logo

AÇÜ 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Törenle Açıldı

Artvin Çoruh Üniversitesi 2015-2016 Eğitim Öğretim yılı açılışı gerçekleştirilen törenle başladı.

 

Artvin Çoruh Üniversitesi 2015-2016 Eğitim Öğretim yılı açılış töreni Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezinde gerçekleşirken, Artvin Vali Vekili Önder Coşğun, Adalet ve Kalkınma Partisi Artvin Milletvekili Dr. İsrafil Kışla, İl Garnizon Komutanı Uğurcan Gencay, Belediye Başkan Vekili Erkan Yazan,  Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mehmet Duman, Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, İl Jandarma Komutanı Osman Kılıç, İl Emniyet Müdürü Alaattin Akbaş, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Şevki Hakyemez, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Aydın Tüfekçioğlu, Prof. Dr. Fahrettin Tilki, Prof. Dr. Abdulkuddüs Bingöl, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Orhan Yazıcı, diğer kamu kurum kuruluş müdürleri, siyasi parti ve stk temsilcileri, diğer akademik personel ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Rektör Duman, terör olaylarını kınadı

Saygı duruşu ve istiklal marşı ile başlayan programda ilk olarak Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Duman konuşmasını gerçekleştirdi. Duman konuşmasına son günlerde yaşanan terör saldırılarını kınayarak başladı. Duman konuşmasının devamında; “Geçen yılki açılış konuşmamda Bölgemizdeki savaş ve kaosa dikkat çekmiştim. Maalesef bu kez ülkemiz kısa bir fasılanın ardından terörün kıskacına girmiş, yeniden şehit cenazeleri ve ölen genç insanlar tüm ülkeyi yasa boğmuştur. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor ve amacı ne olursa olsun ve hangi kaynaktan gelirse gelsin, insan can ve mal emniyetini ve seyahat hürriyetini tehdit eden, insan yaşamını zora sokan terörün her türlüsünü kınıyor ve lanetliyorum.

Teröre ve şiddete tepkimizi göstermeliyiz. Ancak bunu yaparken masum insanlara, yalnızca bir etnik veya dini kimliğe sahip olduklarından dolayı saldırılar kabul edilemez. İnsanları etnik aidiyetlerinden dolayı kınamak ve dışlamak terör kadar tehlikeli ve insan haklarına aykırıdır.

Şunu asla aklımızdan çıkarmamalıyız. Asıl olan barıştır. Mutlaka bir gün çatışmalar sona erecek ülkemizde ve bölgemizde barış hakim olacaktır. Onurlu bir barış için, her türlü ayırımcılığa karşı çıkmak, eşitlik ve eşit haklar temelinde barışı desteklemek hepimizin başlıca görevi olmalıdır.

Yalnızca ülkemizi değil, Bölgemizi de etkisi altına alan terör ve iç savaşların en önemli kaynağının başta ABD olmak üzere Batılı ülkelerin Modern Kapitalist Dönem süresince, bilim ve teknolojiyi kötücül amaçla kullanarak, insanların bedenlerini, kaynaklarını ve kişiliklerini sömürmesi, vatanlarını bölmesi, parçalaması, hayat tarzlarına, etnik ve dinsel kimliklerine saygısızlık yapmaları sonucunda ortaya çıkan gerilimler olduğu unutulmamalıdır.

15. yüzyıldan itibaren İspanya, Portekiz 18. Yüzyıldan itibaren İngiltere, Fransa, Hollanda, 20. Yüzyıldan itibaren ABD öncülüğünde yürütülen ve tüm dünyayı etkisi altına alan sömürü ve talana karşı Batı dışı uluslar ve topluluklar çaresizce direnmektedir. Batı ile karşılaşan her ulus veya toplum artık eski yaşam tarzına, inanç ve düşünce dünyasına dönme imkanını kaybetmektedir. Artık bu toplumlar” modern” ve “geleneksel” olarak ikiye bölünmekte ve iç mücadeleye girişmekte, birbirlerine düşman olmaktadır. Hatta bu ülkelerde siyasal partiler bile birbirinin rakibi değil, adeta düşmanı olmakta ve iktidar değişimleri oldukça sancılı bir yapı arz etmektedir.

