logo

ÇOK YÖNLÜ VE MULTİDİSİPLİNER BİR SANATÇIMIZ; ESMA CİVCİR


Erhan Kırmızı
erhankirmizi@08olay.com

Not: Bu makale içerik olarak zenginleştirilmek suretiyle sürekli güncellenecektir. Sanatçımızın editör olarak bu yazıya olan değerli katkıları metne eklenmiş olup sanatçımızın ilerleyen süreçte yeni katkıları olursa metne eklenmeye devam edecektir.

1.GİRİŞ

1.1.Esma Civcir’in Çok Yönlülüğü

Esma Civcir renkli bir sanatçı kişiliğine sahiptir. Onun renkli sanatçı kişiliğini tanıtmayı amaçlayan “ESMA CİVCİR, İzlenim Dünyası Parlak Olan Bir Sanatçı” başlıklı yazımızı 28.03.2016 tarihinde kaleme almıştık. Onun renkli sanatçı kişiliğini merak edenler aşağıdaki linkten bilgi edinebilirler;

http://www.08olay.com/esma-civcir-izlenim-dunyasi-parlak-olan-bir-sanatci.html

Esma Civcir çok yönlü bir sanatçıdır çünkü daha önce ressam olarak tanıttığımız sanatçımız, şimdi dokumacılık alanında çalışma yapan bir sanatçı olarak karşımıza çıkıyor.

Sanatçının Uygarlığın Doğduğu Topraklar Anadolu Şehr-İ Nuh Projesi kapsamında yaptığı çalışmalar (sergi)  ve sunumlar ile de multidisipliner yönüne de şahit oluyoruz. Yani çok branşlı ve çok alanlı bir sanatçı olduğunu gözlemliyoruz. Sanatçının Şırnak’ın Şenoba köyünde dokumacı kadınlarla yaptığı 7 dakikalık röportaj videosunda sanatçının bu multidisipliner yönünü hemen fark edebiliyoruz.

1.2.Esma Civcir’in Multidisipliner Sanatçılık Nitelikleri

1.2.1.Uygarlığın Doğduğu Topraklar Anadolu Şehr-İ Nuh Projesi’nin Öncüsü Bir Sanatçı

A-Felsefi Öncülük Niteliği: Proje ile ilgili manifesto sanatçımız tarafından ele alınmış olup bu manifesto projenin felsefi temellerini oluşturmaktadır. Manifestonun felsefi temelleri aşağıda ayrıntılı olarak incelenmiştir. Bu incelemede sanatçımızla bir telefon görüşmesinde yaptığı açıklamalar bana oldukça yön gösterici olmuştur.

B-Metodolojik Öncülük Niteliği: Projenin amaçları sanatçımız tarafından belirlenmiş ve bu amaçlar projenin kavramsal çerçevesini de belirlemiştir. “Kavramsal Çerçeve” konusu da ilerleyen günlerde ayrıntılı incelenmek suretiyle yazı güncellenecektir.

C-Sanatsal Bir Öncülük: Esma CİVCİR Nuh Tufanının verdiği mesajın okumakla değil dokumakla öğrenilmesine öncülük ediyor. Bir defa yazmak on okumaya bedeldir. Bir defa dokumak da herhalde on yazmaya bedeldir. İlmek ilmek öğrenmek, yavaş yavaş yudumlayarak,iyice sindirerek öğrenmek.

1.2.2.Sanat Vicdanı Olan Bir Sanatçı: Vicdan “ahlak felsefesi” ile ilgili bir kavramdır. Vicdan vücudu algılayan şey demektir. Nasıl ki radar uçakların varlığını algılar, vicdan da vücudu (varlığı) algılar. Sanat vicdanı da halkın sanat yeteneğini algılayan vicdan demektir. Esma Civcir de bu niteliği fazlası ile görüyoruz. Türkiye’nin en doğu noktalarından birinde, Şırnak’ın Şenoba Köyü’ndeki kadınların dokumacılık yeteneğini algılamış.

1.2.3.Mütevazi Bir Sanatçı: “Ahlak” ilmi ile ilgili olanlar mütevazi olabilir. Dokuma yapan kadınlara “beni öğrenci olarak kabul eder misiniz?” diyor.

1.2.4.Toplumun Doğal Sanatını Algılama Yeteneği: Toplumun doğal sanatı “etnoloji bilimi” kapsamında değerlendirilebilir.

1.2.5.Halk İle Bütünleşen Bir Sanatçı: Bu bütünleşmeyi ancak “sosyoloji bilimi”nden iyi anlayan birisi yapabilir. Sanatını bir gözlemci olarak halk içinde de icra edebiliyor.

1.2.6.Objektif Sunum Yeteneği Olan Bir Sanatçı: Kendi subjektif bakış açısını katmadan dokumacı kadınların sanatını aynen (orijinal olarak) yansıtma yeteneğine sahiptir.  Sanatçımız 7 dakikalık röportaj videosunda çekimleriyle, ses efektleriyle, çekim açısı ile objektif sunum yeteneğini açıkça ortaya koymaktadır. Bu objektif sunum yeteneği, “fotoğrafçılık” ve “sinemacılık tekniği” bilgilerine sahip olmayı gerektirir.

