logo

ARFED İl Başkanı Hakan Çil Oldu

ARFED Adnan Menderes Dernekleri Federasyonu Karadeniz Bölgesi İl Başkanları Toplantısı Trabzon’da yapıldı. Artvin Adnan Menderes Derneği İl Başkanı Hakan Çil oldu.

 

Artvin siyasetinin sevilen simalarından Hakan Çil, 2007’de kurulan kısa adı ARFED olan Adnan Menderes Dernekleri Federasyonu Artvin il başkanlığına, ARFED Onur Kurulu Başkanı ve üyeleri, ARFED Genel Başkanı Fatih Kavaloğlu ve yönetim kurulunca ataması yapıldı. ARFED Adnan Menderes Dernekleri Federasyonu Karadeniz Bölgesi İl Başkanları Toplantısı Trabzon’da gerçekleştirilirken ARFED Artvin İl Başkanlığına atanan Hakan Çil’de bu toplantıya katıldı.

Bu toplantıda ARFED’in Allah korkusu ve insan sevgisiyle yola çıktığı, Atatürkçü bir düşünce ile özgürlük ve demokrasi anlayışını savunan tüm inançlara saygılı, milli değerlerine ve adetlerine sıkı sıkıya bağlı, serbest piyasa ekonomisi anlayışı ile rekabet edebileceğini düşünen bir sivil toplum örgütü olduğu belirtildi. Toplantıya katılan Genel Başkan Fatih Kavaloğlu, Genel Başkan Yardımcıları İstanbul İl Başkanı Tuba Koylan, Manise Ege Koordinatörü Manisa İl Başkanı Cansun Tunçdirek, Karadeniz Bölge Koordinatörü Rize İl Başkanı Selahattin Tüylü, Trabzon il başkanı Tahsin Azaklı, Gümüşhane İl Başkanı Şerif Akıntürk ve Adnan Menderes severler katıldı. Bir gün süren toplantıda oldukça verimli istişareler yapıldı. Adnan Menderes Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Fatih Kavaloğlu, derneğin amaç ve hedefleri hakkında açıklamalar yaptı.

Adnan Menderes Dernekler Federasyonu (ADFED) misyonu şudur: ADFED, toplumun bütün kesimlerinin düşünce ve görüşlerini temsil eden insanlara eşit mesafede duran, toplumu ortak paydada birleştirmeyi gaye edinmiş, Türkiye’nin yakın tarihini iyi etüt etmiş, değerli kadroların bir araya gelerek kurmuş olduğu bir düşünce platformu ve sivil toplum örgütüdür.

ADFED, Atatürkçü bir düşünce ile özgürlük ve demokrasi anlayışını savunan, tüm inançlara saygılı, milli değerlerine ve adetlerine sıkı sıkıya bağlı, serbest piyasa ekonomisi anlayışı ile Türkiye’nin, dünya devletleri ile rekabet edebileceğini düşünen bir sivil toplum örgütüdür.

ADFED geçmişten günümüze, dünya politikalarını inceleyerek, beyin fırtınaları ve derinlemesine analizler yapacak kişiler yetiştirerek, Türkiye’nin ve dünyanın ihtiyaç duyduğu, düşünen insanlar yetiştirmek gayesindedir. Bu sayede ülke ve dünya barışına katkı sağlanacaktır, ayrıca ülkenin iç politikasına, sosyokültürel problemlerine bilimsel analizler ve araştırmalar yaparak ülkenin gelişimine katkı sağlamayı planlamaktadır.

Türkiye’nin yeni dünya düzeninin oluşmasına katılmasını sağlamak, ADFED’in ana hedefi olup sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesini, geliştirilmesini sağlamak ve destek vermek amacı ile kurulmuştur. ADFED, Türkiye’nin bilimsel ve kültürel alandaki gelişimine katkı sunmak adına konferans, panel, çalıştay, seminer, atölye faaliyetleri, sergi gibi etkinlikler düzenlemeyi amaç edinir. Bu kapsamda neşriyatını hedeflediği kitap, dergi, bülten, rapor yayımlar, fikir hayatımıza nitelikli bakış açısı sunmayı hedef edinir.

Bu çerçevede, ADFED’in temel düşüncesini Menderes’in “Demokrat idarenin en sağlam teminatını, kalplerde ve vicdanlarda ona karşı duyulan hürmet ve haslet hislerinde aramak icap eder. Demokrasi her şey den önce bir zihniyet bir yaşayış ve tefekkür tarzıdır. O halde demokratik idarenin kuruluşunda, meselenin manevi cephesi, yani zihniyet tahakkuk hususu her tedbirin başında gelir. Manevi cephesinden, demokrasi bir terbiye, nezaket ve müsamaha rejimidir. Şereflere haysiyetlere ve insanlık vakarına karşılık hürmet göstermek demokratik zihniyetin esasını teşkil eder. İktidarı, muhalefeti ve tarafsızlarıyla vatandaşların hiç olmazsa en büyük ekseriyetinin bütün müesseseleriyle devlet faaliyetlerini bu anlayışa göre tanzim etmeleri esastır” bu kıymetli sözleri oluşturur. Bu fikirden hareketle ADFED olarak; demokrasi ve özgürlüklerin, huzur iklimi oluşturacağını ve demokrasiyi arzu eden idarenin de, en kuvvetli teminatına kavuşmuş olacağını düşünmekteyiz.

