logo

Anayasa, Teşkilat-ı Esasiye, Kanun-i Esasi


Erhan Kırmızı
erhankirmizi@08olay.com

 

Anayasa, bir devletin kuruluşunu, örgütlenişini, temel organlarının işleyişini ve birbiriyle olan ilişkilerini, devlet iktidarının el değiştirmesini düzenleyen ve kişilerin hak ve özgürlüklerini güvence altına alan kurallar bütünüdür.[1]

Ülkemizde Batı dillerindeki “constitution” sözcüğünü karşılamak üzere üç sözcük kullanılmıştır. Osmanlı İmparatorluğu’nda “anayasa” karşılığı olarak “kanunu esasi” kullanılırdı.

Anadolu’daki kurtuluş hareketiyle birlikte “kanunu esası yerine “teşkilatı esasiye kanunu” denmiştir. Bunun nedeni, Kurtuluş Savaşı sırasında saltanatın yıkılacağı ve yerine cumhuriyetin kurulacağı izlenimini ve düşüncesini yaratmamak için, ayrı bir “kanunu esasi” yapar görünmek istemeyenlerin “teşkilatı esasiye kanunu” deyimini yeğlemeleridir 1921 ve 1924 Anayasaları bu adı taşımaktaydı.

1945 yılında Teşkilatı Esasiye Kanunu Türkçeleştirilirken dilimize “anayasa” sözcüğü girmiştir. 1961 ve 1982 metinleri “anayasa” adını taşımaktadır. [2]

Kanun-i Esasi (Osmanlıca Türkçesi: قانون اساسى) Fransızca Loi constitutionelle çevirisi olarak kullanılan Osmanlıca terkiptir. “Temel Kanun” ya da Anayasa anlamındadır. Osmanlı Devleti’nin ilk ve son anayasası 23 Aralık 1876’da ilan edilmiş, 1878’de II. Abdülhamit tarafından askıya alınmış, 24 Temmuz 1908 ihtilali sonucunda yeniden yürürlüğe girmiş ve kısmen 20 Nisan 1924 tarihine kadar yürürlükte kalmıştır.

Osmanlı Devleti’nde 23 Aralık 1876’de I. Meşrutiyet ilan edilerek Türk tarihinin ilk anayasal özelliğini taşıyan Kanun-i Esasi kabul edildi. Böylece halk ilk defa padişahın yanında yönetime ortak oldu. Seçme, seçilme ve temsil hakkını kullandı. Kişi hakları anayasanın güvencesi altına alındı.

1876 Kânûn-i Esâsî’si bağımsız bir İslam ülkesinde yürürlüğe giren Batılı anlamda ilk yazılı anayasadır. (1866’da tevcih edilen Mısır fermanı modern bir anayasa niteliğinde olduğu halde, Mısır bu tarihte teorik olarak bir Osmanlı vilayeti olduğu için, Osmanlı padişahı adına yayınlanmıştır.)[3]

Teşkilat-ı Esasiye Kanunu (Osmanlıca: تشكلات اساسئه قانونى) veya 1921 Anayasası, ilk Türkiye anayasasının ilkelerini belirleyen; 85 numaralı ve kabul tarihi 20 Kânun-ı Sani 1337 (20 Ocak 1921) olan 23 madde ve bir ayrık maddeden oluşan kısa çerçeve anayasa niteliğinde bir belgedir.[4]

“Kanunu Esasi” “teşkilatı esasiye” ve “anayasa” sözcüklerinin akla ilk getirdikleri şöyle açıklanabilir: “Kanunu Esas-i’ ve “anayasa” dendiğinde akla ilk gelen, yasaların en temel sayılanı, yani “esas” olan yasa olmaktadır. “Esas” sözcüğü Arapça olup, “bir şeyin özünü oluşturan ana öğe”, bir iş veya sözde “doğru biçim” ve sıfat olarak da “ana, temel olarak alınan, başlıca, asal” anlamlarındadır. “Anayasa” sözcüğü “yasa” ve “ana” sözcüklerinin bir araya gelmesi nedeniyle, öbür yasaların anası olan, onlara kaynaklık eden, yasaların temeli sayılan, “esas” olan yasa anlamlarını çağrıştırmaktadır. “Teşkilatı esasiye kanunu” terimi ise daha çok, bir devletin temel kuruluşunu, örgütlenişini ve işleyişini düzenleyen kuralların bütününü akla getirmektedir.[5]

Anayasa kelimesi resmen ilk kez 1945 yılında bugünkü anlamında kullanılmıştır.[6]

İngilizce ve Fransızca “anayasa hukuku” karşılığı kullanılan “constitutional law/droit constitutionnel” anlatımlarında “yasa sözcüğü yer almaktadır. Bu nedenle, ülkemizde bazı anayasa hukukçuları, “anayasa”nın anakanun anlamına geldiğini ve “anayasa hukuku”nun da anakanun hukuku gibi bir anlam taşıdığını, bunun doğru olmadığını söyleyerek, bunun yerine, bu disiplinin adının “esas teşkilât hukuku” olması gerektiğini belirtmektedirler. Ancak, Erdoğan Teziç’in belirttiği gibi, “anayasa hukuku” deyimi doğru olmasa da, yaygın olarak kullanıldığından diğer sözcüklere yeğlenmelidir. [7]