1.2.7.Girişimci Ruh Aşılayan Sanatçı: Sanatçı Dokumadan elde edilen gelirlerle dokuma okulu açalım diyor. Dokumada gelir elde etmek “girişimcilik” yapmak demektir. Girişimcilik önemli bir yetenektir. Herkes girişimci olamamaktadır. Girişimcilik için, ileri görüşlülük, özgüven, planlama yeteneği, iletişim becerisi gibi nitelikler gerekir.

1.2.8.Mitolojiyi Yerel Kültürle Harmanlayan Bir Sanatçı: sanatçımız bunu “Nuh’un gemisi ve mitolojisinin kendi ellerinden ve dillerinden anlatılması” olarak ifade ediyor. Bu ifadeler sanatçımızın “mitoloji” ve “kültür bilgisi” hakkında donanımlı olduğunu anlıyoruz.

1.2.9. Sanat Tartışmalarını Aşan Bir Sanatçı:

Meşhur bir sanat tartışması var. Sanat sanat için mi, sanat toplum için mi? Sanatçımız davranışları ile bu tartışmayı bitirmiş bulunmaktadır. Sanat yeteneğinin ortaya çıkması için başlangıçta sanat sanat içindir anlayışında olmak mecburidir. Ama bir defa sanat yeteneği ortaya çıktıktan sonra bu sanatın toplum için olması gerekir. Sanatçımız da bu yeteneğini toplum için sanat anlayışı ile toplumun hizmetine sunmuş bulunmaktadır.

1.2.10. Toplum İçinde Bir Bütünleşme Sağlayan Bir Sanatçı

Bu proje Sanatçı, sivil halk, yönetici, siyasetçi  ve  asker birlikteliği sağlayan güzel tablolar ortaya çıkarmış bulunmaktadır.

1.2.11. Kadınlara Rol Model Olan Bir Sanatçı

Sanatçımız güneydoğuda kadınlara çocuk doğurma ve ikinci üçüncü eş olma rollerinin biçildiğini bu sergi çalışması ile kadınların içinde bulundukları dar daireden çıkmalarına yardımcı olduğunu söylemektedir.

2.ŞEHR-İ NUH İSMİ VE UYGARLIĞIN DOĞDUĞU TOPRAKLAR ANADOLU ŞEHR-İ NUH PROJESİ

Şırnak isminin esas hali olan Şera Nuh, zamanla Şehri Nuh ve Şırnex ve son olarak da Şırnak haline gelmiştir. Şera Nuh kelimesi Süryanicede “Nuh istirahat etti, iskan etti” cümlesinin isimleşmiş halidir. [1]

Sanatçımız Esma Civcirİn öncülük ettiği “Uygarlığın Doğduğu Topraklar Anadolu Şehr-i Nuh Projesi” topluma sanat yoluyla mesaj vermeye çalışmaktadır. Oysa benzer isim taşıyan Şehr-i Nuh Diriliyor Projesi sosyal ve kültürel mesajlar vermeye çalışmaktadır.

3.PROJEYİ HAYAT GEÇİRME ÇALIŞMALARI

Eski Daire Başkanı Esma Civcir,Şırnak’ın  Uludere İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Mehmet Fatih Yakınoğlu’nu ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü Eski Daire Başkanı Araştırmacı Sanatçı Esma Civcir, Uygarlığın Doğduğu Topraklar Anadolu Şehr-i Nuh Projesi’ni görüşmek üzere Uludere  ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili  Mehmet Fatih Yakınoğlu’nu Kaymakamlık makamında ziyaret etti. [2]

İlçe Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekilimiz Sn. M. Fatih YAKINOĞLU, Şenoba Beldesinde Uygarlığın Doğduğu Topraklar Anadolu Şehr-i Nuh Projesi kapsamında çalışmalar yürüten birimin, proje atölyesi açılışını gerçekleştirdi.[3]

4.ESMA CİVCİR’İN PROJE MANİFESTOSU VE MANİFESTOSUNUN FELSEFİ ARKA PLANI 

4.1. Esma Civcir’in Proje ManifestosuProjenin manifestosu sanatçımız Ema Civcir tarafından kaleme alınmıştır. Önce bu manifestoyu  belirtip sonra açıklamaya, şerh etmeye çalışacağız. Bu açıklama kendi bakış açım olacaktır. Umarım bakış açım sanatçımızın maksadına uygun bir şekilde olur.

“PROJE MANİFESTOSU 

ŞIRNAK PROJE İLETİŞİM İÇERİSİNDE 

Önsöz ve söylenecek sonsöz. 

”Hepimiz masallarla ve mitoslarla büyüdük. Hepsinde ortak şeyler buldum öğrenince. Aslında bütün masallar ve dinler ayrı dillerde aynı şeyleri söylermiş,

Öğrendim.

İletişim araçlarıyla dünyanın globalleşip sıradan bir topaç haline gelmesiyle bütün çekiciliği kaybolmuş,

Gördüm.

İnsanlık oyunda canı sıkılan çocuklar gibi konuşmayı keserek saç saça baş başa elmaşekeri paylaşmaya durmuş,

Yaşadım.

Yaşlı dünyamızın enini boyunu öğrendim, merak edecek çok şey kalmamış,

İzledim.

Mitolojideki Erlig gibi uçmaya karar verip en uzak göklere çıkmaya durmuşuz,

Seyrettim.

Yeryüzünü kirlettiğimiz yetmezmiş gibi yeryüzündeki nükleer atıkların ve yok edici pek çok silahın globalleşmiş ama iletişimsiz insanlığımıza yeni bir Nuh’un gemisi yaptırması uzak olmasa gerek.

