logo

Yazar: Erhan Kırmızı

Erhan Kırmızı
E-Posta: erhankirmizi@08olay.com
Biyografi:

Yazarın Tüm Yazıları Aşağıda Listelenmiştir.

 • Kavl-i leyyin

  Kavl-i leyyin

  21 Nisan 2019 Erhan Kırmızı, Genel, Köşe Yazıları

  Kaynak:https://zsenturksohbetler.wordpress.com/2011/01/03/kavl-i-leyyin-yumusak-ve-tatli-konusmak/ Kavl-i leyyin,  Arapça bir ibare olup, “yumuşak sözle anlatma. Kırıcı olmama, suçlamama, hakaret etmeme, bağırıp çağırmama, nazik ve kibar olma, gönül okşayıcı olma” demektir. Yani sert ve enaniyetli olmayan söz anlamındadır. Tanımdan da anlaşılacağı üzere; sert olmayan, muhatabı...
 • Hayvansever HAYDİKO’ya destek olmalıyız.

  Hayvansever HAYDİKO’ya destek olmalıyız.

  20 Nisan 2019 Erhan Kırmızı, Genel, Köşe Yazıları

  Kaynak:http://avrasyavizyon.com/istanbulda-sahipsiz-kopeklerin-hamisi-vardi/ 1.Giriş HAYDİKO (Hayvanları Doğayı İnsanları Koruma) Artvin’de faaliyet gösteren, sokak hayvanlarını koruyup yaşatmaya çalışan bir dernektir. Ben de bir süredir faaliyetlerini takip etmeye çalışıyorum. Gerçekten sahipsiz kedi ve köpekleri korumak ve yaşatmak için olağanüstü çaba harcıyorlar. 2.HAYD...
 • Kur’an’da Yönetim İlkeleri

  Kur’an’da Yönetim İlkeleri

  19 Nisan 2019 Erhan Kırmızı, Genel, Köşe Yazıları

  1-Herkese eşit mesafede durmak (Adalet) Bu konuda Mevlânâ şöyle der: “Adâlet nedir? Ağaçları sulamak. Zulüm nedir? Dikene su vermek. Adâlet, bir nimeti yerine koymaktır; su emen her kökü sulamak değil. Zulüm nedir? Bir şeyi kon­maması gereken yere koymak; buysa, belâya kaynak olur ancak. 2-Tüm makamları geçici görmek (Emanet) Makam Arapça “kıyam” dan gelir. Kıyam ayakta du...
 • Fatura

  Fatura

  17 Nisan 2019 Erhan Kırmızı, Köşe Yazıları

  Kaynak:https://tr.depositphotos.com/47736879/stock-illustration-cartoon-businessman-with-long-billing.html 1.Kavram İtalyanca fattura "1. imalat, yapım, 2. imalatçının yapılan işin ayrıntısını gösterdiği belge" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince factura "imalat" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince facere, fact- "yapmak" fiilinden +tura sonekiyle türetilmiş...
 • Temenni; imkansızı istemenin adı

  Temenni; imkansızı istemenin adı

  14 Nisan 2019 Erhan Kırmızı, Köşe Yazıları

  Kaynak:https://tr.foursquare.com/v/%C5%9Fehit-bilal-temur-sokak/5155c990e4b0331024c65e40/photos Arapça mnw/mny kökünden gelen tamannī تمنّاٍ  "dileme, dilek, dua" sözcüğünden alıntıdır. Temenni kalıbı, gerçekleşmesi mümkün olmayan durumlara dair özlem ve arzuyu bildiren ifadelerdir. Temenni, arzu edilen ve gönlün meylettiği, fakat imkânsız olduğu, gerçekleşmesi ve elde edilm...
 • Müzik matematiğin bir alt bölümü müdür?

  Müzik matematiğin bir alt bölümü müdür?

