. Güvencesiz bir çalışma öngörülmüş, yapılacak sözleşmenin 3 yıllık olacağı ifade edilmiştir. Süre sonunda sözleşmenin yenilenip yenilenmeyeceği belirsizdir. Asıl iş- yardımcı iş ayrımı yapılmadan bütün taşeron işçiler, kamuda kaç yıl çalışmış olurlarsa olsunlar özel sözleşmeli personel olmak için sınava tabi olacaklardır. Sınavın kazanılamaması halinde yıllarca çalışmış olsalar bile mevcut işlerini kaybedecek, haklarını yitireceklerdir. Düzenlemenin 12 ay ve tam zamanlı işçileri kapsadığı belirtilmektedir. Bu, kamu idarelerinin çok defa yaptığı kısa süreli ihalelerle çalıştırdığı işçilerin kapsam dışında tutulması demektir. Kapsam dışı kalacak bütün işçilerin Meclis gündemindeki özel istihdam büroları düzenlemesi çerçevesinde geçici iş ilişkisi ile çalışmaya mahkum edileceği anlaşılmaktadır. Taşeron işçiler bu özel sözleşmeli personel olmak için geçmişe dönük taleplerinden, varsa davalarından vazgeçmek zorunda kalacaklardır. Geriye yönelik kıdem tazminatı haklarının ne olacağı belirsizdir. Bu işçiler, toplu pazarlık ve grev haklarının olmadığı bir statüye sokulmak istenmektedir. Taşeron şirket işçileri bugünkü durumlarını arar hale gelecektir. Taşeron işçiler, bu düzenleme ile kıdem tazminatı alamayacakları bir statüde çalıştırılacaktır. Hükümet bu işçileri, işçi kadrosuna almayarak yılda 52 günlük ikramiye hakkından da tasarruf etmeyi hedeflemiştir. Belediye ve il özel idarelerinde çalıştırılan taşeron işçilerin ise bu idarelerin kuracakları şirketlerde çalıştırılacağı ifade edilmiştir. Bunun anlamı belediye ve il özel idarelerinde taşeron şirketlerde çalışan işçilerin kadro beklentisinin boşa çıkarılmasıdır. Bu işçilerin kaderi söz konusu yerel yönetimlere bırakılmaktadır. Bu yönetimler isterlerse işçileri kendi şirketlerinde çalıştıracaklar isterlerse taşeron şirket düzenini sürdüreceklerdir. Hükümet açıklaması belediye hizmetlerinde asıl işi yapan taşeron şirket işçilerinin geleceğini karartmıştır.

Genel Yönetim Kurulumuz, bütün bu olumsuzluklarına karşın yapılacak düzenlemenin kamuoyuna “taşerona kadro verileceği şeklinde”  sunulmasını aldatmaca ve ucuz bir propaganda olarak nitelemektedir. Bunun ülkemiz siyasetinde çok yakın gelecek için planlanmış siyasi manevralar ile ilgili olduğunu değerlendirmektedir.

Başbakan’ın müjde diye açıkladığı taşeron şirket işçileri ile ilgili düzenleme işçilerin güvenceli iş ve kadro beklentilerini ortadan kaldırmış ve üstelik sendikal hakları da ortadan kaldırarak işçileri iyice güvencesiz ve tedirgin çalışma koşullarına itmiştir.

Sendikamız,   ayrımsız- istisnasız kamudaki bütün taşeron işçilere; şimdiki durumlarından geri, ne olduğu belirsiz statüler yerine toplu pazarlık ve grev haklarının da sağlandığı sürekli işçi kadrosu talep etmektedir” ifadelerine yer verdi.

Bilgin konuşmasını, “kamuda asıl iş yardımcı iş ayrımı yapılmadan tüm taşeron işçilerine grevli toplu sözleşmeli sendika hakkı ve kadro istiyoruz!” diyerek sözlerini tamamladı.

 

Etiketler: » » » »
Share
530 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

1+6 = ?