ADFED, gelişmiş toplumların iyi yetişmiş beyinler sayesinde kalkındığı bilinci ile, Türk Gençliğinin maddi ve manevi bir şekilde donatılmış olması gerekliliğinin, ülkemizin geleceği açısından elzem olduğu kanaatindedir. Bu noktadan yola çıkarak ADFED; çağını okumasını bilen, milli karakterlerin, manevi değerlerine önem veren bir anlayış kazanmasını, insani değerlerle teçhiz edilmiş ve kardeşlik iklimine önem veren, bir eğitimle yetiştirilmesi düşüncesini desteklemeyi amaçlamaktadır.

ADFED, Cumhuriyetimizin banisi Atatürk’ün “barışçıl siyaset felsefesi ve Menderes’in uluslar arası politikadaki akılcı ve müttefik yaklaşımının” pragmatik olarak dış politikamızda ki yansımalarının daha faydalı olacağı kanaatindedir. Bu düşünceden hareketle ADFED, Türk dış politikasının, partiler üstü bir anlayış ile bütün bir milletin müşterek geleceğini kapsayacak şekilde belirlenmesi gerektiğini düşünür.

ADFED, Türk siyasi hayatının ve oluşumlarının sembol mihenk taşı olan ve toplum nazarında idamından bu yana artarak teveccüh gösterdiği Menderes’i, siyaset çıkarlara hapsetmeden Türkiye’nin genç nesillerine anlatmayı temel hedef seçmiştir. Demokrasimizin gelişmesine tartışılmaz bir şekilde katkısı olan ve bu anlayış uğruna, idam ile Türk milletinin gönlünden koparılmaya çalışılan, Adnan Menderes ve arkadaşlarının, demokrasi şehidi olduğu bilinci halkımıza her platformda anlatılacaktır.

ADFED olarak, ülkemizin gelişmesi için, Atatürk ve Menderes çizgisini ortak paydada birleştirip, bu misyonu toplumun bütün kesimleri ile paylaşmak, temel amaçlarımızdan biridir.

ADFED, Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan insanların, etnik kökenine bakmaksızın kendini bu vatanın ortak paydası hisseden herkesi birleştiren, bütün unsurları kimlik ayrımı yapmadan, kucaklama düşüncesini esas alan bir düşünceye sahip sivil toplum örgütüdür. Bu yönüyle federasyonumuz, siyaset üstü bir düşünce hareketidir.

ADFED’in bu ideali; bereketli Anadolu topraklarını besleyen bir ana damar ve tüm vatandaşları bütünleştiren bir çınar ağacı gibi her tarafa kök salacak; uzlaşma kültürünü, demokrasiyi, özgürlükleri, hoşgörüyü ve birlikte yaşama arzusunu topluma benimsetme noktasında çaba sarf edecektir.

ADFED, yakın tarihte Türkiye’nin önemli değerlerinden olan güçlü ve karizmatik lider kişiliği ile 1960’tan günümüze kadar, Türk halkının artarak devam eden ilgi ve sevgisini kazanan ADNAN MENDERES’in, demokrasiye verdiği önem nedeni ile siyaset üstü bir konuma gelmesi, Türk halkının demokrasi ve özgürlüklere de verdiği önemi de göstermektedir. Bu hususta ADFED olarak, demokrasinin ve özgürlüklerin, topluma daha fazla benimsetilmesi hususundaki sorumluluğumuzu arttırmaktadır

ADFED Menderes’i; Türk toplumunu, ATATÜRK’ten sonra liberal yaşamda gerçek anlamda ilk kez benimsediği lider profili olarak kabul etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti içerisinde azınlıkların dahi en rahat ve huzurlu dönemlerini geçirebildikleri bu süreci, hiç kuşkusuz Menderes’in geniş vizyonunda aramak gerekmektedir. ” şeklinde konuştu.

Artvin İl Başkanlığı’na atanan Hakan Çil ise yaptığı açıklamada, derneğin Artvin’de yapacağı faaliyetlerine ilişkinde kısa sürede bilgilendirmede bulunacaklarını ve merhum Başbakanımız Adnan Menderes’in misyonunu, düşüncelerini ve vatan sevgisini aşılamaya devam edeceklerini söyledi.

 

Share
618 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

6+2 = ?