Hissettim.

Kozmosdaki kusursuz uyumu ve iletişimi insanlığın son Nuh’un Gemisi kalkmadan hatırlamasını anlamasını,

Diledim.

Dünya insanının iletişim ve aydınlanma çağında kabloların ucundaki cenin uykularından uyanıp, gerçek aydınlanmanın ışığında kabuklarından sıyrılıp, değişimi yakalamalarını umut ettim. 

Bu sergiyi sevginin sonsuz ışığına ve iletişim gücüne adadım.”[4]

 

4.2. Esma Civcir’in Manifestosunun Felsefi Arka Planı

4.2.1.Nuh Tufanı’nın Evrenselliği

Nuh Tufanının Evrenselliğini manifestodaki şu cümlelerden çıkardım;

”Hepimiz masallarla ve mitoslarla büyüdük. Hepsinde ortak şeyler buldum öğrenince. Aslında bütün masallar ve dinler ayrı dillerde aynı şeyleri söylermiş,

Öğrendim.”

“Mitoloji ve din kitaplarıyla az da olsa haşır neşir olmuş kişiler bilirler ki; dünyada çok büyük bir felaketin gerçekleşmiş olduğuna dair hemen hemen tüm uygarlıkların antik bilinç altına kazınmış bir bilgi vardır. Bu antik bilinçaltının Maya’lara ait kısmı 2012’den sonra modern dünyamızın beklediği felaketlerle ilgilidir. Tüm mitolojiler ve dinler bu antik bilinçaltındaki kahramana kendi lisanları doğrultusunda bir isim vermişlerdir. İbraniler bu gizemli şahısa Nóah, Araplar Nuh ismini vermişlerdir. Tevrat’da, İncil’de ve İslamiyet’in kutsal kitabı Kuran-ı Kerim’de bu şahsın bir peygamber olduğu ve büyük bir felaketten insanlığı kurtardığına dair bilgiler vardır.” [5]

Tufanla ilgili Tevrat, İncil ve Kur’an-ı Kerim’e baktığımızda, en ayrıntılı Tevrat’ta dile getirildiğini, geminin ebatlarından, gemiye kimlerin bindiğine, gemiye ilk binen karıncaya, suların yüksekliğine değin birçok ayrıntı var. İncil’de ise kısa bir değinmenin dışında bir şey yok. Kur’an’da ise teferruata fazla yer verilmeden ibret maksatlı dile getirildiğini görüyoruz.[6]

Tufan olayı, Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslâm gibi semavî dinlerin yanı sıra içeriği farklılıklar taşısa da Afrika kıtası ile Asya’nın bazı bölgeleri hariç birçok kültürde; Filistin, Yunanistan, Asur, Amerika, Avustralya, Hindistan, Tibet, Çin, Malezya, Litvanya gibi çeşitli ırklara ve bölgelere ait çok sayıda halkın geleneğinde de bulunmaktadır.[7]

Dünya üzerinde 19 antik kavmin, 7 ana bölgenin, 39 ayrı dilin ortak kabul ettiği bir efsanedir Nuh’un hikayesi. Nuh’a İbraniler Nóah, Hintliler Manu, Çinliler A-Zie, Sümerler Ziusudra, Babilliler Utnapiştim, Akadalılar Atra-Hais, Yunanlılar kendi mitlerinde Deucalion (ve Sümer mitindeki kral figürüne Xisuthros), Aztekler ise Tapi demişlerdir. [8]

Bizim için Nuh Tufanı tarihi bir gerçektir. Nuh Tufanı Kuranı Kerim’de geçtiğine göre başka türlü düşünemeyiz. Nuh tufanına efsane ve masal diyemeyiz. Mitoloji kavramına gelince, eğer mitoloji masal ve efsane anlamında kullanılıyorsa Nuh Tufanı’nı mitolojiye dahil edemeyiz. Fakat Mitoloji inanış anlamında kullanılıyorsa Mitoloji kapsamında görebiliriz.

Nuh Tufanı konusundaki inanışlar ister hak ister batıl olsun dünyada yaşayan insanların bir şekilde bilinçaltında önemli bir yeri vardır.

4.2.2. Dünyada Gözden Uzak, Gizemli Ama Çekici Yerlerin Olması Gerekir

İletişim araçları dünyayı bir köy gibi bir araya getirmiştir. İnsanlar bir avuç içindeki bilyeler gibi bir birine yakınlaşmış, özel alanlar daralmış, gözden kaybolup insanın kafasını dinleyeceği yerler azalmıştır.

İNSANIN  DOYUMSUZ  MERAKI SINIRLARI ERİTMİŞ YENİDEN YARATMAYA BİLİMİ İTMİŞTİR. HIRS İHTİRAS VE DAHA FAZLASI[9]

Bu söylediklerimiz manifestoda şu cümlelerle anlatılmış;

“İletişim araçlarıyla dünyanın globalleşip sıradan bir topaç haline gelmesiyle bütün çekiciliği kaybolmuş,

Gördüm. “

4.2.3. İletişim Eksikliği Kavgaların En Önemli Sebeplerinden Birisidir. 