Kanaatimce içinde bulunduğumuz bu kaos ve çatışma ortamından çıkmakta çare ve çözüm her türlü cehaleti ortadan kaldırma başarısını göstermekte olabilir. Gerek ideolojik, gerekse dini taassubu ortadan kaldırmak için tek çare eğitim ve öğretimi geliştirmek ve yaygınlaştırmaktır. Bu meyanda Atatürk’ün “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir” sözünü daima akılda tutmakta yarar var” ifadelerine yer verdi.

Artvin şehri tüm engebeli yapısına rağmen size olağanüstü fırsatlar sunuyor

Prof.Dr. Mehmet Duman, konuşmasında, “Artvin şehri tüm engebeli yapısına rağmen size olağanüstü fırsatlar sunuyor” vurgusunda bulunurken, konuşmasını; “ Uzun, disiplinli ve sabırlı çalışmalardan sonra üniversitemizi tercih ettiniz ve kazandınız. Sizleri üniversitede okuma ve meslek sahibi olma hakkı ve ayrıcalığını kazandığınızdan dolayı tebrik ediyor, üniversitemizi tercih ettiğinizden dolayı da sizlere teşekkür ediyorum. Bundan sonra da çalışmalarınızı aynı disiplin ve kararlılıkla sürdürmek zorunda olduğunuzu bilmeniz gerekiyor. Meslek alanlarınızda ancak üniversitede elde edeceğiniz bilgi ve becerilerle ve rekabet ederek öne çıkabileceksiniz. İhtiyacınız olan her şey sizlere sağlanacaktır. Artık hiçbir gerekçeniz kalmamıştır. Zamanı iyi değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Gerektiğinde ders çalışarak, gerektiğinde spor yaparak, gerektiğinde dinlenerek ve eğlenerek zamanınızı değerlendirmelisiniz.

Artvin şehri tüm engebeli yapısına rağmen size olağanüstü fırsatlar sunuyor. Dağcılıktan, kayağa, su sporlarından tenise, santraçtan bowlinge kadar.

Artvin’de iki ana yerleşkemiz mevcuttur. İki yerleşkeyi spor ve kültür faaliyetleri açısından ring servisleri ile birbirine bağladık. Faaliyetler bazında ulaşımınız ücretsiz olarak yerleşkeler arasında sağlanacak. Böylece iki farklı yerleşkede bulunan tüm birimlerden bütün öğrencilerimizin yararlanması sağlanmaktadır

Sizlerden kıymetli öğrencilerimizi mümkün olan en iyi biçimde yetiştirmenizi, onların hayata tutunmalarını sağlayacak bilgi ve becerileri kazanmalarını sağlamanızı istiyorum. Bu konuda Avrupa Yükseköğretim alanına intibakımızdaki eksikliklerin hızla giderilmesi ve öğrencilerin öğrenme süreçlerine aktif katılımlarının sağlanması elzemdir. Derslerin ciddiyetle gerçekleştirilmesi, müfredatların yeni bilgileri içerecek şekilde güncellenmesi ve geliştirilmesi vede mutlaka müfredatların yetiştirilmesi gerekmektedir.

Vicdanımız ve iç denetimimiz esastır. Ancak dış denetime de hepimizin ihtiyacı vardır. Bu konuda Dekanların, Bölüm başkanlarının ve tüm akademik birim yöneticilerinin özellikle müfredatların güncellenmesi ve yetiştirilmesini denetlemelerini şiddetle tavsiye ediyorum.

Ayrıca öğretim kadromuzun Ar-Ge faaliyetlerine, bilimsel yayınlara daha fazla mesai harcamalarını tavsiye ediyorum.  Bu konuda maddi ve manevi teşviklerimiz artarak devam edecektir. Ülkemizin geleceği buna bağlıdır. Yaptığımız iş olağanüstü önemlidir. Siz bilim insanları olağanüstü önemli insanlarsınız. Yaptığınız işle hayata değer katıyorsunuz. Ayrıca ülkemizin geleceği de sizlerin başarılı öğretim ve Ar-Ge faaliyetlerine doğrudan bağlıdır.

Sizlere Üniversitemizin gelişimi ve bugünkü durumuyla ilgili kısa bilgiler vermek istiyorum. Üniversitemiz 3 yeni akademik birimle gelişimini sürdürmektedir.

