logo

reklam

Artvin 1 Kasım Seçimlerine Hazırlanıyor

Artvin’de Seçim Güvenliği İçin Alınacak Önlemeler  Konuşuldu

Artvin İl Yazı İşleri Müdürü Şenay Şimşek, 26. Dönem Milletvekili Seçimleri’nde “Uyulması Gereken Usul ve Esaslar” hakkında slayt sunumu eşliğinde bilgilendirmede bulundu.

1 Kasım Pazar günü yapılacak 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri nedeniyle seçim güvenliği ve kamu kurum ve kuruluşlarınca alınacak tedbirler konulu toplantıda sunum yapan Şenay Şimşek, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu’nun 6. maddesi ve Yüksek seçim Kurulu’nun 26 Ağustos 2015 tarihli ve 1541 sayılı kararı gereğince; milletvekili seçimi, seçim takviminin başlangıç tarihi olan 31 Ağustos 2015 Pazartesi gününden, 1 Kasım 2015 Pazar saat 24:00’ te seçim yasaklarının sona ereceği zamana kadar olan süreyi kapsadığını ifade etti.

Seçim propagandası ve yasaklarının başlangıç tarihinin 22 Ekim 2015 Perşembe günü sabahından, bitiş tarihi olan 31 Ekim 2015 Cumartesi saat 18:00’e kadar olduğunu belirten Şimşek, 01 Kasım 2015 tarihinde yapılacak olan milletvekili seçim işlemlerini düzen içinde yapma ve yaptırma görevinin Yüksek Seçim Kurulu’nun denetiminde il ve ilçe seçim kurullarına ait olduğunu söyledi.

Oy verme gününden önceki onuncu gün olan 22 Ekim 2015 Perşembe günü sabahından, oy verme gününden önceki 31 Ekim 2015 Cumartesi günü saat 18.00’e kadar olan propaganda süresinde, denetim ve gözetim yetkisinin ilçe seçim kurullarında, diğer zamanlarda ise yetkinin, mahallin en büyük mülki amirinde olduğu vurgulayan Şimşek; “Kamu güvenliği ve huzurunun sağlanması, kanun dışı eylem ve işlemlerin önlenmesi, seçimlerin huzur ve güven ortamında gerçekleşmesi Mülki İdare Amirliği’nin görevidir” dedi.

Seçim Takviminde Yer Alan Önemli Günler

8 Ekim 2015 Perşembe günü Gümrük Kapılarında ve Yurt Dışı Temsilciliklerinde Oy verme işlemine başlanılması, 22 Ekim 2015 Perşembe propaganda serbestliğinin ve bir kısım seçim yasaklarının başlangıcı, 25 Ekim 2015 Pazar yurt dışı temsilciliklerde oy verme işleminin sona ermesi, 31 Ekim 2015 Cumartesi seçim propagandasının sonu (Saat 18:00),1 Kasım 2015 Pazar Oy verme günü seçim yasaklarının sona ermesi (saat 24:00) ile önemli günler seçim takviminde belirtildi.

Artvin İl Yazı İşleri Müdürü Şenay Şimşek seçim güvenliği toplantısında ki sunumunun devamında; “Seçimin huzurlu, güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi, seçimi sabote etme, seçmenlerin hür iradesinin sandıklara yansımasını engelleme, seçmenin oy tercihini tespit etme amacıyla alternatif sandık kurma ve sandık alanındaki seçmenden oy tercihini belirtir imza alma, provokatif eylem ve saldırılarla vatandaşlarımızı tahrik etme, korkutma, sindirme, tehdit etme gibi kanunsuz yollarla gerek vatandaşlarımız gerekse siyasi partiler ve adaylar üzerinde baskı kurma, seçmenlerin kararlarını değiştirmeleri için zorlama, oy vermeyi engelleme, seçim günü seçim sonuçlarının kısmen veya tamamen belli olmasından sonra oy torbalarını kaçırma, oy sandıklarını tahrip etme vb. eylemlere karşı, sandıkların güvenliği ve seçim sonu ilgililer tarafından sandıkların il ve ilçe seçim kurullarına nakli sırasında güzergâhlarda asayiş ve trafik yönünden istenmeyen olayların meydana gelmemesi için güvenliğin sağlanması, Valiliğimizin sorumluluğunda Kaymakamlıklar, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına aittir.

