logo

BELKİ


Erhan Kırmızı
erhankirmizi@08olay.com

Farsça da “belli ki, hiç şüphesiz” anlamına gelir. Osmanlıca metinlerde de sık sık böyle kullanılır.[1]

Biz günlük hayatımızda “belki” kelimesini ihtimal ve zan ifade eden bir kelime olarak kullandığımız halde , Risale-i Nurlarda, “belki” kelimeleri “kesinlikle,şüphesiz” manasında kullanılmıştır.[2]

Belki kelimesi, “belli ki” ifadesinin kısa şeklidir. Belli ve açık ve net olan durumlar ve fiiller için kullanılır. Belki kelimesi Risalelerde bu manada kullanılmıştır.

Ancak “belki” kelimesi zamanla, ihtimal bildiren durumlar için kullanılmıştır. Günümüzde de bu anlamda kullanılmaktadır. Dolayısı ile Risalelerde kullanılan mana daha doğrudur.[3]

“Senin hastalığın sana dert değil, belki bir nevi dermandır.” (Hastalar Risalesi)

“Ey insan! Hayatın ağır tekalifini omuzuna alıp zahmet çekme. Hayatın fenasını düşünüp hüzne düşme. Yalnız dünyevî, ehemmiyetsiz meyvelerini görüp, dünyaya gelişinden pişmanlık gösterme. Belki, o sefine-i vücudundaki hayat makinesi, Hayy-ı Kayyuma aittir. Masarıf ve levazımatını O tedarik eder. Ve o hayatın pek kesretli gayeleri ve neticeleri var ve Ona aittir. Sen o gemide bir dümenci neferisin. Vazifeni güzel gör, ücretini al, keyfine bak. O hayat sefinesi ne kadar kıymettar olduğunu ve ne kadar güzel faideler verdiğini ve o sefine sahibi Zatın ne kadar Kerîm ve Rahîm olduğunu düşün, mesrur ol ve şükret. Ve anla ki, vazifeni istikametle yaptığın vakit, o sefinenin verdiği bütün netaic, bir cihetle senin defter-i a’maline geçer, sana bir hayat-ı bakiyeyi temin eder, seni ebedî ihya eder.” (Yirminci Mektup/ Birinci Makam/ Altıncı Kelime)

Farsça’dan alınan bir edat olan “belki” kelimesi, belli ki, zaman içinde anlam kaymalarına uğramış ve toplum bilincinde yalnızca “umulur ki”, “ihtimal ki” anlamı kalmış. “Belki” edatını “kesinlik ve şüphesizlik” bildiren makamlarda kullanan Risale-i Nur, böylece aynı zamanda bir kelimenin anlam kaymasına uğramasını ve deforme olmasını da önlemiş olmaktadır. Demek Risale-i Nur, dilin aslî manasını muhafaza eden, anlam kaymalarını önleyen önemli bir köprüdür.[4]

[1] http://www.dilforum.com/forum/archive/index.php/t-6019.html

[2] http://www.risaleforum.com/aciklamali-risale-i-nur-dersleri/14571-belki-kelimesi.html

[3] http://www.sorularlarisale.com/makale/16194/ibelki_i_ifadesi_hakkinda_bilgi_verir_misiniz.html

[4] http://www.fikih.info/ibadet-gidasina-ihtiyacimiz-var/

 

Share
311 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

7+2 = ?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KÖŞE YAZILARI

 • Marksizmin Ekolleri (Mezhepleri)

  21 Ekim 2017 Erhan Kırmızı, Köşe Yazıları

    Özet: *Marksizm, bilimsel sosyalizm ve komünizmin kurucusu Karl Marx'ın ve Friedrich Engels'in çalışmalarından çıkarılan insanlığın özgürleşmesiyle ilgili bir düşünce sistemi ve ideoloji. *Leninizm işçi sınıfını odak noktası olarak kabul eder. *Maoizm’de Çinde işçi sınıfı olmadığı için köylüler işçi sınıfı yerine konmuştur. *Cheizm’de İşçi ve köylü sınıfı birlikte hareket eder. *Marksizm’in bu ideolojileri İslamdaki mezheplere benziyor. İslam bir tane olduğuna göre mezhepler niye var diyenler, Marksizmdeki bu farklı ideolojileri ...
 • İki Röportajla İSME Dosyasını Kapatıyorum

  19 Ekim 2017 Köşe Yazıları, Tolga Gül

  Bildiğiniz üzere Bodrum’da düzenlenen Madencilik ve Çevre Sempozyumu’nda düzenlenen Madencilik ve Çevre Sempozyumu (İSME 2017) de gerçekleştirdiğimiz röportajlardan bir bölümünü yayımlamıştım. Şimdi son iki röportajla İSME 2017 dosyasını kapatıyorum. Bu röportajlardan biri alanında ülkemizin aranılan akademisyenlerin Prof. Dr. Hürriyet Akdaş hocanın açıklamalarını içeriyor. Bir diğeri ise ise iş dünyasından iki röportajı içeriyor. Yine her zaman olduğu gibi yorumsuz bir biçimde sizlere aktarıyorum. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim G...
 • Öküz Mehmet Paşa

  19 Ekim 2017 Erhan Kırmızı, Köşe Yazıları

    “Bir Nalbant Çocuğu Başbakan Oluyor” 17. asır kıymetli devlet adamlarından Öküz Mehmet Paşa, Sultan I. Ahmet Han'ın vezirlerinden ve damatlarındandır. “Vezir” ve “Damat" Mehmet Paşa olarak da bilinir. Sultan I. Ahmet ve II. Osman dönemlerinde, ilkinde iki yıl, ikincisinde on bir ay olmak üzere iki defa “Sadrazamlık” makamına getirilmiştir. Hakkında “edip ve vakur, vezir-i sahib-i şu’ur” denmiştir. 1621 senesinde vefat etmiştir. Asıl lakabı “Oğuz” olmasına rağmen eski yazıdaki kef ve kaf harflerinin karıştırılmasından dolayı muha...
 • İSME 2017’de Artvin’e Yansımalar

  18 Ekim 2017 Köşe Yazıları, Tolga Gül

  İSME 2017’DE Madencilik Sektörü Artvin Basına Konuştu Uluslararası Madencilik ve Çevre Sempozyumunda Artvin Cerattepe Bakır Madenleri gündem konusu oldu. Artvin Basınına Konuşan Madenciler, Ülkemizde Maden Teknolojisinin geliştiğine vurgu yaparak madencilik çevreye duyarlı bir biçimde gerçekleştirilebildiğini açıkladılar. Türkiye Maden Mühendisleri Odası tarafından Muğla’nın Bodrum ilçesinde Madencilik ve Çevre Sempozyumu (İSME 2017) düzenlendi. Sempozyuma Türkiye Maden Mühendisleri Odası üyeleri, sektörün önde gelen firmalarının temsi...