Sağlık Bilimleri Fakültesinin kurulmasıyla Fakülte sayımız 8’e yükselmiştir. Bunlar; Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Orman Fakültesi, Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi, Şavşat MYO’nun kurulmasıyla MYO sayımız 7’ye yükselmiştir. Bunlar; Artvin MYO, Sağlık Hizmetleri MYO, Hopa MYO, Arhavi MYO, Borçka MYO, Yusufeli MYO ve Şavşat MYO, ayrıca Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulumuz kurulmuş ve akademik teşkilatını kurmaya başlamıştır.

Lisans üstü öğretim faaliyetini sürdüren iki enstitümüz vardır. Bunlar; Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Araştırma Merkezlerimiz 5 tanedir. Bunlar; Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ormancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Doğal Afetler Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kafkasya ve Çevresi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Toplam öğrenci sayımız 8000’e, 150’si Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent 335’i Öğretim Görevlisi, Araştırma Görevlisi, Okutman ve Uzman olmak üzere toplam akademik personel sayımız 485’e ulaşmıştır. Ayrıca 217 idari personelimiz mevcuttur. Üniversitemizde akademik ve idari olarak toplam çalışan sayımız 850 kişidir.

İyi bir ürün ancak ve ancak iyi organize edilmiş bir üretim biriminde üretilebilir. Merdiven altı diye tabir edilen üretim birimlerinde üretilemez. Aynı şekilde iyi bir eğitim-öğretimin fiziki ve beşeri olarak iyi organize edilmiş bir müessesede gerçekleştirilebileceği anlayışıyla bu güzel üniversiteyi oluşturmak için 7 yıl boyunca geceli-gündüzlü çalıştık. Sonuçta Artvin Çoruh Üniversitesi, tüm fiziki ve beşeri eksikliklerine rağmen, iyi bir yükseköğretimin yapılabileceği bir alt-yapıya kavuşmuştur. İyi donanımlı laboratuvarları, ışıl ışıl derslikleri, konferans ve toplantı salonları, eğitim-öğretim araç ve gereçleriyle vede derli toplu yerleşkeleriyle, her ne kadar ulaşım ve yol konforu eksik olsa da yükseköğretim alt-yapısını büyük ölçüde tamamlamıştır. Bundan sonra sıra Ar-Ge ve kaliteye ağırlık vermeye gelmiştir.

En büyük eksiğimiz Merkezi Kütüphane binasının henüz inşa edilememiş olmasıdır. Bu konuda Sayın Nihat Gökyiğit’in büyük destekleriyle Merkezi Kütüphane projesi tamamlanmış ve ihale aşamasına gelmiştir. “Artvin Çoruh Üniversitesi Nihat Gökyiğit Merkezi Kütüphanesi” adıyla bu proje çok kısa bir süre içinde ihaleye çıkacaktır.

Değerli Katılımcılar, çok laf yalansız çok mal haramsız olmaz derler. Bu yüzden lafı uzatmadan konuşmama burada son veriyorum. Sizleri törenin sonunda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinin Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü ve İç Mimarlık Bölümü Öğretim Elemanları Sergisini ziyarete ve kokteylimize davet ediyor, 2015-2016 eğitim-öğretim yılının tüm öğretim elemanlarımız, çalışanlarımız ve değerli öğrencilerimiz için huzurlu ve başarılı bir yıl olmasını diliyor, saygılar sunuyorum” şeklinde konuştu.