İçişleri Bakanlığının 11Eylül 2015 tarihli ve 4803 sayılı “Seçim Tedbirleri” konulu emirleri doğrultusunda seçim öncesinde, seçim sırasında ve seçim sonrasında yapılacak çalışmalar ve alınacak tedbirler, görev alanları ve sorumlular belirtilmek suretiyle İl Seçim Güvenlik Planları, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanması, seçim öncesi, günü ve sonrası halkın genel yaşamını olumsuz etkileyebilecek ve oy kullanmalarını zorlaştıracak olumsuzlukların önüne geçilebilmesi için ulaşım, içme suyu, çevre temizliği, itfaiye ve cenaze hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi bakımından gerekli ve yeterli tedbirlerin tüm Belediye Başkanlıklarınca alınması gerekmektedir.

Seçim günü ve bir gün sonrası için çıkabilecek olaylarda gerekli tıbbî müdahaleyi yapabilmek amacıyla, İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı İl Müdürlüğü ve Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından il çapında gerekli tedbirlerin alınması, araç-gereç ve personel planlamasının 24 saat esasına göre yapılması gerekmektedir.

Sandıkların konulacağı yerlerde haberleşme bağlantısı yoksa geçici bağlantıların sağlanması konusunda il ve ilçe Seçim Kurullarının ve güvenlik birimlerinin talepleri çerçevesinde seçim günü ve gecesini kapsayacak şekilde İl Telekom Müdürlüğünce il genelinde gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir.

Seçim günü ve gecesinde oy sayımı ve dökümünün gecenin geç saatlerine kadar sürebileceği göz önünde bulundurularak, sandıkların konulacağı yerler ile çevrelerinin iyi aydınlatılması konusunda seçim kurullarıyla işbirliği yapılarak gerekli tedbirlerin alınması ve bakım ve tamirler için ekiplerin hazır bulundurulması, elektrik kesintilerinin olmaması ve olabilecek arızaların anında giderilebilmesi için Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. İl Müdürlüğü tarafından il genelinde personel ve araç-gereç bakımından gerekli ve yeterli önlemlerin alınması, bütün tedbirlere rağmen jeneratör ihtiyacı göz ardı edilmeyerek il ve ilçe Seçim Kurullarının muhtemel jeneratör talepleri için hazırlıklı olunması gerekmektedir.

Seçim süresi içerisinde, Devlet karayolları, il yolları, köy yolları, mezra ve yayla yollarının ulaşıma açık bulundurulması, muhtemel yağışlardan dolayı heyelanlı ve tehlikeli bölgeler tespit edilerek, bu bölgelerde gerekli tedbirlerin alınması, oy verme gününde Seçim sandıklarının il ve ilçe seçim kurullarına ulaştırılması sırasında oluşabilecek ulaşım engellerinin ortadan kaldırılması çalışmaları D.S.İ. 26. Bölge Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Karayolları 102. Şube Şefliği ile Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce yürütülecektir. Seçim döneminde propaganda amacıyla kullanılan malzemelerin görüntü ve çevre kirliliğine sebep olmaması ve sesli propagandalarda halkın huzur ve rahatının bozulmaması için Çevre Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca Belediye Başkanlıklarınca ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce gerekli tedbirlerin alınması sağlanacaktır.

İl genelinde seçimle ilgili yapılması gereken işleri takip etmek, oy verme gününün sonuna kadar Kaymakamlıklar ve kurumlar arası koordinasyonu sağlamak ve seçimin düzen içerisinde yapılmasını temin etmek üzere Valiliğimiz bünyesinde Vali Yardımcısı Önder COŞĞUN sorumluluğunda “Seçim İrtibat ve Yönetim Merkezi” oluşturulmuş olup, seçim döneminin son günlerinde 24 saat esasına göre çalışacaktır. Kaymakamlıklar, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından, 1 Kasım Pazar günü oy verme işleminin bitiminden itibaren her saat başında, ilçe seçim kurullarına teslim edilen sandık sayıları Valiliğimize bildirilecektir” ifadelerine yer verdi.

Oy Kullanma İşlemi 7.00-16.00 Saatleri Arasında

Şenay Şimşek’ten sonra seçim güvenliği noktasında alınacak tedbirler bu noktada da  emniyet güçlerine düşen görev ve sorumluluklar bağlamında bilgilendirmelerde  bulunan İl Emniyet Müdürü Alaattin Akbaş Artvin’de oy kullanma işleminin 01 Kasım 2015 pazar günü 07.00-16.00 saatleri arasında yapılacağını belirtti.