İnsanlar anlaşabilseydi, empati yapabilseydi, kavgalar asgari olacaktı. Globalleşen dünyada özel hayat alanları daralınca ruhu sıkılan insanlar kavgaya (savaşlar, çatışmalar, terör olayları) tutulmuşlardır. Bu durum manifestoda şu cümle ile dile getirilmek istenmiş;

“ İnsanlık oyunda canı sıkılan çocuklar gibi konuşmayı keserek saç saça baş başa elmaşekeri paylaşmaya durmuş,

Yaşadım. “ 

Hz. Nuh kıssası bize kötülüğün kötü insanların ortadan kalkmasıyla ortadan kalkmayacağını göstermesi bakımından dikkat çekicidir. Zira insanlık şirk ve azgınlıkları sebebiyle tarihin şahit olduğu en büyük felaket ve helak ile cezalandırılan insanlardan ibret almayan insanlık ne acı ki benzer hataları sonraki yüzyıllarda da yapmaya devam etmiştir. Makalede ayrı bir başlık altında konu ettiğimiz Nuh suresinin âyetlerinde, Nuh kavminin başına gelenlerin adım adım tevhitten uzaklaşma, peygamberlerine karşı saygısızlık ve inatçı bir itaatsizlik olduğu ortaya çıkmaktadır.[10] 

4.2. 4. Uygarlığın Doğduğu Topraklar Anadolu Şehr-i Nuh Projesi Merak Uyandıracak Bir Sunum İçerebilir. 

Manifestodaki

“Yaşlı dünyamızın enini boyunu öğrendim, merak edecek çok şey kalmamış,

İzledim. 

İfadesinin mefhumu muhalifinden (zıt anlamından) Şehr-i Nuh Projesinin yeniden merak uyandıracak kapasitede bir proje olduğu anlaşılıyor.

YENİDEN HATIRLAMAMIZI GEREKTİREN TEKRAR EDEN OLAYLAR İNSANLIK DAVRANIŞLARI-EVRENİN KULLANIMI VE DOĞAYA BAKIŞIMIZ SEVGİSİZ VE EMPATİSİZ BİR DÜNYA OLABİLİR Mİ- HAWKING İN YAKLAŞIMLARI VE TEORİLERİ BİR UYARI OLABİLİR Mİ?[11]

4.2. 5. İnsan Tahrip Yönüyle Fail (özne) dir. 

“Mitolojideki Erlig gibi uçmaya karar verip en uzak göklere çıkmaya durmuşuz,

Seyrettim. “

İnsan, bir evi yüz günde yapamaz, ama koca bir şehri ve geniş ormanları bir anda yıkıp harap edebilir.[12]

Erlik Han – Türk ve Altay mitolojisinde kötülük yapan Tanrı ruhudur. Erlik Han Gök Tanrı’nın oğlu ve eski Türklerin inancı Tengricilikte yeraltı aleminin efendisidir.

Günümüzde iblis olarak kullanılan bir tür cin olmasına rağmen kötülüğü simgeleyen bir tanrı ruhudur. Altayların bir yaradılış efsanesine göre Erlik Han, dünyanın yaradılışında Tengri’ye karşı fenalık yapmış ve Tengri onu ceza olarak yeraltı âleminin efendisi yapmıştır. Erlik Han, yeraltı Âleminin en alt katında yeşil demirden bir sarayda, gümüşten bir tahtın üzerinde oturur. Orada kendine koyu kırmızı parlıyan ve çok az ışık veren bir güneş yaratmıştır. Emirinde dokuz semerli boğası vardır. Erlik Han lanetlenmiştir. [13]

İnsanların tabiata zarara vermek için dünyanın etrafında uydular gönderip dünyayı avucumuzun içine alır gibi gözetlemeye başlamış. Erligin tanrıya kafa tutması gibi İnsan da bu tavrıyla Allah’a kafa tutmaktadır. Tanrı bu tutumu yüzünden nasıl ki Erligi yedi kat yer altına gönderdi, Allah da bizi küresel felaketler vasıtasıyla yer ile yeksan edebilir.

“İNSANLIK YENİ BİR DÜNYA ARAMAK İÇİN GÖKLERE UÇMAĞA DURMUŞ. HAWKİNG DER Kİ BİN YIL SONRA BAŞKA BİR GEZEGENE İHTİYAÇ DUYULABİLİR. DOYUMSUZ VE MÜSRİF İSRAF İÇİNDEKİ İNSANOĞLU DAHA ÇOK DAHA ÇOK TÜKETEREK DAHA YÜKSEKLERE TANRI İLE YARIŞLARA GİDERKEN ASIL YARIŞIN ÜRETMEK KORUMAK SEVMEK OLDUĞUNU UNUTMAMIŞ MIDIR?”[14] 

4.2. 6. Nuh Tufanı İletişimsizlikten Doğdu, Dünyanın İletişimsizlik Nedeni İle Yeni Bir Nuh Tufanı Yaşaması Her An İhtimal Dahilindedir. 

Hz. Nuh kavmi ile arasında iletişim kurabilseydi, yani kavmi Hz. Nuh’un davetine uyup taşkınlık yapmasaydı belki de Nuh tufanı yaşanmayacaktı.

İletişim araçlarının müthiş geliştiği çağımızda insanlar arası iletişim maalesef iletişim araçlarının gelişimi ile doğru orantılı olarak kurulamamıştır. İletişim kurulamadığı için birbirini tanımayan ve güvenmeyen insanlık, nükleer atıklar ve silahlarla yeryüzünü tehdit etmektedir. Bu dünyadan kurtulmak için manen yeni Nuh’un Gemisine ihtiyaç vardır.

