logo

Aydın Tüfekçioğlu, Rektör Adaylığını Açıkladı

Artvin Çoruh Üniversitesi Rektör Adaylığı yarışı kızışıyor. Ağustos ayında yeni rektörün belirleneceği Artvin Çoruh Üniversitesi’nde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aydın Tüfekçioğlu, rektör adaylığını açıklayarak yarışa girmiş oldu.

Artvin’deki yüksek öğrenim kurumlarından yetişen ilk doçent ve ilk profesörü, Artvin Çoruh Üniversitesi’nde yaptığı başarılı çalışmalar ile adını duyurmuş olan Prof. Dr. Aydın Tüfekçioğlu, kendi adına hazırlattığı internet sayfası üzerinden rektör adaylığını açıklayarak hedeflerini ve adaylığının nedenlerini anlattı. Basına gönderdiği metin ile hedeflerini basın yoluyla Artvin halkına anlatmak isteyen Prof. Dr. Aydın Tüfekçioğlu, yarışta ‘bende varım’ dedi.

Prof. Dr. Aydın Tüfekçioğlu; “1991 senesinde, Karadeniz Teknik Üniversitesinde Araştırma Görevlisi olarak başladığım akademik hayatım, 1994 yılında Artvin Orman Fakültesinden YÖK bursu kazanmam ve Artvin’e geçmem ile farklı bir boyut kazanmış, altı yıl Amerika Birleşik Devletlerinin Iowa State Üniversitesinde doktora yapma imkanı elde etmeme vesile olmuştur. Yurt dışından döndükten sonra Üniversitemizin gerek fiziki mekânları, gerekse akademik faaliyetleri yönünden gelişmesini, büyümesini yakından izleme ve katkıda bulunma imkânım oldu. Artvin’deki yüksek öğrenim kurumlarından yetişen ilk doçent ve ilk profesör oldum.

Bu süreç içinde; Anabilim Dalı Başkanlığı, Bölüm Başkanlığı, Dekan Yardımcılığı, Fakülte ve Üniversite Yönetim Kurulu Üyelikleri, Senato Üyeliği, Dekanlık(kısa süreli), Rektör Yardımcılığı, Üniversiteler Arası Kurul Üyeliği, Bologna Eşgüdüm Komisyonu Başkanlığı, Etik Kurul Başkanlığı, AÇÜ Kampüs Dergisi editörlüğü gibi görevler alarak Üniversitemize hizmette bulunduğum gibi; Şehir-Üniversite işbirliğini ve kaynaşmasını artırma adına da Artvin İl Gelişme Planı Koordinatörlüğü, İl Özel İdaresi Stratejik Planı Hazırlama Komisyon Üyeliği, vb. gibi görevlerde de bulundum.

İdari görevler yanında araştırma ve geliştirme faaliyetlerini ihmal etmemeye çalıştım. Üniversitemizin yüz akı projeleri olan 2,3 milyon bütçeli AB projesinin ve 2,4 milyon bütçeli, Orman Bakanlığı ile ortak yürüttüğümüz “Çoruh Havzası Rehabilitasyon Projesi-İzleme ve Değerlendirme” projesinin yürütücülüğünü yaptım.

Yürüttüğüm görevlerde her zaman kimseyi ötekileştirmeden, adaleti ve liyakati ön planda tutmayı esas aldım. İnsan odaklı düşündüm. Ortak akılı ön planda tutmaya çalıştım. Kapımı gelenlere sonuna kadar açtım. Çözüm odaklı düşünmeye çalıştım. İdareciliğim süresince benden randevu talep edip, alamayan hiçbir öğrenci ve akademisyen arkadaşım yoktur.

Üniversitemizde şimdiye kadar görev alan Sayın Rektörümüzün, görev yaptıkları dönemin imkânları ve şartları ölçüsünde en iyisini yapmaya gayret ettikleri hususunda şüphemiz yoktur. Önümüzdeki Rektörlük seçimi için bu göreve talip olan çok kıymetli adayların çalışmalarını dikkatle takip ediyor ve her birine çalışmalarında başarılar diliyorum.

Yaklaşık yirmi yıldan fazla bir süredir çalıştığım ve sorunlarını yakından bildiğim Üniversiteme daha güzel hizmetlerde bulunmak, akademik ve diğer alanlarda adından söz edilir “Kafkasya’da lider üniversite”  yapmak için Rektör adayı olduğumu sizlerle paylaşmak istiyorum. Üniversitemizi Ulusal ve Uluslararası alanda hak ettiği noktaya ulaştırmak için çıktığım bu yolda sizlerin değerli desteğini bekler, AÇÜ ailesinin kıymetli birer ferdi olan sizlere sağlıklı, huzurlu ve başarılı çalışmalar dilerim” diyerek adaylığının nedenlerini anlattı.

