logo

Anayasa Değişikliğini İçeren Maddeler Ve Neye Evet Diyoruz?

AK Parti Tanıtım Ve Medyadan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı ve Gazeteci yazar Yüksel Kantar, kaleme aldığı yeni yazısında 16 Nisan’da gerçekleştirilecek olan Referandumda oylanacak olan Anayasa Değişikliğini içeren maddeleri tek tek değerlendirdi.

İşte Yüksel Kantarın Artvinli vatandaşları yakından ilgilen değerlendirmeleri içeren yazısı;

“16 Nisan 2017 Pazar günü Yapılacak Anayasa değişikliğini içeren referandum, özetle Ülkemizde Hükümet etme yöntemini içeriyor. Parlamenter sistem de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi de demokratiktir. Lakin mevcut Parlamenter sistem krizlere kaosa ve istikrarsızlığa açık olduğundan böyle bir hükümet etme değişikliği gerekli görülmüş, bundan dolayı halkın onayına sunulmuştur.Mevcut Parlamenter sistemin yerine Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin ülkemiz adına daha faydalı olacağı yaygın kanaat oluşturmaktadır.EVET diyenler de HAYIR diyenlerde ülkemizin kıymetli insanlarıdır ve onların tercihleri saygındır düşüncesi ile Değiştirilmesi istenen18 maddeyi sizlerle paylaşıyorum.Tercih siz değerli seçmenlerin…

1-Mevcut Anayasa’nın ilgili maddesinde yargının “bağımsız” olduğu yazılıdır. Yeni Anayasa da yargının hür ve müstakil karar verme vasıf ve mükellefiyeti korunduğu gibi buna “tarafsızlık” şart ve sorumluluğu da eklenmektedir.

2-Vekil sayısı 600 olmaktadır. Milletvekili sayısında ilk defa artış yapılmamaktadır. 1995’te vekil sayısı 450’den 550’ye çıkartılmıştı. Vilayet sayımızın 67’den 81’e yükseldiğini hatırlamak lâzım. Vilayet sayısında yüzde 20’den fazla artış olurken şehirlerin mecliste temsil kabiliyetinde yüzde 10’dan bile düşük bir artışa gidilmektedir.

3-Seçilme yaşı 25’ten 18’e çekilmektedir. 18 yaşındaki bir vatandaş, seçerken doğru karar veriyorsa, seçilmesi neden yanlış olsun. 18 yaşında seçilmek bir imkândır. TBMM gençlik parkına dönmeyecek fakat gençlere de fırsat kapısı aralanmış olacaktır. Kaldı ki seçilme hakkı vermek demek bir gencin Belediye meclis üyesi, il Genel Meclis üyesi, Muhtar, Belediye Başkanı olma hakkı alıyor demektir.

4-3 Kasım 2019’dan itibaren halk, hem Cumhurbaşkanını ve hem de milletvekillerini aynı günde ve aynı seçimle seçecektir.

5-TBMM, tamamına yakını bugün de mevcut olan şu salahiyetlere sahip olup bunları eda edecektir:
-Kanun yapma.
-Cumhurbaşkanının hazırladığı Bütçe Kanun Teklifini kabul veya red etme.
-Para basılmasına karar verme.
-Milletlerarası antlaşmaların Cumhurbaşkanı tarafından tasdikine muvafakat verme.
-İhtiyaç hâsıl olduğunda genel af veya özel af kanunu çıkartma.

6-TBMM, Cumhurbaşkanıyla Bakanları, aşağıdaki imkân ve hukuki mekanizmalarla denetleyebilecek ve her milletvekili, aynı usulle malumat da alabilecektir:
-Yazılı Soru.
-Meclis Araştırması.
-Meclis Soruşturması.
-Genel Görüşme.

7-Cumhurbaşkanı, doğrudan doğruya seçmen tarafından seçilecektir. Buna göre Cumhurbaşkanı’nın mevcut anayasadaki gibi 40 yaşını doldurmuş Türk vatandaşı ve yüksek tahsil mezunu olması şarttır. Bu şartları haiz bir vatandaşı şunlar, Cumhurbaşkanı aday olarak  gösterebileceklerdir:
-Siyasi partilerin TBMM grupları.
-Son genel seçimlerde en az yüze 5 oy almış partiler.
-En az yüz bin seçmen imzası.

