logo

reklam

Bu Desteklemelerden Haberiniz Var mı?


Tolga Gül
tolgagul@08olay.com

Değerli okurlarım, dün bir basın toplantısına katıldık. Basın toplantısı Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nün toplantısı idi. Sizlere bugün bakanlığın sağladığı destekler hakkında bilgi vererek köşe yazımı tamamlayacağım. İl Müdürlüğü tarafından basına verilen bilgi notunu sizlerle paylaşacağım ve aslında tarım ve hayvancılık alanında verilen desteklerin ne denli cazip olduğunu da ortaya koymuş olacağım. İşte o bilgi notu:

2017 Yılı Bakanlığımızca Hayvancılığa Yönelik Verilen Desteklemeler

Ülkemiz hayvancılığının geliştirilmesi, sağlıklı üretimin artırılması ve sürdürülebilirliğin sağlanması, yerli hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi, kayıt sistemlerinin güncel tutulması, hayvancılık politikalarının etkinliğinin artırılması ve hayvan hastalıklarıyla mücadele için yetiştiricilerin desteklenmesidir. Bu amaçla Ülkemizde aşağıda sıralanan kalemlerde destekleme yapılmaktadır.

 1. Buzağı Desteklemesi (Artvin)
 2. Anaç Manda Desteklemesi(Artvin)
 3. Malak Desteklemesi
 4. Tiftik Keçisi Yetiştiriciliğinin ve Tiftik Üretiminin Desteklemesi
 5. Çiğ Süt Desteklemesi
 6. İpekböceği Yetiştiriciliğinin Desteklenmesi
 7. Anaç Koyun Keçi Desteklemesi (Artvin)
 8. Arılı Kovan Desteklemesi(Artvin)
 9. Damızlık Ana Arı ve Ana Arı Desteklemesi(Artvin)
 10. Çoban İstihdam Desteği(Artvin)
 11. Düve Alım Desteği(Artvin)
 12. Hayvan Hastalığı Tazminatı Desteklemeleri(Artvin)
 13. Atık Desteği(Artvin)
 14. Hastalıktan Arı İşletme Desteği
 15. Hayvan Genetik Kaynaklarının Yerinde Korunması ve Geliştirilmesi(Artvin)

İlimizde uygulanan desteklemeler hakkında; Buzağı desteklemeleri, soy kütüğü işletmelerinde 2018 yılında olmak üzere iki dönemde, ön soy kütüğü işletmelerinde ilki 2017 yılında olmak üzere üç dönemde gerçekleştirilecektir. İlk destekleme başvurusu 1 Ekim 2017’ye kadar işletmesinin bağlı olduğu İl veya İlçe Müdürlüklerimize başvuru yapacaklar. Bu dönemde başvurusu olmayan yetiştiriciler, sonraki destekleme dönemleri için 1 Kasım-31 Aralık’ta başvuruda bulunabilecektir.

Anaç manda desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliğine üye ise İl Birliğine, üye olma şartlarını taşımayanlar veya birlik bulunmayan illerdekiler ise İl veya İlçe Müdürlüklerimize 1 Kasım ile 31 Aralık 2017 tarihleri arasında yazılı olarak başvuruda bulunacak.

Malak desteklemesi de bu yıl iki dönem halinde yapılacak. Yetiştiricilerin 1 Kasım-31 Aralık tarihlerinde İl veya İlçe Müdürlüklerimize müracaatta bulunması gerekiyor.

Hastalık Tazminatı ve Atık Desteği; Tebliğde belirtilen hastalıklardan oluşan kayıpları ve aşılama sırasında meydana gelecek yavru atıklarına karşı yetiştiricimiz desteklenerek zarar görmeleri engellenmektedir.

Buzağı ,Malak ve Manda Desteği; Programlı aşıları tamamlanmak kaydıyla 4 ay ve üzeri buzağılara 350 TL, malaklara 150 TL, soy kütüğüne kayıtlı buzağılara 500 TL. soy kütüğüne kayıtlı malaklara 400 TL, yurtiçinde üretilen ve döl kontrolü kapsamında testlerini tamamlamış boğaların buzağıları ile Bakanlıktan izinli olarak üretilen embriyolardan doğan buzağılara ilave 50 TL ödenmesine, anaç mandalara 250 TL, soy kütüğüne kayıtlı anaç mandalara 400 TL, Bakanlıkça Yetiştirici Bölgesi olarak belirlenen illerde (Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Çorum, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Malatya, Muş, Ordu, Rize, Samsun, Sivas, Şırnak, Tokat, Trabzon, Tunceli, Van, Yozgat) buzağı ve malaklara 200 TL ilave destek ödenecek.

Düve alım desteği Bakanlıkça yetiştirici bölgesi olarak belirlenen İllerde ki bu İllere Artvin İlidedahil olmak üzere TÜRKVET’e kayıtlı sığır işletmesi olan yetiştiricilere, en az 20 baş, en çok 200 baş düve alım bedelinin yüzde 30’u hibe olarak verilecek.

