logo

Artvin Ruhu Bedenimizden Ayrılıyor Mu?

Macahel Kayalar Köyü Eski Muhtarı, zaman zaman gazetelerde konuk yazar olarak yazılar yazan, Artvin için düşüncelerini kâğıda döken ve Artvin halkı ile paylaşan Orhan Yavuz, 2016 yılının ilk yazısını Artvin yerel basın organlarıyla paylaştı.

 

Artvin’in başlı düze çıkacağı konusunda sürekli görüş sunan, proje öneren Yavuz, son olarak, dünyanın en çok süt veren Seanen Keçi Projesi’nin Gürcistan ile birlikte yapılması önerisini sunmuştu. Yavuz, bu proje ile Artvin’in önemli bir maddi kazanç, ekonomik girdi kazanacağını, coğrafyanın buna çok uygun olduğunun altını çizmişti. Yavuz, bu yazısında ise Artvinlilik ruhunun Artvinlilerin bedeninden ayrıldığına dair emarelere dikkat çekiyor. İşte o ilginç ve düşündürücü yazı:

İnsan Bedeni Bir Bütün Olarak Tasarlanmış Beynin Yönetimine Verilmişti

Bildiğimiz gibi insan bedeni bir bütün olarak tasarlanmış ve her bir organ kendince bir işlev görmektedir. Elimiz, kolumuz, bacağımız, kalbimiz, beynimiz ve daha birçoğu.

Beyin ise bütün organlarımızın algılama, ölçme, analiz etme, karar alma ve uygulama yönünde irade kullanma merkezidir. Her ne kadar rasyonel aklın dışında bir alan olarak içgüdüsel davranışlar zaman zaman yaşamımıza yön vermekte olsa bile “akıl” dediğimiz olgu bizi dış dünya ile ilişkilendirir ve yaşamımızda anlamlı bir istikamette duruş ve irade sergilememize imkan tanır.

Genelde böyle olmakla birlikte, herkesin aklı kendincedir. Bilgimiz, görgümüz, sevdiklerimiz, nefret ettiklerimiz, tutku ve zevklerimiz ve en üstte de bütün bu araçlar ile kendimizce yaşamı anlamaya ve anlamlandırmaya yarayan zihinsel modellemelerimiz de farklılıklar gösterir.

Oysa açık olan bir gerçeklik şudur ki birey dediğimiz insan “sosyal” bir varlıktır. Birey; aileden, arkadaşlardan, akrabalardan ve ülke dediğimiz gerçeklerden ayıklanmış bir yaşama sahip değildir ve olamazda.

Kısaca biz insanlar sürekli etkileşen bir döngü içinde bireyselleşen, sosyalleşen ortak sorunlarımıza çözüm ürettikçe de siyasallaşan varlıklarız. Bu tespitimiz çok genel hatları ile geçerlidir.

Herkesin kendi kişiselliğini bulması ile içinde yaşadığı sosyal çevredeki ilişkiler seviyesi ve yoğunluğu da farklılaşır.

İşte bu nedenlerden dolayıdır ki, ayni yerden başlayan yaşam yolculuklarında belli bir zaman sonra birimiz kendimizi Anyada diğerimiz de kendimizi Konyada buluruz.

Artvin Halkı Türkiye Şartlarında Doğal Çevre Risklerine Oldukça Duyarlı Davranmış

Belirli bir coğrafyada yaşayan ve birbirleri ile aile, akrabalık, arkadaşlık veya hemşerilik bağları ile bağlı kişiler olarak hangi temel sorunlar etrafında birlikte konuşup ortak çıkarlarımıza erişmek için irade kullanıp eldeki imkanları ve enerjimizi harekete geçirebiliyoruz? Artvin halkı olarak doğal çevreye yönelik risklere karşı oldukça başarılı bir duruş sergilemiştir. Hemen her noktada yapılan talan ve tahribatın önüne geçilememiş olsa dahi, ülke dahilinde mukayese yapılırsa Artvin halkının haklı ve net duruşu sayesinde geri dönülmesi imkansız olacak doğa tahribatlarına bir seviyeye kadar da olsa fren çekilmiştir. Bu Artvin halkının ülkemizdeki sözde temsili demokratik yapısını da aşan ve “paydaşlar” olarak karar alma ve uygulama süreçlerine etkin katılımlı ve nitelikli demokratik bir süreç olduğunu tespit etmek gerekir.

Lakin, doğal çevreye karşı göstermiş olduğumuz “mevcut durum ve ihtiyaçlar odaklı” bu ilgiyi benzer bir davranışla Artvin’in insanını ve kültürünü koruma amaçlı gösterebildiğimizi söylemek imkansızdır.

Artvin ilinde geleceğe mutlaka taşınması gereken miras sadece ilimizin emsalsiz doğa güzellikleri değildir. En az doğası kadar değerde ve binlerce yıllık yerleşik toplum süzgecinden geçerek bugünlere değin ulaşan insanımız ve kültürümüzün de yüksek seviyede tehdit altında olduğu bir gerçektir.

Artvin ve Çoruh vadisi Milattan önce 2,500-4,000 yılları arasında dünyanın en kaliteli metal alaşımını üretmiştir. Dünyadaki arkeolojik kazı ve tarihi buluntular günümüzden 4,500-6,000 yıl öncesi ve 1,500 yıl boyunca Çoruh Vadisinin dünyaya o zamanın en kaliteli demir alaşımını ihraç etmiş olduğunu göstermektedir. Roma İmparatorluğu Ardanuç’u işgal ettiğinde Ardanuç’ta doğu dillerini Latinceye, Latince eserleri de doğu dillerine çevirip kitap halinde basan onlarca atölye ile karşılaşırlar. Artvin, Arvupa’daki Rönesans hareketine temel teşkil eden Uzakdoğu felsefesinin Avrupa ile tanışmasında rol oynamış bir çoğrafyadır.