“Ulu’l azm peygamberlerden olan Hz. Nuh’un hayatı, mücadelesi ve Allah’ın tarihe doğrudan bir müdahalesi olan tufan olayı bize insanlığın kadim tarihinin meselelerini anlamamızı, insanın binlerce yıl geçse de özelliklerinin aynı olduğunu ve bunun da bu kıssanın yer, zaman ve ırk gözetmeksizin mesajının evrensel olduğunu göstermektedir.” [15]

Bu anlattığımız hususlar manifestoda aşağıdaki cümle ile ifade edilmiştir;

“Yeryüzünü kirlettiğimiz yetmezmiş gibi yeryüzündeki nükleer atıkların ve yok edici pek çok silahın globalleşmiş ama iletişimsiz insanlığımıza yeni bir Nuh’un gemisi yaptırması uzak olmasa gerek.

Hissettim.” 

Sanatçımız teknolojisi gelişmiş ülkelerin yaşanabilir yeni gezegenler (Nuhun Gemisi) arayışları içerisinde olduklarını söylemektedir.

“Ünlü bilim adamı Hawkıng-insanlığın o süre zarfında evrene yayılabileceğine güvenen Hawking, yine de önümüzdeki 100 yıl için insanları uyarmıştı:

“Önümüzdeki yüz yıl boyunca uzayda kendine yeterli koloniler kuracak teknolojiye erişemeyeceğiz, bu yüzden bu süreçte çok dikkatli olmamız lazım”.

Hawking’e göre insanlığı Dünya’dan silecek olaylardan kaçmak mümkün değil. Bu olaylar arasında göktaşı çarpması gibi kozmik olayların yanı sıra yapay zeka, iklim değişikliği, genetiği değiştirilmiş virüsler veya nükleer savaş gibi olaylar da olabilir.”[16]

4.2. 7. Evrenin Doğal Düzeni İnsanlar İçin İlham Kaynağı Olabilir 

“Kozmosdaki kusursuz uyumu ve iletişimi insanlığın son Nuh’un Gemisi kalkmadan hatırlamasını anlamasını,

Diledim. “

Manifestodaki bu cümle evrenle ilgili çok önemli felsefi arka planı barındırmaktadır.

Kainat teavün (yardımlaşma), tesanüd (dayanışma), teanuk (kucaklaşma), tecavüb (cevaplaşma) fiilleri ile adete bölünmez bir bütün gibidir. [17]

Teavün: Kelime olarak; yardımlaşma demektir. Havanın toprağa yağmur, toprağın havaya buhar vermesi, bir çeşit yardımlaşmadır. Güneşin toprakta yağmuru buharlaştırması da, güneşin bu yardımlaşmadaki katkısı ve yardımıdır. [18]

Tesanüd: Dayanışma, birbirine dayanma, birbirinden destek alma, omuzdaşlık manalarını içermektedir.[19]

Teanuk: Kelime olarak; kucaklaşmak ve kenetleşmek manasına gelir. Teavün ve tesanüdün biraz daha ileri mertebesini ifade eder. Yani; kainat ve unsurları arasında öyle şiddetli bir ilişki ve münasebet var ki, adeta birbirlerine kenetlenmiş ve kucaklaşmış gibidirler. Kainatı adeta parçalanması ve bölünmesi imkansız, bir bütün haline sokuyor. Kainat ile bir parçası arasında bütünlük ilişkisi kuruyor.

Tecavüb: Kelime olarak; cevaplaşmak, haberleşmek manasına gelir. Güneş ile toprak konuşacak derecede birbirleri ile şiddetli münasebet içindeler demektir. Kalp ile beyin arasındaki sinirler ve damarlar, adeta cisimleşmiş bir hitaplaşma ve cevaplaşıp konuşma gibidir.

Görüldüğü üzere bu kelimeler arasında bir şiddet ve sıklık farklılığı bulunuyor. Yardımlaşma en hafif bir derece iken tecavüb en şiddetli ve sık bir ilişkiye işaret ediyor. Kainat bu dört kavram sayesinde bölünmez bir bütün gibidir. [20]

Yabancı ülkeler Yeni Nuhun gemisini arayadursunlar sanatçımıza göre aslında son Nuhun gemisi dünyadır. Çünkü ateş topunun üzerindek yüzen adalarda yaşayan yaratıklarız. Ekolojik dengeyi bozarsak Nuhun son gemisini kendi elerimizle kaldırmış zarar vermiş oluruz. Bindiğimiz gemiyi delmiş oluruz. 

4.2.8. Sanal Dünya İnsanları Anne Karnındaki Cenin Gibi Dar Bir Alana Hapsetmiş Bulunmaktadır.

“UYARI, Stephen Hawking yapay zekanın yarattığı fırsatların farkında olsa da tehditlerine karşı da uyarılarda bulunuyordu.

Hawking 2014’te BBC’ye konuştuğunda “yapay zekanın tam olarak gelişmesi insanlığın sonunu getirebilir” demişti.”[21]

İletişim araçlarının ve teknolojinin bunca gelişmesine rağmen, insanlar birbirleri ile iletişime geçmek yerine sanal dünya ile iletişime geçip adeta bir cenin hayatı yaşamaktadırlar. Bir insanın kendi elleri ve ağzıyla beslenmesi nerede, bir ceninin (anne karnındaki bebek) bir hortumla beslenmesi nerede. Sanatçımız insanların sanal dünya vasıtasıyla iletişime geçmelerini, çok beliğ (sanatlı) bir ifadeyle anne karnındaki bebeğin beslenmesine benzetmiştir ve bu cenin beslenmesinden vazgeçip dünyadaki gerçek beslenme şekline dönmelerini şu cümle ile umut etmektedir;

“Dünya insanının iletişim ve aydınlanma çağında kabloların ucundaki cenin uykularından uyanıp, gerçek aydınlanmanın ışığında kabuklarından sıyrılıp, değişimi yakalamalarını umut ettim. 