Vekil Kışla: 67 olan üniversite sayısını 193’e çıkardık

AK Parti Artvin Milletvekili Dr. İsrafil Kışla, ise konuşmasına 67 olan 193’e çıkardıklarını ifade ederek başlarken, konuşmasının devamında; “ 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılının Artvin’imize eğitim camiamıza ve öğrencilerimize hayırlı uğurlu olmasını dileyerek konuşmalarına başlayan Ak Parti Milletvekili İsrafil Kışla, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi, “Artvin En önemli kurumunun bir açılış organizasyonunda birlikteyiz. Bende eğitimin içerisinden gelen bir kardeşinizim yıllarca vakıf hizmetleri  ile öğrencilere hizmet etmeye gayret ettik.  Yüksek lisans doktorasını yapmış ve milli eğitimim komisyonunda görev yapmış bir kardeşinizim.  Eğitimin ne derece önemli olduğunu biliyorum bir kere öğrencilerimize, bir üniversiteyi kazanmış olmalarından dolayı kendilerine hem başarılar diliyorum Artvin’i tercih etmiş olmalarından dolayın teşekkür ediyorum. Çok büyük bir kurum gittikçe de büyüyor sekiz bin öğrenci Artvin için çok çok önemli inşallah hem fiziki şartların hem de kalitenin her yıl artarak devam edeceğini umut ediyoruz o tarzda da ilerliyoruz. Bu ülkenin 24 milyon eğitim çağında genci var ve geleceği şekillendirecek Türkiye’yi geleceğe taşıyacak olan gençler sizlersiniz. Bunun için daha fazla üniversite tahsili yapmış geçin olması, bu ülkenin en büyük kazanımıdır.  Çünkü bizim en büyük sermayemiz gençliktir.   67 yedi üniversiteyi 13 yıl içerisinde 190 üç üniversiteye çıkartmış olmak daha fazla gencimiz üniversiteye kavuşmuş olmasıdır.

Yerel yöneticiler olsun kamu bürokrasileri olsun siyasetçiler olsun hepimizin vazifesi bir bir çözmektir. Ve bu eğitim kurumlarına yardımcı olmaktır. Bu noktada güzel şeylerde yapılıyor yapılmıyor değil, üniversite haçlarını kaldırılmış olması burs imkanlarının genişletilmiş olması. Diğer taraftan KYK yurtlarının gerçekten çok daha modern, fiziki şartlarını iyi bit noktada her yıl kalitesi artıyor” dedi.

Seyitler Yerleşkesini Belediye Sınırlarına Dahil Edeceğiz 

Milletvekili Kışla, konuşmasında bir müjde verirken, bu müjdenin de Seyitler yerleşkesinin belediye sınırlarına dahil edilmesi ile ilgili olduğunu ifade etti. Vekil Kışla konuşmasını; “ Şu anda Arhavi ve Hopa’da ÇAYKUR’a ait takriben 13 Trilyonluk iki arsanın milli emlak ile takas edilerek üniversiteye kazandırılmasıyla ilgili süreç dün itibariyle tarım bakanlığı tarafından başbakanlığa intikal etti inşallah,  Hopa’daki ÇAYKUR’un depoları ve Arhavi’deki ÇAYKUR’un idari binalarının olduğu kısım Üniversiteye kazandırılacak. Yine geçmiş senelerde Artvin merkezinde Yurt olarak hizmet veren Vakıflara ait olan bir bina, o binayı kredi yurtlar kurumu kiraladı. İnşallah kız öğrencilerimizin de bir yurdu olarak hizmete açılacak.

Elbette ulaşımda sıkıntı çektiğinizi biliyoruz, bunu da seyitler yerleşkesini belediye hudutlarına dahil ederek bu sorunu çözmeyi planlıyoruz.  Bu dönemin tekrardan eğitim camiasına öğrencilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum”  diyerek tamamladı.

Vali Vekili Önder Coşğun, Eğitim anne karnında başlayıp, mezara kadar giden, yaşam boyu öğrenmeyi içeren bir süreçtir

Artvin Vali Vekili Önder Coşğun kürsüye çıkarak, Eğitim camisinin yeni eğitim öğretim yılını kutlayarak konuşmasına başladı. Vali Vekili Önder Coşğun;” Öncelikle; Üniversiteye yeni başlayan ve ilimize ilk defa gelen öğrencilerimize Artvin’e hoş geldiniz diyorum. Eğitim anne karnında başlayıp, mezara kadar giden, yaşam boyu öğrenmeyi içeren bir süreçtir. Bu bakımdan eğitimin ne yaşı, ne zamanı, nede mekanı vardır. Eğitim her yerde ve her şekilde olan bir süreçtir. Ekonomik kalkınmadan adalete, kültürden sanata, medeniyete, toplumsal huzur, barış ve asayişten demokrasinin, hoşgörünün toplumda yer almasına varıncaya kadar her husus eğitimle alakalandır. Üniversiteler bulunduğu illerin vizyonudur. Ve o ilin bütün dinamik harekete geçirebilecek bilgiye ve insan kaynağına sahiptirler. Bugün bilgiye ulaşmak artık çok kolaydır.