Yetiştiricilerimiz işletmesinin bağlı olduğu İl veya İlçe Müdürlüklerimize 11 Eylül 2017 – 10 Ekim 2017 tarihleri arasında başvuru yapılacak olup, başvuru dönemi itibarı ile hibeye esas üst sınır için ” kombine ve etçi damızlık gebe düve fiyatı 8.500 TL/baş ” ve ” kombine ve etçi 8 – 13 aylık damızlık boş dişi sığır fiyatı 5.000 TL/baş” olarak belirlenmiştir. Destek kapsamına girecek kombine ve etçi ırklar Simental, Kırmızı / Siyah Angus, Hereford, Limuzin, Şarol ve Belçika Mavisi ırklarından oluşacaktır”

Koyun ve keçi desteklemesi ise; koyun ve keçi yetiştiriciliği yapan, damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birliklerine üye, hayvanları, TÜRKVET ve Koyun-Keçi Bilgi Sistemine (IGCBS) kayıtlı yetiştiriciler, anaç hayvan başına yılda bir kez olmak üzere desteklemeden yararlandırılacaktır.

Desteklemeden yararlanmak isteyen yetiştiricilerimiz, TÜRKVET’te işletme ve hayvan bilgilerinin güncellenmesini sağlayarak, hayvanlarının kulak numaralarının listesi bulunan dilekçeyi destekleme başvurusunda bulunmak üzere 24 Kasım’a kadar üyesi olduğu damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birliğine verecek. Bu tarihten sonra TÜRKVET’e kaydedilen veya güncellenen işletme ve hayvanlar desteklemeden faydalandırılmayacak, anaç koyun ve keçilerin aynı ırktan olma şartı aranmayacak. Anaç koyun ve keçilerin 1 Eylül 2016’da ve öncesinde doğmuş olması gerekecek. Anaç koyun-keçi başına 25 TL ödeme yapılacaktır.

Çoban istihdam desteği 250 ve üzeri anaç küçükbaş (koyun-keçi) hayvan varlığına sahip işletmelere 5.000 TL ödenecek. Başvurular işletmenin kayıtlı olduğu İl veya İlçe müdürlüklerimize, 29 Aralık’a kadar yapılacaktır.

Arılı kovan desteklemesi; Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı, en az 30, en fazla bin adet arılı kovana sahip yetiştirici/üretici örgütü üyesi arıcılarımıza, arılı kovan başına 10 TL destekleme ödemesi yapılacaktır. AKS bilgilerini güncelleyen arıcı, destekleme ödemesinden yararlanmak için işletmesinin bulunduğu İl/İlçe Müdürlüklerimize, 30 gün içinde ilgili belgelerle şahsen veya üyesi olduğu yetiştirici/üretici örgütü aracılığı ile başvuruda bulunacak.

AKS’ye kayıtlı, yetiştirici/üretici örgütü üyesi arıcılara damızlık ana arı için 40 TL/adet ve ana arı adedince 15 TL destekleme ödemesi yapılacaktır. Desteklemeden faydalanmak isteyenler, işletmesinin bulunduğu İl/İlçe Müdürlüklerimize 20 Ekim’e kadar başvuruda bulunacak.

İlimizde uygulanan bir diğer destekleme projesi de Hayvan Genetik Kaynakların Korunması projesidir. Bu kapsamda Büyükbaş Koruma       550 TL/baş, Küçükbaş Koruma 80 TL/baş, Sığır Pedigrili Koruma 800 TL/Baş, Arı Koruma 40 TL/kovan Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Elit Sürü Yavru    70 TL/baş, Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Taban Sürü Yavru 40 TL/baş, Halk Elinde Manda Islahı 850 TL/Baş, Damızlığa ayrılan manda yavrusu desteği 200 TL/Baş ve Damızlık Erkek Materyal (Koç ve Teke) Desteği 200 TL/baş destekleme ödemesi yapılacaktır. İlimizde küçükbaşta Hemşin koyunu ile Abaza ve Kaçkar keçisi, arıcılıkta Kafkas arısı ve büyükbaşta Doğu Anadolu Kırmızısı ırkı koruma altına alınmış olup desteklemeleri her sene yapılmaktadır.

Su Ürünleri ve Desteklemeleri

İlimizde su ürünleri, deniz avcılığı ve iç su ürünleri yetiştiriciliği olarak iki kısımdır. Deniz avcılığımız Arhavi, Hopa, Kemalpaşa Barınaklarına bağlı 263 tekneyle yapılmakta olup 2016 sezonunda toplam 635 ton deniz ürünleri avcılığı yapılmıştır.

İlimizde küçük ölçekli kara alabalık üretim tesisleri ile yetiştiricilik yapılmakta iken yapımı tamamlanan barajlarımız ile ağ kafes yetiştiriciliği ön plana çıkmıştır. Borçka Barajında 2016 yılı üretimi 750 ton iken bu yıl ilimizden Japonya’ya balık ihracatı nedeniyle 2000 ton üstü üretim beklenmektedir. Ayrıca tesislerimiz 2018 yılı için Japonya ile 20 milyon dolar civarında anlaşma yapmış olup 2018 yılında minimum 5000 ton üretim hedeflenmektedir. Yapımı tamamlanmış diğer barajlarımızda da projelendirme çalışmaları devam etmektedir.