8- Yürütme yetkisi, bir başka ifadeyle Hükümet etme hakkı, Cumhurbaşkanına aittir. Artık Başbakanlık makamı ve Bakanlar Kurulu yoktur. Cumhurbaşkanı, Devletin ve yürütmenin başıdır. Aynı zamanda TSK’nın da başıdır. Partisinin genel başkanı olma imkânına da sahiptir.
Cumhurbaşkanı, şu hak ve yetkileri kullanabilir:
Bunların çoğu mevcut Anayasada da yazılıdır. Farklı olanları şöylece toparlamak mümkündür:
-Cumhurbaşkanı, lüzum gördüğü takdirde Anayasa değişikliklerini halkoyuna sunar.
-TBMM’nin yaptığı kanunları imza ve tasdik ederek yayınlar veya bir daha görüşülmek üzere meclise iade eder.
-Millî güvenlik siyasetini tespit eder.
-İç ve dış siyaset hakkında TBMM’ne malumat verir.
-Cumhurbaşkanı yardımcılarıyla, bakanları ve yüksek seviyedeki  memurları tayin ve azledebilir.
-Kararname çıkartabilir. Ancak kararnameler kanunlara aykırı olamaz. Meclis, Cumhurbaşkanı nin yayınladığı kararnameyi kanunla iptal edebilir. Temel insan haklarıyla alâkalı kararname çıkartma yetkisine sahip değildir.

9-Cumhurbaşkanı, mevcut Anayasa’da olduğu gibi sadece vatana ihanet suçundan değil her suçtan hesap verebilecektir. Artık Cumhurbaşkanı ‘nin tasarruflarından başka devlet adamları sorumlu olmayacaktır. Yargıya sevk için 301 vekille harekete geçilebilir. 400 vekil, Yüce Divan’a sevk edebilir. Yeni sistemde Cumhurbaşkanı ayrı partiden, Meclis çoğunluğu ayrı parti veya partilerden olabileceği için bu yol açıktır.

10-Cumhurbaşkanı yokluğunda TBMM başkanı değil, Cumhurbaşkanı yardımcısı temsil edecektir. Sadece temsil. Bir milletvekili, Bakan seçildiğinde Milletvekilliği düşecektir. Bir kimse, hem Vekil, hem Bakan olamayacaktır.

11-Cumhurbaşkanı ve TBMM’nin her biri seçime gitme kararı verebilecektir. Hangisi karar vermiş olursa olsun bu karar, kendisi için de bağlayıcıdır. Zira birlikte seçilmişlerdi. Seçimin yenilenmesi de birlikte olacaktır.

12-Sıkıyönetim ilânı ortadan kalkmaktadır. Savaş hâli veya isyân gibi olağanüstü hâllerde Cumhurbaşkanı, ülkenin tamamında veya bir kısmında OHAL ilân edebilmektedir. Ancak, bu karar aynı gün TBMM’ne getirilir. Meclis kararı tasdik edebileceği gibi iptal edebilir veya kısaltma ve daraltma yoluna gidebilir.

13-Alt ve üst dereceli bütün Askerî Mahkemeler kaldırılmaktadır. Onların yetkisi umumi mahkemelere devredilmektedir. Böylece yargıda birlik sağlanacak askeriyede Sadece disiplin Mahkemeleri kalacak.

14-HSYK sayısı 13 olmaktadır. Adalet Bakanı ve müsteşar dışındaki 11 üyeden 4’ü Cumhurbaşkanı tarafından 7 üye TBMM tarafından seçilmektedir.

15-Cumhurbaşkanı ‘nin yaptığı bütçe, TBMM tarafından kabul edilmezse, TBMM geçici bir bütçe hazırlar. Bu da yapılmazsa bir önceki sene bütçesi esas alınarak uygulamalar hayata geçer.

16-Yeni Anayasa ile Cumhurbaşkanı’nın yaptığı işler ve Yüksek Askerî Şûra kararları, yargı denetimine tâbi olacak ve Devlet Denetleme Kurulu, TSK için idari soruşturma açabilecektir.

17-Mevcut Cumhurbaşkanı, partisiyle ilişiğini halk oylaması sonrası tesis etme hakkına sahiptir. Yani Cumhurbaşkanı partisine üye olur aktif siyaset yapar.

18-Bu kanun 3 Kasım 2019 Seçimlerinden sonra yürürlüğe girecektir” ifadelerine yer verdi.

Share
906 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

9+8 = ?