Üniversiteler akademik özgürlük ve çeşitli korkulardan arınmış, bilginin teknolojiye çevrildiği alanlar olarak hizmet verirken, toplumları da geleceğe hazırlamalıdır. Toplumlarım bilime, bilim adamlarına, üniversitelere ihtiyaç vardır. Ancak üniversitelerinde içinde çıktıkları toplumlara karşı sorumlulukları olduğu unutulmamladır. O yüzden bir misyonları olmak zorundadır. Üniversiteler hem kendilerini geleceğe hazırlamalıdırlar, hem de toplumları geleceğe hazırlamalıdır. Şunu unutmayın: Buralara seçilerek geldiniz. Üniversite okumak bir ayrıcalıktır. Bunu sizler başardınız. Geleceğimizden umudumuz çok yüksek. Sizin de yüksek olsun. Katkı oluştururlar ve Üniversiteler bir perspektif sunarlar, zihinsel gelişiminize sonrasını size ve performansınıza bırakırlar onun için çok çalışın. Bu ülkenin sizin çabalarınıza ihtiyacı var. Diyerek tekrardan yeni eğitim öğretim yılında başarılar dilerdi” ifadelerine yer verdi.

Bu Yılki Açılış Dersini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Şevki Hakyemez Verdi

Artvin Çoruh Üniversitesi (AÇÜ) 2015-2016 Eğitim Öğretim yılı açılış töreninde katılan Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Şevki Hakyemez açılış dersinde ‘Türkiye’nin Anayasa Sorunu’ adlı bir sunum yaptı.

Hakyemez Türkiye’de anayasa sorunun değişik zamanlarda ülke gündeminin üst sıralarına yerleştiğini söyledi. 2011 Milletvekili genel seçimlerimden sonra anayasa uzlaşma komisyonu oluşturularak yeni bir anayasanın hazırlanması için çalışmalara başlandığını ve 3 yıla yakın süren çalışmalar sonucunda uzlaşılan ve uzlaşılamayan maddeler olmak üzere bir çalışma metninin ortaya çıktığını kaydeden Hakyemez bu çalışmalara rağmen yeni anayasanın yapılamadığını ifade etti.

Hakyemez; “Her şeye rağmen bu yönde ki ilk çalışma olması dolayısı ile önemli bir yere sahip. Sonra ki aşamada da Türkiye’de her kesimde yeni anayasa beklentisi nasıl oldu. Türkiye’nin bir anayasa sorunu var. Bunda 1982 Anayasası’nın bir askeri darbe sonrasında yapılmış olduğunu söyleyebiliriz. Bunu söylerken 1982 Anayasası’nda ki her şeyin kötü olduğunu, her şeyin atılması gerektiğini de söylemek istemiyorum. Türkiye’nin anayasa ile iyi bir birikimi de var ama ciddi sıkıntılarımızda var” dedi.

Hakyemez anayasanın devletin yönetimine ilişkin üst hukuk metni olup, devletin örgütlenmesiyle, devletin karşısında bireyin sahip olduğu hakları düzenlediğini belirtti. Toplumsal yaşamda devletin zorunlu bir mekanizma olduğunu ifade Hakyemez, “Bu devlette insanlar tarafından idare ediliyor. Bu idare şekilleri değişiklik gösterebilir ama neticede yönetimi gerçekleştiren insandır. İnsanlar bazen kasıtlı bazen de fark etmeden insanların haklarını gasp edebilirler. Ellerinden alabilirler. Burada bu zorunlu mekanizmayı insanların haklarıyla birlikte sınırlandırmamız gerekiyor. Anayasa bunu sağladığı ölçüde muteberdir. Bu noktada bizim anayasacılık tarihimizde bir sorunlarımızın olduğu söylemek mümkün” ifadelerinde bulundu.

Konuşmaların ardından Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarım Bölümü öğretim elemanları tarafından hazırlanan sergi gezildi. Açılış etkinliği bu gezinin ardından son buldu.

Share
790 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

8+6 = ?