Bakanlığımızca su ürünleri sektörünün desteklenmesi amacıyla “ Porsiyonluk Balık Satışı Desteklenmesi” ve “Balıkçılıktan Çıkacak Gemi Desteklemesi” olmak üzere iki destekleme yürütülmekteyken 13.09.2017 tarihli Resmi Gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliği” ile yeni bir destekleme daha sisteme dahil edilmiştir. Destekleme kapsamında 10 metre altı balıkçı teknelerinin istatistik çalışmalarına katkısı dolayısıyla tekne boyuna göre 500-750-1000 TL destekleme ödemesi yapılacaktır. Destekleme işlemleri İl ve İlçe Müdürlüklerimizce yürütülecek olup başvurular 03.11.2017 tarihinde sona erecektir. İl Müdürlüğümüzce destekleme için çalışmalar tamamlanmış olup İlçe müdürlüklerimiz ve kooperatiflerimiz bilgilendirilmiştir.”

Destek çok yeter ki niyet edilsin. Bence bu destekleri iyice bir araştırarak öze dönüş yapmakta fayda görüyorum.

Share
527 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

4+10 = ?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KÖŞE YAZILARI

 • Berta (Ortaköy) için yapılması gereken birkaç şey

  12 Aralık 2017 Erhan Kırmızı, Köşe Yazıları

    Geçen hafta Cuma günü milletvekili aday adaylarımızdan Sayın Akay Tekin Bey ve Hilmi Yazıcı Bey ile birlikte önce Ardanuç Geçitli Köyü muhtarı Hakan Öztürk’ü, sonra da Berta’yı (Ortaköy) ziyaret ettik. Berta 750 haneli ve yaklaşık 3000 nüfusu olan bir yer. Berta Nerdeyse küçük bir ilçe. Berta’da bankamatik olup olmadığını sordum, yok dediler. Sadece bir posta telgraf acentesi olduğunu söylediler. Bence Berta’da bir banka şubesi ile birlikte bir bankamatik olmalı. Yakın zaman önce Artvin AK Parti merkez ilçe başkanı seçilen Be...
 • Ordinaryüs Profesör, dışarıda sıradan unvan iken ülkemizde hocalar hocası olarak görülmüş

  12 Aralık 2017 Erhan Kırmızı, Köşe Yazıları

    Yurt dışında profesör unvanı alıp Türkiye’ye gelen akademisyenlerin adında görülmesiyle, taşıdığı "sıradan" anlamı (ordinary: sıradan), "aşmış" anlamına evrilmiştir. Aslında Avrupa’da vasıfsız profesörler için eskiden kullanılan, ayni "yardımcı doçent" örneğinde olduğu gibi bir ast unvanıdır. Ama karizmasının da etkisiyle, yurt dışında profesör unvanı alıp Türkiye’ye gelen akademisyenlerin adında görülmesiyle, taşıdığı "sıradan" anlamı (ordinary: siradan), "aşmış" anlamına evrilmiştir. Türkiye, "ordinaryüs" kelimesinin olumlu anlam...
 • Ben Cumhurbaşkanının Yerinde Olsam Ekonomi Kurmaylarını Hemen Görevden Alırım

  11 Aralık 2017 Köşe Yazıları, Tolga Gül

  Yazdığım yazılarda genellikle ekonomik rakamlar ve halkın ekonomisine ilişkin önemli uyarılarda bulunduğumu bilirsiniz. Hükümetin dikkat etmesi gereken en önemli işlerden birinin ekonomiyi çizgiden çıkarmamak olduğunu ifade etmiştim. Görünen o ki yakın gelecekte ülkemizi ciddi bir ekonomik kriz bekliyor ve hükümetin tüm dikkatini bu işe vermesi şart gibi görünüyor. Türkiye pek çok yönüyle kuşatma altında. Bir takım dış güçler içerideki odakları da kullanarak ülkemize sürekli oyunlar oynayarak ülkemizdeki yöneticileri kıskaca almaya çalışmakt...
 • Sürgünde bir Kızılderili devletine (diasporasına) kucak açmalıyız

  11 Aralık 2017 Erhan Kırmızı, Köşe Yazıları

    Trump Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan ettiyse biz de Washington'u Kızılderililerin başkenti ilan ederiz. Biz de sürgünde bir Kızılderili devletine (diasporasına) ev sahipliği yapmalıyız. Belki bu düşündüklerimiz ABD için küçük bir tehdit olarak değerlendirilebilir. Sinek küçük ama mide bulandırıcı derler. ABD’nin midesi bulanınca ayağının altındaki halıyı daha rahat çekeriz ve onu tökezletebiliriz. Şimdi Barbar Avrupa ve Amerikalıların Kızılderili soykırımına biraz değinebiliriz. Kristof Kolomb, Hindistan’a varmak üzere çıktığı ...