Diğer taraftan, ünlü İngiliz yazar William Shakspeare’den 400 yıl önce yaşamış ve eserleri bütün dünyaca en az Shakspeare kadar değerli olduğunu kabul edilen Shota RUSTAVELİ, İmerhev bölgesindeki gelişmiş edebiyat kabiliyetlerinden ciddi seviyede etkilenmiştir.

Gurbette olanlarımız çok iyi bilirler ki, gurbette Artvinli demek adam gibi adam olmak demektir. Gurbette Artvinli ile tanışanların Artvinli için söylecekleri hemen her şey olumlu kanaatleri pekiştirecek yöndedir.

Peki, Bugün Neler Oluyor?   

Sözünün eri ve mert olmak, yaşça büyüklere saygıda kusur etmemek, misafiri tanrının bir hediyesi olarak  görüp hizmet etmek için elinden gelenin en iyisini yapmaya çaba göstermek, yalan söylememek, ihtiyaçlının yardımına koşmak, hileye başvurmamak gibi erdemli davranışlara ne oldu?

Bundan elli yıl öncesini bilirim. Köylerde her bireyin bir yeri ve değeri vardı. Köylüler aşkamları bir evde toplanınca ortak sorunları çözmek için düşüncelerini paylaşırdı. Herkes eşit ve adil olarak muhatap alınırdı. Varılan mutabakat herkes için bağlayıcı idi. Hiç kimse alınan karardan ayrı düşmeyi göze dahi alamazdı. Bu değerlere ne oldu?

Birinin sevinci de kederi de herkesin oldurdu. Sadece arkadaş, dost veya akrabalar değil “herkesin yaşamı” ancak karşılıklılık ilkesi ile sigortalanmıştı.

Büyüklerimiz Toplumsal Uyum Konusunda Günümüzden Daha Az Mı Başarılı İdiler?

Dünya hızla değişir, dönüşür ve gelişirken, kadim medeniyetin ve mirasın sahibi Atvinli neresinde kaldı bu hengamenin?

Bu Gidişle 20 Yıl Sonra Yazında Köylere Kimse Gelmeyecek!

Artık köyler kışın boş, yazın ağırlıkla emekli gurbetçiler tüttürüyor ocakları. 20 yıl sonra artık köylerde insan kalmayacak gibi. Tarım ve hayvancılık bitmiş. Alternatif gelir kalemleri henüz geliştirilmemiş, köylerde gelir etmek çok zorlaşmış, nihayetinde genç nufüsün köyde kalmasını sağlayacak çok az gerekçe var.

İl ve ilçe merkezlerinde durum çok mu iyi dersiniz? Kalıcı ve iyi gelir elde edilebilecek iş imkanı yok gibi. On binlerce insan İŞKUR üzerinden çalıştırılıp karşılığında katıksız ekmeğe ve ümitsiz bir geleceğe mahkum kılınmış.

Muratlı (Maradit) Kapısı Ne Oldu?

Kanunu çıkmış, Müdürü atanmış ama bir kazma bile vurulmamış Maradit hudut kapısı için kimsenin parmak oynatacak ne heyecanı ne enerjisi ne de isteği kalmış gibi. Oysa Maraditten kapı açılması ve bütünleşik olarak Çoruh vadisinden yapılacak turizm ve sağlık alanındaki yatırımlar vadinin kaderini pozitif yöne çevirecek bir adım olacaktı. Kapının neden açılmadığı yönündeki taleplere verilen cevaplar artık halkı baygın hale getirmiş durumda.

Çoruh Vadisinde rol sahipleri olarak; Milletvekilleri, Mülki Amirler, Sanayi ve Ticaret Odaları, Esnaf ve Ziraat Odaları yerel temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşları, Belediyeler, Üniversitemiz, ve halkımız; bu gidişat sürdürülebilir mi?

 

Artvin zincirinin son halkası siz olacaksınız. Bunun sorumlusu da hepimiz olacağız!

Sevgili Artvinliler, çocuklarınıza ve torunlarınıza nasıl bir gelecek bırakıyorsunuz? Bu erime, çürüme, çaresizleşme, yabancılaşma, ayrışma, zıtlaşma oldukça sizin “düşmana” da ihtiyacınız yoktur. Pozitif kültür mirasının sıfır noktasına doğru çekildiği zaman dilimindeki Son halka sizsiniz.

Ve bu zincirin kopmasından siz sorumlusunuz. Toplumları ayakta tutan sadece maddi zenginlikler değildir. Kültürel değerler harmanlanması binlerce yıl alan ve bizi biz kılan “esastır”. Artvin gelecekte yaşanası, mureffeh bir yer olacaksa bu hedefe erişmekteki en önemli sermaye kalemlerinden biri de pozitif kültürel mirasıdır.

Kültürel yozlaşma ayni zamanda Artvin’in yoksullaşmasıdır. Maddi zenginlikler günümüz dünyasında kısa sürelerde elde edilebilir varlıklardır. Oysa pozitif bir kültür bin yıllık bir emek ister. Bu anlayışla, ruhumuzun bedenden ayrılacağı noktaya değin Artvin’in doğası, kültürü ve İnsanının önceleyeceği bir sürecin tesis edilmesinden de siz sorumlusunuz” ifadelerini kullandı.

Share
928 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

1+8 = ?