[1]http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:yu2CNaSC2c4J:hukukcuk.blogspot.com/2013/12/anayasa-kavrami.html+&cd=5&hl=tr&ct=clnk&gl=tr

[2] TURAN, Mehmet, ANAYASA ve ANAYASACILIK, Amme idaresi Dergisi, cilt 27. Sayı e Eylül 1994, s.4,  http://www.todaie.edu.tr/resimler/ekler/2efd26617129d18_ek.pdf?dergi=Amme%20Idaresi%20Dergisi

[3] http://www.bunedir.org/soru-cevap/nedir.php?ne=kanun-i-esasi

[4] https://eodev.com/gorev/11017006

[5] TURAN, Mehmet, ANAYASA ve ANAYASACILIK, Amme idaresi Dergisi, cilt 27. Sayı e Eylül 1994, s.4,  http://www.todaie.edu.tr/resimler/ekler/2efd26617129d18_ek.pdf?dergi=Amme%20Idaresi%20Dergisi

[6] http://www.kariyermemur.com/anayasa-ve-anayasa-hukuku-kavramlari/

[7] TURAN, Mehmet, ANAYASA ve ANAYASACILIK, Amme idaresi Dergisi, cilt 27. Sayı e Eylül 1994, s.5  http://www.todaie.edu.tr/resimler/ekler/2efd26617129d18_ek.pdf?dergi=Amme%20Idaresi%20Dergisi

Share
#

SENDE YORUM YAZ

7+7 = ?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KÖŞE YAZILARI

 • Hak İsteyenin Hakkı Verildi Baş Kaldıranın Başı Kesildi!

  20 Mart 2018 Köşe Yazıları, Melih Sıddık Dalkılıç

  Varlığım kudreti elinde olan ALLAH’A hamd olsun, yeniden yazmak nasip oldu. Öyle bir ülkede yaşıyoruz ki; herkes herşeyi çok iyi bilir. Dinini iyi bilmeyen fetva verir, Devrim’in ne demek olduğunu bilmeyen Devrimci olur. Dibine kadar “Kapitalizm’e kadar batanlar” sosyalist olur. Evet çok ilginç bazen ne diyeceğime kendim de şaşıyorum. Elbette beşer olduğumuzdan biz de şaşacağız illa ki yazdıklarımızın hepsi doğrudur demiyoruz. Zaten öyle bir şeyi de ima etmiyoruz, ancak yolumuzu ve davamızı sonuna kadar savunuyoruz. Davamız çok büyük asırlara s...
 • Hayat Evet-Hayır Yarışması Değil

  18 Mart 2018 Köşe Yazıları, Selim Çiftçi

  Özgür irade beyanı robotlaşmaktan kurtuluş, aptallaşmaktan kurtuluş için gerekli Talebe eğitiyorsanız önce özgürleştirin Özgür olmayan öğrenci eğitmek onu aptallaştırır. Yazar Gamze Hanım yenemeyeceğiniz yükün altına girmeyin hayır deyin derken önemli bir konuya değinmiş. Hayat diri olmaktır. Sorgulamak, anlamlı bir resim aramaktır. Evlenen eşler nikâh masasına gelinceye kadar sözleşmiştir. Nikâh masasında evet veya hayır demeleri hayata bakış tarzına bağlıdır. Hayat ın anlamlı ise evet veya hayır demenizin de bir anlamı vard...
 • Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Artvin’e Büyük Eser Kazandırdı

  17 Mart 2018 Köşe Yazıları, Yüksel Kantar

  Devlet Başkanımız  ve  Hükümetimiz, milletimize özellikle bölge insanımıza verdiği değerin bir sonucu olarak Cankurtaran  Tünelini inşa etti.29 Ekim 2010 tarihinde temeli dönemin Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı  şimdiki  Başbakanımız  Sayın Binalı YILDIRIM  tarafından atıldı. 1 Mart 2018 tarihinde Ulaştırma  Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Ahmet Arslan, Milletvekilimiz Dr. İsrafil Kışla, İl başkanımız Erkan Balta ve halkımızın katılımı ile  bu güzel eser halkımızın hizmetine açıldı. Bölge insanı olarak çok mutluyuz ve müteşekkir...
 • Hülya Avşar’ın “..erkek çalışsın, kadın evde çocuklarını kendi büyütsün..” sözleri hakkında düşüncelerim

  16 Mart 2018 Erhan Kırmızı, Köşe Yazıları

    Özet: “Bir erkek çocuğunun oyuncak silahla oynamasına karşı kız çocuğunun oyuncak bebekle oynaması ne kadar kız çocuğunun fıtratına uygunsa Hülya Avşar’ın bu sözleri de o kadar bayanların fıtratına uygundur. ..... Şu muasır medeniyet seviyesine çıkmış sanatçılar Hülya Avşar’ın bu sözlerinize niçin bu kadar tepki gösterdiler bir türlü anlayamadım. Bunların kafasında nasıl bir çağdaşlık var acaba? …...Sanatçılar bu konuda Hülya Avşar’ı niçin bu kadar şiddetli ve alaycı tarzda eleştiriyorlar? Bence bayan sanatçılar Hülya Avşar gibi düşün...