logo

Artvin’de İş Kura Kayıtlı İşsiz Sayısı 5 Bin 630

Artvin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Cevdet Ertürk 2016 yılı Mart Ayı sonu itibarıyla kuruma kayıtlı iş gücü sayının 15 bin 868, kayıtlı işsiz sayısının ise 5 bin 630 olduğunu söyledi.

Artvin Çalışma Ve İş Kurumu İl Müdürü Cevdet Ertürk 2016 yılında ki ilk 3 aylık faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Ertürk yaptığı açıklamada İŞKUR’un temel amaçlarının; işgücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda istihdam hizmetlerini çeşitlendirmek ve işe yerleştirmede aktif rol oynayarak, işgücünün istihdam edilebilirliğini artırmaya yönelik olarak aktif işgücü programları uygulamak, geliştirmek, yaygınlaştırmak ve etkinliğini artırmak olduğunu söyledi.

İşsizliğin sosyo-ekonomik etkilerini azaltmaya yönelik pasif programları etkin olarak yürüterek işgücü piyasasındaki gelişme ve değişmelere yön veren güçlü bir kurumsal yapı oluşturmanın da İŞKUR’un amaçları arasında olduğunu dile getiren Ertürk 2016 yılı Mart Ayı sonu itibarıyla 9 bin 781 erkek 6 bin 807 kadın toplamda da 15 bin 868 kişinin iş gücü olarak İŞKUR’a kayıtlı olduğunu söyledi.

Ertürk 2016 Mart Ayı sonu itibariyle İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısının da 2 bin 902’si erkek 2 bin 728’i kadın olmak üzere toplam 5 bin 630 olduğunu kaydetti.

Artvin’de İŞKUR’un 2016 yılının ilk 3 aylık verilerine göre İşkur’a kayıtlı 454 engelli vatandaştan 349 kişi aktif iş gücünde yer alırken 105 kişide işsiz durumda.

İş Ve Meslek Danışmanlığı Hizmeti

İl Müdürü Cevdet Ertürk açıklamasında; “Kurumumuz da, başvuran her işsiz ve işverenle birebir ilgilenen bir İş ve Meslek Danışmanı bulunmaktadır. İş ve Meslek Danışmanlığı hizmetleri kapsamında 2016 yılının 3 aylık döneminde;

Danışmanlık hizmetleri kapsamında İl Müdürlüğümüze kayıtlı 1.714 işsize iş danışmanlığı yapılmıştır.

Öğrencilere 18 okulda iş arama becerileri ve meslek danışmanlığı hizmeti verilmiştir.

İşyeri ziyaret programları kapsamında 480 işveren ziyareti gerçekleştirilmiş, işverenlere Kurum hizmetlerimiz hakkında bilgi verilmiş, açık iş talepleri alınmıştır.

İşgücü Piyasası Araştırması

İşverenlerin güncel ve gelecekteki işgücü ihtiyaçlarını belirlemek, açık iş taleplerinin alınarak karşılanmasını sağlamak, aranılan nitelikteki işgücünün temini için mesleki eğitim kursları düzenlemek, işgücü piyasasına yönelik politika ve faaliyetler belirlemek, amacıyla, kurumumuzca tüm Türkiye’de aynı anda işgücü piyasası araştırması yapılmaktadır.

Bu yıl 8 Nisan- 6 Mayıs 2016 tarihleri arasında yapılan olan çalışma kapsamında, İl Müdürlüğümüzce 143 işyerine anket uygulandı.

Aktif İşgücü Programları

Aktif İşgücü programları kapsamında, vasıfsız işgücüne meslek edindirmek, mesleki niteliklerini geliştirmek, Dezavantajlı grupların işgücü piyasasına kazandırılmasına yardımcı olmak ve İşgücünün istihdam edilebilirliğini arttırmak amacıyla, mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programları, girişimcilik eğitim programları düzenlenmektedir.

2016 Yılı 3 Aylık Dönemde Düzenlenen Mesleki Eğitim Kursları

İl Müdürlüğümüzce, işsizlere meslek edindirmek, mesleklerini geliştirmek amacıyla çeşitli mesleklerde Mesleki Eğitim Kursları düzenlenmiş, kurslar için toplam 250 bin 367 lira harcanmıştır.

Düzenlenen İşbaşı Eğitim Programları

Kuruma kayıtlı işsizlerin, kuruma kayıtlı özel sektör işyerlerinde, daha önceden edindikleri teorik bilgileri uygulama yaparak pekiştirmelerini veya deneyim kazanmalarını sağlayarak, istihdam edilebilirliklerinin artırılması amacıyla çeşitli mesleklerde İşbaşı eğitimi düzenlenmiştir. Programdan yararlanan katılımcılara toplam 1 milyon 22 bin 300 lira ödenmiş, 119 kişi istihdam edilmiştir.

Toplum Yararına Programlar(TYP)

İşsizlerin, kısa süreli istihdam ve eğitimini amaçlayan, doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesini sağlayan programlardır.

İl Müdürlüğümüzce 2015 yılında başlatılan projelerden; 1550 kişilik 34 proje sona ermiş, 2550 kişilik 65 proje devam etmektedir.2016 yılında, Orman Bölge Müdürlüğü ile proje uygulanmak Üzere 200, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile uygulanmak üzere 43 kişilik ödenek tahsis edilmiştir. Nisan ayında başvuruları alınan projelerin 10 Mayıs 2016 tarihinde başlatılması planlanmıştır.

Pasif İşgücü Hizmetleri

İşsizlik Sigortası İş ve İşlemleri

Hizmet akitleri kendi istek ve kusurları dışında sona eren işsizlerden; Hizmet akitlerinin sona erdiği tarihten önceki son üç yıl içinde en az 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş, İşten ayrılmadan önceki son 120 gün içinde kesintisiz çalışmış olmaları kaydıyla, işsizlik ödeneği almaya hak kazanırlar. 600 gün primi olanlar 6 ay,

900 gün primi olanlar 8 ay, 1080 gün primi olanlar 10 ay ,

işsizlik ödeneğine hak kazanır. 2016 yılı Mart sonu itibari ile İl Müdürlümüzce gerçekleştirilen işsizlik ödeneği verileri ise 2016 yılı Mart sonu İtibariyle ödeme yapılan kişi sayısı 974 toplam ödeme miktarı 697 bin 679 liradır.

Çalışma Genel Müdürlüğü İş Ve İşlemleri

6223sayılı Kanuna dayanılarak, 2 Kasım 2011 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 665 sayılı KHK ile 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununda yapılan değişiklikle Çalışma Bakanlığının Mevzuattan kaynaklanan ve taşrada yürütülmesi gereken görevleri, İş Kurumuna verilmiş ve bölge çalışma müdürlükleri kapatılarak İŞKUR’a devredilmiştir.

Çalışma hayatının düzenlenmesi görevi kapsamında 3 Aylık dönemde ; 4857 sayılı İş Kanununa göre haklarını alamayan kişilerden 36 şikayet başvurusu yapılmış 35’i sonuçlandırılmıştır. İş Müfettişlerince yasadan doğan yükümlülüklerini yerine getirmeyen 4 işverene 81 bin 525 lira izinsiz yabancı işçi çalıştıran 1 işyerine 8 bin 381 lira çalışan 1 yabancı işçiye 831 lira bağımsız çalışan 2 yabancı uyruklu işçiye toplam 6 bin700 lira idari para cezası uygulanmıştır” dedi.

Etiketler: » » » »
Share
925 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

1+6 = ?