Öncelikli hedefleri ve yönetim yaklaşımına ilişkin de bilgi sunan Prof. Dr. Aydın Tüfekçioğlu, “ Önceliklerimiz: Üniversitemizin; Akademik ve Bilimsel Özgürlük. Fırsat Eşitliğine ve Liyakate Önem Vermek. Adil Olmak. Sosyal Sorumluluk ve Etik Değerlere Bağlılık. Sürekli Gelişim. Girişimcilik, Yenilikçilik ve Yaratıcılık. İnsan ve Sanat Odaklılık. İnsan, Toplum ve Çevreye Saygı. Katılım, Üretim ve Paylaşımı Özendirme. Çözüm Odaklılık. Paydaş Memnuniyeti. Kurumsal İletişime Açıklık. Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik. Toplumsal Yararlılık. Temel değerleri doğrultusunda. Toplumsal değerlere saygılı, bilgiye değer verip hayata geçiren, eğitim-öğretim ve araştırmada kalite ve sürekli gelişim ile küresel ölçekte hizmet etmeyi görev edinen bir ÜNİVERSİTE, Hayat boyu öğrenim ve profesyonel gelişimi ilke edinen sosyal paylaşıma değer veren bireyler yetiştiren bir ÜNİVERSİTE, • Adalet, etik, kararlılık, saygı ve liyakatin öncelikli olduğu bir ÜNİVERSİTE, • Eğitim, Kamu, Özel Sektör ve STK İşbirliği ile paydaşların ihtiyaçlarına cevap veren bir ÜNİVERSİTE, Bölge üniversiteleri arasında ve Ülke ve Dünya sıralamalarında daha üst mevkilerde marka değeri olan bir ÜNİVERSİTE, Kafkasya’da lider bir ÜNİVERSİTE, anlayışı ile yola çıkmış bulunmaktayız.

Yönetim Yaklaşımı

Katılımcı, şeffaf, kimseyi ötekileştirmeyen ve adil bir yönetim tarzı benimsenecektir. Öğrenci ve öğretim elemanını önemseyen, insana değer veren ve insan odaklı bir yönetim izlenecektir. Senato ve diğer kurulları ve onların kararlarını öne çıkaran ve ortak akılı işleten bir yaklaşım içinde olunacaktır.

Paydaşlarla ilişkilere önem verilecek, şehir-üniversite işbirliğini önemseyen, diğer kamu kurumları ile uyumlu çalışan ve sivil toplum örgütleri ile iyi ilişkiler geliştiren bir yönetim anlayışı sergilenecektir.  “Üniversite şehrin lokomotifidir” vizyonu ile ilin ve şehrin sorunlarına duyarlı davranılacaktır.

Akademik Yapılanma

Senatomuzun ve ilgili kurumların uygun görüşü ile Turizm Fakültesi açılması için girişimde bulunulacaktır. Senatomuzun ve ilgili kurumların uygun görüşü ile İletişim Fakültesi kurulması için girişimde bulunulacaktır.

Senatomuzun ve ilgili kurumların uygun görüşü ile Eczacılık Fakültesi kurulması için girişimde bulunulacaktır. Arıcılık, Kafkasya İslami İlimler, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişimi araştırma merkezleri kurulacaktır. Ardanuç ilçesine bölüm kaydırılarak MYO kurulması için altlık oluşturulacak, yeterli nüfus oluşması ile de MYO kurulacaktır.

Eğitim Bilimleri ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri kurulacak, bu enstitülere bağlı olarak mastır ve doktora programları mümkün olan bölümlerde açılacaktır. Spor Yöneticiliği, Spor Öğretmenliği, Rekreasyon gibi BESYO bölümlerinin kurulması için girişimler yapılacaktır. Birleşme ve kapatılma gibi nedenlerle mağdur olan öğretim üyelerimizin alanları ile ilgili olan, etkin ve verimli çalışabilecekleri bölümlerde atanmaları için girişimde bulunulacaktır.

Kalite değerlendirme ve güvencesi çalışmaları ile akreditasyon çalışmalarının düzenlenmesi ve yürütülmesine yönelik faaliyetler gerçekleştirilecektir” ifadelerine yer verdi.