Bu sergiyi sevginin sonsuz ışığına ve iletişim gücüne adadım.”

5.PROJENİN AMACI VE KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ 

5.1. Projenin Amacı

Proje, yerel halkın değer ve mitlerinde yaşayan Nuh’un gemisi ve mitolojisinin kendi ellerinden ve dillerinden anlatılması. Tasarım bölgenin geleneksel kültürel materyal ve anlatımı ile manifestoyu işleyecektir. ”İletişim İçerisinde” konusu sembollerle Cudi dağı silueti içinde anlatılacaktır. Özellikle bölgenin önemli bir mitolojik ve dinsel ögesi Nuh Tufanı dokuma pano üzerinde tasvir edilecek sembol ve görseller kolajlanacaktır.

Bu kapsamda projenin amaçları şu şekildedir:

 1. Truva, Efes, Kaz Dağları gibi yabancı turistlere cazibe sunan bir kültür turizmi destinasyonu yaratmak adına oluşturulması gereken altyapının bir parçası olmak.
 2. Bölgenin ”halay” konusunu dokuma heykel olarak anlatacak renk ritim sevgi ve ortak heyecanları ve yaşama sevincini anlatmak.
 3. Video art çalışmaların bütününü kapsayacak enstalasyon-serginin öykü anlatımları ve bölgesel görselleri içermek.
 4. Bölge sosyolojisinde yer alan Türk-İslam Kültürü’ne dair bir motifi güçlendirmek ve daha görünür kılmak. [22]

5.2. Uygarlığın Doğduğu Topraklar Anadolu Şehr-İ Nuh Projesi’nin Kavramsal Çerçevesi

Bu kısım henüz kaleme alınmamış olup, ileriki günlerde yazı güncellenerek ilave edilecektir.

Kavramsal sanat çağdaş sanatçıların önemli bir yöneliş alanı olmuştur. Kavramlar aslında sanatın varoluş sebebidir. Kavramlar ve semboller sanatı oluşturur. Bu bazen plastik sanatlar bazen fonetik sanatlar bazen mimari içindir. Günümüz kavramlarında evrensel değerleri yerel doku ve halkın değerleri ile buluşturabilmek zorlayıcı ve çok uç bir çalışmadır. Sanatçının kendi içselleştirdiği kavramları ile halkın mitlerini ve sembol kavramlarını harmanlaması elbette ki kolay bir iş değildir. Burada çok yönlü multi disipliner yaklaşım ve geleneksel doku ve materyalden modern bir sanat eseri çıkarmak da sanatçının büyük ve önemli bir çatışmasıdır. Çatışmalar çarpışmalar ve harmonilerin iç içe girmesi bu projenin ana çılgınlığıdır.  Sanatçı savaşçıdır. Duygular ve materyallerle çatışır uzlaşır ve anlatır. Sanatçı uçlarda yaşar ama halkın içine doğrudan girerek bir eser üretmek fikri ‘’iletişim içinde ‘’ manifestosunun ta kendisidir. Bu kavramın içi insanın kendisi olmak ve halk olmak doğaya insana ve en başa dönmekle ilgilidir. Sanatın dili kavramlar ve sembollerse bunu en iyi açıklayacak ortaya çıkacak olan dokumalardaki renkler, işaretler, semboller kavramsal çözümü mektup gibi okutacaktır. Bu eserler kadar burada yaşanan hikayelerde sanatın bütünü içinde varolur. Video art, digital art kavramsal sanat dünyasında yerini alırken içeri olarak da bütün hikayeyi içerecek ve kavramsal dünyaya da yeni bir bakış açısı getirebilecektir. Sanat eserinin varoluş süreci de sanatın kendisi olabilecektir.[23]

6.UYGARLIĞIN DOĞDUĞU TOPRAKLAR ANADOLU ŞEHR-İ NUH PROJESİ İLE İLİNTİLİ PROJE VE TESİSLER

6.1. ŞEHR-İ NUH DİRİLİYOR PROJESİ

Projenin İsmi: Nuh Tufanı, Şırnak ve dünya tarihinde bitiş ve başlangıç anlamına geldiğinden projeye Şehri Nuh Diriliyor denilmiştir. Hz. Nuh’un türbesinin Cizre’de oluşu, Hud Suresinin 44. ayeti Tufan-Hz. Nuh Gemisi’nin Cudi Dağı’nda durduğunu belirtmesi, hayatın içinde, sokakta, mabette, tarihi eserlerde, yer isimlerinde Tufan ve Hz. Nuh’la her adımda karşılaşılması başlıca kültürel bakiyelerdir. Projenin Mahiyeti: Proje 3 Ağustos 2012 tarihinde başlatılmıştır. 31.12.2014’te bitirilmesi hedeflenmiştir.