İl Emniyet Müdürü Alaattin Akbaş yaptığı konuşmada seçim tedbirlerinde ki amaçlarının siyasi partiler ve adayların herhangi bir baskı ve kısıtlamaya maruz kalmadan, yasalar çerçevesinde rahatça seçim propagandalarını yapabilmelerini ve  vatandaşların demokratik bir ortamda, serbest ve özgürce seçme ve seçilme hakkını kullanabilmelerini  sağlamak olduğunu belirtti.

Artvin İl Yazı İşleri Müdürü Şenay Şimşek, 26. Dönem Milletvekili Seçimlerinde “Uyulması Gereken Usul ve Esaslar” hakkında şu açıklamalarda bulundu:

Alınacak Başlıca Tedbirler

Parti binalarında, seçim irtibat bürolarında, oy pusulalarının nakillerinde, seçim miting ve çalışmalarında, seçim konvoylarının güvenli seyrinde,  seçim günü ve sonrasında alınacak tedbirler olarak sıralanabilir.

Parti Binaları Ve Seçim Büroları

Siyasi parti il ve ilçe binaları devriye görevlilerince 24 saat esasına göre sürekli kontrol edilecek. Seçim irtibat büroları çevresinde bir ekiple gerekli emniyet tedbirleri alınacak. Parti bayrağı, afiş ve pankart asma siyasi partiler ve adaylar il, ilçe ve belde binalarına; parti bayrağı, afiş, poster, pankart ve benzeri malzemeleri her zaman asabilir veya yapıştırabilirler. Seçim Bürolarına ise seçimin başlangıcından propaganda süresinin sonuna kadar (31 Ekim Cumartesi saat:18.00) söz konusu malzemeler asılabilir.

Sabit İlan Ve Reklam Yerleri

Siyasi parti teşkilat binalarında ve seçim irtibat bürolarında ve yapılacak süslemeler yola veya kaldırıma taşmayacak şekilde olacak.

Miting Alanı Ve Çevresi

Miting günü, miting alanı ve çevresi ile miting alanına giden yollar üzerine; parti bayrağı, afiş, poster, pankart ve benzeri malzemeler asabilir veya yapıştırabilir. Bu malzemelerin miting bitimi toplanması gerekmektedir. Vatandaşlarca parti bayrağı, afiş ve POSTER asma Vatandaşlarımız, oy verme gününden önceki Yirminci gün olan 12 Ekim 2015 Pazartesi gününden, propaganda süresinin bitim günü olan 31 Ekim 2015 Cumartesi günü Saat:18.00’a kadar; konutlarına, iş yerlerine veya taşıtlarına, siyasi partilere ait bayrak, afiş veya poster gibi tanıtıcı malzemeleri asabilirler. Konut veya iş yeri olarak kullanılmayan binalara bu materyaller asılamaz veya yapıştırılamaz.

Yasaklarla İlgili Denetim-Gözetim Ve İşlem Yapma Yetkisi

İlan ve reklam yerleri ile ilgili işlem yapma yetkisi 31 Ağustos 2015 Pazartesi gününden 11 Ekim 2015 Pazar günü saat:23.59’a kadar Mülki Makamlara verilmiş olup, son 20 gün, 12-31 Ekim 2015 tarihleri arasında işlem yapma yetkisi İlçe Seçim Kurullarına aittir.

Serbest Propaganda döneminde (son 10 gün) denetim ve gözetim yetkisi 22 Ekim 2015 Perşembe gününden 31 Ekim 2015 Cumartesi günü Saat:18.00’a kadar İlçe Seçim Kurullarına öncesinde ise Mülki Amirlere aittir.

Sandıkların İntikali

Oy verme günü, gecesi ve sonrasında oy torbalarının muhafaza edileceği Adliye Binası’nda gerekli tedbirler alınacaktır.

Oy verme günü özellikle resmi olmayan sonuçlar duyurulmaya başlandıktan sonra yaşanabilecek muhtemel olaylara veya kutlamalara karşı Siyasi Parti İl Teşkilatları yakın çevrelerinde hazır kuvvetler bulundurulacaktır.

Seçim Günü Tedbirleri

25. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde seçim güvenliği tedbirleri kapsamında ; İl Merkezinde 283 personel, İlçelerde ise 393 personel olmak üzere  İl Genelinde toplam 676 personelle emniyet tedbiri alınmıştır. 26. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde de bu doğrultuda en yüksek seviyede gerekli  emniyet tedbirleri aldırılacaktır.”

 

Etiketler: » » » »
Share
619 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

6+4 = ?