  11 Nisan 2019 Erhan Kırmızı, Genel, Köşe Yazıları

  Kaynak:https://www.matematiksel.org/muzigin-icindeki-matematik-matematigin-icindeki-muzik/ Müzik seslerin matematiği dir. Musiki-musika-muzika-müzik kelimeleri Yunanca kökenlidir. Yunan alfabesinde m-o-u-s-a harfleriyle yazılan ve musa diye okunan peri anlamındaki kelimenin sonuna gelen –ike veya –ika takısı, o kelimeye “konuşulan dil” anlamını kazandırır; Elenika (Yunanca),...
 • Zulme rıza zulümdür

  Zulme rıza zulümdür

  08 Nisan 2019 Erhan Kırmızı, Köşe Yazıları

  1.Tanım Zulüm kelimesi ele alındığında zihinlerde genel olarak şiddet algısı meydana gelmektedir. Genel algının aksine zulüm kavramı sadece maddî bir yapı arz etmemektedir. Zulüm sadece insanların fizikî olarak şiddet görmesi veya acı çekmesi manasına gelmemektedir. Manevî alanda da birçok zulüm gerçekleşmektedir ki, bunun en çoğu inanç noktasındadır. Zulüm; başkalarının mad...
 • Nankör

  Nankör

  07 Nisan 2019 Erhan Kırmızı, Köşe Yazıları

  1.Köken Farsça aynı anlama gelen nānkūr    نان كورsözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça nān نان "ekmek" ve Farsça kūr كور  "görmez" sözcüklerinin bileşiğidir. Nan, Farsça bir kelimedir ve "ekmek" demektir. Nankör, Farsça ekmek ve kör kelimelerinin birleşmesinden oluşur. Ekmeği, yani nimeti, iyiliği görmeyen, iyilik bilmez demektir. Gördüğü iyiliğin, kadrini bilmeme, ke...
 • Tevazu

  Tevazu

  06 Nisan 2019 Erhan Kırmızı, Köşe Yazıları

  Kaynak:https://www.facebook.com/meminyildirim/posts/tevazu-y%C3%BCceltir-kibir-al%C3%A7alt%C4%B1rtevazu-sevdirir-kibir-nefret-ettirir-tevazu-kolayl/2010283915664708/ “Mütevazilik öyle bir şeydir ki dile getirildiği an kaybolur gider" Köken Arapça wḍˁ kökünden gelen tawāḍuˁ تواضع  "alçak gönüllülük" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waḍˁ وضع  "koyma, aşağı indirm...
 • Küfre Rıza Küfürdür

  Küfre Rıza Küfürdür

  05 Nisan 2019 Erhan Kırmızı, Köşe Yazıları

  1.Küfre Rıza Kavramı Küfre rıza, kafirlik olan bir işin yapılmasına razı olmak, bir Müslümanın kafir olmasını, kafir olarak ölmesini istemek veya kafirin küfrünü beğenmek veya istemektir. (Fetavel-Haremeyn) Kaynak:https://www.slideshare.net/nurmuhammedsite/zalimlere-yardm-etmek 2.Misaller 1- Haç takan Müslümana, (Haçı takmaya devam et!) demek, onun küfrüne rıza göstermek ol...
 • “Zarara rızasıyla girene merhamet edilmez ve layık değildir” sözünü nasıl anlamalıyız?

  “Zarara rızasıyla girene merhamet edilmez ve layık değildir” sözünü nasıl anlamalıyız?

  04 Nisan 2019 Erhan Kırmızı, Köşe Yazıları

  Kaynak: https://twitter.com/risalekulubu/status/604270423417737216 Özet: “Zarara rızasıyla girene merhamet edilmez ve layık değildir” ifadesi hukuku, adaleti ve cezayı tatbik edecek şahsı, müesseseyi ve hükmü vereni ilgilendiren bir kaidedir. Yoksa günahlara, sefahate, isyana ve dalalete girmiş insanlara acımak, şefkat etmek ve hikmet dairesinde kurtulmalarına çalışmak dinimiz...
 • Lisânın âfetleri

  Lisânın âfetleri

  03 Nisan 2019 Erhan Kırmızı, Köşe Yazıları

  Kaynak:https://www.amazon.co.uk/Dilin-Afetleri-Belasi-Imam-I-Gazali/dp/6059844766 Birinci âfet BOŞ SÖZLER hakkındadır. İkinci âfet FUZULİ KONUŞMAKtır. Üçüncü âfet BÂTILA DALMAKtır. Dördüncü âfet mirâ ve cidal, BAŞKASININ SÖZÜNE İTİRAZ VE MÜCÂDELEdir. Beşinci âfet HUSÛMETtir. Altıncı âfet SÖZÜN DERİNLİĞİNE DALMAKtır. Yedinci âfet FUHUŞ, SÖVMEK, PİS DİL VE ÇİRKİN SÖZLÜLÜKt...