Projenin Amacı: İnsanlığın en eski yerleşimlerinden biri olan ve tarihte bilim ve medeniyet merkezi olan Şırnak’ın tarihi ve kültürel değerleriyle ilgili farkındalık yaratılması, Cizre’de bulunan kültürel mirasın gün yüzüne çıkartılması, korunması, projelendirilmesi, restorasyonunun tamamlanması, Bu alanların gençlerin, kadınların ve ailelerin sosyal ihtiyaçlarını giderecek rekreasyon alanlarına dönüştürülmesi, Turizm altyapısının oluşturulması.[24]

6.2. Şehr-i Nuh Gençlik Müzesi

Türkiye’de bir ilk olan ve bünyesinde birçok sanatsal ve kültürel etkinlik barındıran “Şehr-i Nuh Gençlik Müzesi” projesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kabul edilmiştir. Şehr-i Nuh Gençlik Müzesi projesinin Türkiye’de bir ilktir ve proje Şırnak ve ilçelerinin gerek eğitim ve gerekse de kültürel değerlerini yaşatmakta ve daha yoğun yaşanmasına bir önayak olacaktır. [25]

‘Şehr-i Nuh Gençlik Müzesi Projesi’ , Şırnak Üniversitesi koordinatörlüğünde, Cizre Kaymakamlığı ile birlikte yürütülen, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen Türkiye’nin ilk gençlik müzesi olma özelliğini taşıyacaktır.[26]

Şırnak’ın Cizre ilçesinde açılacak müze projesi kapsamında, merkez ve köy okullarında yaklaşık 2 bin 500 kişiye Sinema Günleri, Bilim Günleri, Geleneksel Çocuk Oyunları” adı altında etkinlikler düzenleniyor. Bunun yanı sıra proje kapsamında sürdürülen halk oyunları, tiyatro, bağlama ve keman eğitimleri, çok sesli koro çalışmaları ve güzel sanatlar eğitimi yoluyla, gençlerin serbest zamanlarını yararlı bir şekilde değerlendirmelerinin yanı sıra toplumda, gençlerin sosyal yapının değerli bir parçası olduğu noktasında farkındalık oluşturmaya çalışılıyor.[27]

6.3. Şehr-i Nuh Otel

Şehr-i Nuh Otel Şırnak il merkezinde açılan ilk ve tek 5 Yıldızlı otel özelliği taşımaktadır. Klasik ve Modern mimarisiyle,misafirlerimizin en rahat şekilde yaşayacakları 98 apart ,konaklayacakları 172 otel odasından oluşan, yaşam mekanıdır.[28]

[1] https://www.sabah.com.tr/yasam/2013/02/20/hz-nuhun-gemisi-cudi-daginda

[2] http://www.sirnakcagdas.com/esma-civcirden-yakinogluna-ziyaret/

[3]https://www.facebook.com/uluderekaymakamlik/?hc_ref=ARRNxgqv03DSoZ6T0u1K089M0yCllydNIaOdMPiOZwJT-aqT1hYfb-PWZSyQqrRNHxE&fref=nf, 04.03.2018

[4] https://www.facebook.com/Uygarl%C4%B1%C4%9F%C4%B1n-Do%C4%9Fdu%C4%9Fu-Topraklar-Anadolu-%C5%9Eehr-i-Nuh-Projesi-1924039891146010/?hc_ref=ARSOA1IYhe4S6OnAEnvtfVu9kscFZ7h0lNG55GRLZMf24F6pSa4K7r0kBqf-Q9zP5bk

[5] https://www.ntv.com.tr/yasam/nuh-peygamber-kimdi-ve-tufan-miti-neden-tum-kulturlerde-ortaktir,3wt9ypKWTEiSB3N_CL9XIQ

[6] http://www.sirnak.edu.tr/yeni/HD588_universitemizde-islam-tarihi-kaynaklarina-gore-nuh-tufani-ve-cudi-dagi-adli-konferans-gerceklestirildi.html

[7] https://medium.com/@diamondtema/nuh-tufan%C4%B1-efsanesi-hakk%C4%B1nda-ff7090b9d86b

[8] https://www.ntv.com.tr/yasam/nuh-peygamber-kimdi-ve-tufan-miti-neden-tum-kulturlerde-ortaktir,3wt9ypKWTEiSB3N_CL9XIQ

[9] Editörümüz Esma CİVCİR’in notudur.

[10] ÖZDEMİR, Mehmet Nadir, İslâm Tarihi Açısından Nuh Tufanı’na Farklı Bir Yaklaşım, The Journal of Academic Social Science Studies, s.574, http://www.jasstudies.com/Makaleler/368470765_38-%20Do%C3%A7.%20Dr.%20Mehmet%20Nadir%20%C3%96zdemir.pdf

[11] Editörümüz Esma CİVCİR’in notudur.

[12]http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:quUqoYt4q0wJ:www.mehmedkirkinci.com/index.php%3Fs%3Darticle%26aid%3D586+&cd=1&hl=tr&ct=clnk&gl=tr

[13] http://yavuztellioglu.blogspot.com.tr/2015/05/erlik-han.html

[14] Editörümüz Esma CİVCİR’in notudur.