Prof. Dr. Aydın Tüfekçioğlu Kimdir?

“Artvin Çoruh Üniversitesi Rektör yardımcısı ve Temmuz 2016 Rektör Adayı” 1971 yılında Trabzon’da doğdu. 1991 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Mühendisliği Bölümünü bitirdi. 1991 yılında aynı üniversitede araştırma görevlisi olarak akademik hayata başladı. 1994 yılında Kafkas Üniversitesi adına YÖK yurt dışı bursu kazandı. 1995-2001 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri Iowa State Üniversitesinde ekoloji alanında doktora yaptı. 2010 yılında Artvin Çoruh Üniversitesinde profesör oldu. Evli ve iki çocuk babası ve iyi düzeyde İngilizce biliyor.

İdari Görevleri: 2016- Üniversiteler Arası Kurul Üyeliği-halen devam ediyor. 2010-2016 Tanıtım ve Dış ilişkilerden sorumlu Rektör Yardımcılığı-halen devam ediyor.2010-2016 Üniversite yönetim kurulu ve senato üyeliği-devam ediyor. 2008-2010 Dış ilişkiler Sorumlusu ve Erasmus Koordinatörlüğü. 2012-2013 Orman mühendisliği bölüm başkanlığı. 2010-2016 Değişik Fakültelerde yönetim kurulu ve Fakülte kurulu üyelikleri-halen devam ediyor

2010-2016 Orman ve Su Bakanlığı MENA ve JICA-Çoruh havzası rehabilitasyon projelerinde danışmanlık ve koordinatörlük. 2010-2016 BEK (Bolonya Eşgüdüm Komitesi) Başkanlığı. 2013- 2016 Etik Kurul Başkanlığı (Halen devam ediyor). 2009-2016 Artvin Kampüs dergisi editörlüğü (Halen devam ediyor). 2015 yılında “Uluslararası Karadeniz Orman Yangınları Konferansını” organize etti. 2005-2007 yılları arasında Artvin Orman Fakültesi dekan yardımcılığı. 2002-2004 Artvin Valiliği Artvin İl Gelişme Planı Koordinatörlüğü. 2010-2016 Artvin Yüksek Öğrenimi Destekleme Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği.

Eserleri: Toplam 101 adet bilimsel eseri mevcuttur. Bu eserlerin: 19 adeti SCI da taranan dergilerde makale, 33 adeti ulusal bildiri, 14 adeti uluslararası bildiri, 2 adeti kitap bölüm yazarlığı, 5 adeti ulusal dergilerde makale, 17 adeti diğer eserler

Atıflar: Toplam 958 adet indekslerce taranan dergilerden atıf ile ormancılık alanında atıf birinciliği Dr. Aydın TÜFEKÇİOĞLU’na aittir.

Editörlük ve Yayın Kurulu Üyelikleri: AÇÜ Orman Fakültesi Dergisi Editörlüğü 2009-2010, Artvin Kampüs Dergisi Editörlüğü 2010-2016, AÇÜ Orman Fakültesi Dergisi ve SDÜ Orman Fakültesi Dergisi yayın kurulu üyeliği,

Ödülleri: 2010 yılı Artvin Çoruh Üniversitesi Akademik Teşvik Ödülü, yayın üçüncülüğü 2015 yılı YÖK Akademik Teşvik Ödülü üniversite üçüncülüğü vardır.

Önemli Projeleri: 4 adedi TÜBİTAK projesi olmak üzere, toplam 14 adet proje başarı ile tamamlanmıştır. Bunlardan önemli olanlar: -2,2 milyon bütçeli “Orman yangınlarının söndürülmesinde yeni teknolojilerin kullanılması” AB projesi, projede yürütücü, Yunanistan, Romanya, Ukrayna, Moldova ve Ermenistan ile ortak proje(2015). 2,4 milyon bütçeli “Çoruh havzası rehabilitasyon projesi-izleme ve değerlendirme” projesi, proje yürütücüsü, devam ediyor.

Artvin İl Gelişme Planı Hazırlanması Projesi, Proje koordinatörü ve ayrıca Çevre, Orman ve Tarım sektör raporlarının sorumlusu, 2004.

Üyelikleri: Artvin Yüksek Öğrenimi Destekleme Derneği Üyeliği. Orman Mühendisleri Odası Üyeliği. Türkiye Toprak Bilimi Derneği Üyeliği

Etiketler: » » »
Share
1718 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

2+6 = ?