[15] ÖZDEMİR, Mehmet Nadir, İslâm Tarihi Açısından Nuh Tufanı’na Farklı Bir Yaklaşım, The Journal of Academic Social Science Studies, s.574, http://www.jasstudies.com/Makaleler/368470765_38-%20Do%C3%A7.%20Dr.%20Mehmet%20Nadir%20%C3%96zdemir.pdf

[16] http://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-43413431

[17]http://www.sorularlarisale.com/makale/17518/kainattaki_mahlukatin_teavun_ve_tesanudu_nasil_olmaktadir_zahiren_bir_cidal_soz_konusudur_yirtici_hayvanlarin_diger_hayvanlari_yemesini_de_mi_teavun_olarak_degerlendirecegiz.html

[18]http://www.sorularlarisale.com/makale/24221/iteavun_tesanud_teanuk_ve_tecavub_i_kavramlarini_orneklerle_izah_eder_misiniz.html

[19] http://www.risaleforum.com/risale-i-nur-talebeligi/6107-risale-i-nur-da-tesanud.html

[20]http://www.sorularlarisale.com/makale/24221/iteavun_tesanud_teanuk_ve_tecavub_i_kavramlarini_orneklerle_izah_eder_misiniz.html

[21] Editörümüz Esma CİVCİR’in notudur. http://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-43413431

[22] https://www.facebook.com/Uygarl%C4%B1%C4%9F%C4%B1n-Do%C4%9Fdu%C4%9Fu-Topraklar-Anadolu-%C5%9Eehr-i-Nuh-Projesi-1924039891146010/?hc_ref=ARSOA1IYhe4S6OnAEnvtfVu9kscFZ7h0lNG55GRLZMf24F6pSa4K7r0kBqf-Q9zP5bk

[23] Editörümüz Esma CİVCİR’in notudur.

[24] https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/sirnak/ilprojeleri/sehr-nuh-drlyor-projes

[25] http://sirnak.edu.tr/yeni/dosya/belgeler/sirnak_bulten2014.pdf

[26] https://www.haber46.com.tr/kultur-sanat/sehr-i-nuh-genclik-muzesi-projesi-devam-ediyor-h62710.html

[27] http://gsb.gov.tr/HaberDetaylari/3/42480/turkiyenin-ilk-genclik-muzesi-sirnakta%E2%80%A6.aspx

[28] http://www.sehrinuhotel.com.tr/

Share
764 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

10+5 = ?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KÖŞE YAZILARI

 • Yürüyen Merdivenleri Kazandırdığı İçin Kocatepe ve Ekibine Teşekkür Ediyorum

  13 Aralık 2018 Köşe Yazıları, Tolga Gül

  Bazen bir takım duyumlara ve söylemlere şahit oluyorum ve de bunlara çok üzülüyorum. Kocatepe döneminde bir şey yapılmadığını söyleyenlerin olması gerçekten de çok üzücü. Hani burada yapılanları yazmaya kalksam 30-40 sayfa yazacağım yatırım ve hizmet çıkarda şimdilik kalsın diyerek kendimi engelliyorum. İnsafsız olmamak gerek. Sadece bir yürüyen merdivenin yapılması bile geçmişte bir seçim kazanma sebebi olabilirdi. Bugün Kocatepe döneminde yüzlerce hatta binlerce yatırım ve hizmet yapılmışken hiçbir şey yapılmamış demek birazcık insafsızlık ol...
 • TOPLUM HAYATINI DÜZENLEYEN KURALLAR

  11 Aralık 2018 Erhan Kırmızı, Köşe Yazıları

  1.DİN KURALLARI 1.1.Tanım Allah tarafından konulmuş olan, peygamberler ve kutsal kitaplar aracılığı ile insanlara iletilmiş olan kurallardır. 1.2.Din Kurallarının Uygulanma Alanı Din, evreni yaratan ve yöneten insanüstü ilahi bir varlığa inanmayı ve ona ibadet etmeyi emreder. İnsanların Tanrı ile olan ilişkilerini düzenler. Bununla beraber, bütün dinler insanların sadece Tanrı ile olan ilişkilerini değil, insanlar arasındaki ilişkileri de düzenleyen hükümleri (emir ve yasaklar) içerir. Bir diğer deyişle, dinler hem uhrevi (öteki al...
 • İRTİFAK HAKLARI

  10 Aralık 2018 Erhan Kırmızı, Köşe Yazıları

  1.KAVRAM VE TANIM İrtifak sözlükte “bir şeye dayanmak, ondan faydalanmak” anlamına gelir. İrtifak hakları, sahibine konusu olan eşyayı doğrudan doğruya kullanma veya ondan yararlanma veya her ikisine birden sahip olma yetkisini veren sınırlı bir ayni haktır. 2.İRTİFAK HAKLARININ FARKLI TASNİFLERİ 2.1. İrtifak Hakkından Yararlanma Yetkisinin Kapsamı Açısından A-Tam Yararlanma İrtifakı İrtifak haklarından intifa hakkı hak sahibine eşyadan tam yararlanma yetkisi verir. B-Sınırlı Yararlanma irtifakı İntifa dışındaki irtifak...
 • MUTLAK HAKLAR

  09 Aralık 2018 Erhan Kırmızı, Köşe Yazıları

  M 1.Tanım Mutlak, kayıt altına alınamayan, kendisine bir sınır biçilemeyen demektir. Sahibine maddi ve manevi olmayan mallar ile kişiler üzerinde geniş yetkiler veren ve herkese karşı ileri sürülebilen haklardır. Mülkiyet hakkı, telif hakkı, ayni haklar, intifa hakkı, velayet ve vesayet hakları mutlak haklara örnektir. Bu hakları herkesin ihlal etmesi mümkündür, bu yüzden herkese karşı ileri sürülebilir. Herkes mutlak haklara uymak ve saygı göstermekle yükümlüdür. Mutlak haklar, hukuk düzeninin belirlediği sınırlar içinde kalmak sure...